Our website uses cookies. For some of them we need your consent. Edit consent...

MoD Library and Information System

Search the digital library catalog
  • (Pomoč)
  • A-
  • A+
  • English (UK)
  • Slovenščina

Query: search in
search in
search in
search in
Work type: * old and bolonia study programme
Language:
Search in:
Options:
  Reset


1 - 8 / 8
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Priročnik elektronska učilnica SV
Marko Gričar

Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...sredstva, uporaba računalnikov, bloki, študijski viri, študijske dejavnosti, informacijska tehnologija, informacijski sistemi, Slovenska vojska, vojaško...
Keywords: elektronska učilnica, učna sredstva, uporaba računalnikov, bloki, študijski viri, študijske dejavnosti, informacijska tehnologija, informacijski sistemi, Slovenska vojska, vojaško izobraževanje
Published: 19.11.2012; Views: 9567; Downloads: 413
.pdf Fulltext (8,89 MB)
This document has many files! More...

2.
Analiza panoge in trendov na področju strelskih linij na primeru podjetja ASpro d.o.o. : diplomsko delo
Tomaž Artač, 2008

Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...podjetje, Aspro, poslovanje podjetja, uspešnost poslovanja, panoge dejavnosti, konkurenca, analiza, strelske tarče, vojska...
Keywords: Slovenija, podjetje, Aspro, poslovanje podjetja, uspešnost poslovanja, panoge dejavnosti, konkurenca, analiza, strelske tarče, vojska
Published: 25.04.2012; Views: 7161; Downloads: 552
.pdf Fulltext (545,30 KB)

3.
4.
Javno zasebno partnerstvo v Slovenski vojski : diplomsko delo
Igor Lanišnik, 2009

Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...Slovenska vojska, helikopterji, zunanje izvajanje dejavnosti, vzdrževanje, učinkovitost, uspešnost...
Keywords: Slovenska vojska, helikopterji, zunanje izvajanje dejavnosti, vzdrževanje, učinkovitost, uspešnost
Published: 24.05.2012; Views: 7118; Downloads: 24
URL Fulltext (0,00 KB)

5.
Integrirani portal za projektno vodenje in inženiring IS : končno poročilo ob zaključku projekta tehnološki program "Tehnologija za varnost in mir 2006-2012" (TP MIR)
2010

Abstract: V projektu smo poiskusili odgovoriti na vprašanja povezana s problematiko kvalitete pri večji in kompleksnejših investicijah. Rešitev smo gradili na področju nakupov informacijskih sistemov, kjer ponavadi poleg tehnoloških rešitev sistem poseže v procesna in organizacijska vprašanja. V rešitvi se prepletajo elementi projektnega vodenja, informacijskega inženiringa in zagotavljanja kvalitete. Izdelati je bilo potrebno hibrid, ki se napaja na najboljših praksah, a hkrati v njih ne posega pregloboko. Odločitvi za splet omejenega nabora funkcionalnosti ter njihovo posplošeno obravnavanje sta pripeljali do univerzalne rešitve, ki jo je mogoče uporabiti za spremljanje kakršnihkoli investicijskih projektov.
Found in: ključnih besedah
Keywords: projektno vodenje, projektni menedžment, informacijski inženiring, nakupi, outsorcing, zunanje izvajanje dejavnosti
Published: 23.08.2012; Views: 7014; Downloads: 98
.pdf Fulltext (2,31 MB)

6.
Karierni model pripadnikov VOPVD : zaključna naloga
Mitja Ban, 2013

Abstract: Prehojena pot in razvoj Slovenske vojske (v nadaljevanju SV), od nastanka do danes, je zaznamovana s stalnim spreminjanjem in prilagajanjem obstoječim razmeram v varnostnem okolju in spremembam v odnosu vojska % družba. SV je v letu 2012 dosegla zaključno fazo transformacije iz obvezniške v poklicno vojaško organizacijo. Načrtovalci odgovorni za razvoj SV, so za cilj postavili oblikovanje številčno manjše, prožne in sodobno opremljene enote. Enote bodo popolnjene z visoko usposobljenimi, motiviranimi pripadniki opremljeni s sodobno oborožitvijo in opremo. Eden od dolgoročnih ciljev SV je s pospešenim procesom funkcionalne profesionalizacije transformirati se v visoko profesionalno in učinkovito vojaško organizacijo, sposobno skupnega delovanja v večnacionalnem vojaškem okviru, skladno s sodobnimi koncepti in doktrinami, ter v razumnem obsegu ohranjati sposobnost za učinkovito izvajanje nalog. Eden od ključnih faktorjev za dosego vsega navedenega so pripadniki SV. Pripadniki SV, ki delujejo v strukturah vojaške obveščevalne, protiobveščevalne in varnostne dejavnosti (v nadaljevanju VOPVD), so del teh pričakovanj in zahtev. Ustrezna kadrovska postavitev in predvsem opredelitev zahtevanih kriterijev znanj in kompetenc za pripadnike VOPVD ter opredelitev kariernih modelov, so eden od temeljev razvijanja učinkovite obveščevalno, protiobveščevalne in štabno varnostne podpore procesom vojaškega odločanja v SV.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...v strukturah vojaške obveščevalne, protiobveščevalne in varnostne dejavnosti (v nadaljevanju VOPVD), so del teh pričakovanj...
Keywords: vojaške obveščevalne, protiobveščevalne in varnostne dejavnosti, karierni model, kompetence, Slovenska vojska
Published: 13.12.2016; Views: 5571; Downloads: 116
.pdf Fulltext (512,03 KB)

