Naša spletna stran uporablja piškotke. Za nekatere potrebujemo vašo privolitev. Uredi privolitev...

Knjižnično-informacijski in založniški center

Celotna založniška dejavnost
A+ A-

vojaski logist

Vojaški logist 

Izšla je četrta številka glasila Vojaški logist v prenovljeni podobi, ki prikazuje življenje in delo logistične enote Slovenske vojske - 670. logističnega polka. 

 


klescman 11

Kleščman št. 11/2023

Vsebina enajste številke prinaša novice o dogodkih v 74. pehotnem polku v drugi polovici leta 2023. 

prava smer 24 naslovnica

Prava smer št. 24


Glasilo je izšlo ob 31. obletnici obstoja in delovanja 72. brigade. Tudi tokrat lahko preberemo o dogodkih v zadnjih šestih mesecih. Trinajsti kontingent Slovenske vojske je junija 2023 začel misijo Okrepljena prednja prisotnost. Poveljnik čete piše o mednarodni operaciji v podporo miru kot delu Aktivnosti okrepljene pozornosti na Slovaškem. 20. pehotni polk, se je angažiral pri organizaciji in popolnjevanju 48. kontingenta Slovenske vojske Kfor ...

 


 

33.genSS

VOJSKA IN VOJAŠKA MISEL: zbornik prispevkov 33. generacije štabnega šolanja

VOJSKA IN VOJAŠKA MISEL: zbornik prispevkov 33. generacije štabnega šolanja
Zbornik prispevkov 33. generacije štabnega šolanja, ki so povzeti iz zaključnih nalog udeležencev 33. generacije štabnega šolanja na Poveljniško-štabni šoli, je pomemben mejnik v načrtnem razvijanju vojaške strokovne misli ter predstavitvi dosežkov generacije. Z branjem in analizo vsebine pisnih izdelkov udeležencev štabnega šolanja je mogoče prepoznati formativno naravo pridobljenih spoznanj, pa tudi posebnosti častnikov, obseg njihovega znanja, njihovih pisnih (komunikacijskih) spretnosti in strokovne kompetentnosti.

 klescman 10

Kleščman št. 10/2023

Izšla je jubilejna  deseta številka glasila 74. pehotnega polka 72. brigade. Glasilo je namenjeno pripadnikom polka kot del informiranja o preteklem in prihodnjem delu, o uspehih in neuspehih, prav tako pa je namenjeno povezovanju poveljnika s pripadniki.
rodovec 3

Rodovec št. 3/2023

Ob desetletnici delovanja Rodovskega bataljona 72. brigade je izšla tretja številka glasila Rodovec. Ob tej priložnosti se vsaka enota v kronološkem pregledu spominja pomembnih nalog, dogodkov, mednarodnih vaj, civilno-vojaškega sodelovanja, s katerimi je prispevala k uresničevanju poslanstva Rodovskega bataljona.
vsz18

Vojaškošolski zbornik št. 18/2023

V 18. številki Vojaškošolskega zbornika, ki izhaja letno in objavlja prispevke na podlagi zaključnih nalog slušateljev vojaškega izobraževanja, so predstavljeni rezultati kritičnih mišljenj osmih slušateljev 27. generacije in enega slušatelja 25. generacije višjega štabnega tečaja na Poveljniško-štabni šoli.
 
 
 role

Role 2, posebna izdaja revije Logistik

Izšla je posebna izdaja revije Logistik Role 2. Zdravstvena enota Role 2 ima sedež v Vojašnici Vincenca Repnika v Slovenski Bistrici. Dosega zmogljivosti Role 2LM po Natovi doktrini, kar pomeni, da so njeni pripadniki usposobljeni za izvajanje triaže in zahtevnejših postopkov oživljanja, vključno s kirurgijo omejevanja škode. Lahka premična bolnišnica Role 2LM zagotavlja nujno kirurško oskrbo poškodovanih, kadar so bolnišnice in zdravstveni domovi zaradi množične nesreče prezasedeni. 

