Our website uses cookies. For some of them we need your consent. Edit consent...

MoD Library and Information System

Search the digital library catalog
  • (Pomoč)
  • A-
  • A+
  • English (UK)
  • Slovenščina

Query: search in
search in
search in
search in
Work type: * old and bolonia study programme
Language:
Search in:
Options:
  Reset


1 - 10 / 11
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
JRKB obramba v vodu - četi : zaključna naloga
Petra Šturm, 2009

Abstract: V zaključni nalogi "JRKB obramba v vodu-četi" sem predstavila postopke JRKB obrambe od načrtovanja, organiziranja in izvedbe obrambe. Na koncu sem podala še konkreten primer JRKB podpore v motoriziranem bataljonu. V prvem in drugem poglavju zaključne naloge sem predstavila teoretične pojme o JRKB orožju in JRKB obrambi. V tretjem poglavju naloge sem se osredotočila na zaščito sil,ki vključuje detekcijo in identifikacijo, opozarjanje in poročanje, fizično zaščito, upravljanje nevarnosti ter zdravstvene protiukrepe in oskrbo.Sledi poglavje, ki sem ga posvetila JRKB izvidovanju. Opisala sem tudi vsa sredstva, ki jih ima četa, namenjena izvidovanju in sredstva namenjena zaščiti enote in posameznikov. V nalogo sem vključila tudi enotne standarde glede stopenj JRKB ogroženosti in zaščitnih režimov. Navedla sem tudi navodilaza poročanje ob opaženem JRKB ali TIS dogodku. Zadnje poglavje sem namenila konkretnemu primeru organizacije JRKB podpore v motoriziranem bataljonu v obrambi.
Found in: osebi
Keywords: JRKB obramba, JRKB podpora, JRKB orožje, zaščita sil, JRKB izvidovanje
Published: 23.04.2012; Views: 7115; Downloads: 346
.pdf Fulltext (1,09 MB)

2.
Obvladovanje medsebojnih konfliktov v delovnem okolju
Petra Šturm, 2021

Abstract: V svoji zaključni nalogi z naslovom Obvladovanje medsebojnih konfliktov v delovnem okolju - teorija in praksa smo s pomočjo opisa teoretičnega pojmovanja in raziskovalnega dela opredelili pojem konflikt na delovnem mestu, poiskali načine reševanja in obvladovanja konfliktov, ter raziskali njihove vplive na zaposlene in njihovo delo. V raziskovalnem delu smo predstavili pogoje za raziskavo, organizacijo, ki je sodelovala v raziskavi, prikaz in obravnavo rezultatov kvantitativne raziskave. V zaključku sledijo predlogi za izboljšanje komuniciranja v reševanju konfliktov v omenjeni organizaciji. Cilj naloge je bil predlagati konkretne rešitve, ki vodijo k zmanjšanju konfliktov na delovnem mestu in predlagati načine konstruktivne komunikacije za obvladovanje konfliktov, saj menimo, da konstruktivna komunikacija na delovnem mestu prispeva k obvladovanju konfliktov, učenje socialne kompetence obvladovanja konfliktov pa prispeva k boljšemu delovanju kolektiva.
Found in: osebi
Keywords: konflikti, organizacija, delovno okolje, zaposleni, medosebni odnosi, obvladovanje konfliktov
Published: 30.08.2021; Views: 2000; Downloads: 88
.pdf Fulltext (1,42 MB)

3.
4.
Psihološka dejavnost v SV. Zv. 3, Dobrodošli doma!
Petra Resman, Romana Rupar, 2018

Abstract: Brošura je namenjena seznanjanju z najpogostejšimi vprašanji in težavami, s katerimi se pripadniki in njihove družine soočajo. Če vemo, kaj pričakovati, kako se s spremembami soočiti in kje poiskati pomoč, ko jo potrebujemo, bo vrnitev pripadnika po daljšem obdobju resnično radosten ter kar najmanj stresen dogodek za celotno družino. Vsaka dlje trajajoča ločitev družine in partnerjev zaradi odhoda na mirovno operacijo, šolanje ali drugo dolžnost v tujino, na katero pripadnika družina ne more spremljati, se slej ko prej konča z vrnitvijo v domače okolje. Proces ponovne združitve družine istočasno pomeni nove izzive tako za pripadnika in njegovega partnerja kot tudi za otroke. Vrnitev v domače okolje vključuje ponovno združevanje z osebami, ki so nam drage, ponovno spoznavanje družinskih članov, vzpostavljanje novih odnosov in s tem nove kakovosti družinskega življenja.
Found in: osebi
Published: 05.10.2018; Views: 5117; Downloads: 57
.pdf Fulltext (1,37 MB)

