Naša spletna stran uporablja piškotke. Za nekatere potrebujemo vašo privolitev. Uredi privolitev...

Knjižnično-informacijski in založniški center

Orodje za Hkratno iskanje po več elektronskih informacijskih virih, kot so baze podatkov s polnimi besedili, knjižnični katalogi, baze e-časopisov, servisi elektronskih knjig, spletni iskalniki itd. Vključeni so izbrani prostodostopni in tudi licenčni informacijski viri, za katere je potrebna avtorizacija uporabnika. V Metaiskalnik je vključen povezovalnik OpenURL, ki uporabniku ponuja dodatne funkcije, kot so dostop do polnega besedila, dostop do podatkov o zalogi v knjižnici, prenos zapisov v referenčne servise, iskanje v spletnih iskalnikih, prikaz kataloga e-revij itd.

Povezava: http://metaiskalnik.izum.si:8080/V?RN=574947117

Kratek opis: informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v RS. Predstavlja raziskovalne organizacije z evidentiranimi zaposlitvami, raziskovalci, raziskovalne skupine, projekte in programe...

Povezava: https://www.sicris.si/public/jqm/cris.aspx?lang=slv&opdescr=home&opt=1

Bibliometrično orodje za spremljanje znanstvene produkcije in odmevnosti slovenskih avtorjev v WoS in Scopus za raziskovalce, skupine raziskovalcev, projekte, programe in raziskovalne organizacije, registrirane v sistemu SICRIS, za avtorje z evidenčno šifro, ki jo dodeli IZUM, ali z identifikacijsko številko avtorja v normativni bazi osebnih imen CONOR.SI, za slovenske univerze, za serijske publikacije in za bibliografske enote v sistemu COBISS.

Povezava: http://scimet.izum.si/

naslovnica Ermenc2

Priročnik za borilne veščine v izobraževanju in usposabljanju v Slovenski vojski

V elektronski obliki je izšel Priročnik za borilne veščine v izobraževanju in usposabljanju v Slovenski vojski maj. Ivana Ermenca. Uporablja se pri poučevanju vsebin športne vzgoje ali samostojnih predmetov v vojaških šolah in v sklopu usposabljanja pripadnikov Slovenske vojske v enotah Slovenske vojske. Je del strokovne literature pri izvedbi programov vojaškega izobraževanja in usposabljanja v Centru vojaških šol ter pri programih usposabljanj v drugih poveljstvih in enotah v Slovenski vojski.

 

 

 

naslovnica Horvat

Gradivo za študijo primera oboroženega spopada na terenu: Potek vojne za Slovenijo 1991 na smeri Ormož–Gornja Radgona

Študija avtorja mag. Mladena Horvata iz Vojaškega muzeja SV vsebuje pregled spopadov med vojno za Slovenijo leta 1991, ki so potekali v krajih na smeri od Ormoža do Gornje Radgone. Študija, ki je izšla v elektronski obliki, je namenjena udeležencem študijskih potovanj, ki jih organizira Vojaški muzej Slovenske vojske za pripadnike enot Slovenske vojske (pretežno Šole za častnike/Poveljniško-štabne šole, lahko pa tudi drugih), da se seznanijo s takratnimi dogodki in prek nalog, ki naj bi jih reševali med potovanjem, predlagajo svoje rešitve v morebitnih podobnih situacijah.

 

 

naslovnica PSDPravila za štabno delo.

V elektronski obliki so izšla Pravila za štabno delo. Opredeljujejo in predpisujejo načela, postopke ter organizacijo procesov za sprejemanje odločitev pri načrtovanju delovanj enot SV. Predstavljajo okvir za enovito usposabljanje pripadnikov SV pri sprejemanju odločitev v boju in drugih aktivnostih. Opredeljujejo poveljniška razmerja in temeljne štabne procese, ki se nanašajo na načrtovanje, organiziranje in izvajanje bojnih in nebojnih delovanj ter drugih nalog enot SV taktične ravni, predvsem bataljona in višje.