logistik1 23

Logistik

Izšla je druga številka publikacije Logistične brigade SV Logistik. Brigada letos praznuje 21 let delovanja. Logistična brigada je učinkovita in uspešna organizacija, ki podpira vse enote Slovenske vojske, pa tudi zaveznike in partnerje doma in v tujini. the soca breakthrough

The Soča breakthrough of 1917: a victory of concepts, moral and combat power

Izšel je prevod vojnozgodovinske študije Prodor v posočju leta 1917: zmaga konceptov, morale in bojne moči. Znanstvena monografija avtorjev Mihe Kuharja in Blaža torkarja je prvič izšla leta 2018 v slovenskem jeziku.Zbornik Vojska in vojaska misel

Vojska in vojaška misel: zbornik znanstvenih razprav

Visoka vojaška šola, ki od leta 2021 deluje v okviru Centra vojaških šol Slovenske vojske, je 18. in 19. oktobra 2022 organizirala prve »Dneve vojaških ved«. Ti so bili namenjeni znanstveni in strokovni razpravi domačih in tujih strokovnjakov z različnih vojaških in obrambnih področij, ki so naslavljali aktualna vojaška ter z njimi povezana obrambna in varnostna vprašanja v nacionalnem in mednarodnem okolju. Največji poudarek je bil na predstavitvi raziskovalnih rezultatov, ki bi lahko pomembno prispevali k razvoju vojaških ved in delovanju oboroženih sil ter vojaškemu pedagoškemu procesu na različnih stopnjah vojaškega izobraževanja in usposabljanja.
torkar

 

Vojaško študijsko potovanje

Skripta dajejo vpogled v to, kaj so vojaška študijska potovanja in kakšen je njihov namen. Vojaško študijsko potovanje je metoda posredovanja zgodovinskih izkušenj z območja, kjer so potekali vojaški spopadi, današnjemu vodstvenemu kadru vojaških organizacij. Udeležencem pomeni razumeti realnost vojne in izboljšati njihovo strokovno znanje, izkušnje ter pripravljenost njihovih enot.

 

 
klescman 8

Kleščman št. 8

Izšla je druga številka glasila 74. pehotnega polka 72. brigade v letu 2022, ki je po vsebini do zdaj najobsežnejša. Obsega širok nabor tem, od besed ključnih posameznikov v polku, pomena delovanja v skupini in kohezivnosti, nove podobe VGM, zgodovinske zbirke v oklepnikov in artilerijskih sredstev do ene najzahtevnejših vaj v zgodovini polka - Svarunov pogled 2022

 

 

prava smer

Prava smer št. 22

Izšla je druga številka glasila 72. brigade v letu 2022. Preberemo lahko o slovesnosti ob 30-letnici delovanja brigade, zakulisju priprav na slovesnost, likovni delavnici MaAister 2022, nizu vaj Preskok 2022 idr.10.PEHP

10. pehotni polk: 25 let: ... od logaških pankrtov do vrhunske enote SV

Publikacija je zbirka spominov, vtisov, mnenj navdihujočih posameznikov, ki so s svojo energijo oblikovali legendarni Deseti pehotni polk. Nazorno opiše zgodovino Desetega in skozi pričevanja povzame bistvo aktivnosti, pri čemer bralec lahko izlušči, kaj je tisto, kar dela 10. pehotni polk (PEHP) vrhunsko enoto. To so bojevniki Desetega, ki skozi svojo predanost in tovarištvo vsakodnevno pogumno in častno premikajo stvari na bolje.VL2

Vojaški logist

Izšla je druga številka glasila 670. logističnega polka, v kateri so predstavljeni delo in dosežki polka v letu 2022.

 
 

 

 

Zajeta slika

25 years of the Slovenian Armed Forces Band

Izšla je monografija 25 let Orkestra Slovenske vojske v angleščini - 25 years of the Slovenian Armed Forces Band, A journal marking the 25th anniversary of the Slovenian Armed Forces Band, v kateri so dokumentirani zgodovina in razvoj orkestra, njegovo poslanstvo, sodelavci in odmevnejši projekti.
 

