Our website uses cookies. For some of them we need your consent. Edit consent...

MoD Library and Information System

Show document
  • A-
  • A+
  • English (UK)
  • Slovenščina

Title:Obveščevalna dejavnost v sistemu zgodnjega opozarjanja : magistrsko delo
Authors:Trs, Samo (Author)
Črnčec, Damir (Mentor) More about this mentor... New window
Language:Slovenian
Work type:Master's thesis
Tipology:2.09 - Master's Thesis
Organization:MORS - MORS publications
Abstract:Ob hitrem spreminjanju varnostnih razmer je potrebno biti še toliko bolj pripravljen na pojav vseh vrst sodobnih tveganj in varnostnih izzivov, ki bi lahko vplivali na varno počutje, kakovost življenja in odnose med posamezniki, državami in mednarodno skupnostjo. Izhajajoč iz tega sem preučil trenutno strukturo in pripravljenost državnih organov za pravočasno ukrepanje ob pojavu groženj in tveganj nacionalni varnosti. Skladno z navedenim sem preučil nacionalnovarnostni sistem, kako je opredeljen in kot takšen zasnovan za delovanje in ukrepanje ob pojavu varnostnih tveganj in izzivov. V okviru tega sem preučil sodobnost strukturiranja le-tega s težiščem na organiziranju, delovanju in sodelovanju obveščevalnih služb ter ustreznosti le-teh na slovenskem prostoru in kakšen je njihov namen. Pri tem so mi pomagale analize in primerjave z nacionalnovarnostnima sistemoma Slovaške Republike in Izraela ter v intervjujih izražena dejstva, misli in ideje strokovnjakov s tega področja. Pri prepoznavanju obveščevalne dejavnosti sem le-to povezal z zgodnjim opozarjanjem kot možnost pravočasnega ukrepanja pri odkritju pojava morebitnih kriz na različnih področjih družbenega življenja. Skupno, obveščevalna dejavnost in zgodnje opozarjanje, pa sta me vodili k sistemu zgodnjega opozarjanja in ugotavljanju, ali je le-ta organiziran na nacionalnem nivoju, kot je načrtovan v Resoluciji o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije ali ne in ali obstaja v Sloveniji celosten pristop k zaščiti in zagotavljanju pričakove varnosti državljanov Slovenije. Iz preučevanj sem videl možnost, da bi z reorganiziranjem obveščevalnih služb, boljšim sodelovanjem, boljšo izmenjavo obveščevalnih podatkov in s celostnim pristopom lahko vzpostavili učinkovit sistem zgodnjega opozarjanja, ki bi bil na strateškem nivoju, v podporo najvišjim odločevalcem pri sprejemanju odločitev o nacionalnih interesih, zaščiti strateških ciljev in zavarovanju le-teh pred morebitnimi krizami.
Keywords:obveščevalna dejavnost, obveščevalna služba, obveščevalni podatek, zgodnje opozarjanje, sistem zgodnjega opozarjanja, nacionalna varnost, ogroženost, varnostno tveganje, varnostni izzivi, mir, varnost
Year of publishing:2016
Publisher:[S. Trs]
Source:Kranj
UDC:355.40:355.583:614.85(043.5)
COBISS_ID:5996238 Link is opened in a new window
Views:7112
Downloads:432
Files:.pdf MAG_Trs_Samo_i2016.pdf (2,57 MB)
MetadataXML DC-XML DC-RDF
Categories:Document is not linked to any category.
:
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Secondary language

Language:English
Abstract:Security situation and circumstances are changing fast therefore being prepared for all kinds of contemporary risks and security challenges, potentially influencing on the common feeling of safety, quality of life and relationships between individuals, countries and international community, is becoming even more important and essential. Considering this, I have researched current structure and readiness of national authorities for timely action in case of national security threats and hazards. In accordance with the above stated I have researched the national security system, its definition, structure and mechanism for proper operation and action in case of security risks and challenges. Moreover, the focus of research was the contemporariness of its structure and organisation with the centre focus on organisation, operation and cooperation of intelligence services and their adequacy and purpose in Slovenia. A contribution to this were the analysis and comparisons of national security systems of the Slovak Republic and Israel as well as facts, thoughts and ideas shared in the interviews by experts from this field. Knowing the intelligence activity, I connected it to early warning as a possibility of timely action when discovering potential crisis on different areas of social life. Intelligence activity and early warning lead me to the early-warning system and determining whether it is organised on the national level as it had been planned in the Resolution of national security strategy of the Republic of Slovenia and whether an integrated approach to security and providing the expected security of the citizens of Slovenia even exists in our country. Researches showed a possibility of establishing the effective early-warning system by reorganising intelligence services, better cooperation, better exchange of data and an integrated approach. Such system would be established on the strategic level and would support the highest authorities in making decisions regarding national interests, protecting strategic goals and securing them from potential crisis.
Keywords:intelligence activity, intelligence, data, early warning, early-warning system, national security, threats, security risks, security challenges, peace, security

Comments

Leave comment

To comment you have to login.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back
www.mo.gov.si Colophon   | Cookie settings Top