Our website uses cookies. For some of them we need your consent. Edit consent...

MoD Library and Information System

Show document
  • A-
  • A+
  • English (UK)
  • Slovenščina

Title:Ženske v Slovenski vojski na poveljniških dolžnostih na mednarodnih operacija in misijah : paradigme in priložnosti
Authors:Tonin Mali, Ela (Author)
Vuk, Pavel (Mentor) More about this mentor... New window
Language:Slovenian
Work type:Specialist thesis
Tipology:2.10 - Specialist Thesis
Organization:PŠŠ - Command and Staff School
Abstract:Slovenska vojska že dvaindvajset let sodeluje na mednarodnih operacijah in misijah. S svojim delom prispeva k pravični delitvi bremen znotraj članic Nata in EU ter krepi prepoznavnost Republike Slovenije v mednarodnem okolju. Slovenska vojska pošilja na mednarodne operacije in misije ustrezno usposobljene, povezljive in po standardih zavezništva opremljene enote, ki izvajajo naloge skladno z mandatom operacij in s sprejetimi pravili delovanja. Pri napotitvi kontingentov na mednarodne operacije in misije sprejemajo največ obveznosti prav poveljniki, ki so odgovorni tako za enoto kot tudi za izvedbo zaupane naloge. V zaključni nalogi nas je zanimalo, kako se s poveljniškimi dolžnostmi v mednarodnih operacijah in misijah soočajo ženske častnice Slovenske vojske. Ugotovili smo, da je delež ženskih poveljnic na mednarodnih operacijah in misijah glede na skupen obseg ženskih poveljnic v Slovenski vojski sorazmeren. Problem, ki smo ga pri tem zaznali je v ravneh poveljevanja, saj se večina teh poveljniških dolžnosti nanaša na začetniške poveljniške dolžnosti častnika (vod, četa), medtem ko so višje ravni poveljevanja v ženskih vlogah pojavljajo zelo redko. Pravzaprav nismo pri tem ugotovili nobenega sistematičnega pristopa, ki bi lahko vplival na nadaljevanje te sorazmernosti ženskega prevzemanja poveljniških dolžnosti na mednarodnih operacijah in misijah na višjih ravneh. Razlogov za (ne)odločanje žensk za prevzemanje poveljniških dolžnosti, ki smo jim v zaključni nalogi na podlagi izvedene ankete posvečali prav tako veliko pozornosti, je veliko. Po naših ugotovitvah je ta odločitev, ki jo vsaka častnica različno ponotranji, vezana na razmerje med formalnimi (dejansko uresničevanje karierne poti) in neformalnimi (usklajevanje družinskih obveznosti, vpetost v okolje) socializacijskimi dejavniki, ki z leti vse bolj otežujejo uresničevanje lastnih ambicij, še posebej ženski. Zaključna naloga prinaša v slovenski prostor in Slovensko vojsko zanimivo raziskavo o ženskem poveljniškem potencialu za mednarodne operacije in misije, ki je nastala na podlagi anketiranja častnic Slovenske vojske, ki so te dolžnosti neposredno izkusile v praksi. Zato so izsledki raziskave relevantni tudi za ključne odločevalce v Slovenski vojski pri nadaljnjem usmerjanju razvoja zlasti ženskega poveljniškega kadra.
Keywords:Slovenska vojska, ženske poveljnice, mednarodne operacije in misije
Year of publishing:2020
Publisher:[E. Tonin Mali]
Source:Maribor
UDC:355.093.3-055.2:355.356/.357(043.4)
COBISS_ID:15110915 Link is opened in a new window
Views:4914
Downloads:200
Files:.pdf SPEC_Tonin_Mali_Ela_i2020.pdf (1,02 MB)
MetadataXML DC-XML DC-RDF
Categories:Document is not linked to any category.
:
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Secondary language

Language:English
Abstract:The Slovenian Armed Forces (SAF) have been involved in international operations and missions for 22 years. Through its work, it contributes to a fair burden sharing within NATO and EU member states and strengthens the visibility of the Republic of Slovenia in the international environment. The SAF sends to the international operations and missions appropriately trained, interoperable and by NATO standards equipped units that perform tasks in accordance with the mandate and rules of engagement of the operations. The greatest share of obligations and responsibilities for the conduct of the unit and for performing the given tasks on a particular international operation and mission falls on the contingent commanders. This paper is examining how the female officer of SAF are coping with commanders% tasks during international operations and missions. The findings show that the share of female commanders participating on international operations and missions is comparable to the female share in SAF as a whole. The challenge, identified on all levels of command is that most of the command posts are in junior officer ranks (platoon and company level) while there is seldomly any female commander present in the field grade or senior officers% level. We found no system approach in influencing higher female commanders share on field grade or senior officers% level. There are several reasons for the (non)decision of females to take on the commanders% duties that are examined in this paper. We believe that such decisions, differently internalized by each female officer, are connected to the formal (career path realization) and informal (family obligations, connections with the home environment) socialization factors. These factors are making the realization of ones% ambitions harder with every growing year, particularly for women. The final paper brings to the Slovenian research area and the SAF an interesting research on female command potential for international operations and missions, which was the result of a survey of Slovenian Army female officers who directly experienced these duties in practice. Therefore, we believe that the research findings are as well relevant to key decision makers in the SAF in further guidance of development of especially female commanders.
Keywords:Slovenian armed forces, female commander, international operations and missions

Comments

Leave comment

To comment you have to login.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back
www.mo.gov.si Colophon   | Cookie settings Top