Naša spletna stran uporablja piškotke. Za nekatere potrebujemo vašo privolitev. Uredi privolitev...

Knjižnično-informacijski in založniški center

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice
  • (Pomoč)
  • A-
  • A+
  • English (UK)
  • Slovenščina

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva: * po starem in bolonjskem študiju
Jezik:
Išči po:
Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 21
Na začetekNa prejšnjo stran123Na naslednjo stranNa konec
1.
Lahka bataljonska bojna skupina (LBBSK) : zaključna naloga
Pavel Jereb, 2011

Opis: S prehodom večine evropskih držav iz naborniške v poklicno vojsko, so se vojske številčno zmanjšale, dosegle pa višjo in kvalitetnejšo raven usposobljenosti, opremljenosti in izurjenosti. Istočasno so z branjenjem varnosti izven svojih nacionalnih meja morale postati hitro in lahko premestljive ter logistično samozadostne. Nove naloge, ki jih opravljajo vojske po 90-tih letih tega stoletja, zahtevajo širok spekter izurjenosti in kompleksnosti, kar pa s klasičnimi eno rodovskimi enotami ne moremo doseči. Zato prihaja do združevanja specialističnih enot in oblikovanja tako imenovanih bataljonskih skupin znotraj nacionalnih vojska, v primeru večjih zahtev ali pomanjkanja določenih zmogljivosti znotraj ene nacionalne vojske, pa se takšne enote formirajo in oblikujejo tudi znotraj dveh ali več držav. LBBSk je prvi poskus Slovenske vojske pri modularnem oblikovanju enote, ki bi zagotavljala zmogljivosti različnih specialističnih enot bodisi za potrebe lastne glavne manevrske enote, ali pa bi se uporabile za podporo delovanja enot v večnacionalnih sestavih v okviru globalnih obrambno varnostnih struktur. Delovanje vojska v večnacionalnem okolju pa ima svoje zahteve. Predvsem gre za poenotenje postopkov načrtovanja in izvajanja delovanja, za kompatibilnost opreme in oborožitvenih sistemov in poenotenje linije vodenja in poveljevanja. Pri izvajanju skupnih nalog pa za razumevanje konceptov delovanja, visoke koordiniranosti, pa tudi visokega nivoja strpnosti in medsebojnega spoštovanja. Vse to je morala in je dosegla LBBSk pri samih urjenih in pripravah za doseganje zahtevane stopnje usposobljenosti in pozneje pri delovanju v mednarodni misiji na Kosovu.
Najdeno v: osebi
Ključne besede: varnost, stabilnost, mednarodno okolje, zavezništvo, modularnost, zmogljivost
Objavljeno: 22.01.2013; Ogledov: 11163; Prenosov: 184
.pdf Polno besedilo (808,98 KB)

2.
3.
Vpliv sodobnega varnostnega okolja na izvedbo poslanstva misije Združenih narodov
Matej Crnkovič, 2019