Vojaškošolski zbornik

Vojaškošolski zbornik št. 17/2022

V 17. Vojaškošolskega zbornika, ki izhaja letno in objavlja prispevke na podlagi zaključnih nalog slušateljev vojaškega izobraževanja, so predstavljeni rezultati kritičnih mišljenj dveh slušateljev 26. generacije višjega štabnega tečaja in slušatelja 31. generacije štabnega šolanja na Poveljniško-štabni šoli.CISM

Trideset let članstva Slovenije v CISM 1992–2022

CISM je bil prva mednarodna vojaška organizacija, v katero se je leta 1992 vključila Slovenska vojska. S svojim poslanstvom in ideali je organizacija, ki uspešno uresničuje cilje, ki so jih postavili ustanovitelji že leta 1948. Povezuje oborožene sile sveta s športom in tako širi prijateljstvo in medsebojno razumevanje ter poskuša prispevati k izogibanju oboroženim konfliktom.


vojaski logist

Vojaški logist

V glasilu 670. logističnega polka želijo njegovi pripadniki opozoriti na delo in življenje v enotah, predstaviti najboljše dosežke polka, čet, posameznikov in Vojašnice Vincenca Repnika v Slovenski Bistrici. Polk je namenjen načrtovanju, organiziranju in izvedbi storitev, oskrbovanja ter premikov in transportov za potrebe enot SV v Republiki Sloveniji in tujini.

 

132. GORP

Trideset let 132. gorskega polka

Letos praznuje trideseto obletnico ustanovitve 132. gorski bataljon, ki se je pozneje preoblikoval v polk. Ob obletnici so se njegovi pripadniki spomnili namena ustanovitve, delovanja, podpore lokalnih skupnosti in organizacij, s katerimi so in bodo tudi v prihodnje sodelovali. Poslanstvo 132. gorskega polka je izvajanje bojnih delovanj v sredo- in visokogorju ter na težje prehodnih terenih v vseh vremenskih razmerah z zmožnostjo izvajanja združenega bojevanja rodov.

ORK

25 let Orkestra Slovenske vojske

Ob pomembni obletnici delovanja je izšla monografija 25 let Orkestra Slovenske vojske, v kateri so dokumentirani zgodovina in razvoj orkestra, njegovo poslanstvo, sodelavci in odmevnejši projekti.

VSZ st. 15

Vojaškošolski zbornik št. 16/2021

Izšla je nova številka Vojaškošolskega zbornika, ki je namenjen izobraževanju in obveščanju o dosežkih in izkušnjah na področju vojaškega izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja. V njem je deset prispevkov, ki so nastali na podlagi najboljših zaključnih nalog 25. generacije slušateljev višjega štabnega tečaja Poveljniško-štabne šole


teorija

Vojaška strategija

Znanstvena monografija Vojaška strategija je nadaljevanje Nacionalne (varnostne) strategije. Namenjena je tistim, ki preučujejo teorijo in prakso vojaške strategije, jo oblikujejo in uresničujejo ali sooblikujejo politike in strategije, ki opredeljujejo vlogo in namen uporabe vojaških sil. Avtor brig. Branimir Furlan želi z vsebino spodbuditi bralca h kritičnemu razmišljanju in iskanju odgovorov na vprašanja pri oblikovanju ali uresničevanju prihodnjih strategij.


 
rodovec 2

Rodovec 2/2021

Izšla je druga številka glasila Rodovskega bataljona 72. brigade, v katerem pripadniki predstavljajo življenje in delo v enoti, dosežke, usposabljanja in izobraževanja ter dogodke.
 

k3

Kleščman 2/2021

Izšla je druga letošnja elektronska številka revije Kleščman. Interno glasilo Kleščman opisuje poklicno življenje in delo pripadnikov in pripadnic 74. pehotnega polka Slovenske vojske.Tudi v tej številki se nadaljuje predstavitev nekaterih ključnih sodelavcev, tokrat 2. čete, in predstavitev opreme posameznika ter druge zanimive teme.


