Our website uses cookies. For some of them we need your consent. Edit consent...

MoD Library and Information System

Search the digital library catalog
  • (Pomoč)
  • A-
  • A+
  • English (UK)
  • Slovenščina

Query: search in
search in
search in
search in
Work type: * old and bolonia study programme
Language:
Search in:
Options:
  Reset


31 - 40 / 49
First pagePrevious page12345Next pageLast page
31.
Primerjava sistemov mobilizacije v času 2. svetovne vojne na Slovenskem : diplomsko delo višješolskega študijskega programa
Alojzij Zadel, 2014

Abstract: Po aprilski vojni leta 1941 v Jugoslaviji so si slovensko ozemlje razdelili trije okupatorji. Nemci so okupirali Štajersko, Gorenjsko, Mežiško dolino in severni del Dolenjske; Madžarom je pripadlo Prekmurje, Italijanom pa del Notranjske, Dolenjske in Ljubljanska pokrajina. Okupatorji so na slovenskem ozemlju pričeli z nasilnimi ukrepi za raznarodovanje Slovencev oziroma za njihovo fizično uničenje. Kot odgovor Slovencev na okupacijo sta se razvila Osvobodilna fronta in partizanstvo, ki sta odigrala veliko vlogo v boju proti okupatorju, v posameznih primerih pa tudi proti lastnemu narodu. Odrasli moški so se v obdobju 2. svetovne vojne na Slovenskem znašli v nezavidljivem položaju, saj so se morali odločati med okupacijskimi silami in njihovimi slovenskimi sodelavci na eni strani in odporniškim gibanjem, ki je bilo pod vplivom in nadzorom Komunistične partije, na drugi strani. Slovenske moške so mobilizirale tako okupacijske sile kot tudi sile narodnoosvobodilnega gibanja,pri čemer so uporabljale različne metode.
Found in: osebi
Keywords: druga svetovna vojna, oborožene formacije, Slovenija, vojaška mobilizacija, diplomske naloge
Published: 17.12.2014; Views: 8370; Downloads: 368
.pdf Fulltext (936,08 KB)

32.
Primerjava vloge železniškega prometa na Slovenskem v prvi in drugi svetovni vojni : diplomsko delo višješolskega študijskega programa
Peter Vrh, 2015

Abstract: Do 19. stoletja se je kopenski transport izvajal izključno po cestah in kolovozih, z izgradnjo prve železniške proge pa so se začele na tem področju velike spremembe in izboljšave širšega gospodarskega, strateškega in vojaškega pomena. Velik pomen so imele železniške proge predvsem v obdobju prve svetovne vojne, saj je na tisoče vlakovnih kompozicij oskrbovalo avstro-ogrsko vojsko na soški fronti. Po razpadu Avstro-Ogrske se je na območju Kraljevine SHS železniški promet razvijal naprej v povezavi z Balkanskim polotokom. V drugi svetovni vojni so železniške proge na Slovenskem odigrale predvsem logistično vlogo okupatorskih sil, z druge strani pa so borci NOB izvajali diverzantske akcije na železniški infrastrukturi. Po končani vojni je prišlo do velike reorganizacije železniških prog in številne med njimi so bile ukinjene.
Found in: osebi
Keywords: železniški promet, oskrba, prva svetovna vojna, druga svetovna vojna
Published: 24.06.2015; Views: 7610; Downloads: 787
.pdf Fulltext (1,32 MB)

33.
Kulturne spremembe 21. stoletje in njihov vpliv na vojaško organizacijo : zaključna naloga
Robert Smerdu, 2012

Abstract: Kultura ni nespremenljiva temveč se skozi čas spreminja. Na spreminjanje kulture vpliva cela vrsta procesov in dejavnikov, ki v večji ali manjši meri povzročajo kulturne spremembe. Ti procesi in dejavniki pa ne učinkujejo na spreminjanje kulture neodvisno, temveč preko medsebojnih kompleksnih povezav. Pred časom je imel tehnološki napredek največji vpliv, danes pa lahko rečemo, da to mesto zavzema globalizacija. Na spreminjanje kulture pa poleg globalizacije vpliva tudi proces urbanizacije, komercializacija, migracije, izobraževanje ter cela vrsta socialnih in ekonomskih dejavnikov. Med družbo in kulturo, kot njenim pomembnim elementom obstajajo zapletene povezave. Ker je vojaška organizacija podsistem kompleksnega širšega družbenega sistema se v njej odseva splošna kultura družbe v kateri obstaja in s tem se kulturne spremembe odražajo tudi v vojaški organizaciji. V zaključni nalogi poskušam na podlagi proučenih globalnih trendov in literature osvetliti procese in dejavnike, ki vplivajo na kulturne spremembe, njihove trende in vplive na vojaško organizacijo.
Found in: osebi
Keywords: kultura, kulturne spremembe, globalizacija, urbanizacija, komercializacija, vojaška organizacija
Published: 06.07.2015; Views: 9840; Downloads: 94
.pdf Fulltext (540,38 KB)

