Our website uses cookies. For some of them we need your consent. Edit consent...

MoD Library and Information System

Search the digital library catalog
  • (Pomoč)
  • A-
  • A+
  • English (UK)
  • Slovenščina

Query: search in
search in
search in
search in
Work type: * old and bolonia study programme
Language:
Search in:
Options:
  Reset


41 - 49 / 49
First pagePrevious page12345Next pageLast page
41.
Zaseda kot taktično delovanje v drugi svetovni vojni na Slovenskem
Klemen Kotnik, 2018

Abstract: Druga svetovna vojna na Slovenskem se je začela nenadno in s hitrim zlomom vojske Kraljevine Jugoslavije. Okupacijske sile so zavzele deželo in vzpostavile svoj upravni aparat. V razmerah okupacije se je začel oblikovati odpor narodno zavednih ljudi in formirali so prve partizanske enote. Začeli so z gverilskim bojevanjem, katerega osnova so napadi iz zasede in uničevanje sovražnikove infrastrukture z diverzijami in sabotažami. Okupacijske sile so odgovarjale z nasiljem nad civilnim prebivalstvom in obsežnimi vojaškimi operacijami %hajkami%, s katerimi pa niso dosegle želenega cilja, to je uničenja partizanskih enot. Kakor so se krepile partizanske enote, tako so okupacijske sile prilagajale vojaško taktiko, da so lahko držale nekakšno ravnotežje, čeprav so imele zaradi težkega položaja na bojišču po letu 1943 na voljo vedno manj moštva.
Found in: osebi
Keywords: zaseda, druga svetovna vojna, Slovenija
Published: 11.02.2019; Views: 5194; Downloads: 189
.pdf Fulltext (3,45 MB)

42.
Vloga barikad v Vzhodnoštajerski pokrajini leta 1991
Dejan Vauda, 2018

Abstract: Poleg vojaških aktivnosti so v vojni, ki je leta 1991 prizadela Slovenijo, do izraza prišli ukrepi civilne obrambe. Med te ukrepe štejemo tudi postavitev barikad. V Vzhodnoštajerski pokrajini je bilo med vojno izvedeno oviranje nasprotnika s pomočjo barikad z namenom preprečevanja premikov ter izhoda JLA iz vojašnic. S postavitvijo barikad je bilo v Vzhodnoštajerski pokrajini oklepnim enotam JLA zelo oteženo oz. onemogočeno poslanstvo, da zavzame zunanje mednarodne meje Republike Slovenije in vzpostavi stanje, ki bi zadovoljilo bivšo jugoslovansko državo. Barikade so bile postavljene na različnih mestih iz različnih materialnih sredstev. V veliki meri so se barikade pokazale za učinkovite, ko so bile postavljene na dominantnih (strateških) točkah in branjene z dovolj protioklepnih sredstev. Prav tako pa se je pokazalo, da je prisotnost in odločnost posameznih civilnih prebivalcev odigralo v nekaterih primerih ključno vlogo in s tem prevesilo tehtnico v korist Republike Slovenije.
Found in: osebi
Keywords: vojna 1991, Vzhodnoštajerska pokrajina, oviranje, barikade
Published: 11.02.2019; Views: 5397; Downloads: 87
.pdf Fulltext (2,30 MB)

43.
Vloga misije KFOR na Kosovu in sodelovanje Slovenske vojske
Dominik Brecl, 2018

Abstract: Območje Kosova je že stoletja prostor, kjer bivajo Srbi in Albanci. Zaradi zgodovinskih razlogov si oba naroda lastita pravico do razpolaganja z območjem Kosova. Etnični konflikt se je začel močneje odražati v 19. stoletju in dosegel vrh po razpadu SFR Jugoslavije. V konflikt je posegla mednarodna skupnost in z mirovnimi pogajanji poskusila konflikt rešiti po mirni poti. Mirovna pogajanja niso prinesla rešitve, konflikt med narodoma pa je prerasel v vse bolj krvave spopade. Za umiritev razmer na Kosovu je Varnostni svet Združenih narodov sprejel Resolucijo 1244, ki je legalizirala NATO-vo akcijo na Kosovu in KFOR-u izdal mandat za mirovno misijo na Kosovu. NATO je z mirovno misijo KFOR uspel stabilizirati razmere do te mere, da je leta 2008 Kosovo postalo svetovno priznana država. V mirovno misijo KFOR se je že leta 2000, eno leto po začetku mirovne misije, aktivno vključila tudi Slovenska vojska, ki v mirovni misiji sodeluje že 18 let.
Found in: osebi
Keywords: Kosovo, mirovna misija, KFOR, Slovenska vojska
Published: 12.06.2019; Views: 5482; Downloads: 134
.pdf Fulltext (1,72 MB)