 

 

 

kl 1

Kleščman 1/2021

Izšla je prva letošnja elektronska številka revije Kleščman. Interno glasilo Kleščman opisuje poklicno življenje in delo pripadnikov in pripadnic 74. pehotnega polka Slovenske vojske. V tokratni izdaji se nadaljujejo predstavitve nekaterih ključnih sodelavcev, opisane so priprave na misijo KFOR 42 in vloga simulatorja v Vojašnici generala Maistra, predstavljena je organizacijska kultura, objavljeno pa je tudi pismo pripadnika, ki odhaja v pokoj.
 

voj.zg.2

Vojaška zgodovina 2/2020

Izšla je druga letošnja številka revije Vojaška zgodovina. Posvečena je spominu na enega najpomembnejših dogodkov na področju obrambe Republike Slovenije leta 1990. Projekt MSNZ je zagotovo eden najpomembnejših dogodkov na poti v samostojno Slovenijo. Revija prinaša z zgodovinskega stališča najbolj celovito, koliko mogoče nepristransko in na enem mestu zbrano zgodbo projekta MSNZ na Dolenjskem in Štajerskem. Prikaže njegov razvoj, značilnosti in posebnosti, od začetkov maja pa vse do ukinitve oktobra 1990.
 

VSZ st. 15

Vojaškošolski zbornik št. 15/2020

V Vojaškošolskem zborniku, ki je namenjen izobraževanju in obveščanju o dosežkih in izkušnjah na področju vojaškega izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja, so objavljeni štirje prispevki na podlagi najboljših zaključnih nalog 24. generacije slušateljev višjega štabnega tečaja Poveljniško-štabne šole, z zadnjim prispevkom pa se razmišljanjem pridruži še predstavnik Sektorja katedre vojaških ved.cyber terorrism

Cyber terrorism and extremism as threat to critical infrastructure protection

The aim of this publication is to find answers to some of the above questions. The combination of different approaches, concepts and analyses of different cases, as well as the role of national security entities in countering terrorism, provide specific solutions to the majority of the issues including cyber security and critical infrastructure protection, which, however, does not exclude further scientific and professional considerations.sinajski

Vojaška zgodovina: Sinajski Slovenci v mirovni operaciji in na misiji OZN UNEF I

Izšla je prva letošnja številka revije Vojaška zgodovina. Ta številka je tematska in je posvečena Slovencem, ki so sodelovali v najstarejši mirovni operaciji OZN UNEF na Sinajskem polotoku med letoma 1956 in 1967. Po daljšem uvodu, ki predstavi zgodovino sodelovanja Slovencev v mirovnih operacijah in na vojaških misijah, sledijo spomini udeležencev na misiji. Ti govorijo o tem, da smo bili Slovenci že med letoma 1956 in 1967 vključeni v prizadevanja za ohranjanje miru na nemirnem Bližnjem vzhodu, enem od območij, kjer so danes v mirovnih operacijah prisotni pripadniki in pripadnice Slovenske vojske.

naslovnica

Nacionalna (varnostna) strategija

Znanstvena monografija avtorja brigadirja Branimirja Furlana je pripomoček pri preučevanju teorije in prakse strategije s poudarkom na strategiji nacionalne varnosti. Bralcu omogoča seznanitev z nekaterimi teoretičnimi podlagami in primeri iz prakse, ki naj bi pomagali bolje razumeti namen in vlogo strategije nacionalne varnosti, proces njenega oblikovanja in kako se pri tem spoprijemati z izzivi. Seznanja ga z nekaterimi najpomembnejšimi strateškimi dejavniki, ki vplivajo na strategijo, ter načini in sredstvi, ki so na voljo za uresničevanje strateških ciljev v podporo nacionalnim interesom.