7.
Preoblikovanje Slovenske vojske : struktura, organizacija in vodenje varnostnega organa Slovenske vojske
Tomislav Komac, 2013

Abstract: Varnost za vsakega človeka predstavlja osnovni pogoj za njegovo delovanje in njegov obstoj. Enak pomen varnosti, ki velja za človeka kot posameznika v družbi, velja tudi za vse sisteme, med katere uvrščamo tudi Slovensko vojsko, kot nosilko vojaškega dela obrambnega podsistema v sistemu nacionalne varnosti Republike Slovenije. Varnost se v Slovenski vojski zagotavlja z izvajanjem varnostnega delovanja. Varnostno delovanje predstavlja sklop različnih aktivnosti, ki so usmerjene v izvajanje predpisanih ali standardiziranih procesov, nalog in ukrepov, s katerimi se doseže pričakovana oziroma zahtevana stopnja varnosti. Nosilci izvajanja varnostne dejavnosti v Slovenski vojski so štabno varnostni organi na vseh ravneh poveljevanja s svojo osnovno zmogljivostjo Vojaško policijo ter Obveščevalno varnostno službo, ki je sicer organ Ministrstva za obrambo neposredno podrejen ministru za obrambo, vendar za Slovensko vojsko izvaja pomembne aktivnosti iz področja varnostne zagotovitve. Zaključna naloga temelji na teoretičnih opisih o organiziranju, delovnih področjih in načinih delovanja, ki veljajo za vojaške varnostne organe in predstavljajo kriterije, na osnovi katerih se ugotavlja primernost trenutne organiziranosti štabno varnostnih organov v Slovenski vojski, kot enih izmed ključnih nosilcev varnostne dejavnosti v Slovenski vojski. Za izdelavo zaključne naloge so bili uporabljeni predvsem predpisi ter akti vodenja in poveljevanja, ki določajo pristojnosti, pooblastila in načine delovanja vojaških varnostnih organov, ter tudi podatki in informacije, ki so nastali, ali bili zbrani pri delu štabno varnostnega organa na strateški ravni poveljevanja.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...oziroma zahtevana stopnja varnosti. Nosilci izvajanja varnostne dejavnosti v Slovenski vojski so štabno varnostni organi...
Keywords: varovanje, varnostna dejavnost, nosilci varnostne dejavnosti, štabno varnostni organ
Published: 08.11.2017; Views: 4469; Downloads: 79
.pdf Fulltext (593,37 KB)

8.
Vojaška logistika skozi prizmo gospodarske logistike
Robert Tomše, 2016

Abstract: V zaključni nalogi je predstavljeno zunanje izvajanje dejavnosti (outsourcing) kot pristop k iskanju poti in virov za zmanjševanje stroškov lastne dejavnosti in s tem možnosti iskanja novih priložnosti za razvoj. Kljub dobrim izkušnjam zunanjega izvajanja dejavnosti se pojavljajo tudi negativne, ki jih je z dobrim načrtovanjem in kvalitetnim pristopom mogoče omejiti ali celo odstraniti. Outsourcing je izraz, ki izhaja iz besedne zveze %outside resourse using%, v slovenščino pa ga prevajamo kot uporaba zunanjih virov. Je zelo razširjena metoda. V logistiki se uporablja takrat, ko podjetja nedonosne sektorje v podjetju izločijo in jih predajo v izvrševanje zunanjemu izvajalcu, s tem pa pridobijo možnost, da se osredotočijo na svojo ključno in glavno dejavnost, za katero so specializirani. S pomočjo te metode si podjetje lahko pridobi konkurenčne prednosti in tako postane najboljše na svojem področju. Spreminjanje varnostnega okolja v Evropi je imelo močan vpliv tudi na preoblikovanje oboroženih sil v Sloveniji, ki je usmerjeno k precejšnjemu zmanjšanju finančnih sredstev in števila aktivnih sil, hkrati pa zagotavljanju večje mobilnosti, prilagodljivosti in učinkovitosti. Vse navedene naloge predstavljajo za vojaško logistiko nove, večje izzive. Da bi uspešno podpirala operativne vojaške enote, mora biti tudi sama zgrajena na enakih kriterijih, poleg tega pa mora biti še ekonomična. K oblikovanju učinkovite in ekonomične vojaške logistike lahko prispevajo izkušnje in sodobne rešitve poslovne (podjetniške) logistike, ki jih je potrebno prilagoditi vojaškemu logističnemu sistemu. V nalogi sem se osredotočil na pomen in uporabo zunanjega izvajanja dejavnosti v vojaški logistiki s funkcionalnega področja vzdrževanja. Predstavil sem tudi prednosti, slabosti uporabe in tveganja zunanjega izvajanja dejavnosti. Menim, da se bo uporaba zunanjih virov na področju vzdrževanja, kljub omenjenim negativnim dejstvom vsako leto povečevala in tako prispevala k izboljšanju delovanja logistike - vzdrževanja v Slovenski vojski.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...V zaključni nalogi je predstavljeno zunanje izvajanje dejavnosti (outsourcing) kot pristop k iskanju poti in...
Keywords: vojaška logistika, outsourcing, zunanje izvajanje dejavnosti, zunanji izvajalec
Published: 01.06.2020; Views: 3161; Downloads: 22
.pdf Fulltext (813,46 KB)

Search done in 0 sec.
Top
www.mo.gov.si Colophon   | Cookie settings Top