Naša spletna stran uporablja piškotke. Za nekatere potrebujemo vašo privolitev. Uredi privolitev...

Knjižnično-informacijski in založniški center 

Izdajatelj

Generalštab Slovenske vojske

Glavni urednik

Brigadir mag. Roman Urbanč (OF-6)

Odgovorni urednik

dr. Liliana Brožič

Uredniški odbor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr. Andrej Anžič, Evropska pravna fakulteta, Nova Gorica

dr. Gorazd Bajc, Narodna in študijska knjižnica, Trst

dr. Anton Bebler, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

višja vojaška uslužbenka XIII. razreda dr. Valerija Bernik (OF-4), Višja vojaška strokovna šola, Maribor

višji vojaški uslužbenec XIV. razreda dr. Denis Čaleta (OF-5), Knjižnično-informacijski in založniški center, Ljubljana

dr. Maja Garb, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

dr. Bastian Giegerich, International Institute for Strategic Studies, London

dr. Irina Goldenberg, Military Personnel Research and Analysis, Canada

dr. Olivera Injac, Univerzitet Donja Gorica, Podgorica

polkovnik dr. Tomaž Kladnik (OF-5), Center vojaških šol, Maribor

dr. Sergei Konoplyev, Harvard University, Cambridge

dr. Igor Kotnik, Generalštab Slovenske vojske, Ljubljana

dr. Julie T. Manta, US Army War College, Carlise

dr. Thomas Mockaitis, DePaul University, Chicago

dr. Klaus Olshausen (OF-8, ret.), Clausewitz-Gesellschaft e.V., Hamburg

generalpodpolkovnik dr. Iztok Podbregar (OF-8), Fakulteta za organizacijske vede, Kranj

dr. Zoltán Rajnai, Doctoral School on Safety and Security Sciences, Budapest

dr. Tibor Szvircsev Tresh, Militärakademie an der ETH, Zürich

dr. Viljar Veebel, Baltic Defence College, Tartu

dr. Thomas Young, Center for Civil-Military Relations, Monterey

dr. Yahia H. Zoubir, Kedge Business School, Paris

Sekretarka

vprap. Nataša Cankar (OR-9)

ISSN

 

2232-2825 (tiskana različica)

2463-9575 (spletna različica)

Naklada

300 izvodov, izhaja štirikrat letno

E-naslov urednice

liliana.brozic@mors.si

Revija dostopna na

https://dk.mors.si/sodobni-vojaski-izzivi

 

 


Prispevki, objavljeni v Sodobnih vojaških izzivih, niso uradno stališče Slovenske vojske
niti organov, iz katerih so ali so bili avtorji prispevkov.

Publikacija je uvrščena v bibliografsko zbirko podatkov COBISS.SI.

 

Postopek recenzije

Recenzija je postopek s katerim se zagotavlja, da bodo prispevki objavljeni v publikaciji Sodobni vojaški izzivi skladni s slovenskimi standardi in pravili dobrega pisanja. Opravi se na predpisanem obrazcu in je anonimen. Recenzent prejme prispevek brez navedbe avtorja, avtor prispevka pa recenzijo brez navedbe recenzenta. Recenzijo prispevka izdelata dva recenzenta. V kolikor sta njuni mnenji različni, se prispevek posreduje v mnenje tretjemu.


Izjava o etiki objavljanja in morebitnih zlorabah pri objavljanju

 

  • Poslanstvo Sodobnih vojaških izzivov

Poslanstvo, vizija, cilji in uredniška politika Sodobnih vojaških izzivov (SVI) so objavljeni v Programu dela uredniškega odbora Sodobnih vojaških izzivov, ki ga uredniški odbor obravnava in sprejme vsako leto jeseni za naslednji dve leti. Dokument je objavljen na spletnih straneh publikacije.

Ena izmed nalog uredniškega odbora SVI je izdajati publikacijo skladno z dogovorjenimi mednarodnimi standardi in uredniško strategijo ter spodbujati kritično in inovativno znanstveno in strokovno misel med pripadniki Slovenske vojske in širše v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Prispevki, objavljeni v Sodobnih vojaških izzivih, niso uradno stališče Slovenske vojske ali organov, iz katerih so avtorji prispevkov.