 

 

198c

Sodobni vojaški izzivi letnik 22/št.2

Druga številka letošnjih Sodobnih vojaških izzivov je tematsko posvečena vojaškim družinam.  Vojaške družine so zelo pomemben, čeprav pogosto neviden steber delovanja vsake vojske. Za kakšen pristop pri skrbi za vojaške družine se odloči posamezna država, vojska ali njen poveljnik, je odvisno od različnih dejavnikov, o katerih bo več povedano v prispevkih. 


30let brz

Katalog 30 let brzostrelke

Katalog z zgodovinskega, muzeološkega in tehničnega vidika predstavlja in opisuje zanimivo poglavje slovenske vojaške zgodovine: zgodbo brzostrelke MGV. Razvoj orožja se je začel v drugi polovici osemdesetih let, javnosti pa je bilo predstavljeno 5. oktobra 1989 v Tacnu. Vojaški muzej Slovenske vojske je obletnico praznoval z odprtjem razstave. Z razstavo in tem katalogom se je poklonil slovenskemu orožju, industriji in hkrati spomnil na čas osamosvajanja Slovenije.

 VD

Vojaška didaktika 

 

Po več kot dvajsetih letih je izšel prenovljeni učbenik Vojaška didaktika avtorjev dr. Martina Kramarja in ppk. Alfonza Cugmasa. Največji poudarek je na obravnavi vojaškega pouka in usposabljanja. Učbenik je namenjen izvajalcem vojaškega izobraževanja in usposabljanja. Kot strokovno gradivo ga bodo uporabljali tudi kandidati, slušatelji in drugi udeleženci vojaških šol oziroma tečajev.


Priročnik Delovanje pehote in oklepnih vozil s poudarkom na bojevanju v urbanem okolju

Izšla je elektronska različica priročnika Delovanje pehote in oklepnih vozil s poudarkom na bojevanju v urbanem okolju avtorja vprap. Mateja Praznika. Priročnik opredeljuje načine in postopke, ki so bistveni za uspešno združevanje zmogljivosti pehote in oklepnih vozil. Pojasnjuje dolžnosti posadk oklepnih vozil in pehote v pripravah na skupno bojevanje ter pri izvajanju taktičnih in ognjenih nalog na bojišču.

 

 

 

Izšla druga številka zbornika Vojaška zgodovina 

 

Letošnja druga številka je tematska: obravnava dogodke po prvi svetovni vojni na slovenskih tleh. Objavljenih je šest prispevkov z znanstvenega simpozija, ki je potekal konec leta 2018 v Kadetnici in ki ga je pripravil Vojaški muzej SV skupaj z Inštitutom za novejšo zgodovino Slovenije in Zvezo društev general Maister. 

 

 

vojaška zgodovina

Izšla prva številka zbornika Vojaška zgodovina 

Izšla je elektronska različica zbornika Vojaška zgodovina, št. 22. Letošnja prva številka prinaša novo podobo, saj sta naslovnica in notranjost oblikovno osveženi. Bralci boste lahko izbirali v širokem naboru tem, ki obsegajo časovni lok od konca 17. stoletja do vojne za Slovenijo leta 1991. Revija bo izšla tudi v tiskani obliki.


vojaškošolski zbornik

Nova številka Vojaškošolskega zbornika

Izšla je nova številka Vojaškošolskega zbornika, ki je namenjen izobraževanju in obveščanju o dosežkih in izkušnjah na področju vojaškega izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja. V njem so zbrani prispevki na podlagi najboljših zaključnih nalog 23. generacije slušateljev višjega štabnega tečaja Poveljniško-štabne šole. Zbornik bo izšel tudi v tiskani obliki.