Opis: Človeško družbo je skozi vso zgodovino spremljal boj za življenjskim prostorom, ozemljem, resursi in prevlado ene entitete nad drugo. Vse te težnje so posledično vplivale na varnost posameznika, družbe in celotne mednarodne skupnosti. Bližnji vzhod, predvsem pa Libanon, občuti te posledice že od konca 2. svetovne vojne. Zaradi nenehnih oboroženih spopadov, ki so bili notranje spodbujeni ali pa so bili posledica vojaških intervencij drugih držav, je Libanon postal sinonim za nasilje in večne politične razprtije. Pretresi, ki jih je zaradi vseh teh dejavnikov doživljala libanonska družba, so od mednarodne skupnosti zahtevali ukrepanje in vzpostavitev pogojev za reševanje perečih, kompleksnih problemov po mirni poti, brez uporabe sile. Mednarodna skupnost, na čelu z OZN, je že leta 1948 sprejela odločitev, da na nemirnem Bližnjem vzhodu ustanovi prvo mirovno operacijo, čeprav v ustanovni listini OZN nikjer niso bile omenjene niti v praksi razvite tovrstne mirovne operacije. Brez predhodnih izkušenj, a z velikimi pričakovanji, se je začelo novo in izredno pomembno poglavje v reševanju mednarodnih sporov pod vodstvom OZN. Zaključna naloga izpostavlja problematiko reševanja zapletenih mednarodnih odnosov in varnostno političnih okoliščin s pomočjo varnostnih mehanizmov OZN na primeru delovanja njene najstarejše še delujoče misije UNTSO OGL v južnem Libanonu. Z analiziranjem zgodovinskih in aktualnih determinant varnostnega okolja odgovarjamo na vprašanje uspešnosti in perspektive misije pri stabiliziranju varnostnih razmer v širši regiji Libanona. Eden izmed zaključkov nas je privedel do sklepa, da ima prisotnost in uspešnost izvajanja nalog misije v tej regiji dolgoročni pomen za urejevanje nakopičenih varnostnih in političnih problemov ter vzdrževanje krhkega miru. To predstavlja celotni mednarodni skupnosti, zlasti pa OZN-u še naprej velik izziv pri reševanju zapletenega varnostnega labirinta, na katerega v zadnjem času močno vpliva tudi nemirna Sirija, vključno z vrsto vpletenih strani od Irana, Izraela, Savdske Arabije, Turčije, ZDA do Ruske Federacije. Zdi se, da varnost na Bližnjem vzhodu zares pomeni le percepcijo, ki jo vsak akter na tem območju razume zelo drugače. Dokler bo tako, tudi velikega premika v smeri %rešitve problema% na podlagi opravljene raziskave ne vidimo.
Najdeno v: osebi
Ključne besede: UNTSO, UNIFIL, vojaški opazovalec, Libanon, Bližnji vzhod
Objavljeno: 02.07.2019; Ogledov: 5219; Prenosov: 123
.pdf Polno besedilo (1,61 MB)

4.
Ženske v Slovenski vojski na poveljniških dolžnostih na mednarodnih operacija in misijah
Ela Tonin Mali, 2020

Opis: Slovenska vojska že dvaindvajset let sodeluje na mednarodnih operacijah in misijah. S svojim delom prispeva k pravični delitvi bremen znotraj članic Nata in EU ter krepi prepoznavnost Republike Slovenije v mednarodnem okolju. Slovenska vojska pošilja na mednarodne operacije in misije ustrezno usposobljene, povezljive in po standardih zavezništva opremljene enote, ki izvajajo naloge skladno z mandatom operacij in s sprejetimi pravili delovanja. Pri napotitvi kontingentov na mednarodne operacije in misije sprejemajo največ obveznosti prav poveljniki, ki so odgovorni tako za enoto kot tudi za izvedbo zaupane naloge. V zaključni nalogi nas je zanimalo, kako se s poveljniškimi dolžnostmi v mednarodnih operacijah in misijah soočajo ženske častnice Slovenske vojske. Ugotovili smo, da je delež ženskih poveljnic na mednarodnih operacijah in misijah glede na skupen obseg ženskih poveljnic v Slovenski vojski sorazmeren. Problem, ki smo ga pri tem zaznali je v ravneh poveljevanja, saj se večina teh poveljniških dolžnosti nanaša na začetniške poveljniške dolžnosti častnika (vod, četa), medtem ko so višje ravni poveljevanja v ženskih vlogah pojavljajo zelo redko. Pravzaprav nismo pri tem ugotovili nobenega sistematičnega pristopa, ki bi lahko vplival na nadaljevanje te sorazmernosti ženskega prevzemanja poveljniških dolžnosti na mednarodnih operacijah in misijah na višjih ravneh. Razlogov za (ne)odločanje žensk za prevzemanje poveljniških dolžnosti, ki smo jim v zaključni nalogi na podlagi izvedene ankete posvečali prav tako veliko pozornosti, je veliko. Po naših ugotovitvah je ta odločitev, ki jo vsaka častnica različno ponotranji, vezana na razmerje med formalnimi (dejansko uresničevanje karierne poti) in neformalnimi (usklajevanje družinskih obveznosti, vpetost v okolje) socializacijskimi dejavniki, ki z leti vse bolj otežujejo uresničevanje lastnih ambicij, še posebej ženski. Zaključna naloga prinaša v slovenski prostor in Slovensko vojsko zanimivo raziskavo o ženskem poveljniškem potencialu za mednarodne operacije in misije, ki je nastala na podlagi anketiranja častnic Slovenske vojske, ki so te dolžnosti neposredno izkusile v praksi. Zato so izsledki raziskave relevantni tudi za ključne odločevalce v Slovenski vojski pri nadaljnjem usmerjanju razvoja zlasti ženskega poveljniškega kadra.
Najdeno v: osebi
Ključne besede: Slovenska vojska, ženske poveljnice, mednarodne operacije in misije
Objavljeno: 13.05.2020; Ogledov: 5079; Prenosov: 200
.pdf Polno besedilo (1,02 MB)

