Our website uses cookies. For some of them we need your consent. Edit consent...

MoD Library and Information System

About
A+ A-

NOTICE!
Access to IHS Jane's databases has been disabled.


Welcome,

You are entering the MoD digital library which offers you access to a variety of electronic content. The collection includes final papers of military and civilian education programmes, professional journals published by the MoD publishing house, access to databases of IHS Jane's, Military Periscope, Stratfor etc.

MoD works
Other information resources
  • The digital library offers all MoD employees access to payable resources of , Military Periscope, Stratfor, ProQuest and EBSCO.
  • Access to these resources is possible with the same username and password as used for the MoD public network.
Knjižne novosti
Periodika
Novosti iz založniške dejavnosti

the soca breakthrough

The Soča breakthrough of 1917:
a victory of concepts, moral and combat power

Izšel je prevod vojnozgodovinske študije Prodor v posočju leta 1917: zmaga konceptov, morale in bojne moči. Znanstvena monografija avtorjev Mihe Kuharja in Blaža torkarja je prvič izšla leta 2018 v slovenskem jeziku.


Zbornik Vojska in vojaska misel

Vojska in vojaška misel: zbornik znanstvenih razprav

Visoka vojaška šola, ki od leta 2021 deluje v okviru Centra vojaških šol Slovenske vojske, je 18. in 19. oktobra 2022 organizirala prve »Dneve vojaških ved«. Ti so bili namenjeni znanstveni in strokovni razpravi domačih in tujih strokovnjakov z različnih vojaških in obrambnih področij, ki so naslavljali aktualna vojaška ter z njimi povezana obrambna in varnostna vprašanja v nacionalnem in mednarodnem okolju. Največji poudarek je bil na predstavitvi raziskovalnih rezultatov, ki bi lahko pomembno prispevali k razvoju vojaških ved in delovanju oboroženih sil ter vojaškemu pedagoškemu procesu na različnih stopnjah vojaškega izobraževanja in usposabljanja.

torkar

Vojaško študijsko potovanje

Skripta dajejo vpogled v to, kaj so vojaška študijska potovanja in kakšen je njihov namen. Vojaško študijsko potovanje je metoda posredovanja zgodovinskih izkušenj z območja, kjer so potekali vojaški spopadi, današnjemu vodstvenemu kadru vojaških organizacij. Udeležencem pomeni razumeti realnost vojne in izboljšati njihovo strokovno znanje, izkušnje ter pripravljenost njihovih enot.

www.mo.gov.si kolofon  | Cookie settings na_vrh