Our website uses cookies. For some of them we need your consent. Edit consent...

MoD Library and Information System

Search the digital library catalog
  • (Pomoč)
  • A-
  • A+
  • English (UK)
  • Slovenščina

Query: search in
search in
search in
search in
Work type: * old and bolonia study programme
Language:
Search in:
Options:
  Reset


1 - 10 / 14
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
2.
3.
4.
Letalska aplikacija SA-24 : zaključna naloga
Nejc Kovač, 2010

Abstract: Delo obravnava lahki prenosni raketni sistem SA-24 Grinch (9K338 Igla-S). V začetku bo podan zgodovinski razvoj lahkih prenosnih raketnih sistemov. Nato bodo opisani sestavni deli sistemov in raket, obrazloženo bo njihovo delovanje. Sledil bo povzetek iz izkušenj pri uporabi lahkih raketnih sistemovv Slovenski vojski - to sta lahka prenosna raketna sistema zračne obrambe Igla (9K38) in Igla-1 (9K310-1). Nato bo opisan lahki prenosni raketni sistem SA-24, izdelana pa bo primerjalna tabela med tremi opisanimi lahkimi prenosnimi raketnimi sistemi. Na koncu bo podana uporaba lahkega prenosnega raketnega sistema SA-24 v svetu.
Found in: osebi
Keywords: lahki prenosni raketni sistem, SA-24 Grinch, Igla-S, 9K338
Published: 11.04.2012; Views: 7318; Downloads: 296
.pdf Fulltext (1,14 MB)

5.
6.
7.
Ocena zmožnosti MOTB za samostojno logistično podporo v operaciji visoke intenzivnosti : zaključna naloga
Živa Klemen, 2008

Abstract: Namen zaključne naloge je oceniti zmožnost motoriziranega bataljona za samostojno logistično podporo v operaciji visoke intenzivnosti. Dobro načrtovana in vodena logistična podpora je bistvenega pomena za uspešno izvajanje načrtovanih nalog bataljona. Naloga logistike je zagotavljanje vzdrževanja udarne moči enot z zagotavljanjem materialnih, zdravstvenih in življenjskih pogojev v vsaki enoti. Logistika podpore bojnih delovanj mora slediti poteku bojne naloge tako, da aktivira posamezne elemente logistične podpore skladno z načrtom, a prilagojeno dejanski situaciji. Poraba materialnih sredstev (predvsem streliva in goriva) je v fazi napada zelo velika, popolnjevanje enot s temi sredstvi pa ključnega pomena za nadaljnji potek dogodkov. Potrebno je razumeti značilnosti posamezne situacije in zahteve enote ter tej prilagoditi ustreznost in prioritete oskrbe. Na logistiko lahko gledamo kot na enega izmed bistvenih elementov podpore bojnih delovanj, ki lahko v ključnih trenutkih odloča o zmagi ali porazu.
Found in: osebi
Keywords: Slovenska vojska, logistika, bataljon, MOTB, operacija visoke intenzivnosti, vojna taktika, bojni komplet, dan oskrbe
Published: 30.05.2012; Views: 7354; Downloads: 83
.pdf Fulltext (441,24 KB)

8.
Vzdrževanje v premestljivih silah
Klemen Ivanuša, 2008

Abstract: V prvem sklopu so podane teoretične osnove. Opisanih je nekaj zgodovinskih in splošno znanih dejstev vzdrževanja materialno-tehničnih sredstev. Površno je opisan sistem in ravni vzdrževanja v Slovenski vojski. Uvod se dotakne nekaterih značilnosti, ter organiziranosti vzdrževanja. V zaključku prvega dela je obdelana problematika vzdrževanja. Naloga govori o načrtovanju vzdrževanja in načelih organiziranosti izvajanja vzdrževanja v mirodobnem času. Sklop načrtovanja vzdrževanja, zajema razčlenitev vzdrževanja glede na stopnje in vrsto vzdrževanja. Tretji najobširnejši del, govori o taktiki bojnega vzdrževanja, predstavljenih je več različnih tipov vzdrževanja glede na taktično situacijo. Obdelanih in slikovno prikazanih je nekaj primerov razporeditve in razvoja elementov oziroma enot za vzdrževanje. Definirane so osnovne naloge in splošne dolžnosti enot, poleg tega pa predstavljeno tudi delo v različnih postajah vzdrževanja. Zadnji del govori o vzdrževanju na opreacijah kriznega odzivanja. Predstavljena je organiziranost vzdrževanja, ravni vzdrževanja in način evakuacije. V zaključku zo zapisane moje ugotovitve in razmišljanje, predstavljenih je nekaj rešitev in predlogov za bolj učinkovito in racionalno vzdrževanje MS v SV.
Found in: osebi
Keywords: Slovenska vojska, logistika, vzdrževanje, taktika bojnega vzdrževanja, materialna sredstva, operacije kriznega odzivanja
Published: 21.06.2012; Views: 6540; Downloads: 84
.pdf Fulltext (643,19 KB)