5.
Perspektiva žensk v specialnih silah na primeru Slovenske vojske
Karmen Poklukar, 2020

Opis: Sposobnost delovanja specialnih sil v kompleksnem in nepredvidljivem varnostnem okolju zahteva ustrezne prilagoditve njihovega delovanja, z iskanjem različnih strukturnih in zmogljivostnih kombinacij ter sinergij pri spoprijemanju s posebnimi nalogami. V okviru teh nalog specialne sile prepoznavajo prednosti ženskega spola, z njihovo integracijo pa nakazujejo na pomemben premik k sodobnemu razumevanju specialnih sil, temelječemu na učinkovitosti ob izkoriščanju sposobnosti obeh spolov. Specialne sile se integracije žensk lotevajo na različne načine - od oblikovanja povsem ženskih specialnih enot, mešanih timov, do vključevanja ženskih pripadnic samo za čas izvedbe specifičnih nalog. V zaključni nalogi ugotavljamo, da kljub prepoznavanju prednosti žensk pri izvajanju specifičnih nalog specialnih sil še vedno ostaja precejšnja dilema glede oblikovanja mešanih sestavov. Podobno sliko kaže tudi praksa, kjer je kljub formalni možnosti integracija žensk v specialne sile še vedno skoraj nična. Največje vprašanje predstavlja ohranjanje strogih fizičnih izbirnih kriterijev za oba spola, ki po eni strani omogočajo pripadnikom specialnih sil ohranjati elitnost v oboroženih silah po drugi strani pa zmanjšujejo njihovo dostopnost fizično šibkejšemu spolu. Prilagajanje kriterijev pa glede na teoretična in empirična spoznanja ne prispeva h kohezivnosti enote. Pri vsem tem je treba izpostaviti še dejstvo, da se problematika nanaša na specialne sile s prestižnim statusom v svetu, kjer se tovrstna vprašanja rešujejo še toliko bolj premišljeno, procesno in v daljšem časovnem okviru. Delni premiki k vključevanju žensk v specialne sile so v nekaterih državah že bili narejeni, v nobeni od teh držav pa pod nobenim pogojem s temi pristopi ne želijo oslabiti poslanstva in status specialnih sil. Slednje smo na podlagi izvedenih intervjujev ugotovili tudi na primeru Enote za specialno delovanje Slovenske vojske. Trend vključevanja žensk v specialne sile bo tako še naprej odvisen predvsem od zahtev varnostnega okolja, ki je hkrati tudi največji spodbujevalec razvoja specialnih sil.
Najdeno v: osebi
Ključne besede: specialne sile, ženske v specialnih silah, izbirni postopek
Objavljeno: 14.05.2020; Ogledov: 5654; Prenosov: 129
.pdf Polno besedilo (682,29 KB)