5.
Psihološka dejavnost v SV. Zv. 1, Srečno na poti
Romana Rupar, Petra Resman, 2018

Abstract: Brošura vsebuje nasvete za pripadnike SV, ki odhajajo na mirovne operacije, službovanje ali šolanje v tujino, in njihove svojce. V času zaposlitve in razvijanja kariere v SV se od pripadnika lahko zahteva, da iz različnih razlogov prevzame dolžnost, zaradi opravljanja katere je za daljše ali krajše časovno obdobje ločen od svojcev in prijateljev. Pogosto imamo pri tem v mislih pripadnike in pripadnice, ki so napoteni na območja kriznih žarišč, kjer se vključujejo v mirovne operacije, vse več pa je tudi takšnih, ki dela in naloge opravljajo v mednarodnih poveljstvih ali so napoteni na šolanje v tujino, kamor jih družina ne more spremljati.
Found in: osebi
Published: 05.10.2018; Views: 5490; Downloads: 65
.pdf Fulltext (1,37 MB)

6.
Psihološka dejavnost v SV. Zv. 2, Stres in travma
Romana Rupar, Petra Resman, 2018

Abstract: Večina pripadnikov Slovenske vojske se v času službovanja in razvijanja kariere v SV slej ko prej sreča tudi z odhodom na mirovno operacijo. Sodelovanje SV na različnih območjih kriznih žarišč po vsem svetu je vse obsežnejše in naloge vse bolj obremenjujoče in zahtevnejše. Pripadniki in njihovi svojci se ob tem srečujejo tako s težavami, povezanimi z odhodom, kot tudi z negotovostjo v zvezi z nalogo in običajno se najprej pojavi vprašanje, ali je nevarno. Ob pripravljanju brošure sta avtorici imeli v mislih predvsem pripadnike, ki se zaradi narave svojega dela soočajo s situacijami in okoliščinami, s katerimi se večina nas običajno v življenju nikoli ne sreča.
Found in: osebi
Published: 05.10.2018; Views: 5234; Downloads: 102
.pdf Fulltext (1,60 MB)

7.
Vpliv osebnostnih lastnosti poveljnika na vodenje enote
Aleš Pucihar, 2019

Abstract: Sodobni avtorji opredeljujejo vodenje kot proces, v katerem poskušamo vplivati na ljudi, jih usmerjati, motivirati ali jih kako drugače pripraviti, da opravljajo svoje delo kar najboljše. Vodenje v vojaški organizaciji se razlikuje predvsem zaradi dejstva, da vojaški voditelj lahko vodi svoje podrejene tudi v smrt. Vojaškega voditelja (poveljnika) najbolj natančno opredelimo s tem kaj mora BITI, ZNATI in DELATI. Poveljniki so zadolženi za to, da znanja prenašajo na podrejene, slednji pa morajo biti pripravljeni, da jih sprejmejo. Pri tem pride do izraza pomen osebnostnih lastnosti, znanj in veščin, ter zmožnost učinkovitega prenosa le-teh v delovanje. Vsak poveljnik ima svoj stil vodenja, ki predstavlja določen vzorec vedenja, ki ga pri delu s podrejenimi uporablja. Transformacijski stil vodenja se smatra za najzahtevnejšega, vodja podrejene %transformira%, da presežejo lastne potrebe in interese. Iz vsega zapisanega lahko trdimo, da je z vodenjem povezano delo z ljudmi, kar opredeljujemo kot čustveni proces. Zaključimo lahko, da je vojaško voditeljstvo čustveni proces, za katerega je poznavanje čustvenih spretnosti in posedovanje čustvenih lastnosti zelo pomembno. Tega se mora zavedati vsak poveljnik, ki želi uspešno voditi vojaško organizacijo.
Found in: osebi
Keywords: osebnost, voditelj, voditeljstvo, stili vodenja, poveljnik, personality, leader, leadership, leadership styles, commander
Published: 05.09.2019; Views: 3917; Downloads: 82
.pdf Fulltext (1,53 MB)

8.
Ocenjevanje delovne uspešnosti in napredovanje v Slovenski vojski
Petra Žnidarič, 2010

Abstract: V diplomskem delu sem obravnavala segment ocenjevanja delovne uspešnosti in nagrajevanja v Slovenski vojski. Najprej sem na kratko predstavila delovanje in strukturo Slovenske vojske, nato pa sem teoretično opredelila osnovne pojme ocenjevanja delovne uspešnosti, nagrajevanja in napredovanja. V drugem delu diplomskega dela sem podrobneje predstavila potek rednega letnega pogovora, ki je temelj za ocenjevanje delovne uspešnosti v Slovenski vojski, službeno oceno in na koncu možnosti napredovanja in nagrajevanja v Slovenski vojski. Na koncu diplomskega dela sem opisala še metode in tehnike ocenjevanja delovne uspešnosti ter možne vzroke napak pri samem ocenjevanju.
Found in: osebi
Keywords: redni letni pogovor, ocenjevanje delovne uspešnosti, službena ocena
Published: 31.05.2019; Views: 4070; Downloads: 216
.pdf Fulltext (1,17 MB)

