Our website uses cookies. For some of them we need your consent. Edit consent...

MoD Library and Information System

Show document
  • A-
  • A+
  • English (UK)
  • Slovenščina

Title:Uvedba služenja vojaškega roka v TO RS leta 1991 : magistrsko delo
Authors:Lazar, Dušan (Author)
Guštin, Damijan (Mentor) More about this mentor... New window
Kladnik, Tomaž (Co-mentor)
Language:Slovenian
Work type:Master's thesis/paper
Organization:PŠŠ - Command and Staff School
Abstract:Že pred prvimi demokratičnimi volitvami v Sloveniji so v bivši Jugoslaviji med republiškimi vodstvi potekala iskanja rešitev o preureditvi političnih in družbenoekonomskih odnosov znotraj federacije, vendar niso prinesla rešitve, razen če ne štejemo za rešitev to, da so pokazala, da so med posameznimi republikami tolikšne razlike v pogledih na bodočo ekonomsko, politično in državno ureditev Jugoslavije, da jih ne bo možno uskladiti in da bo potrebno v Sloveniji iskati pot za uvedbo političnih in družbenoekonomskih sprememb ločeno od ostalega dela jugoslovanske federacije. Republika Slovenija je leta 1991 pričela s samostojnim poskusnim služenjem vojaškega roka. Za ta namen sta bila ustanovljena dva t. i. učna centra (UC), in sicer na Igu pri Ljubljani in v Pekrah pri Mariboru. Temeljni namen usposabljanja je bil usposobiti vojake, poleg tega pa tudi preveriti ustreznost vsebin in organiziranosti vojaškega usposabljanja, hkrati pa še ugotoviti, ali so nove uniforme in druga osebna oprema primerne za nabornike nastajajoče slovenske vojske. Izkušnje, ki so bile pridobljene med poskusnim usposabljanjem, so služile kot izhodišče načrtovalcem rednegausposabljanja vojaških obveznikov in samim izvajalcem pouka ter usposabljanj. Z zaključkom poskusnega usposabljanja so bile razrešene dileme o dolžini služenja vojaškega roka, opremi, ki naj jo uporablja vojaški obveznik, materialni zagotovitvi pouka in zaledni zagotovitvi usposabljanja.
Keywords:teritorialna obramba, jugoslovanska ljudska armada, učni centri, usposabljanje
Year of publishing:2012
Publisher:[D. Lazar]
Source:Ljubljana
UDC:355.351.3(497.4)"1991"(043.5)
COBISS_ID:4634062 Link is opened in a new window
Views:11025
Downloads:402
Files:.pdf RAZ_Lazar_Dusan_i2012.pdf (1,57 MB)
MetadataXML DC-XML DC-RDF
Categories:Document is not linked to any category.
:
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Secondary language

Language:English
Title:The introduction of military service in the RS line in 1991
Abstract:Even before the first democratic elections in Slovenia in the former Yugoslavia during the republican leadership held search of a solution reconfiguration of political and socio-economic relations within the federation but they did not result in a solution, unless you do not count the solutions that have shown that among the various republics that much difference in the views on the future economic, political and state regulation of Yugoslavia, that will not be possible to harmonize and to be in Slovenia look the way for the introduction of political and socio - economic changes separately from the rest of the Yugoslav Federation. Republic of Slovenia in 1991 began with the independent experimental military service. For this purpose, set up two so-called Learning Center (UC), and on the Ig near Ljubljana and Maribor in Pekre. The basic purpose of the training was to train soldiers, but also examine the adequacy of the content and organization of military training, but remains to be determined whether the new uniforms and other personal protective equipment suitable for the emerging Slovenian Army draftees. Experience gained during the pilot training served as a starting point for planners receive training conscripts and single provider of tuition and training. With the completion of pilot training dilemmas were resolved on the length of military service, the equipment used by the military servicemen on the material to provide instruction and training to provide the background of training.
Keywords:territorial defense, Yugoslav peoples army, training center, training

Comments

Leave comment

To comment you have to login.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back
www.mo.gov.si Colophon   | Cookie settings Top