 

  • Dolžnosti urednika in članov uredniškega odbora

Urednik je odgovoren za odločitev o tem, kateri članki so dovolj kakovostni za objavo v publikaciji SVI, uredniški odbor pa sprejme končno odločitev o tem, kateri članki bodo objavljeni.

Urednik in uredniški odbor morata slediti dogovorjenim standardom, poslanstvu, viziji, ciljem ter uredniški politiki SVI, da bi dosegli najvišje standarde, ki veljajo na področju priprave in izdajanja znanstveno-strokovne literature.

 

  • Dolžnosti urednika

Urednik se pri svojem delu posvetuje z recenzenti in člani uredniškega odbora.

Načelo poštenosti: urednik oceni ustreznost intelektualne vsebine člankov ne glede na raso, spol, spolno usmerjenost, versko prepričanje, izvor, državljanstvo in politično prepričanje avtorjev.

Načelo zaupnosti: urednik in člani uredniškega odbora ne smejo razkrivati podatkov o avtorjih ali vsebini prejetih člankov nikomur drugemu in za noben drugi namen razen osebam, ki so neposredno vpletene v postopek nastajanja publikacije, dokler publikacija ni pripravljena za tisk in javno objavljena.

 

  • Dolžnosti recenzentov

Prispevek k uredniškim odločitvam: recenzent z recenzijo pomembno prispeva k odločitvi urednika o možnosti izboljšanja članka in k nadaljnji komunikaciji z avtorjem, da bi končna različica članka dosegla najboljšo kakovost.

Odzivnost recenzenta: recenzent pripravi recenzijo v dogovorjenem roku. Če oceni, da mu to časovno ne bo uspelo, o tem obvesti urednika. Če oceni, da za ocenjevanje področja, ki je tema članka, ni dovolj strokoven, odstopi od opravljanja recenzije in o tem nemudoma obvesti urednika.

Načelo zaupnosti: recenzenti morajo vsa gradiva, ki jih prejmejo v recenzijo, obravnavati kot zaupno gradivo. Ne smejo jih kazati ali kako drugače deliti ali razpravljati o njih z drugimi. Enako velja za recenzente, ki so odstopili od opravljanja recenzije.

Standardi objektivnosti: recenziranje mora biti objektivno. Osebne kritike recenzentom niso dovoljene. Recenzenti morajo svoja mnenja in priporočila jasno in argumentirano opredeliti tako, da bo avtor članka razumel, kako naj članek izboljša.

Konflikt interesov: recenzent mora ideje, mnenja in podatke, ki jih je pridobil v času recenziranja članka, obravnavati kot zaupne in jih ne sme uporabljati za svojo osebno korist ali posredovati drugim kot svoje. Člankov v recenzijo ne smejo prejemati recenzenti, pri katerih bi lahko nastal konflikt interesov, ki izhaja iz konkurenčnega ali kakega drugega razmerja, pri katerem nastaja konflikt interesov z organizacijo, zaposlenimi ali avtorjem članka v kakršni koli povezavi z vsebino članka, ki je predmet recenzije.

 

  • Dolžnosti avtorjev

Standardi poročanja: Avtorji, ki v svojih prispevkih pišejo o izvirnih raziskavah in svojih ugotovitvah o njih, morajo v članku natančno in objektivno poročati o njih tako, da jih drugi avtorji lahko navajajo. Napačno oziroma netočno navajanje velja za neetično.

Izvirnost in plagiatorstvo: avtorji člankov morajo dosledno upoštevati izbrani mednarodni način citiranja, pri čemer morajo jasno označiti, kaj so citati ali povzetki drugih avtorjev in kaj so njihove lastne ugotovitve, sklepi in predlogi. Kadar o vsebinah ni mogoče navesti virov ali avtorjev, ker še niso bile objavljene, je treba navesti druge oblike virov, ki jih je treba dosledno navajati in imeti izjave teh oseb ali virov, ki se z objavo njihovih izjav, intervjujev ali drugih oblik pridobljenih informacij strinjajo. V seznamu literature in virov navajajo izključno dela, ki so jih v članku uporabili. Vse oblike plagiatorstva so nezaželene in veljajo za neetično ravnanje.