 

 

 

Naslovnica.webjpg 1Katalog razstave strelnega orožja Vojaškega muzeja Slovenske vojske

Katalog prinaša tiskano besedo in fotografijo razstave strelnega orožja Vojaškega muzeja Slovenske vojske. Zbirka omogoča vpogled v razvoj strelnega orožja od konca 18. st. do danes. Največ kosov orožja je iz 20. st. Poleg opisov posameznih kosov orožja je na kratko predstavljen tudi razvoj strelnega orožja in podani so kratki življenjepisi nekaterih pomembnih konstruktorjev orožja.

 

 

 

vsz13

13. številka Vojaškošolskega zbornika

IV 13. številki Vojaškošolskega zbornika je predstavljenih osem izbranih zaključnih nalog 22. generacije slušateljev višjega štabnega tečaja Poveljniško-štabne šole Centra vojaških šol.

 

 

 

 

 

zvest boguMolitvenik slovenskega vojaka
(evangeličanske veroizpovedi)

»Molitvenik slovenskega vojaka« je publikacija, ki se z leti delovanja Vojaškega vikariata bogati in dopolnjuje. Molitvenik slovenskega vojaka (evangeličanske veroizpovedi) je sestavljen iz osnovnih molitev tako katoliške kot evangeličanske cerkve. V njem so zbrane tudi različne molitve, ki so nastale na misijah in se nanašajo na različne situacije, v katerih se pripadnik SV lahko znajde. Primeren je tudi za priprave na prejem zakramentov in oblikovanje različnih slavij, tako na delovnem mestu kot misijah in v domačem okolju.

 

 

 

dobrodosli

Dobrodošli doma

Izšla je nova, posodobljena brošura Dobrodošli doma. Namenjena je seznanjanju z najpogostejšimi vprašanji in težavami, s katerimi se spoprijemajo pripadniki in njihove družine. Če vemo, kaj pričakovati, kje poiskati pomoč, ko jo potrebujemo, bo vrnitev pripadnika po daljšem obdobju resnično radosten ter kar najmanj stresen dogodek za celotno družino. Vsaka dlje trajajoča ločitev družine in partnerjev zaradi odhoda na mirovno operacijo, šolanje ali drugo dolžnost v tujino, na katero družina pripadnika ne more spremljati, se slej ko prej konča z vrnitvijo v domače okolje. Proces ponovne združitve družine istočasno pomeni nove izzive tako za pripadnika in njegovega partnerja kot tudi za otroke.

Brošura bo oktobra izšla tudi v tiskani obliki.

 

srecno

Srečno na poti

Izšla je nova, posodobljena brošura Srečno na poti. Vsebuje nasvete za pripadnike SV, ki odhajajo na mirovne operacije, službovanje ali šolanje v tujino, in njihove svojce. V času zaposlitve in razvijanja kariere v SV se od pripadnika lahko zahteva, da iz različnih razlogov prevzame dolžnost, zaradi opravljanja katere je za daljše ali krajše časovno obdobje ločen od svojcev in prijateljev. Pogosto imamo pri tem v mislih pripadnike, ki so napoteni na območja kriznih žarišč, kjer se vključujejo v mirovne operacije, vse več pa je tudi takih, ki dela in naloge opravljajo v mednarodnih poveljstvih ali so napoteni na šolanje v tujino, kamor jih družina ne more spremljati.

Brošura bo oktobra izšla tudi v tiskani obliki.

