Our website uses cookies. For some of them we need your consent. Edit consent...

MoD Library and Information System

Show document
  • A-
  • A+
  • English (UK)
  • Slovenščina

Title:Geografski in demografski vidiki samomorilskega terorizma : zaključna naloga
Authors:Kokl, Tomaž (Author)
Vovk, Slavko (Mentor) More about this mentor... New window
Language:Slovenian
Work type:Specialist thesis
Tipology:2.10 - Specialist Thesis
Organization:ŠČ - Officer Candidate School
Abstract:Strateško varnostno okolje Republike Slovenije se vse hitreje spreminja. Nestabilnost, grožnje in tveganja, ki iz tega izhajajo predstavljajo glavni izziv globalne varnosti, s tem pa tudi varnosti Republike Slovenije. Pomen klasičnih vojaških groženj se sicer zmanjšuje, dolgoročno pa jih tudi ni mogoče povsem izključiti. Klasične vojaške oblike ogrožanja RS vse bolj nadomeščajo moderne oblike ogrožanja varnosti. Glavne značilnosti %modernih oblik% groženj so asimetričnost delovanja, kompleksnost, transnacionalni značaj, raznovrstnost in nedoločljivost struktur, vse večja stopnja organiziranosti nevarnih družbenih skupin ter njihova spretnost v uporabi sodobnih komunikacij. Odsek S-2 opravlja pomembne naloge, število teh pa se občutno poveča v procesu načrtovanja delovanj in operacijah kriznega odzivanja OKO. Zaključna naloga analizira geografske in demografske vidike samomorilskega terorizma ter motive za izvedbo tega dejanja.
Keywords:analiza, ocena, terorizem, sovražnik, asimetričnost, vreme
Year of publishing:2012
Publisher:[T. Kokl]
Source:Maribor
UDC:323.28:355.40(043.4)
COBISS_ID:6297550 Link is opened in a new window
Views:4632
Downloads:49
Files:.pdf SPEC_Kokl_Tomaz_i2012.pdf (959,60 KB)
MetadataXML DC-XML DC-RDF
Categories:Document is not linked to any category.
:
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Secondary language

Language:English
Title:Career model of air defence members
Abstract:Strategically safety environment of Republic of Slovenia all more quickly changes. Instability threats and risk, that from this be published introduce main challenge of global safety, with this also of safety of Republic of Slovenia. Meaning of classical military treats is reducing otherwise, it is not possible fully also to run off then in long run. Classical military shapes of threats of Republic of Slovenia of all are making up for modernness of shape of endangering of safety more. Features of %modern shapes% of threatening are main of asymmetrical of activity, complexity, trans national character, diversity and indeterminable of structures, all larger degree of organization of dangerous social groups and their skill in use of contemporary communications. Section S-2 does of important task, number of increases perceptibility in process of planning of activities and operations of crisis responding.
Keywords:analysis, assessment, terrorism, asymmetry, land, weather

Comments

Leave comment

To comment you have to login.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back
www.mo.gov.si Colophon   | Cookie settings Top