Večkratno objavljanje istih vsebin: objavljanje istih ali zelo podobnih vsebin pri različnih založnikih bo razumljeno kot hiperprodukcija ali samoplagiatorstvo. Tako ravnanje je nezaželeno in velja za neetično.

Avtorstvo članka: avtorji članka so le tisti avtorji, ki so pomembno prispevali k nastanku raziskovane teme oziroma pisanju dela. Preden avtor odda besedilo za objavo, se morajo vsi soavtorji strinjati s pripravljenim besedilom in soglašati, da se objavi.

Konflikt interesov: avtorji člankov morajo jasno zapisati, kdo je projekt, o katerem pišejo, financiral in čigava last so rezultati projekta, ter priložiti soglasje lastnika za njihovo objavo. Pomembno je, da urednika obvestijo o morebitnem konfliktu interesov, ki lahko pomembno vpliva na vsebino članka, ugotovitve ali predloge iz članka ali na druge posameznike, skupine ali organe, ki so s to vsebino povezani.

Napake, ki bistveno vplivajo na objavljeno delo: če avtor ali več avtorjev ugotovi, da je pri objavi članka prišlo do bistvene napake, morajo o tem nemudoma obvestiti urednika, da morebitno napako odpravi ali se nanjo odzove.

 

 

Letnik 2022

Letnik 2021

Letnik 2020

Letnik 2019

Letnik 2018 

Letnik 2017 

Letnik 2016

Letnik 2015 

Letnik 2014

Letnik 2013 

Letnik 2012

Letnik 2011

 

Letnik 2010

Letnik 2009 

Letnik 2008

 

SODOBNI VOJAŠKI IZZIVI

20 LET VOJAŠKE STROKOVNE IN ZNANSTVENE LITERATURE

 

Besedilo: Liliana Brožič

Septembra 2018 bo 20 let, odkar je Generalštab Slovenske vojske prvič izdal svojo publikacijo. Takrat se je imenovala Bilten Slovenske vojske. Pobudo zanjo je dal načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalpodpolkovnik Iztok Podbregar. Želel je, da bi vsi tisti pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, ki so bili na različnih šolanjih doma in v tujini, z drugimi delili znanje, ki so ga pridobili, in sicer tako, da ga zapišejo. Tako se znanje, vedenje in razumevanje vsebin ohranijo, širijo in so dostopni tudi mlajšim generacijam.

Beseda bilten je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika pojasnjena kot »kratko uradno sporočilo javnosti, objava«. Tako so bili v zgodovini znani »vojni bilteni« ali »informacijska gradiva«. V podjetjih in ustanovah je bila temu namenjena publikacija z najpogostejšim imenom »vestnik«. Temeljno poslanstvo biltena vojske je torej bilo obveščanje zaposlenih.

Evgen Primožič je bil ena izmed oseb, ki so poleg rednih del in nalog naslednjih deset let posvetile temu, da je Bilten Slovenske vojske izhajal. Na tej poti je ob pomoči glavnih in odgovornih urednikov ter članov uredniških odborov skrbel za vse operativne postopke, ki so bili nujni, da je publikacija nastala ter obstala. Do leta 2008 je izšlo 24 številk, v katerih je bilo na 3769 straneh objavljenih 209 člankov.

Kot zelo pomembna se je pozneje pokazala odločitev, da ima publikacija slovenske in angleške naslove, povzetke v obeh jezikih in ključne besede, v organizacijskem smislu pa glavnega in dogovornega urednika ter uredniški odbor. Tehnična in vsebinska zasnova je od prve številke naprej izpolnjevala glavne pogoje za razvoj publikacije v znanstveno in strokovno vojaško literaturo.

 

Po poti sprememb

Že leta 2007 so se zgodile pomembne spremembe. Takrat so v Biltenu Slovenske vojske prvič objavili svoje članke v angleščini predavatelji iz Centra za varnostne študije George C. Marshall v Garmisch-Partenkirchenu v Nemčiji.

Leta 2008 so bile uvedene anonimne recenzije, ki so bistveno pripomogle k dvigu kakovosti objavljenih člankov. Recenzija je strokovni pregled besedila. Njen temeljni namen je članek oceniti s tehničnega in vsebinskega vidika ter predlagati avtorju članka mogoče izboljšave. Anonimnost recenzij je pomembna, saj lahko recenzent članek oceni objektivneje, kadar ne ve za avtorja besedila. Da bi bile recenzije čim bolj nepristranske, torej objektivne, članek ocenita dva recenzenta. Kadar je njuno mnenje zelo različno, morda celo kontradiktorno, članek oceni še tretji recenzent.

