Our website uses cookies. For some of them we need your consent. Edit consent...

MoD Library and Information System

Show document
  • A-
  • A+
  • English (UK)
  • Slovenščina

Title:Oprema pehotnega vojaka SV : stanje in perspektiva
Authors:Perčič, Leon (Author)
Ilenič, Valter (Mentor) More about this mentor... New window
Language:Slovenian
Work type:Specialist thesis
Tipology:2.10 - Specialist Thesis
Organization:PŠŠ - Command and Staff School
Abstract:Konec hladne vojne je zaznamoval prehod z velikih armad na manjše, visoko premične in tehnološko napredne vojske. Vojak ni več zgolj posameznik v enoti, temveč je postal sistem, ki ima na sebi veliko podsistemov s katerimi izvaja bojevanje. Med slednjimi sta zlasti pomembna osebna oprema za nošenje in osebna oprema za bivanje na terenu, ki skupaj tvorita celoto vojakove opreme za uspešno in učinkovito bojno delovanje ter preživetje na bojišču. Osebna oprema za nošenje vojaku služi kot platforma v kateri se bojuje in na kateri ima vse svoje pripomočke za izvajanje boja, hkrati pa ga ščiti pred nasprotnikovimi ubojnimi izstrelki ter njihovimi drobci. Če je osebna oprema za nošenje podsistem za izvajanje bojevanja, potem je osebna oprema za bivanje na terenu podsistem za preživetje vojaka na bojišču. S to opremo je vojak zaščiten pred okoljskimi elementi, ki nanj vplivajo med njegovim počitkom oziroma rekuperacijo. Neustrezna, nefunkcionalna in nekakovostna oprema za bivanje na terenu vojaka psihofizično izčrpava, kar se lahko neposredno odraža v tveganjih pri izvrševanju njegovih nalog in izvajanju bojevanja. Takšnega stanja opremljenosti pehotnega vojaka Republika Slovenija ne sme dopustiti predvsem zaradi neprekinjenega zagotavljanja obrambne sposobnosti države in uresničevanja političnih zavez do zavezništva v okviru katerega mora izpolnjevati visoka merila povezljivosti, usposobljenosti in opremljenosti za skupno delovanje v vseh okoljskih, terenskih in bojnih razmerah. Zato je treba stalno težiti k temu, da ima vojak na voljo, skladno s tehnološkim razvojem in z zahtevanimi standardi, ustrezno osebno opremo za nošenje in opremo za bivanje na terenu. V nalogi analiziramo ustreznost opreme za nošenje in opreme za bivanje na terenu na primeru slovenskega pehotnega vojaka, ugotavljamo njene prednosti in slabosti ter na podlagi raziskanega predlagamo nabor ukrepov, ki bi jih bilo smiselno upoštevati v Slovenski vojski. Pri tem pa še vedno ostaja odprto politično in družbeno vprašanje o vlogi slovenskega pehotnega vojaka v prihodnosti in s tem povezane dileme o tem kakšna sploh bi naj bila za njega najboljša oprema?
Keywords:oprema, jopič, zaščita, osebna oprema, sistem
Year of publishing:2019
Publisher:[L. Perčič]
Source:Maribor
UDC:623.445(043.4)
COBISS_ID:6224590 Link is opened in a new window
Views:4853
Downloads:686
Files:.pdf SPEC_Percic_Leon_i2019.pdf (1,51 MB)
MetadataXML DC-XML DC-RDF
Categories:Document is not linked to any category.
:
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Secondary language

Language:English
Abstract:The end of the Cold War was marked by the transition from large armies to smaller, highly mobile and technologically advanced armies. A soldier is no longer an individual in the unit, but a system that has many subsystems in which he fights. Among them, personal combat equipment and personal sleeping equipment, which together form the whole of the soldiers' equipment for successful and effective combat operations and survival on the battlefield, are especially important. Personal combat equipment serves a soldier as a platform in which he fights and where he has all his tools to carry out the fight, while protecting him from the enemy's projectiles and their fragments. If personal combat equipment is a subsystem for the conduct of combat, then personal sleeping equipment is a subsystem for the survival of soldiers on the battlefield. With this equipment, a soldier is protected from environmental elements that affect him during his rest and recovery. Inadequate, dysfunctional and poor quality equipment depletes soldier%s psycho-physical endurance, which can be directly reflected in the risks and the performance of his duties and the conduct of combat. The Republic of Slovenia should not allow such state of the soldier%s equipment primarily due to the continuous provision of the country's defense capability and the fulfillment of political commitments to the Euro-Atlantic Alliance, within which it must meet the high standards of interoperability, competence and equipment for joint operation in all environmental, terrain and combat situations. In accordance with technological developments and with the required standards, it is necessary to constantly strive that a soldier is equipped with adequate personal combat and sleeping equipment at all times. In this thesis, we analyze the suitability of personal combat equipment and personal sleeping equipment of a Slovenian infantry soldier, determine its strengths and weaknesses, and on the basis of the research we propose a set of measures that would be sensible to take into account in the Slovenian Armed Forces. Still, there remains an open political and social question about the role of the Slovenian infantry soldier in the future and the related dilemmas which equipment should be best for him?
Keywords:equipment, vest, protection, personal gear, system

Comments

Leave comment

To comment you have to login.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back
www.mo.gov.si Colophon   | Cookie settings Top