34.
Vrednote zaposlenih kot dejavnik uspešnosti v vojaški organizaciji : zaključna naloga
Borut Vitek, 2013

Abstract: Ob vključitvi posameznika v delovni proces pride do interakcije med njim in organizacijsko kulturo organizacije, kateri se je pridružil. Da bi bilo delo v organizaciji uspešno, mora le ta razviti primerno in jasno organizacijsko kulturo, katere sestavni del so tudi vrednote. Vrednote so najpomembnejši del kulture, ki nastaja v procesu skupinskega reševanja problemov. Vrednote pa niso pomembne samo za organizacijo kot celoto, temveč tudi za vsakega posameznika v njej. Vrednote namreč lahko označimo tudi kot življenjska vodila in kot pomemben dejavnik obnašanja ljudi. Prav tako pa so vrednote lahko tudi vir notranjih konfliktov, ki jih doživlja posameznik, kadar delo, ki ga opravlja, ni v skladu z njegovim sistemom vrednot. Organizacije morajo pri svoji dejavnosti posvetiti pozornost svojim zaposlenim, ki so ključni faktor pri izpolnjevanju zastavljenih ciljev. Predvsem morajo poskrbeti, da bo sistem vrednot, ki jih zasleduje organizacija, znan in osvojen s strani zaposlenih. Pri tem pa je pomembno, da so vrednote posameznika in vrednote organizacije usklajene v največji meri. Problem, v nalogi, je obravnavana domnevna neusklajenost vrednot zaposlenih z vrednotami SV. V empiričnem delu naloge sem raziskal in opredelil mesto in pomen deklariranih vrednot v SV pri pripadnikih v vojaškem kolektivu, ter ugotavljal skladnost teh vrednot z osebnimi. Namen raziskave je bil ugotoviti ali deklarirane vrednote SV pozitivno vplivajo k boljšemu delovanju SV.
Found in: osebi
Keywords: vrednote, vojaška organizacija, osebne vrednote posameznika, vrednote Slovenske vojske
Published: 13.12.2016; Views: 8108; Downloads: 72
.pdf Fulltext (453,77 KB)

35.
Vpliv plače na motivacijo zaposlenih v vojaški organizaciji : zaključna naloga
Mitja Ješelnik, 2013

Abstract: Ena ključnih nalog vodji je motivirati zaposlene za učinkovito delo, za večje ustvarjalnost in zadovoljstvo pri delu. Pri tem je zelo pomembno pravočasno odkrivanje in vrednotenje vpliva motivacijskih dejavnikov na zaposlene ter uveljavljanje ukrepov za izboljšanje motiviranosti in zadovoljstva pri delu. Naloga na podlagi študija teorije in opravljene raziskave obravnava vpliv motivacijskih dejavnikov na delo in zadovoljstvo ter njihov pomen za zaposlene v vojaški organizaciji. Raziskava, ki je temeljila na anketi, izvedeni v vojaški organizaciji podaja odgovor na vprašanja, ali je plača najvplivnejši motivacijski dejavnik, kako močni so socialni motivacijski dejavniki ter kateri dejavniki so najvplivnejši nasploh. Analiza raziskave je pokazala, da je v vojaški organizaciji poleg socialnih dejavnikov najbolj cenjen dejavnik %plača%. Pomembno je, da večina zaposlenih močno ceni tudi ostale motivacijske dejavnike kar pomeni, da ima organizacija na izbiro več možnosti za povečanje motiviranosti za delo.
Found in: osebi
Keywords: motivacija, motivacijske teorije, motivacijski dejavnik, vojaška organizacija, nagrajevanje, zadovoljstvo, plača
Published: 01.02.2017; Views: 7933; Downloads: 101
.pdf Fulltext (382,65 KB)

