Our website uses cookies. For some of them we need your consent. Edit consent...

MoD Library and Information System

Show document
  • A-
  • A+
  • English (UK)
  • Slovenščina

Title:Dejavniki poplav v RS in podporno delovanje SV pri nalogah varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami : zaključna naloga
Authors:Tkalec, Gregor (Author)
Ribič, Anton (Mentor) More about this mentor... New window
Language:Slovenian
Work type:Specialist thesis
Tipology:2.10 - Specialist Thesis
Organization:PŠŠ - Command and Staff School
Abstract:Slovenija je poplavno ogrožena država. K pojavu poplav vse bolj prispevajo tudi človekovi posegi v naravo. Poplave in povodnji so eden izmed glavnih naravnogeografskih preoblikovalcev pokrajine. Kljub nekaterim ukrepom pogosto prizadene tudi naselja in posledično človeka. Obvladovanje nevarnosti poplav obsega številne ukrepe za preprečitev nastanka poplav, med katerimi sta najpomembnejši spremljaje in proučevanje poplavne nevarnosti. Ukrepanje ob poplavah zajema organizirano in učinkovito načrtovanje, tako na državni kot na lokalni ravni. Slovenska vojska je v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami vključena v obliki podpornega delovanja, v sklopu opravljanja temeljne naloge. Temeljni cilj vseh sodelujočih organizacij, ki so kakorkoli vključene v nacionalni sistem varnosti pa je zagotoviti večjo varnosti ljudi, premoženja, kulturne dediščine in okolja pred nevarnostmi naravnih in drugih nesreč.
Keywords:Slovenska vojska, poplave, zaščita in reševanje
Year of publishing:2016
Publisher:[G. Tkalec]
Source:Maribor
UDC:355.41(497.4):504.4(043.4)
COBISS_ID:17582851 Link is opened in a new window
Views:4305
Downloads:30
Files:.pdf SPEC_Tkalec_Gregor_i2016.pdf (554,55 KB)
MetadataXML DC-XML DC-RDF
Categories:Document is not linked to any category.
:
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Secondary language

Language:English
Abstract:Slovenia is a flood-prone country. Human interventions in nature are increasingly contributing to flooding. Floods and inundation are one of the main natural landscape reshapers. Despite some mesaures, flooding often affects the residential areas and consequently people. Flood risk management comprises a number of measures to prevent the floods; the most important ones are monitoring and studying flood risks. Measures at floods consist of an organised and effective planning at national and local level. The Slovenian Armed Forces are included in the system of protection against natural and other disasters in form of supporting activity, performing basic tasks. The main goal of all participating organizations, which are included in the national safety system, is to ensure greater safety of people, property, cultural heritage and the environment against the dangers of natural and other disasters.
Keywords:Slovenian armed forces, floods, protection and rescue

Comments

Leave comment

To comment you have to login.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back
www.mo.gov.si Colophon   | Cookie settings Top