9.
Vloga Slovenske vojske pri soočenju z okoljskimi grožnjami : zaključna naloga
Aleksander Murko, 2011

Abstract: Za sodobno družbo so značilni nenehne spremembe varnostnega okolja na nacionalni, nadnacionalni in globalni ravni ter posledično vse večja raznovrstnost, kompleksnost, asimetričnost delovanja ter prepletanje različnih groženj. Ob zmanjševanju pomena klasičnih vojaških groženj (ki pa jih kljub vsemu dolgoročno ni možno izključevati) so vse bolj v ospredju nevojaške grožnje. Mednje sodijo tudi okoljske grožnje, ki zaradi svoje nepredvidljivosti in predvsem v zadnjem času zelo izrazitega multiplikativnega učinka dobivajo vse večji pomen in so ena od najpomembnejših oblik varnostnih groženj, s katero se srečujeta sodobna družba in v njenem okviru tudi Slovenija. Slovenska vojska v skladu z zakonskimi določili predstavlja pomemben element – operativno sestavino nacionalnovarnostnega sistema, zato je kot sestavni del družbe v skladu s svojo organiziranostjo in opremljenostjo poleg svojih osnovnih nalog dolžna aktivno sodelovati tudi pri izvajanju ukrepov za zmanjševanje in preprečevanje okoljskih groženj ter postopkov v primeru pojava in eskalacije teh groženj. S pravilnim pristopom in sodelovanjem z drugimi subjekti nacionalne varnosti ter celotno družbo lahko Slovenska vojska zelo pripomore k preprečevanju in zmanjševanju tovrstnih groženj oziroma aktivno sodeluje v sanaciji njihovih posledic. Poleg ustrezne zakonske podlage, dobrega načrtovanja njenega delovanja in predvsem pravočasnega odločanja o njeni uporabi so za Slovensko vojsko oziroma za njeno učinkovito sodelovanje z drugimi akterji pri izvajanju nalog s področja soočanja z okoljskimi grožnjami pomembni tudi njena usposobljenost, razpoložljivost sil in sredstev ter dobro medsebojno poznavanje s sodelujočimi. Za čim učinkovitejše soočanje s tovrstnimi grožnjami se od celotne družbe zahtevata celovit pristop in pravočasno ukrepanje ter se pričakuje, da v ta namen uporabi vse svoje razpoložljive sile in zmogljivosti. Kljub temu pa je v dosedanjih aktivnostih nivo vključevanja posameznih subjektov na te naloge variiral od primera do primera.
Found in: osebi
Keywords: okoljske grožnje, ogroženost, varnost, nacionalna varnost, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, zaščita - reševanje in pomoč, zmogljivost in pripravljenost Slovenske vojske
Published: 05.10.2012; Views: 8451; Downloads: 312
.pdf Fulltext (1,85 MB)

10.
Raid, swarming attack : zaključna naloga
Judita Klemen, 2011

Abstract: Swarming attack in raid sta napada posebnega pomena. Pri swarming attacku greza serijo koordiniranih napadov iz različnih strani in z več zaporednimi napadi. Konceptualno deli v štiri faze: lociranje sovražnika, približevanje tarči, sam napad in razpršitev, celoten postopek pa se ponavlja v več pulzih. Poznamo masovni swarming in razpršeni swarming, pri obeh pa so bistvene naslednje karakteristike delovanja: prikritost, zmožnost držanja nasprotnika na oddaljenosti in zavedanje situacije. Pri delovanju skupin so ključnega pomena avtonomnost, mobilnost, komunikacija in sinhronizacija. Namen raida je pridobiti informacije, uničiti sovražnikove objekte ali opremo, zajeti sovražnika ali osvoboditi talce, zasedanje terena pa ni ključnega pomena. Enota je organizirana na sledeč način: skupina za zavarovanje, podporna skupina, ki doseže tim. šok efekt in skupina za napad. Konča se z načrtovanim umikom. Osnovni pogoj za uspešnost raida je element presenečenja, ključnega pomena pa je načrtovanje.
Found in: osebi
Keywords: swarming attack, masovni swarming, razpršeni swarming, raid, presenečenje, swarming attack, massed swarming, dispersed swarming, raid, surprise
Published: 19.03.2013; Views: 6611; Downloads: 37
.pdf Fulltext (1,02 MB)

Search done in 0 sec.
Top
www.mo.gov.si Colophon   | Cookie settings Top