6.
Izzivi vojaške strategije v 21. stoletju
Pavel Vuk, 2020

Opis: Doseganje ciljev varnostne politike z vojaško silo je predmet vojaške strategije. V prispevku proučujemo izzive vojaške strategije v 21. stoletju s treh vidikov: z vidika strateških študij in njihovega razumevanja vojaške strategije, z vidika prilagojenosti vojaških strategij zahtevam sodobnega varnostnega okolja in uporabe vojaških sil pri odzivanju na nove vojne ter z vidika oblikovalcev strategij, v okviru katerega analiziramo problematiko izbiranja manj optimalnih strategij in vpliv sodobnih vojn na oblikovalce strategij. Ugotavljamo, da je sodobna vojaška strategija tako v teoriji (strateško razmišljanje) kot v praksi (uporaba vojaške sile) močno povezana z ustvarjanjem političnih učinkov pri reševanju vse kompleksnejših varnostnih izzivov.
Najdeno v: osebi
Ključne besede: strateške študije, strategija, vojaška strategija, oblikovalci strategij
Objavljeno: 28.05.2020; Ogledov: 4757; Prenosov: 61
.pdf Polno besedilo (387,22 KB)

7.
Nacionalna (varnostna) strategija
Branimir Furlan, 2020

Opis: Nacionalna (varnostna) strategija je pripomoček pri preučevanju teorije in prakse strategije s poudarkom na strategiji nacionalne varnosti. Bralcu omogoča seznanitev z nekaterimi teoretičnimi podlagami in primeri iz prakse, ki naj bi pomagali bolje razumeti namen in vlogo strategije nacionalne varnosti, proces njenega oblikovanja in kako se pri tem spoprijemati z izzivi. Seznanja ga z nekaterimi najpomembnejšimi strateškimi dejavniki, ki vplivajo na strategijo, ter načini in sredstvi, ki so na voljo za uresničevanje strateških ciljev v podporo nacionalnim interesom.
Najdeno v: osebi
Ključne besede: strateški dejavniki, nacionalni interesi, teorija, vojska, Slovenija
Objavljeno: 07.09.2020; Ogledov: 5671; Prenosov: 476
.pdf Polno besedilo (3,19 MB)

8.
Vključevanje žensk v specialne sile
Karmen Poklukar, Pavel Vuk, 2020

Opis: V prispevku ugotavljamo, da kljub prepoznavanju prednosti žensk pri izvajanju posebnih nalog specialnih sil še vedno ostaja precej vprašanj glede oblikovanja mešanih sestavov. Največje vprašanje predstavlja ohranjanje strogih fizičnih izbirnih meril za oba spola, ki po eni strani pomembno prispeva k vzdrževanju kohezivnosti enote in njene elitnosti v oboroženih silah ter družbi, po drugi strani pa zmanjšuje njeno dostopnost fizično šibkejšemu spolu. Premiki k vključevanju žensk v specialne sile so se v nekaterih državah že zgodili, v nobeni izmed teh držav pa s temi pristopi ne želijo oslabiti poslanstva in statusa specialnih sil. Prav to smo na podlagi izvedenih intervjujev ugotovili tudi na primeru Enote za specialno delovanje Slovenske vojske.
Najdeno v: osebi
Ključne besede: specialne sile, ženske v specialnih silah, izbirni postopek
Objavljeno: 28.10.2020; Ogledov: 4574; Prenosov: 50
.pdf Polno besedilo (446,93 KB)

9.
10.
Evolucija pojma strategije in njegovo povezovanje s politiko
Pavel Vuk, 2021

Opis: V prispevku na podlagi zgodovinskega in kritičnega pristopa različnih pomembnejših teoretikov k razvoju strategije pojasnjujemo evolucijo pojma strategije, zlasti pa, zakaj in kako je njegov pomen povezan s človekovo naravo in tudi političnim vedenjem. Spoznanja raziskave kažejo dvoje, in sicer, da se je v zgodnjem zgodovinskem obdobju strategija snovala predvsem zaradi človekovih potreb po varnosti, v sodobni strateški misli, ko je ta potreba prerasla v širše politično vprašanje družbe, pa se je razumevanje strategije vse bolj povezovalo s politiko in njenim vplivom na proces oblikovanja in uresničevanja strategije.
Najdeno v: osebi
Ključne besede: strategija, taktika, politika
Objavljeno: 22.06.2021; Ogledov: 3219; Prenosov: 20
.pdf Polno besedilo (283,42 KB)

Iskanje izvedeno v 0 sek.
Na vrh
www.mo.gov.si Kolofon   | Nastavitve piškotkov Na vrh