Uvedba recenzij je prinesla dodatno delo za recenzente in vse druge, ki so si v naslednjih dveh letih intenzivno prizadevali Bilten kakovostno razviti v znanstveno in strokovno publikacijo Slovenske vojske. Leto 2008 je bilo pomembno za stilsko prenovo publikacije. Temeljna oblikovna sporočila, kot so na primer podoba Rudolfa Maistra, napis ZNANJE ZMAGUJE in vojaška zelena barva, so ostala, vendar v bolj prefinjeni izvedbi.

Samo leta 2008 je bilo v štirih številkah objavljenih 53 člankov ali v povprečju 13 člankov na številko. V obdobju od 2009 do 2010 je izšlo 42 oziroma 45 člankov na leto. Obdobje od 2008 do 2010 je bilo z vidika nastajanja znanstveno-strokovnih besedil na obrambno-vojaškem področju najproduktivnejše. K temu je pomembno pripomoglo dejstvo, da so bili tako recenzenti kot avtorji člankov za svoje delo finančno nagrajeni.

Sledila je svetovna finančna kriza, ki se je odrazila tudi na Biltenu Slovenske vojske, tako v višini sredstev za njegovo tiskanje kot tudi s posebnim sklepom Vlade Republike Slovenije, ki je prepovedal sklepanje avtorskih pogodb z zaposlenimi. Primanjkovanje finančnih sredstev je vplivalo tudi na avtorje člankov in recenzente iz drugih ustanov. Posamezne številke so postajale vedno bolj tanke in postopoma so dosegle povprečje od pet do sedem člankov na številko.

 

Do kakovostnih rezultatov

Trud za dosego kakovostne publikacije je pokazal prvi in najpomembnejši uspeh z uvrstitvijo takrat še Biltena Slovenske vojske v mednarodno podatkovno bazo PAIS International leta 2010. Leta 2011 se je Bilten Slovenske vojske preimenoval v Sodobne vojaške izzive. S postopnim uvajanjem sprememb publikacija ni bila več kratke informativne narave, kar se je pokazalo v vsebini in obsegu posameznega izvoda številke. Publikacija je postajala vse bolj strokovna in znanstvena.

Eno izmed meril za uvrstitev v mednarodno podatkovno bazo je bilo, da mora biti tretjina objavljenih člankov klasificirana kot znanstveni članki. Iz preglednice 1 je razvidno, da kakovost v tem smislu nikoli ni bila težavna.

LETO

ŠTEVILO ČLANKOV

ZNANSTVENI

STROKOVNI

ŠTEVILO STRANI V LETU/NAKLADA

2016

25

18 (72 %)

7 (28 %)

546/300

2015

21

10 (48 %)

11 (52 %)

472/300

2014

25

16 (64 %)

9 (36 %)

550/500

2013

24

12 (50 %)

12 (50 %)

588/500

2012

26

11 (44 %)

14 (56 %)

721/500

2011

31

17 (54 %)

14 (45 %)

647/500

2010

45

17 (37 %)

28 (62 %)

834/500

2009

42

18 (43 %)

24 (57 %)

930/500

Preglednica 1: Statistični prikaz deleža člankov glede na klasifikacijo v obdobju od 2009 do 2016

 

Da gre za kakovostno publikacijo, ki je zanimiva tudi za tuje avtorje, dokazuje podatek, da sta se z leti povečala deleža avtorjev iz drugih domačih ustanov in avtorjev iz tujine. Žal avtorjev člankov iz upravnega dela Ministrstva za obrambo v dvajsetih letih kar devetkrat nismo uspeli pridobiti.

