Our website uses cookies. For some of them we need your consent. Edit consent...

MoD Library and Information System

Show document
  • A-
  • A+
  • English (UK)
  • Slovenščina

Title:Temeljna protislovja sodobnega sveta : vodilo in izzivi varovanja tajnih podatkov
Authors:Henigman, Žarko (Author)
Anžič, Andrej (Mentor) More about this mentor... New window
Čaleta, Denis (Co-mentor)
Language:Slovenian
Work type:Specialist thesis
Organization:PŠŠ - Command and Staff School
Abstract:Strateško varnostno okolje Republike Slovenije se zaradi procesa globalizacije, razvoja informacijske družbe, hitrega razvoja azijskih trgov, katastrofalnih življenjskih razmer v mnogih državah tretjega sveta, okoljskih sprememb in drugih vzrokov spreminja. Pomen klasičnih vojaških groženj se sicer zmanjšuje, čeprav jih dolgoročno ni mogoče izključiti. Nadomeščajo jih sodobne oblike ogrožanja varnosti, med katere najpogosteje uvrščamo mednarodni terorizem, ilegalne migracije, organizirani kriminal, trgovino z mamili in belim blagom, ekstremizem, različna etnična gibanja, verski fanatizem, okoljske probleme, proizvodnjo in promet z nevarnimi biološkimi, kemičnimi in jedrskimi snovmi ter zlorabo interneta. Glavne značilnosti naštetih groženj so asimetričnost delovanja, kompleksnost, transnacionalni značaj, raznovrstnost in nedoločljivost struktur, zato se zahteva od sodobnih demokratičnih družb, da določijo, kaj so njihovi ključni interesi. Najbolj skrivnostne zadeve teh interesov je treba klasificirati v sistemu varovanja tajnih podatkov. Vsaka družba razvija svoj sistem varovanja podatkov, pri čemer je posebej občutljivo obrambno-varnostno področje. Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije je, upoštevajoč določbe Zakona o tajnih podatkih in njegovih podzakonskih predpisov, z vrsto ukrepov uredilo sistem varovanja tajnih podatkov, pri čemer je posebno pozornost namenilo kadrovski varnosti.
Keywords:tajnost podatkov, sistem javnosti, protislovja, individualna zasebnost, državna zasebnost, kadrovska varnost
Year of publishing:2008
Publisher:[Ž. Henigman]
Source:Poljče
UDC:355.02
COBISS_ID:3026382 Link is opened in a new window
Note:avtor Žarko Henigman. ,Na vrhu nasl.str.: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Slovenska vojska, Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje, Poveljniško štabna šola, 5. generalštabno vojaško izobraževanje in usposabljanje častnic in častnikov Slovenske vojske. ,Mentor Andrej Anžič, komentor Denis Čaleta. ,Slovenska vojska, Center vojaških šol, Poveljniško štabna šola. ,Bibliografija: f. 39-42. ,Povzetek ; Summary.; 43 f. ; 30 cm.
Views:10157
Downloads:306
Files:.pdf SPEC_Henigman_Zarko_i2008.pdf (379,44 KB)
MetadataXML DC-XML DC-RDF
Categories:Document is not linked to any category.
:
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Secondary language

Language:English
Abstract:Strategic security enviroment of the Republic of Slovenia is changing because of the process of globalization, development of inquiry society, a rapid development of Asian markets, catastrophic life conditions in many of the countries of the third world, enviromental changes and other causes/reasons. The meaning of traditional military threats is reducing, though it is impossible to exclude them on a long term. They are replaced with %modern% forms of threatening security which are international terrorism, illegal migration, organized crime, drug trade, extremism (?), various ethnical movements, fanaticism in religion, enviromental issues, production and traffic with dangerous biological, chemical and atomic substances and internet abuse. The main characteristics of the above mentioned threats present asimetricity of functioning, complexity, transnational character, variety and indeterminability of structures, that's why it is demanded from modern democratic societies, that they define their vital interests. The top secret matters of these interests are to be classified in the system of secret data protection. Each society develops its own system of protecting data and the most delicate matter concerning this is the defence-security area. The Ministry of Defence of the Republic of Slovenia has, considering provisons of the Law about secret data and its minor law regulations, with various measures, regulated the system of secret data protection with special attention to personell security.
Keywords:system, public, secrecy, contradictions, individual privacy, national (public) privacy, personell security

Comments

Leave comment

To comment you have to login.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back
www.mo.gov.si Colophon   | Cookie settings Top