 

 

stres

Stres in travma

Izšla je nova, posodobljena brošura Stres in travma. Večina pripadnikov Slovenske vojske se v času službovanja in razvijanja kariere v SV slej ko prej sreča tudi z odhodom na mirovno operacijo. Sodelovanje SV na različnih območjih kriznih žarišč po vsem svetu je vse obsežnejše in naloge vse bolj obremenjujoče in zahtevnejše. Pripadniki in njihovi svojci se ob tem srečujejo tako s težavami, povezanimi z odhodom kot tudi z negotovostjo glede naloge. Ob pripravljanju brošure sta avtorici imeli v mislih predvsem pripadnike, ki se zaradi narave svojega dela srečujejo s situacijami in okoliščinami, s katerimi se večina nas običajno v življenju nikoli ne sreča. Vendar se v situaciji, ki od nas zahteva več, kot zmoremo, lahko znajde vsakdo od nas, zato so informacije v nadaljevanju namenjene vsem, ki iščejo pomoč zase ali pa želijo biti v pomoč, ko oporo potrebuje kdo od bližnjih.

Brošura bo oktobra tudi v tiskani obliki.

 

prodorProdor v Posočju leta 1917: zmaga konceptov, moralne in bojne moči

Izšla je elektronska različica vojnozgodovinske študije Prodor v Posočju leta 1917: zmaga konceptov, moralne in bojne moči avtorjev dr. Blaža Torkarja in ppk. Mihe Kuharja. Delo se poglablja v analizo delovanja nemških, avstro-ogrskih ter italijanskih enot v 12. soški ofenzivi. Beremo o vojaški analizi geografskega prostora Zgornjega Posočja, vojaških in političnih razmerah v Evropi leta 1917, pripravah na 12. soško ofenzivo, sestavi in premiku enot 14. armade na soško bojevališče, stanju v italijanski 2. armadi, vojskovalni moči nemške vojske, nemškem stilu vodenja in poveljevanja ter razvoju taktike prodora.

 

 

 

naslovnica optiPriročnik za podčastnika Slovenske vojske

KIZC Centra vojaških šol je izdal elektronsko različico Priročnika za podčastnika Slovenske vojske, ki ga je iz prevodov izbrane literature, osebnih učnih gradiv in petnajstletnih izkušenj v profesionalni podčastniški karieri sestavil višji praporščak Matej Praznik. Priročnik je namenjen vojakom in podčastnikom Slovenske vojske na vseh voditeljskih dolžnostih, od vodij posadk in skupin do brigadnih enotovnih podčastnikov, pa tudi inštruktorjem in učiteljem v sistemu vojaškega izobraževanja in usposabljanja.

 

 

 

vzgodVojaška zgodovina št. 21

Izšla je nova številka zbornika Vojaška zgodovina, ki prinaša drugi del prispevkov, ki so bili predstavljeni na znanstvenem simpoziju Priprave na vojno in vojna leta 1991 na Slovenskem, ki ga je ob petindvajsetletnici pripravil Vojaški muzej Slovenske vojske 21. junija 2016. Prvi članek nas seznani s tem, kako je v osamosvojitveni vojni leta 1991 Republika Slovenija uporabila instrumente nacionalne moči. V drugem članku izvemo, kako je povezana Sun Cujeva teorija zmage brez prelivanja krvi z osamosvojitveno vojno. Predstavljeni so problemi reorganizacije Teritorialne obrambe Ljubljanske pokrajine v letih 1990 in 1991, sledi pa še prispevek o delovanju občinskega upravnega organa Ormož med vojno leta 1991. Objavljeni so tudi spomini dveh dolgoletnih aktivnih pripadnikov Teritorialne obrambe, na koncu pa so predstavljene aktivnosti slovenskih muzejev in galerij pri pripravi razstav o osamosvajanju Republike Slovenije in poteku vojne za Slovenijo leta 1991.

 

 

molitvenikMolitvenik slovenskega vojaka

Molitvenik je publikacija, ki jo Vojaški vikariat z leti delovanja bogati in dopolnjuje. Sestavljen je iz osnovnih molitev katoliške cerkve ter različnih molitev, ki so nastajale na misijah in se nanašajo na različne situacije (rojstvo otroka, molitev za ženo, za poveljnika, na mirovni misiji, ob izgubi soborca ipd. ), v katerih se pripadnik SV lahko znajde.

