Our website uses cookies. For some of them we need your consent. Edit consent...

MoD Library and Information System

Show document
  • A-
  • A+
  • English (UK)
  • Slovenščina

Title:E-izobraževanje kot projekt CIMIC v operacijah kriznega odzivanja : zaključna naloga
Authors:Kanduti, Anton (Author)
Ščavničar, Darko (Mentor) More about this mentor... New window
Language:Slovenian
Work type:Specialist thesis
Organization:PŠŠ - Command and Staff School
Abstract:Razvoj informacijsko komunikacijske tehnologije ima izjemen vpliva na naše življenje. Prav tako razvoj informacijsko komunikacijske tehnologije izjemno vpliva tudi na proces izobraževanja. Vedno več je poudarka na elektronskem izobraževanju v nadaljevanju: (e - izobraževanje). Elektronsko učenje v nadaljevanju: (e - učenje) je oblika izobraževanja na daljavo, ki ima precej daljšo tradicijo od zgodovine Interneta, ki se je široko uveljavil šele v 90-ih letih prejšnjega stoletja. Gre za sodobno obliko izobraževanja, ki omogoča, da se udeleženci lahko učijo v domačem ali drugem okolju. Zaradi svobodne izbire kraja in časa pravimo, da je izobraževanje na daljavo oblika izobraževanja, ki je usmerjeno k udeležencu. Je način pridobivanja novih znanj in preizkušanja obstoječih znanj. Učimo se lahko sami, čas, vsebino in ritem učenja prilagajamo lastnim zmožnostim in sposobnostim. E - izobraževanje je izobraževanje, ki ga izvajamo s pomočjo sodobnih informacijskih in telekomunikacijskih tehnologij (IKT). Izobraževalne vsebine, komunikacija med udeleženci ter mentorji in vse ostale aktivnosti izobraževanja so v elektronski obliki Zaključna naloga v teoretičnem delu zajema opredelitev e % učenja s poudarkom na kombiniranem učenju. Empiričen del v začetku zajema raziskovalni vprašanji in hipotezi, metodologijo in raziskovalne metode, raziskovalni vzorec ter postopke zbiranja podatkov. Temu sledi predstavitev rezultatov kvantitativne raziskave, razprava in interpretacija. V sami raziskavi me je zanimalo ali so strokovni sodelavci za področje civilno vojaškega sodelovanja, seznanjeni s kombiniranim načinom učenja, ali so se kdaj srečali s kombiniranim učenjem, ali so zainteresirani za takšno obliko izobraževanja in usposabljanja in ali menijo, da je takšno obliko izobraževanja možno ponuditi izobraževalnim institucijam v območju stabilizacijskega delovanja.
Keywords:e-učenje, e-izobraževanje, vojaško izobraževanje in usposabljanje, civilno vojaško sodelovanje, Slovenska vojska, mednarodne operacije in misije.
Year of publishing:2012
Publisher:[A. Kanduti]
Source:Maribor
UDC:355.356/357:004.738.5(497.4)(043.4)
COBISS_ID:5945550 Link is opened in a new window
Views:4953
Downloads:56
Files:.pdf SPEC_Kanduti_Anton_i2012.pdf (346,72 KB)
MetadataXML DC-XML DC-RDF
Categories:Document is not linked to any category.
:
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Secondary language

Language:English
Title:E-learning as a CIMIC project in crisis response operations
Abstract:Development of ICT has enormous impact on our lives. Also, the development of ICT has unprecedented impact on the educational process. There is increasing emphasis on electronic education (e - education). Electronic learning (e - learning) is a form of distance education, which has a much longer tradition than history of the Internet, which was widely established in 90%s. It is a modern form of education that enables students to learn at home or another environment outside the conventional classroom. Due to free choice of where and when learning is done, we can say that distance learning form of education is directed to the participant. It is a way to acquire new skills and test their existing skills. Learning is individual, time, content and pace of learning, is tailored to one own abilities and skills. E-education is education which is carried out by means of modern information and communication technologies (ICTs). Educational content, communication between participants and tutors, and other educational activities are in electronic form. The final paper theoretical part defines e - learning with an emphasis on combined learning. Empirical part, at the beginning, covers research issues and hypotheses, methodology, research methods, research sample and data collection procedures. This is followed by the presentation of the quantitative research results, discussion and interpretation. In my study I was interested in whether the assistants in the field of civil military cooperation, are familiar with the combined method of learning, are they interested in this form of education and training and whether they consider this form of education relevant in order to offer it to the educational institutions in the area of stabilization.
Keywords:e-learning, e-education, military education and training, civil-military cooperation, Slovenian Armed Forces, international operations and missions

Comments

Leave comment

To comment you have to login.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back
www.mo.gov.si Colophon   | Cookie settings Top