44.
Sinajski Slovenci v mirovni operaciji in na misiji OZN UNEF I
2020

Abstract: Tematska izdaja revije Vojaška zgodovina nam ponuja pričevanja pripadnikov misij na Sinajskem polotoku v obdobju od 1956 do 1967. Odred Jugoslovanske ljudske armade na Sinaju je v letih 1956-1967 sodeloval v mirovnih enotah Organizacije združenih narodov (UNEF I) vzdolž meje med Egiptom in Izraelom (na egiptovski strani). Odpoklic čet OZN in jugoslovanskega odreda je zahteval Egipt pred začetkom junijske vojne leta 1967. Odred je bil z mirovne misije odpoklican junija leta 1967, ko je prišlo do nove vojne na Bližnjem vzhodu. Misija UNEF je pomenila prvi odhod JLA v svet in s tem tudi odhod številnih Slovencev na mirovne misije. Odred je na misiji deloval enajst let, v njej je v dvaindvajsetih rotacijah sodelovalo 14.265 vojakov, umrlo jih je osem, ranjenih pa je bilo 56 pripadnikov JLA. Jugoslovanski kontingent je predstavljal 21,5 odstotka vseh sil UNEF.
Found in: osebi
Keywords: Slovenci, vojaška zgodovina, Egipt
Published: 09.09.2020; Views: 5991; Downloads: 194
.pdf Fulltext (7,77 MB)

45.
Perspektive in izzivi slovenskega vojaškega šolstva
Valerija Bernik, 2021

Abstract: Vojaško izobraževanje je v Slovenski vojski organizirano znotraj Centra vojaških šol in ima že tridesetletno tradicijo. Zaradi hitrih sprememb na področju vojaštva in težnje po enakopravnem vključevanju v evropski in okvir Nata se tudi slovenski sistem vojaškega šolstva srečuje z izzivi, povezanimi z zagotavljanjem visoke kakovosti. Prizadevanja na tem področju so usmerjena predvsem v vključevanje v javni izobraževalni sistem. V zadnjem času nam je uspelo vzpostaviti Višjo vojaško strokovno šolo in akreditirati višješolski študijski program Vojaški menedžment. Posodobitev sistema izobraževanja častnikov ostaja izziv tudi zaradi omejitev trenutne nacionalne zakonodaje.
Found in: osebi
Keywords: vojaško izobraževanje in usposabljanje, višješolsko strokovno izobraževanje, visokošolsko izobraževanje
Published: 22.06.2021; Views: 2940; Downloads: 27
.pdf Fulltext (246,05 KB)

46.
Slovenska vojaška pomorska identiteta
Dejan Kolar, 2022

Abstract: Slovenska vojaška pomorska identiteta se je v preteklih dveh stoletjih razvijala v okviru večnarodnostnih držav, ki jim je pripadalo slovensko ozemlje. Slovenci so delovali v vojaških mornariških enotah habsburške monarhije in tudi jugoslovanske kraljevine in socialistične države. Veliko slovenskih mornariških častnikov je zasedlo pomembna mesta tako pri vodenju mornarice kot vojaških ladij. Med drugo svetovno vojno so se oblikovali mornariški odredi jugoslovanske partizanske vojske, v katerih je bilo veliko Slovencev. Slovenski vojaški pomorščaki pa so tudi v povojni jugoslovanski vojaški mornarici zasedali pomembne položaje. Najštevilčnejša in najpomembnejša mesta so imeli Slovenci pri podmorničarjih. Po osamosvojitvi Republike Slovenije pa je prek pomorske resolucije zaživel mornariški odred, ki se je pozneje z reorganizacijami Slovenske vojske preimenoval v 430. mornariški divizion. Tako smo Slovenci prvič v zgodovini dobili možnost razvijati vojaško pomorsko identiteto z lastno vojaško enoto. V teh leti se je divizion razvil in še vedno se razvija ter sledi nacionalnim smernicam in smernicam zavezniških partnerjev. Samo identiteto pa divizion poskuša približati lokalnim prebivalcem in širše z dnevi odprtih vrat ter civilno-vojaškim sodelovanjem.
Found in: osebi
Keywords: pomorska identiteta, mornariški častniki, 430. mornariški divizion, mornarica, razvoj
Published: 01.07.2022; Views: 13; Downloads: 9
Gradivo je na voljo samo prijavljenim uporabnikom!