 12.soska fornta prirocnik

12. soška ofenziva : priročnik za študijsko potovanje

V elektronski obliki je izšel Priročnik za študijsko potovanje: 12. soška fronta. Vsebuje analizo 12. soške ofenzive z vojaškozgodovinskega in vojaškostrokovnega vidika na operativni in taktični ravni. Namenjen je udeležencem študijskih potovanj, ki jih organizira Vojaški muzej Slovenske vojske za pripadnike enot Slovenske vojske (pretežno Šole za častnike/Poveljniško-štabne šole, lahko pa tudi drugih), da se seznanijo s takratnimi dogodki, in prek nalog, ki naj bi jih reševali med potovanjem, podajo svoje rešitve v morebitnih podobnih situacijah.

naslovnica Ermenc2

Priročnik za borilne veščine v izobraževanju in usposabljanju v Slovenski vojski

V elektronski obliki je izšel Priročnik za borilne veščine v izobraževanju in usposabljanju v Slovenski vojski maj. Ivana Ermenca. Uporablja se pri poučevanju vsebin športne vzgoje ali samostojnih predmetov v vojaških šolah in v sklopu usposabljanja pripadnikov Slovenske vojske v enotah Slovenske vojske. Je del strokovne literature pri izvedbi programov vojaškega izobraževanja in usposabljanja v Centru vojaških šol ter pri programih usposabljanj v drugih poveljstvih in enotah v Slovenski vojski.

 

 

 

naslovnica Horvat

Gradivo za študijo primera oboroženega spopada na terenu: Potek vojne za Slovenijo 1991 na smeri Ormož–Gornja Radgona

Študija avtorja mag. Mladena Horvata iz Vojaškega muzeja SV vsebuje pregled spopadov med vojno za Slovenijo leta 1991, ki so potekali v krajih na smeri od Ormoža do Gornje Radgone. Študija, ki je izšla v elektronski obliki, je namenjena udeležencem študijskih potovanj, ki jih organizira Vojaški muzej Slovenske vojske za pripadnike enot Slovenske vojske (pretežno Šole za častnike/Poveljniško-štabne šole, lahko pa tudi drugih), da se seznanijo s takratnimi dogodki in prek nalog, ki naj bi jih reševali med potovanjem, predlagajo svoje rešitve v morebitnih podobnih situacijah.

 

 

naslovnica PSDPravila za štabno delo.

V elektronski obliki so izšla Pravila za štabno delo. Opredeljujejo in predpisujejo načela, postopke ter organizacijo procesov za sprejemanje odločitev pri načrtovanju delovanj enot SV. Predstavljajo okvir za enovito usposabljanje pripadnikov SV pri sprejemanju odločitev v boju in drugih aktivnostih. Opredeljujejo poveljniška razmerja in temeljne štabne procese, ki se nanašajo na načrtovanje, organiziranje in izvajanje bojnih in nebojnih delovanj ter drugih nalog enot SV taktične ravni, predvsem bataljona in višje.

 

 

 

Naslovnica.webjpg 1Katalog razstave strelnega orožja Vojaškega muzeja Slovenske vojske

Katalog prinaša tiskano besedo in fotografijo razstave strelnega orožja Vojaškega muzeja Slovenske vojske. Zbirka omogoča vpogled v razvoj strelnega orožja od konca 18. st. do danes. Največ kosov orožja je iz 20. st. Poleg opisov posameznih kosov orožja je na kratko predstavljen tudi razvoj strelnega orožja in podani so kratki življenjepisi nekaterih pomembnih konstruktorjev orožja.

 

 

 

vsz13

13. številka Vojaškošolskega zbornika

IV 13. številki Vojaškošolskega zbornika je predstavljenih osem izbranih zaključnih nalog 22. generacije slušateljev višjega štabnega tečaja Poveljniško-štabne šole Centra vojaških šol.

 

 

 

 

 

zvest boguMolitvenik slovenskega vojaka
(evangeličanske veroizpovedi)

»Molitvenik slovenskega vojaka« je publikacija, ki se z leti delovanja Vojaškega vikariata bogati in dopolnjuje. Molitvenik slovenskega vojaka (evangeličanske veroizpovedi) je sestavljen iz osnovnih molitev tako katoliške kot evangeličanske cerkve. V njem so zbrane tudi različne molitve, ki so nastale na misijah in se nanašajo na različne situacije, v katerih se pripadnik SV lahko znajde. Primeren je tudi za priprave na prejem zakramentov in oblikovanje različnih slavij, tako na delovnem mestu kot misijah in v domačem okolju.