36.
Socialni kapital v vojaški organizaciji : zaključna naloga
Albert Lakota, 2013

Abstract: Socialni kapital pomeni relacije med ljudmi, na katere se posameznik ali organizacija lahko zanese z namenom izboljšanja svojega položaja. Na oblikovanje koncepta socialnega kapitala so pomembno vplivali sociolog Pierre Bourdieu, ekonomist James Coleman ter politolog Robert Putnam. Osnovna definicija opredeljuje socialni kapital kot agregat dejanskih in potencialnih resursov, ki so povezani s posedovanjem trajnih omrežij, bolj ali manj institucionaliziranih odnosov vzajemnega poznanstva in prepoznavanje ali s članstvom v skupini nudi članom podporo. Tako je socialni kapital pomemben tudi za vojaško organizacijo. Med pripadniki se socialne vezi razvijajo zaradi osebnih in širših kolektivnih koristi. Moč oziroma velikost socialnega kapitala merimo s številom povezav med pripadniki vojaške organizacije ter z močjo teh povezav. Posamezniki, ki imajo tesne in številne socialne povezave v svojem delovnem okolju običajno dosegajo večjo delovno uspešnost. Kadar vojaška organizacija vključuje več posameznikov z visoko stopnjo socialnega kapitala, je tudi njena učinkovitost večja.
Found in: osebi
Keywords: socialni kapital, vojaška organizacija, profesija (poklic), profesionalizem
Published: 21.11.2017; Views: 7248; Downloads: 56
.pdf Fulltext (648,06 KB)

37.
Urbano bojevanje : študija primera bojev za Trst 1945
Janez Pirih, 2017

Abstract: Urbano bojevanje, še posebej pa zavzetje večjega mesta je zgodovinsko gledano eno najtežjih bojnih delovanj. Zanj so značilni ugodni pogoji za branilca, lahko pa pomeni tudi številne žrtve med civilnim prebivalstvom. Pri izvedbi bojevanja v urbanem okolju je poleg samega okolja potrebno upoštevati načela, ki pa ne zagotavljajo uspeha, brez njihovega upoštevanja pa nam grozi poraz. V zaključni nalogi se vrnem v leto 1945, ko so v zadnjih dnevih aprila in prvih dneh maja enote Jugoslovanske armade napadle mesto Trst in ga osvobodile. Preko opisa situacije v kateri je bil Trst, dogajanja med boji za Trst, sodelujočih enot in pomembno vlogo odporniškega gibanja, združenega po Komando mesta Trst, postavim osnove za primerjavo takratnega s sedanjim načinom bojnega delovanja v urbanem okolju.
Found in: osebi
Keywords: urbano bojevanje, Trst, Jugoslovanska armada, komanda mesta Trst, druga svetovna vojna
Published: 16.03.2018; Views: 6308; Downloads: 204
.pdf Fulltext (4,21 MB)

38.
Primerjava vključevanja žensk v oborožene sile v Sloveniji in ZDA v času druge svetovne vojne : diplomsko delo višješolskega študijskega programa
Ines Marinšek, 2018

Abstract: V času druge svetovne vojne je bilo v vojaške dolžnosti prvič v zgodovini vključeno veliko število žensk. Zavezniške vojaške sile so v dejavnosti, ki so bile ključnega pomena za vojaško delovanje, ženske vključevale od začetka vojne. Ženske so bile aktivne v partizanskih vojskah po vsej Evropi. Združene države Amerike so oblikovale posebne ženske vojaške enote. Z drugo svetovno vojno se je nevarnost za življenje v okupiranih območjih večala in s tem se je položaj žensk po svetu spremenil.
Found in: osebi
Keywords: druga svetovna vojna, ženske, Slovenija, ZDA
Published: 01.06.2018; Views: 5918; Downloads: 103
.pdf Fulltext (671,46 KB)

39.
Delovanje organizacije TIGR
Denis Bukovec, 2018

Found in: osebi
Keywords: TIGR, fašizem, raznarodovanje, terorizem, sabotaža
Published: 05.02.2019; Views: 5251; Downloads: 132
.pdf Fulltext (1,34 MB)

40.
Primerjava delovanja terorističnih organizacij IRA in Al Kaida
Dušan Gartner, 2018

Abstract: Terorizem je ena najpogostejših tem dnevnih poročil zadnjih nekaj let. Grožnje, ki jih je teroristična organizacija IRA predstavljala v Evropi, predvsem na britanskem otoku, je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja prevzela AL Kaida, to je bila grožnja celemu svetu. Kljub temu da sta organizaciji delovali v različnih časovnih obdobjih, pa so imeli njuni teroristični napadi nekatere skupne lastnosti. Dejstvo pa je, da je Al Kaida zaradi svoje ideologije uporabljala bolj drastične ukrepe. Obe teroristični organizaciji sta zaradi svojih akcij povzročili veliko število smrtnih žrtev.
Found in: osebi
Keywords: terorizem, teroristične organizacije, IRA, Al Kaida, bombni napadi
Published: 06.02.2019; Views: 5277; Downloads: 74
.pdf Fulltext (1,26 MB)

Search done in 0 sec.
Top
www.mo.gov.si Colophon   | Cookie settings Top