Naša spletna stran uporablja piškotke. Za nekatere potrebujemo vašo privolitev. Uredi privolitev...

Knjižnično-informacijski in založniški center


Kot specialna knjižnica v sistemu javne uprave in osrednja knjižnica MO RS zagotavljamo knjižnično, dokumentacijsko, informacijsko in založniško podporo vsem pripadnikom Slovenske vojske in uslužbencem MO RS ter hiter in neoviran dostop do virov, ki jih potrebujejo pri delu in izobraževanju.

Dostop do nekaterih naših storitev nudimo tudi zunanjim uporabnikom.


Kaj vam nudimo?

 • izposojo, dostop in uporabo gradiva na dom in v čitalnici,
 • omogočamo dostop do specializiranih e-podatkov in e-zbirk ter specializirane strokovne periodike,
 • medknjižnična izposoja,
 • tematske poizvedbe,
 • izdelavo in vodenje osebnih bibliografij,
 • informacijsko opismenjevanje,
 • predstavitve knjig,
 • razstave,
 • vodene oglede knjižnice,
 • izvedba projekta bralne značke.      

 

V KIZC v Ljubljani in v Mariboru organiziramo gostovanja različnih razstav.

Te so lahko likovne, fotografske, zgodovinske, domoznanske, potopisne ali vojaško-zgodovinske.

V Mariborski Kadetnici na Engelsovi 15 je na voljo razstavišče v pritličju osrednjega dela stavbe levo, v Ljubljani pa je razstavni prostor v pritličju nekdanje vojaške gimnazije na Vojkovi cesti 55 a.

Več informacij zainteresirani razstavljavci lahko dobijo:

 • v Ljubljani  na tel.: (01) 471 28 79  
 • v Mariboru na tel.: (02) 449 51 89 ali na elektronskem naslovu miroslav.nidorfer@mors.si. 

 

Število podaljšanj je programsko omejeno in je mogoče največ dvakrat (2-krat).

Podaljšanje roka izposoje člani lahko urejajo:

 • osebno v knjižnici,
 • po telefonu,
 • po elektronski pošti,
 • z uporabo storitve Moja knjižnica.

Roka izposoje ne morete podaljšati:

 • če je gradivo rezervirano,
 • če je bil za gradivo že izdan opomin.

Skrb za pravočasno podaljševanje je odgovornost in dolžnost člana.

Če gradiva ne vrnete pravočasno, vam knjižnica pošlje opomine.

 

Naročanje gradiva:

Prosto gradivo, ki je trenutno na voljo v enotah KIZC, lahko naročite osebno,  po spletu preko storitve Moja knjižnica,  po telefonu ali preko elektronske pošte v izbrani enoti KIZC.

Naročeno gradivo lahko prevzamete po izvedenem naročilu v enoti KIZC, kjer ste gradivo naročili.

Rezerviranje gradiva:

Izposojeno gradivo, ki trenutno ni na voljo v naših enotah, lahko rezervirate osebno, po spletu preko storitve Moja knjižnica,  po telefonu ali preko elektronske pošte. Rezervirate lahko do pet enot gradiva. O prispelem rezerviranem gradivu vas obvestimo na podlagi predhodno dogovorjenega način (telefonski klic, elektronsko sporočilo, SMS obvestilo – plačljiva storitev, ki vam jo zaračuna mobilni operater).

Vračilo gradiva v drugi enoti KIZC:

V KIZC vam omogočamo vračilo gradiva v katerikoli naši enoti, ne glede na to, kje ste si ga izposodili. 

 

Izposoja na dom:

Knjižnično gradivo si člani lahko izposodijo na dom ali ga prebirajo v knjižnici.

Izposoja je možna le s predložitvijo osebnega dokumenta ali službene izkaznice MO RS.

Člani si lahko hkrati izposodijo 10 enot knjižničnega gradiva. Izjeme dovoljuje pooblaščena oseba knjižnice.

Posameznik si ne more izposoditi več izvodov istega naslova.

 Izposoja več izvodov istega naslova je mogoča zgolj za potrebe izobraževalnih procesov, ki se izvajajo na MO RS. Več informacij lahko dobite na tel.: (02) 449 51 89 ali na elektronskem naslovu miroslav.nidorfer@mors.si.

 

Roki izposoje:

 • strokovno gradivo: 14 dni
 • neknjižno gradivo: 7 dni
 • serijske publikacije: 7 dni
 • zaključne naloge: 7 dni
 • leposlovje: 14 dni

Ti roki izposoje ne veljajo za gradivo, ki ga KIZC nabavi za potrebe delovnih, pedagoških in znanstveno- raziskovalnih procesov na MORS in je plačano s stroškovnih mest organizacijskih enot MO RS.

 

Izposoja v čitalnici:

Gradivo, ki ni namenjeno izposoji na dom, si člani lahko izposodijo v čitalnico knjižnice.

To je:

 • gradivo iz referenčne zbirke (enciklopedije, slovarji itn.)
 • gradivo iz posebnih zbirk
 • zadnje številke revij

 

Evidenca vašega izposojenega gradiva:

Poleg izpiska, ki ga dobite v knjižnici ob izposoji gradiva, lahko v spletni storitvi Moja knjižnica spremljate katero gradivo imate v enotah KIZC izposojeno in kdaj vam poteče rok izposoje.

V storitvi Moja knjižnica lahko svojemu izposojenemu gradivu podaljšujte rok izposoje ter naročate in rezervirate želeno gradivo.

www.mo.gov.si Kolofon  | Nastavitve piškotkov Na vrh