 

Letnik

Skupno število prispevkov v letniku

Skupno število 
avtorjev

Avtorji z MO 

Drugi avtorji

SV

MO

Zunanji

Tuji

1/1999

10

10

10

0

0

0

2/2000

16

17

17

0

0

0

3/2001

11

13

12

0

1

0

4/2002

11

12

11

0

1

0

5/2003

18

20

19

1

0

0

6/2004

6

6

6

0

0

0

7/2005

13

17

17

0

0

0

8/2006

39

47

20

6

21

0

9/2007

32

45

26

1

14

4

10/2008

53

70

20

8

35

7

11/2009

42

58

28

4

21

5

12/2010

45

53

14

11

13

15

13/2011

33

47

21

3

20

3

14/2012

19

31

16

4

6

5

15/2013

19

33

11

0

17

5

16/2014

25

30

11

8

6

5

17/2015

21

25

20

0

3

2

18/2016

25

30

10

2

3

15

19/2017

24

30

13

0

9

8

SKUPAJ

462

594

302

48

170

74

Odstotki na skupno število avtorjev

51 %

9 %

28 %

12 %

Preglednica 2: Statistični prikaz deleža avtorjev glede na njihovo okolje

 

Zakaj pisati članke?

V Slovenski vojski in na Ministrstvu za obrambo imamo zaposlenih veliko ljudi s posebnim, predvsem vojaškim, znanjem, o katerem je zapisano nič ali pa zelo malo. To pomeni, da zainteresirana zunanja javnost o veliko vojaških vsebinah ne more dobiti različnih strokovnih informacij. Zato je tudi izmenjava znanja znotraj vojske in ministrstva manjša, kot bi lahko bila sicer. Znanje na področjih varnosti, obrambe, vojaštva je zelo pomembno in se hitro spreminja, zato je njegova pretočnost najpomembnejša.

V Sloveniji ni veliko publikacij, ki bi bile namenjene obrambno-varnostnim in vojaškim vsebinam. Zakon o obrambi zahteva razvoj vojaške strokovne literature v obrambnem sistemu. Nobena druga ustanova v Sloveniji nima te naloge. Zato je v upravnem delu ministrstva nekoč že izhajala publikacija Vojstvo. Zelo kakovostna publikacija Zbornik študij je v preteklosti nastajala v Centru za strateške študije. Še vedno izhaja revija SV, ki jo zdaj berete in ima zelo dolgo tradicijo.

V Slovenski vojski so razvoju vojaške strokovne literature namenjeni Vojaškošolski zbornik in Vojaška zgodovina, za zahtevnejše avtorje in bralce pa Sodobni vojaški izzivi. Gre za periodične publikacije. Nastajajo tudi druge posamične publikacije, kot so na primer zborniki ob različnih priložnostih, monografije in priročniki.

Pisati članke za objavo v publikacijah sicer ni tako preprosto kot pripraviti objavo za Facebook ali katero drugo socialno omrežje. Zahteva nekaj časa in truda. Je pa res, da z objavo dokažemo sebi in tudi drugim, da nekaj znamo in si upamo. Uredniki periodičnih publikacij na ministrstvu radi spodbujamo, pomagamo, svetujemo in usmerjamo vse zainteresirane prihodnje pisce, naj le delijo svoje znanje z drugimi in tako pripomorejo k povečanju slovenske vojaške strokovne pa tudi znanstvene literature. Kdo bo razvijal obrambno in vojaško stroko, če to ne bosta Slovenska vojska in Ministrstvo za obrambo.

 

 

Publisher

General Staff of Slovenian Armed Forces

Executive Editor

Brigadier General Roman Urbanč, MsC. (OF-6)

Managing Editor

dr. Liliana Brožič

Editorial Board

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr. Andrej Anžič, Evropska pravna fakulteta, Nova Gorica

dr. Gorazd Bajc, Narodna in študijska knjižnica, Trst

dr. Anton Bebler, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

višja vojaška uslužbenka XIII. razreda dr. Valerija Bernik (OF-4), Višja vojaška strokovna šola, Maribor

višji vojaški uslužbenec XIV. razreda dr. Denis Čaleta (OF-5), Knjižnično-informacijski in založniški center, Ljubljana