47.
Metode izobraževanja odraslih v procesu vojaškega izobraževanja in usposabljanja
Luka Žnidarčič, 2022

Abstract: Slovenska vojska v sklopu izobraževanj za podčastnike izvaja pet kariernih podčastniških programov skladno z Doktrino vojaškega izobraževanja in usposabljanja. Program osnovnega vojaškega strokovnega izobraževanja in usposabljanja kandidatov za podčastnike in specialistično usposabljanje v enotah sta pogoj za opravljanje prve podčastniške dolžnosti. Preostali trije programi so nadaljevalni, namenjeni nadgradnji strokovnih znanj in kompetenc za dolžnosti od nižjega enotovnega podčastnika, pa vse do dela podčastnikov na strateških ravneh. V programe vojaškega izobraževanja se vse bolj vključujejo civilne metode izobraževanja odraslih, saj te hitreje sledijo smernicam razvoja. Ker pa je sistem vojaškega izobraževanja za podčastnike svojevrsten in se z višjo stopnjo programa višajo tudi izkušnje in starost slušateljev, se skladno s tem veča tudi zahtevnost njihovega bodočega dela. Skladno z zahtevami se morajo metode izobraževanja prilagajati posameznemu kariernemu izobraževanju in usposabljanju.
Found in: osebi
Keywords: izobraževanje, odrasli, učne metode
Published: 04.07.2022; Views: 15; Downloads: 10
Gradivo je na voljo samo prijavljenim uporabnikom!

48.
Izobraževanje in usposabljanje podčastnikov
Lucijan Čuk, 2024

Abstract: Slovenska vojska izvaja vojaško izobraževanje in usposabljanje za podčastnike na različnih ravneh. Nosilec vseh izobraževanj in usposabljanj je Center vojaških šol, ki s svojo organiziranostjo zagotavlja celovit potek teh izobraževanj in usposabljanj. Podčastniki opravljajo Osnovno vojaškostrokovno izobraževanje in usposabljanje in Dopolnilno vojaškostrokovno izobraževanje in usposabljanje. Dopolnilno se deli še na nadaljevalno, funkcionalno in dodatno vojaškostrokovno izobraževanje in usposabljanje. Nadaljevalno vojaškostrokovno izobraževanje in usposabljanje skladno z Navodilom o programskem oblikovanju in spremljanju kakovosti vojaškega izobraževanja in usposabljanja v Slovenski vojski upošteva kurikularna priporočila zveze Nato in izobraževalnega sistema v Republiki Sloveniji.
Found in: osebi
Keywords: kurikuli, Natov referenčni kurikul za podčastnike
Published: 26.06.2024; Views: 3; Downloads: 2
Gradivo je na voljo samo prijavljenim uporabnikom!

49.
Učne situacije v vojaškem izobraževanju in usposabljanju
Bojan Ferš, 2024

Abstract: Rezultati raziskave v diplomskem delu jasno potrjujejo tako pomembnost uporabe učnih situacij v vojaškem izobraževanju in usposabljanju kot tudi priprave kataloga učnih situacij pri usposabljanju novih izvajalcev vojaškega izobraževanja in usposabljanja. Sistematična uporaba učnih situacij omogoča bolj strukturiran in učinkovit učni proces, kar vodi k boljši vključenosti udeležencev in izboljšanju učnih rezultatov, katalog učnih situacij pa je dragocen vir informacij in praktičnih primerov, ki novim izvajalcem olajšajo pripravo in izvedbo učnega procesa. Na podlagi teh ugotovitev lahko sklepamo, da učne situacije in katalog učnih situacij aktivno prispevajo k doseganju ciljev vojaškega izobraževanja in usposabljanja, zlasti v smislu pridobivanja poklicno specifičnih kompetenc. Z njihovo uporabo se zagotavlja boljša pripravljenost kadra za izvajanje nalog in odgovornosti v vojaškem okolju, kar ima pomembne implikacije za operativno učinkovitost vojske in varnost države. Te ugotovitve poudarjajo pomen kontinuiranega razvoja metodologije vojaškega izobraževanja ter implementacije učnih situacij kot ključnega elementa v izobraževalnem procesu vojaškega osebja.
Found in: osebi
Keywords: učne situacije, učni procesi, kompetence, didaktične oblike
Published: 28.06.2024; Views: 4; Downloads: 1
Gradivo je na voljo samo prijavljenim uporabnikom!

Search done in 0 sec.
Top
www.mo.gov.si Colophon   | Cookie settings Top