Our website uses cookies. For some of them we need your consent. Edit consent...

MoD Library and Information System

Show document
  • A-
  • A+
  • English (UK)
  • Slovenščina

Title:Varovanje dostojanstva med spoloma pri zaposlenih v četi : zaključna naloga
Authors:Martinc, Miran (Author)
Okovič, Dejan (Mentor) More about this mentor... New window
Vlaj Golež, Katja (Co-mentor)
Language:Slovenian
Work type:Specialist thesis
Tipology:2.10 - Specialist Thesis
Organization:PŠŠ - Command and Staff School
Abstract:Družba izraža dostojanstvo kot vrednost človeka in kot enakovrednost med ljudmi, za kar je postavila zakonske okvire, predpise in deklaracije opredeljenih človekovih pravic. Splošna deklaracija človekovih pravic OZN, z resolucijo št. 217 A (III), govori o prirojenem dostojanstvu, svobodi, enakosti in pravičnosti za vsakogar (OZN, Resolucija 217 a(III)). Načelo enakosti spolov je v različnih mednarodnih dokumentih opredeljeno kot temeljno načelo, ki so ga dolžne spoštovati vse države članice medvladnih in mednarodnih organizacij, kot so Evropska unija, Združeni narodi in Svet Evrope. Poudarka na enakosti spolov ne smemo razumeti kot istosti ali podobnosti žensk in moških, temveč kot sprejemanje razlik oziroma drugačnosti med ženskami in moškimi ter enako vrednotenje teh razlik in različnih družbenih vlog. Politika enakosti spolov se tako zavzema za resnično partnerstvo med ženskami in moškimi ter delitev odgovornosti pri odpravljanju neravnovesij v javnem in zasebnem življenju. Glavno vodilo je tako enaka prepoznavnost, enak položaj žensk in moških v družbi ter enako uživanje rezultatov družbenega razvoja. Namen naloge je preveriti raven varovanja dostojanstva med spoloma pri zaposlenih v četi in spoštovanje načela enakih možnosti žensk in moških. Rezultati analize kažejo primerno raven spoštovanja obeh načel.
Keywords:dostojanstvo, načelo enakih možnosti
Year of publishing:2016
Publisher:[M. Martinc]
Source:Maribor
UDC:316.346.2:177:355.02(043.4)
COBISS_ID:17829635 Link is opened in a new window
Views:3312
Downloads:25
Files:.pdf SPEC_Martinc_Miran_i2016.pdf (896,54 KB)
MetadataXML DC-XML DC-RDF
Categories:Document is not linked to any category.
:
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Secondary language

Language:English
Abstract:The society reflects the dignity as value of human being and as an equivalence between human beings, for which it set up legal frameworks, regulations and declarations defined human rights. The Universal Declaration of Human Rights of the UN Resolution. 217 A (III) speaks of innate dignity, freedom, equality and justice for everyone. The principle of gender equality in various international documents defined as a fundamental principle that was bound to abide by all Member States and international intergovernmental organizations such as the European Union, the United Nations and the Council of Europe. Emphasis on gender equality should not be seen as sameness or similarity between women and men, but as the acceptance of differences and diversity between women and men and equal valuation of these differences and the different social roles. Gender equality policy is also committed to a genuine partnership between men and women and the division of responsibilities in addressing imbalances in public and private life. The main principle is so equal visibility, equal status of women and men in society and equal enjoyment of the results of social development. Purpose of this thesis is to verify the dignity protection level of the employees and respect of principle for equal opportunities between women and men. The results of the analysis show an appropriate level of respect for these principles.
Keywords:dignity, principle of equal opportunities

Comments

Leave comment

To comment you have to login.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back
www.mo.gov.si Colophon   | Cookie settings Top