dr. Maja Garb, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

dr. Bastian Giegerich, International Institute for Strategic Studies, London

dr. Irina Goldenberg, Military Personnel Research and Analysis, Canada

dr. Olivera Injac, Univerzitet Donja Gorica, Podgorica

polkovnik dr. Tomaž Kladnik (OF-5), Center vojaških šol, Maribor

dr. Sergei Konoplyev, Harvard University, Cambridge

dr. Igor Kotnik, Generalštab Slovenske vojske, Ljubljana

dr. Julie T. Manta, US Army War College, Carlise

dr. Thomas Mockaitis, DePaul University, Chicago

dr. Klaus Olshausen (OF-8, ret.), Clausewitz-Gesellschaft e.V., Hamburg

generalpodpolkovnik dr. Iztok Podbregar (OF-8), Fakulteta za organizacijske vede, Kranj

dr. Zoltán Rajnai, Doctoral School on Safety and Security Sciences, Budapest

dr. Tibor Szvircsev Tresh, Militärakademie an der ETH, Zürich

dr. Viljar Veebel, Baltic Defence College, Tartu

dr. Thomas Young, Center for Civil-Military Relations, Monterey

dr. Yahia H. Zoubir, Kedge Business School, Paris

Secretary

vprap. Nataša Cankar (OR-9)

ISSN

 

2232-2825 (print version)

2463-9575 (online version)

Edition

300 copies, four issues per year

Managing Editor
e-mail address

liliana.brozic@mors.si

Publication web page

https://dk.mors.si/sodobni-vojaski-izzivi

 

 

 


Articles, published in the Contemporary Military Challenges do not reflect the official viewpoint of the Slovenian Armed Forces nor the bodies in which the authors of articles are or were previously employed.

The publication is indexed in bibliography databases COBISS.SI.

 

 

Referee procedure

The referee procedure ensures that all articles published in the Contemporary Military Challenges abide by Slovenian standards and the rules of good writing. The procedure is anonymous a standard form is filled in. A referee receives an article without the indication of the author and vice versa. Normally, the referee procedure is carried out by two referees. However, if their opinions differ, a third referee is included.

Publication ethics and malpractice statement

 

  • Mission statement

The mission, vision, aims and editorial policy of the Contemporary Military Challenges (CMC) are published in the Work Programme of the Editorial Board of the Contemporary Military Challenges discussed and adopted every year by the Editorial Board for the following twoyear period. The document is published on the publication’s website.

One of the CMC Editorial Board's tasks is to publish the publication in accordance with the agreed international standards and editorial strategy as well as to stimulate critical and innovative scientific and professional thought among members of the Slovenian Armed Forces as well as more broadly in Slovenia and internationally.

Papers, published in the Contemporary Military Challenges, do not reflect the official policy of the Slovenian Armed Forces nor the authors’ respective organisations.

 

  • Duties of the Editors and members of the Editorial Board

The editors are responsible for deciding which of the manuscripts submitted will be published, based on the validation of their quality. The Editorial Board will reach the final decision about the publication of the papers.

Editors and the Editorial Board should follow the agreed standards, mission, vision, as well as goals and CMC’s editorial policy with the aim to achieve the highest standards in the field of preparation and publication of scientific and professional publications.

 

  • Duties of Editors

Editors work in conjunction with reviewers and Editorial Board members.

Fair play: Editors evaluate submitted manuscripts exclusively on the basis of their academic merit without regard to the authors’ race, gender, sexual orientation, religious belief, origin, citizenship or political philosophy.

Confidentiality: Editors and Editorial Board members will not disclose any information about authors or the contents of manuscripts for any other purpose and to anyone other than the persons directly involved in the publication procedures until the publication has been printed and available to public.

 

  • Duties of reviewers

Contribution to editorial decisions: Peer review assists editors in making editorial decisions and, through editorial communications with authors, may assist authors in improving their manuscripts towards the best possible quality.

Promptness: Reviewers are to complete peer reviews within an agreed deadline. In the event that a reviewer feels it is not possible for him/her to complete review of manuscript within stipulated time then this information must be communicated to the editor. Any invited referee who feels unqualified to review the research reported in a manuscript should immediately notify the editors and decline the invitation to review.

Confidentiality: Any manuscripts received for review are confidential documents and must be treated as such; they must not be shown to, shared or discussed with others. This applies also to invited reviewers who decline the review invitation.

Standards of objectivity: Reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the authors is inappropriate. Observations and recommendations must be formulated clearly with supporting arguments so that authors can use them for improving the manuscript.

