Naša spletna stran uporablja piškotke. Za nekatere potrebujemo vašo privolitev. Uredi privolitev...

Knjižnično-informacijski in založniški center

Knjižnično informacijski sistemi
A+ A-

 

   Knjižnično-informacijski in založniški center MO RS

   Vojkova 55 a, 1000 Ljubljana
   T: 01 471 28 79
   F: 01 431 82 83
   kic@mors.si

 

Knjižnično-informacijski in založniški center MO RS (v nadaljevanju KIZC) je ena izmed največjih specialnih knjižnic v sistemu javne uprave in je osrednja knjižnica MO RS. Organizacijsko je KIZC umeščen v Center vojaških šol (v nadaljevanju CVŠ). S svojim delovanjem pa zagotavlja knjižnično, dokumentacijsko, informacijsko in založniško podporo vsem pripadnikom Slovenske vojske in uslužbencem na MO RS ter hiter in neoviran dostop do virov, ki jih potrebujejo pri delu in izobraževanju.

Od januarja 1997 je KIZC polnopravni član knjižničnega sistema Slovenije – COBISS.

KIZC svoje naloge in poslanstvo izvaja centralizirano skozi naloge matične službe za svoje dislocirane enote in uporabnike. Nudi knjižnično podporo vsem OE in zaposlenim v sistemu MO RS kot tudi zunanjim uporabnikom. KIZC nabavlja, strokovno obdeluje in hrani gradivo ter izvaja založniško dejavnost Slovenske vojske. Izdeluje bibliografije v sistemu COBISS za vse zaposlene na MO RS. Preko informacijske službe izvaja informacijska opismenjevanje, zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij, posreduje bibliografske in druge informacijske storitve, sodeluje in izvaja medknjižnično izposojo ter posreduje informacije.

Zaloga KIZC je v elektronski obliki dostopna v virtualni knjižnici Slovenije COBISS+ 


Naloge Knjižnično-informacijskega in založniškega centra MO RS


Kot osrednja knjižnica sistema na ministrstvu za organizacijske in knjižnične enote izvaja:

 • izbor in nabavo knjižničnega gradiva,
 • strokovno obdelavo gradiva v sistemu vzajemne katalogizacije COBISS,
 • informacijsko dejavnost, 
 • vodi bibliografijo strokovnih delavcev in znanstvenih raziskovalcev, ki so zaposleni na Ministrstvu za obrambo RS,
 • omogoča dostop do specializiranih e-podatkov in e-zbirk,
 • izvaja informacijsko opismenjevanje uporabnikov, 
 • posreduje bibliografske in druge informacijske produkte in storitve,
 • medknjižnično izposojo knjižničnega gradiva,
 • matično službo, ki vključuje strokovno vzpostavljanje in nadzor dislociranih knjižničnih enot,
 • izvaja promocijo svoje dejavnosti in knjižnično-informacijskih virov z javnimi predstavitvami publikacij in tematskimi razstavami,
 • sodeluje s knjižnično stroko v slovenskem prostoru, zlasti na področju medknjižnične izposoje,
 • izvaja založniško dejavnost Slovenske vojske.

 

Sestava Knjižnično-informacijskega in založniškega centra MO RS

 

Naše enote: 

 • Knjižnično informacijsko založniški center MO RS – KIZC MO RS (objekt Gimnazija, Ljubljana)
 • dislocirana knjižnična enota KIZC KAD (vojaški objekt Kadetnica, Maribor)
 • dislocirana knjižnična enota KIZC VIP (vojašnica Janka Premrla Vojka, Vipava)
 • portal digitalne knjižnice DK MO RS

 

 

 

www.mo.gov.si Kolofon  | Nastavitve piškotkov Na vrh