Naša spletna stran uporablja piškotke. Za nekatere potrebujemo vašo privolitev. Uredi privolitev...

Knjižnično-informacijski in založniški center

Knjižnično informacijski sistemi
A+ A-

 

   Knjižnično-informacijski in založniški center 

   Vojkova 55 a, 1000 Ljubljana
   T: 01 471 25 32
   F: 01 431 82 83

 

Knjižnično-informacijski in založniški center je specialna knjižnica v sistemu javne uprave in osrednja knjižnica MO RS. Organizacijsko je umeščen v Center vojaških šol (CVŠ), s svojim delovanjem pa zagotavlja knjižnično, dokumentacijsko, informacijsko in založniško podporo vsem pripadnikom Slovenske vojske in uslužbencem MO RS ter hiter in neoviran dostop do virov, ki jih potrebujejo pri delu in izobraževanju.

Knjižnično-informacijski in založniški center kot osrednja knjižnica ministrstva svoje poslanstvo uresničuje skozi naloge vodenja in nudenja knjižnične podpore vsem OE v sistemu MO RS in Slovenske vojske. Za vse OE izvaja postopke nakupa, strokovne obdelave in distribucije knjižnično informacijskih virov. Poleg tega zanje izvaja matično službo. Matična služba zagotavlja in nudi strokovno podporo knjižnično-informacijskim točkam (KIT-om) v vseh segmentih njihovega delovanja. Informacijska služba uporabnikom posreduje podatke iz slovenskega knjižnično-informacijskega sistema COBISS/OPAC in mednarodnih podatkovnih zbirk, zagotavlja prost dostop do strokovnih časopisov ter neknjižnega gradiva.Zaloga knjižničnega gradiva vseh knjižnic v ministrstvu šteje 74.000 enot knjižničnega gradiva in več deset naslovov strokovnega periodičnega tiska.

Digitalna zbirka knjižničnega gradiva v polnem besedilu šteje približno 1250 bibliografskih enot.

 

 Knjižnično-informacijski in založniški center izvaja naslednje naloge.

 • izbor in nabavo knjižničnega gradiva,
 • strokovno obdelavo gradiva v sistemu vzajemne katalogizacije Cobiss,
 • obdelavo in distribucijo knjižnega gradiva, ki ga izdaja Služba za strateško komuniciranje MO RS, 
 • informacijsko dejavnost, 
 • vodi bibliografijo strokovnih delavcev in znanstvenih raziskovalcev, ki so zaposleni na Ministrstvu za obrambo RS,
 • omogoča dostop do specializiranih e-podatkov in e-zbirk ter specializirane strokovne periodike,
 • izvaja informacijsko opismenjevanje uporabnikov, 
 • medknjižnično izposojo knjižničnega gradiva,
 • matično službo, ki vključuje strokovno vzpostavljanje in nadzor dislociranih knjižničnih enot,
 • izvaja promocijo svoje dejavnosti in knjižnično-informacijskih virov z javnimi predstavitvami publikacij in tematskimi razstavami,
 • sodeluje s knjižnično stroko v slovenskem prostoru, zlasti na področju medknjižnične izposoje,
 • izvaja založniško dejavnost za potrebe Slovenske vojske.

 

 

 

www.mo.gov.si Kolofon  | Nastavitve piškotkov Na vrh