9.
Pastorala v Slovenski vojski
Petra Anzeljc, 2010

Abstract: Vojaški vikariat in njegovi projekti so v domeni Slovenske vojske. V Vojaškem vikariatu delujejo vojaški vikar, namestnik vikarja za Katoliško cerkev, namestnica vikarja za Evangeličansko cerkev, vojaški kaplani, pastoralni asistenti in administrativni referent. Delo Vojaškega vikariata temelji na zgodovinskih izkušnjah in bogati tradiciji, pridobljeni skozi leta slovenske zgodovine. Leta 2000 je bil podpisan prvi sporazum, ki je temelj za redno delo Vojaškega vikariata danes. Na podlagi Ustave Republike Slovenije in mednarodno sprejetih deklaracij o temeljnih človekovih pravicah sta bila podpisana sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Slovensko škofovsko konferenco za Katoliško cerkev ter z Evangeličansko cerkvijo. Sprejeta je bila odločitev, da je treba človeku vojaku nuditi oporo na vseh področjih njegovega življenja. Pripadniki Vojaškega vikariata delujejo v sklopu celostne oskrbe Slovenske vojske. S svojo navzočnostjo skrbijo za redno zagotavljanje duhovne oskrbe med pripadniki Slovenske vojske ter njihovimi družinskimi člani. Pripravljajo pripadnike na zakramente, delijo zakramente in izvajajo predavanja, s katerimi sodelujejo pri usposabljanjih vojakov za mirovne misije, vojaške vaje in multinacionalne enote. Obiskujejo pripadnike na teh terenskih usposabljanjih in mirovnih operacijah ter so jim na razpolago za pogovor, svetovanje in pomoč v stiski. Hkrati pastoralni delavci organizirajo eno- ali večdnevna srečanja za pripadnike, tečaje meditacije, srečanja parov in družin ter tabore za otroke pripadnikov Slovenske vojske. Ti projekti se vršijo predvsem v mirnodobnem času, saj sta tudi takrat pomembna duhovna oskrba in duhovni razvoj pripadnikov Slovenske vojske. Diplomsko delo je sestavljeno iz kratkega povzetka zgodovine in temeljev, na katerih sloni današnja oblika vojaške pastoralne službe, nato pa so skozi anketno raziskavo in intervjuje z vojaškimi delavci predstavljeni praktični vidiki delovanja vojaške pastoralne službe. Opisan je tudi projekt družinskega vikenda, ki je bil izveden v sklopu vojaške pastorale, in tako je prikazan praktičen pogled na resnično delovanje vojaške pastorale v Slovenski vojski. Vodilo Vojaškega vikariata je %Deo et patriae fidelis%, kar pomeni Zvest Bogu in domovini. Pripadniki Vojaškega vikariata so usposobljeni, da živijo in delujejo med vojaki in za njih, saj jih vodi načelo: %Le človek, ki se kot oseba lahko v celoti uresniči, je tudi dober vojak.% Da je človek v celoti uresničen, pa se mora uresničevati tudi v svoji duhovnosti in to je poslanstvo pastoralne službe v Slovenski vojski, namreč da človeku nudi to uresničitev. Vojak ima v sklopu svoje službe velike odgovornosti in temu primerne so tudi njegove skrbi in stresno okolje, v katerem živi. Pastoralni delavci s svojimi projekti in spremljanjem stopajo na pomoč vojaškemu uslužbencu in mu kažejo pot človeškosti na poti trpljenja in tesnobe.
Found in: osebi
Keywords: Slovenska vojska, pastorala, pastoralna teologija, pastoralno delo, vojaška pastorala, diplomske naloge
Published: 14.10.2019; Views: 3682; Downloads: 0

10.
Tehnologija prevoza vojaškega tovora za misije
Petra Bračko, 2010

Found in: osebi
Keywords: promet, tehnologija prevoza tovora, Slovenska vojska, misije
Published: 06.11.2019; Views: 3362; Downloads: 92
.pdf Fulltext (1,15 MB)

Search done in 0 sec.
Top
www.mo.gov.si Colophon   | Cookie settings Top