 

 

 

 

 

Vojaškošolski zbornik12. številka Vojaškošolskega zbornika

Pred nami je 12. številka Vojaškošolskega zbornika, kjer so predstavljene tri najboljše zaključne naloge 21. generacije višjega štabnega šolanja. Teme nove številke se dotikajo sodobne vloge specialnih sil, vpliva bojnega stresa na vojaka in problematike preverjanja usposobljenosti večje enote s strani manjše (nosilne) enote. 

 

 

 

 

20let20 let v službi miru

20 let sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in na misijah. Namen zbornika je prikazati razvoj sodelovanja predstavnikov RS v mednarodnih operacijah in misijah, od prve napotitve do danes.

 

 

 

 

 

 

Vojaškošolski zbornik11. številka Vojaškošolskega zbornika

Izšla je 11. številka Vojaškošolskega zbornika. V zborniku, ki je namenjen izobraževanju in obveščanju o dosežkih in izkušnjah na področju vojaškega izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja, so predstavljene izbrane zaključne naloge 20. generacije slušateljev Višjega štabnega tečaja Poveljniško-štabne šole.

 

 

 

 

 

Mali priročnik za sprejemanjeMali priročnik za sprejemanje odločitve

Priročnik razlaga načela in razlike, ki nastajajo na različnih ravneh odločanja. Pripadnike SV želi naučiti ali spomniti, kaj je odločanje in kako deluje miselni proces na različnih ravneh ter prepoznati razlike pri procesih odločanja na osebni, neposredni in posredni ravni, pa tudi višje.

 

 

 

 

Nazaj  Nazaj 

PodkategorijePrimož Šterbenc

Zahod in muslimanski svet: akcije in reakcije

2011 / št. strani: 342 / broširano / ISBN 961-235-565-4 / Mednarodni odnosi /

V muslimanskem svetu vse od 70. let prejšnjega stoletja poteka proces tako imenovanega ponovnega dviga islama, v okviru katerega se povečuje osebna religioznost ljudi, islam vse bolj vstopa na javno področje ter se krepijo islamistične stranke, vključno z radikalnimi tendencami. Zaradi teh razlogov sociologi religije in drugi družboslovci muslimanski svet pogosto in celo praviloma navajajo kot dokaz v prid argumentu, da je tako imenovana teorija sekularizacije, ki pravi, da modernizacija neizogibno povzroča sekularizacijo, napačna. Vendar pa se zdi, da muslimanskega sveta vendarle ni mogoče tako preprosto izpostavljati v okviru trditve o napačnosti teorije sekularizacije. Na ta svet je namreč mogoče aplicirati koncept kulturne obrambe, ki pravi, da religija lahko ohranja svoj pomen, če dela še kaj drugega, kot zgolj povezuje posameznika z nadnaravnim. V primeru konflikta med dvema skupnostma, ki sledita različnim religijam, se namreč začne krepiti njuna religijska identiteta, vključno z radikalnimi tendencami. V muslimanskem svetu je religija očitno začela pridobivati neko (samo)obrambno, nacionalistično vlogo, saj pretežni del svetovnih muslimanov meni, da Zahod tudi potem, ko so muslimanske države dobile formalno neodvisnost, še naprej ohranja svoj neokolonialni nadzor nad svetom islama. To prepričanje najbolj krepita problematika Palestine in neposredni zahodni vojaški posegi v muslimanski svet. Poleg tega Zahod želi v procesu globalizacije in z neposrednimi vojaškimi posegi muslimanskemu svetu vsiliti neoliberalno ekonomsko paradigmo, ki je v diametralnem nasprotju z družbenoekonomskim pristopom islama. Brez upoštevanja koncepta kulturne obrambe tudi ni mogoče razumeti izbruha destruktivne sunitsko-šiitske državljanske vojne v Iraku po ameriško vodenem vojaškem napadu leta 2003. Državljansko vojno je mogoče pojasnjevati tudi z uporabo konstruktivističnega pristopa k razlagi vpliva religije na izbruh nasilnega konflikta.

www.mo.gov.si Kolofon  | Nastavitve piškotkov Na vrh