 

 

 

dobrodosli

Dobrodošli doma

Izšla je nova, posodobljena brošura Dobrodošli doma. Namenjena je seznanjanju z najpogostejšimi vprašanji in težavami, s katerimi se spoprijemajo pripadniki in njihove družine. Če vemo, kaj pričakovati, kje poiskati pomoč, ko jo potrebujemo, bo vrnitev pripadnika po daljšem obdobju resnično radosten ter kar najmanj stresen dogodek za celotno družino. Vsaka dlje trajajoča ločitev družine in partnerjev zaradi odhoda na mirovno operacijo, šolanje ali drugo dolžnost v tujino, na katero družina pripadnika ne more spremljati, se slej ko prej konča z vrnitvijo v domače okolje. Proces ponovne združitve družine istočasno pomeni nove izzive tako za pripadnika in njegovega partnerja kot tudi za otroke.

Brošura bo oktobra izšla tudi v tiskani obliki.

 

srecno

Srečno na poti

Izšla je nova, posodobljena brošura Srečno na poti. Vsebuje nasvete za pripadnike SV, ki odhajajo na mirovne operacije, službovanje ali šolanje v tujino, in njihove svojce. V času zaposlitve in razvijanja kariere v SV se od pripadnika lahko zahteva, da iz različnih razlogov prevzame dolžnost, zaradi opravljanja katere je za daljše ali krajše časovno obdobje ločen od svojcev in prijateljev. Pogosto imamo pri tem v mislih pripadnike, ki so napoteni na območja kriznih žarišč, kjer se vključujejo v mirovne operacije, vse več pa je tudi takih, ki dela in naloge opravljajo v mednarodnih poveljstvih ali so napoteni na šolanje v tujino, kamor jih družina ne more spremljati.

Brošura bo oktobra izšla tudi v tiskani obliki.

 

 

stres

Stres in travma

Izšla je nova, posodobljena brošura Stres in travma. Večina pripadnikov Slovenske vojske se v času službovanja in razvijanja kariere v SV slej ko prej sreča tudi z odhodom na mirovno operacijo. Sodelovanje SV na različnih območjih kriznih žarišč po vsem svetu je vse obsežnejše in naloge vse bolj obremenjujoče in zahtevnejše. Pripadniki in njihovi svojci se ob tem srečujejo tako s težavami, povezanimi z odhodom kot tudi z negotovostjo glede naloge. Ob pripravljanju brošure sta avtorici imeli v mislih predvsem pripadnike, ki se zaradi narave svojega dela srečujejo s situacijami in okoliščinami, s katerimi se večina nas običajno v življenju nikoli ne sreča. Vendar se v situaciji, ki od nas zahteva več, kot zmoremo, lahko znajde vsakdo od nas, zato so informacije v nadaljevanju namenjene vsem, ki iščejo pomoč zase ali pa želijo biti v pomoč, ko oporo potrebuje kdo od bližnjih.

Brošura bo oktobra tudi v tiskani obliki.

 

prodorProdor v Posočju leta 1917: zmaga konceptov, moralne in bojne moči

Izšla je elektronska različica vojnozgodovinske študije Prodor v Posočju leta 1917: zmaga konceptov, moralne in bojne moči avtorjev dr. Blaža Torkarja in ppk. Mihe Kuharja. Delo se poglablja v analizo delovanja nemških, avstro-ogrskih ter italijanskih enot v 12. soški ofenzivi. Beremo o vojaški analizi geografskega prostora Zgornjega Posočja, vojaških in političnih razmerah v Evropi leta 1917, pripravah na 12. soško ofenzivo, sestavi in premiku enot 14. armade na soško bojevališče, stanju v italijanski 2. armadi, vojskovalni moči nemške vojske, nemškem stilu vodenja in poveljevanja ter razvoju taktike prodora.