Conflicts of interest: Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for the reviewer’s personal advantage or as reviewer’s own.

Referees who have conflicts of interest resulting from competitive or other relationships or connections with any of the authors, companies or institutions connected to the manuscript and the work described therein should not conduct the review.

 

  • Duties of Authors

Reporting standards: Authors of original research should present an accurate and objective account of the work performed and the results. The manuscript should contain sufficient detail and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behaviour.

Originality and plagiarism: Authors should thoroughly follow the selected international citation style and mark clearly in which parts they are citing or paraphrasing other authors and which their own findings, conclusions and suggestions. Where sources or authors of certain parts of manuscript cannot be referenced, because the work has not yet been published, other forms of sources must be referenced in a consistent manner. Additionally, authors should obtain statements by the persons or sources referenced agreeing with the publication of their statements, interviews or other forms of gathered information. The  bibliography should include only the works used in the paper. Plagiarism in all its forms constitutes unethical publishing behaviour and is unacceptable.

Multiple publication: Papers describing essentially the same or very similar research in several publications will be considered as hyper production or selfplagiarism, which is unethical publishing behaviour and is unacceptable.

Authorship of the manuscript: Only persons who have substantially contributed to the research and/or the production of the manuscript should be listed as authors. Prior to the submission of the article, the corresponding author should verify that all co-authors have seen and approved the manuscript and agreed to its submission for publication.

Conflicts of interest: Authors should disclose all sources of financial support for the project discussed in the paper and state who is the owner of the results of the project. They should submit the owner’s approval of the publication of results. It is important that the editors be notified about possible conflicts of interest that might have an important impact on the contents of the article, the findings or suggestions from the article or to other individuals, groups or bodies related to the contents of the paper.

Fundamental errors in published works: If authors discover significant errors or inaccuracies in their own published work, it is their obligation to promptly notify the editors and cooperate with them to either correct the paper or to appropriately react.

 

 

Year 2022

Year 2021

Year 2020

Year 2019

Year 2018 

Year 2017 

Year 2016

Year 2015 

Year 2014

Year 2013 

Year 2012

Year 2011

 

Year 2010

Year 2009 

Year 2008

 

CONTEMPORARY MILITARY CHALLENGES

20 years od military professional and scientific publication

 

Liliana Brožič

 

This September will mark the 20 years since the first issue of the Slovenian Armed Forces General Staff's own publication was published. At the time the publication was titled Bilten Slovenske vojske (Slovenian Armed Forces Bulletin). The publication was initiated by the then Chief of the General Staff Lieutenant General Iztok Podbregar whose wish was that all Slovenian Armed Forces members who had attended various courses in Slovenia and abroad share the acquired knowledge in written form. In this way, the knowledge and understanding of different topics would be preserved, disseminated and at the same time available also to the younger generations.

In the dictionary of standard Slovene, the word “bilten” (bulletin) is described as a “brief official release or notice”. The history has known “war bulletins” or “informative materials”. In the companies and institutions, the publications intended for this purpose were usually called “newsletters”. The core mission of the Slovenian Armed Forces Bulletin was therefore to inform Slovenian Armed Forces employees.

During the ten years which followed, Evgen Primožič diligently coupled his regular work and tasks with the editing and publishing of the Bilten Slovenske vojske (Slovenian Armed Forces Bulletin). During this time, with the help of the executive editor and the editorial board, he facilitated the necessary operational procedures to create, publish and preserve the publication. By 2008, 24 issues with 209 articles were published on a total of 3,769 pages.

Later on, an important decision was made to publish the titles and abstracts of articles both in Slovene and English as well to appoint managing and executive editors and the editorial board. From the first issue onwards, both technical and substantive designs of the publication met the main criteria for the development of the publication into a piece of scientific and professional military literature.

