Our website uses cookies. For some of them we need your consent. Edit consent...

MoD Library and Information System

Show document
  • A-
  • A+
  • English (UK)
  • Slovenščina

Title:Terorizem kot globalna in nacionalna grožnja varnosti : protiteroristično delovanje, izzivi za Slovensko vojsko
Authors:Klinar, Danilo (Author)
Hartman, Ervin (Mentor) More about this mentor... New window
Tomažič, Vlado (Co-mentor)
Language:Slovenian
Work type:Specialist thesis
Organization:PŠŠ - Command and Staff School
Abstract:Mednarodno varnostno okolje se spreminja, žal ugotavljamo, da ne na bolje. V zadnjem obdobju poleg vseh nevojaških virov ogrožanja znova čutimo napetosti v mednarodnih odnosih, ki lahko vodijo tudi v oborožen konflikt na območju Evrope. V tako nestabilnem okolju se organiziran kriminal in terorizem še bolj približata okolju, ki jima omogoča lažje delovanje in dosego ciljev. Mednarodni terorizem, predvsem z versko konotacijo, je danes prisoten v kar nekaj evropskih državah. Miselnost, da so države brez terorističnih napadov varne, je lahko zelo varljiva. Republika Slovenija (RS) danes skladno s svojimi zavezami sodeluje v kar nekaj misijah v tujini, ravno tako nas naša moralna drža zavezuje k zavzemanju stališč, ki so uperjena proti terorističnim organizacijam in njihovim metodam. Dodatno lahko RS v času, ko večina članic Evropske unije (EU) in Severnoatlantske zveze (North Atlantic Treaty Organization - NATO) zaostruje mehanizme zagotavljanja varnosti, postane lažje dosegljiva tarča. Skozi nalogo je terorizem opredeljen kot vir ogrožanja na globalni in nacionalni ravni. Zaradi nenehnih sprememb v mednarodnem varnostnem okolju, preventivnega delovanja ter ustrezne priprave obrambno - varnostnih organov smo izpostavili pomen izdelave ocene ogroženosti in ocene tveganja za terorizem. Teroristični napad zahteva ustrezno ukrepanje. Učinkovito ukrepanje je možno samo skozi enoten proces, kjer so postopki, mehanizmi in ukrepi ter vsi deležniki medsebojno usklajeni. Iz teh razlogov smo analizirali sistem kriznega upravljanja in vodenja ter analizirali primer, ko se vključuje Slovenska vojska (SV). V osrednjem delu naloge je opredeljena normativna podlaga za protiteroristično delovanje SV, opredeljene so naloge protiterorističnega delovanja in zmogljivosti SV, ki so pristojne, opremljene, oborožene in usposobljene za izvajanje tovrstnih nalog.
Keywords:varnost, terorizem, krizno upravljanje, protiteroristično delovanje
Year of publishing:2018
Publisher:[D. Klinar]
Source:Maribor
UDC:323.285:355(497.4)(043.4)
COBISS_ID:6068942 Link is opened in a new window
Views:6530
Downloads:176
Files:.pdf SPEC_Klinar_Danilo_i2018.pdf (521,08 KB)
MetadataXML DC-XML DC-RDF
Categories:Document is not linked to any category.
:
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Secondary language

Language:English
Abstract:The international security environment is changing and unfortunately not for the better. Lately, besides all non-military threats, again we can feel tensions in international relations that could lead into armed conflict in the area of Europe. In such unstable environment, organized crime and terrorism can thrive. International terrorism, especially such with religious connotation, nowadays is present in many European countries. Mind-set, that countries without terrorist attacks are safe could be misleading. The Republic of Slovenia today is obligated to cooperate in many missions abroad, our moral standards obligate us to condemn terrorist organizations and their methods as well. Additionally, RS in a time when most of EU and NATO members tightened up their security mechanisms is becoming a vulnerable target. Through the final thesis, terrorism is defined as source of threat on a global and national level. Due to continuous changings in international security environment, preventive actions and suitable preparations of defence - security authorities, we exposed the meaning of security assessments as well as terrorist risk assessments. Terrorist acts demand adequate action. Effective action could be possible only through united process, where all procedures, mechanisms, actions and all involved are coordinated. That is the reason why we analyse the system of crisis management and analyse the case where the Slovene armed forces are involved. In the main part of the thesis, the legal regulations for counter terrorism conducted from SAF are described, as well as tasks and capabilities of SAF, their jurisdiction, and equipment; how well they are armed and trained to perform such types of tasks.
Keywords:security, terrorism, crisis management, counter terrorism

Comments

Leave comment

To comment you have to login.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back
www.mo.gov.si Colophon   | Cookie settings Top