Our website uses cookies. For some of them we need your consent. Edit consent...

MoD Library and Information System

Show document
  • A-
  • A+
  • English (UK)
  • Slovenščina

Title:Odnosi z javnostmi kot strateško orodje pri komuniciranju mednarodnih operacij in misij : zaključna naloga višjega štabnega tečaja
Authors:Petrovič, Dušan (Author)
Trošt, Mateja (Mentor) More about this mentor... New window
Language:Slovenian
Work type:Specialist thesis
Organization:PŠŠ - Command and Staff School
Abstract:V današnjem globalnem kompleksnem svetu, ki je tesno prepleten s potrebo po nenehnem dvosmernem komunikacijskim procesom in procesom digitalizacije, so družbene spremembe stalnica. V dobi hitrih sprememb, ki ji zakonodajni proces in s tem ustrezna pravna regulacija področja ne more slediti, je lahko vsak ustvarjalec novic. Sočasno se izgublja pomen kakovostnega podajanja informacij v nasprotju s ponujeno konstrukcijo realnosti, ki nam jih vsiljujejo sodobni mediji. Novinarsko poročanje nadomeščajo različne uredniško vodene in usmerjane informacijske operacije. Zaradi razvoja sistema prenosa novic lahko praktično vsa dogajanja spremljamo tako rekoč v živo in boj ponudnikov informacij zato to, kdo bo prvi, postaja vedno bolj neusmiljen. Zato so klasični mediji izgubili monopol nad delitvijo novic in namesto ustvarjalca so postali vir za informacije. Slovenska vojska se mora vsemu naštetemu nenehno prilagajati in kot verodostojen partner v nacionalnem in mednarodnem okolju prizadevati tudi na področju odnosov z javnostmi. Zato morajo strokovnjaki za odnose z javnostmi imeti izjemno odprt dostop do informacij znotraj sistema, ki jih morajo nato hitro, kakovostno posredovati zainteresiranim javnostim, tako da skrbijo za ugled organizacije, večajo razumevanje in podporo javnosti za njeno delovanje. Predmet preučevanja zaključne naloge so odnosi z javnostmi kot orodje pri komuniciranju mednarodnih operacij in misij. V njej želimo poudariti pomen učinkovitih odnosov z javnostmi v sodobnem okolju ter na podlagi teoretičnih in praktičnih spoznanj analizirati aktivnosti ob napotitvi prvega slovenskega kontingenta v Natove sile okrepljene prednje prisotnosti na vzhodu. V prvi polovici naloge so predstavljena teoretična izhodišča in značilnosti odnosov z javnostmi v Natu in Republiki Sloveniji. V drugem delu se s pomočjo analitičnega preučevanja naloga osredotoči na analizo zakonodaje in ključnih dokumentov obravnavanega področja ter procesa in dokumentov ob napotitvi prvega slovenskega kontingenta v Natove sile okrepljene prednje prisotnosti na vzhodu.
Keywords:komuniciranje, odnosi z javnostmi, mednarodna operacija in misija, okrepljena prednja prisotnost, Nato, Slovenska vojska
Year of publishing:2018
Publisher:[D. Petrovič]
Source:Maribor
UDC:355.356/.357:659.4(043.4)
COBISS_ID:6073806 Link is opened in a new window
Views:5823
Downloads:62
Files:.pdf SPEC_Petrovic_Dusan_i2018.pdf (738,43 KB)
MetadataXML DC-XML DC-RDF
Categories:Document is not linked to any category.
:
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Secondary language

Language:English
Abstract:In today's global world, which is dependent on communication and the digitization process, social changes are a constant feature. The development of digitization also brought the emergence of new media, which joined the traditional media such as newspapers, radio and television. In the era of rapid change, innovation has led to the fact that anyone can create news. This deprived media of the monopoly over the distribution of news and instead of being the creator they became a source of information. As a credible partner in the national and international environment, the Slovenian Armed Forces endeavors to keep pace with time, also in the field of public affairs. Education and learning are essential to keep up with continuous changes. Concern for the reputation of the organization remains the key role of public affairs aiming at gaining understanding and public support. The subject of study in this final paper is public affairs as a tool in the communication of international operations and missions. Our aim is to emphasize the importance of effective public affairs activities in the contemporary environment and, on the basis of theoretical and practical findings, make an analysis of the activities employed upon the deployment of the first Slovenian contingent in NATO%s Enhanced Forward Presence mission in the east. The first half of the paper presents the theoretical basis and the characteristics of public affairs in NATO and the Republic of Slovenia, while the second part of the paper uses analytical study to focus on the analysis of the legislation and key documents relative to the area in question as well as the process and documents relative to the deployment of the first Slovenian contingent in NATO%s Enhanced Forward Presence mission in the east.
Keywords:communication, public affairs, international operation and mission, enhanced forward presence, NATO, Slovenian Armed Forces

Comments

Leave comment

To comment you have to login.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back
www.mo.gov.si Colophon   | Cookie settings Top