 

DOWN THE PATH OF CHANGE

Significant changes occurred as early as in 2007. It is then that lecturers from the George C. Marshall Center for Security Studies in Garmisch-Partenkirchen, Germany, published their articles in the Bilten Slovenske vojske (Slovenian Armed Forces Bulletin) for the first time. In 2008, anonymous peer reviews were introduced to significantly improve the quality of the published articles. Peer review is an evaluation of a text by qualified members of a profession within a relevant field. Its main purpose is to evaluate the article from a technical and substantive point of view and to suggest possible improvements to the article. The anonymity of reviews is important because the reviewer can evaluate the article more objectively when he/she does not know the identity of the author of the text. In order to ensure maximum objectivity of the reviews, an article is evaluated by two reviewers. When their opinions differ importantly, or are perhaps even contradictory, the article is additionally evaluated by a third reviewer. The introduction of the reviews brought additional work for the reviewers and all others who intensely sought to upgrade the Bulletin quality to help it grow into a scientific and professional publication of the Slovenian Armed Forces over the following two years. 2008 was an important year when the design and layout of the publication were renewed.

The basic design-related messages, such as the image of Rudolf Maister, the inscription ZNANJE ZMAGUJE (Knowledge Wins), and the military green colour were preserved, but in a more sophisticated manner. In 2008 alone, 53 articles were published in four issues, which makes an average of 13 articles per issue. In 2009 and 2010, 42 and 45 articles were published per year respectively. The period between 2008 and 2010 was the most fruitful in terms of the production of defence and military related scientific and professional texts. This can be significantly attributed to the fact that both the reviewers and authors of articles were financially compensated for their work. The global financial crisis, which followed, also affected the Slovenian Armed Forces Bulletin, both in terms of the reduced printing funds and in terms of a special decision of the Government of the Republic of Slovenia banning the conclusion of copyright contracts with its employees. The lack of finances also affected the authors and reviewers from other institutions. The size of individual issues also gradually reduced and eventually averaged from five to seven articles per issue.

 

ACHIEVING QUALITY RESULTS

The first and most important success in the effort to achieve a good-quality publication was the inclusion of the then Slovenian Armed Forces Bulletin in the PAIS International database in 2010. In 2011, the Slovenian Armed Forces Bulletin was renamed Contemporary Military Challenges. With the gradual introduction of changes, the publication was no longer of a brief informative nature, which reflected both in the content and size of each copy of the issue. The publication was becoming more and more professional and scientific. One of the criteria for ranking in an international database was that one third of the published articles are classified as scientific. Table 1 shows that in this respect quality was never a problem. The fact that the shares of authors from other Slovenian institutions and authors from abroad have increased over the years proves that this is a quality publication also interesting to foreign authors. Unfortunately, on nine occasions in the past twenty years, we were not able to obtain any articles by authors from the administrative part of the Ministry of Defence.

 

WHY WRITE ARTICLES?

The Slovenian Armed Forces and the Ministry of Defence employ a large number of people with specific, especially military knowledge, which is put in writing very rarely or not at. This means that the interested external public is unable to access various pieces of technical information on a wide range of military topics. Consequently, the exchange of knowledge within the military and the Ministry of Defence is less intensive than it could be. Security-, defence- and military-related knowledge is very important and rapidly changing, so its flow is paramount. Not many publications in Slovenia are dedicated to defence-, security- and military-related topics. According to the Defence Act military professional literature in the defence system has to be developed. No other institution in Slovenia is tasked with such mission. For this reason, the Ministry of Defence used to publish the publication Vojstvo (The Military). Additionally, the Strategic Studies Centre used to publish a high-quality publication titled Zbornik študij (Journal of Studies). Revija SV (SAF Magazine), which you are now reading and has a very long tradition, is still being published. In the Slovenian Armed Forces, military professional literature is developed through the publications Vojaškošolski zbornik (Military Schools Journal) and Vojaška zgodovina (Military History), while Sodobni vojaški izzivi (Contemporary Military Challenges) are intended for more demanding authors and readers. All of the above-mentioned publications are periodicals, but there are also other publications, which are published occasionally, such as journals commemorating various occasions, monographs and manuals. Writing an article for a publication is not as easy as posting on Facebook or some other social network. It requires some time and effort. However, by publishing an article we prove to ourselves and to others that we have knowledge and courage. We, the editors of periodicals at the Ministry of Defence gladly offer encouragement, assistance, advice and directions to all the interested future writers for them to share their knowledge with others and help increase the quantity of Slovenian military and scientific literature. Who is going to develop the defence and military profession, if not the Slovenian Armed Forces and the Ministry of Defence?

 

 

www.mo.gov.si Kolofon  | Nastavitve piškotkov Na vrh