 

 

 

naslovnica optiPriročnik za podčastnika Slovenske vojske

KIZC Centra vojaških šol je izdal elektronsko različico Priročnika za podčastnika Slovenske vojske, ki ga je iz prevodov izbrane literature, osebnih učnih gradiv in petnajstletnih izkušenj v profesionalni podčastniški karieri sestavil višji praporščak Matej Praznik. Priročnik je namenjen vojakom in podčastnikom Slovenske vojske na vseh voditeljskih dolžnostih, od vodij posadk in skupin do brigadnih enotovnih podčastnikov, pa tudi inštruktorjem in učiteljem v sistemu vojaškega izobraževanja in usposabljanja.

 

 

 

vzgodVojaška zgodovina št. 21

Izšla je nova številka zbornika Vojaška zgodovina, ki prinaša drugi del prispevkov, ki so bili predstavljeni na znanstvenem simpoziju Priprave na vojno in vojna leta 1991 na Slovenskem, ki ga je ob petindvajsetletnici pripravil Vojaški muzej Slovenske vojske 21. junija 2016. Prvi članek nas seznani s tem, kako je v osamosvojitveni vojni leta 1991 Republika Slovenija uporabila instrumente nacionalne moči. V drugem članku izvemo, kako je povezana Sun Cujeva teorija zmage brez prelivanja krvi z osamosvojitveno vojno. Predstavljeni so problemi reorganizacije Teritorialne obrambe Ljubljanske pokrajine v letih 1990 in 1991, sledi pa še prispevek o delovanju občinskega upravnega organa Ormož med vojno leta 1991. Objavljeni so tudi spomini dveh dolgoletnih aktivnih pripadnikov Teritorialne obrambe, na koncu pa so predstavljene aktivnosti slovenskih muzejev in galerij pri pripravi razstav o osamosvajanju Republike Slovenije in poteku vojne za Slovenijo leta 1991.

 

 

molitvenikMolitvenik slovenskega vojaka

Molitvenik je publikacija, ki jo Vojaški vikariat z leti delovanja bogati in dopolnjuje. Sestavljen je iz osnovnih molitev katoliške cerkve ter različnih molitev, ki so nastajale na misijah in se nanašajo na različne situacije (rojstvo otroka, molitev za ženo, za poveljnika, na mirovni misiji, ob izgubi soborca ipd. ), v katerih se pripadnik SV lahko znajde.

 

 

 

 

 

Vojaškošolski zbornik12. številka Vojaškošolskega zbornika

Pred nami je 12. številka Vojaškošolskega zbornika, kjer so predstavljene tri najboljše zaključne naloge 21. generacije višjega štabnega šolanja. Teme nove številke se dotikajo sodobne vloge specialnih sil, vpliva bojnega stresa na vojaka in problematike preverjanja usposobljenosti večje enote s strani manjše (nosilne) enote. 

 

 

 

 

20let20 let v službi miru

20 let sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in na misijah. Namen zbornika je prikazati razvoj sodelovanja predstavnikov RS v mednarodnih operacijah in misijah, od prve napotitve do danes.

 

 

 

 

 

 

Vojaškošolski zbornik11. številka Vojaškošolskega zbornika

Izšla je 11. številka Vojaškošolskega zbornika. V zborniku, ki je namenjen izobraževanju in obveščanju o dosežkih in izkušnjah na področju vojaškega izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja, so predstavljene izbrane zaključne naloge 20. generacije slušateljev Višjega štabnega tečaja Poveljniško-štabne šole.

 

 

 

 

 

Mali priročnik za sprejemanjeMali priročnik za sprejemanje odločitve

Priročnik razlaga načela in razlike, ki nastajajo na različnih ravneh odločanja. Pripadnike SV želi naučiti ali spomniti, kaj je odločanje in kako deluje miselni proces na različnih ravneh ter prepoznati razlike pri procesih odločanja na osebni, neposredni in posredni ravni, pa tudi višje.

 

 

 

 

Nazaj  Nazaj 

www.mo.gov.si Kolofon  | Nastavitve piškotkov Na vrh