Our website uses cookies. For some of them we need your consent. Edit consent...

MoD Library and Information System

Search the digital library catalog
  • (Pomoč)
  • A-
  • A+
  • English (UK)
  • Slovenščina

Query: search in
search in
search in
search in
Work type: * old and bolonia study programme
Language:
Search in:
Options:
  Reset


21 - 30 / 40
First pagePrevious page1234Next pageLast page
21.
Izvedba elektro nadgradenj v vozilih SV po MIL STD 1275 : zaključna naloga
Matevž Šešet, 2011

Abstract: Vzdrževanje materialnih sredstev ima prav poseben pomen v sklopu logistične podpore Slovenske vojske. Zato si zasluži tudi primerno obravnavo v tej zaključni nalogi, ki sistematično opisuje teoretični sistem vzdrževanja, obenem pa se naslanja na konkretne primere iz prakse. V temu delu je opredeljen model nadgradnje, kot del vzdrževanja, tako na splošno kot v primeru. Na podlagi vojaškega standarda MIL-STD-1275 so v ta namen opisane elektro nadgradnje na vozilih Slovenske vojske, ki uporabljajo 28 V sistem napajanja. Glede na to, da so vse te modifikacije potratniki električne energije, želimo na tem mestu prikazati vpliv neprimernega vzdrževanja akumulatorjev na te nadgradnje. Poleg tega je tudi podrobno razložena tudi sama problematika vzdrževanja akumulatorjev. Na primeru vozila valuk so ponazorjeni vzroki, zaradi katerih prihaja do neustreznega vzdrževanja akumulatorjev. Na koncu pa podajamo tudi predlog za rešitev, in sicer v obliki priročne naprave, ki omogoča rešitev in je obenem uporabniku tudi v pomoč pri razumevanju problematike.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ... Vzdrževanje materialnih sredstev ima prav poseben pomen v...
Keywords: vzdrževanje, nadgradnja, MIL-STD-1275, akumulator, materialno sredstvo
Published: 03.06.2013; Views: 5756; Downloads: 31
.pdf Fulltext (921,39 KB)

22.
Logistična podpora 18. BJRKBO : zaključna naloga
Miro Kump, 2012

Abstract: Zaradi številne raznovrstne oborožitve, opreme in drugih materialnih sredstev,vzdrževanja, infrastrukture, energetskih virov ter osebja je vojaška logistika pomemben dejavnik v miru, kriznih razmerah in vojni. Na vseh funkcionalnih področjih logistike se tako pred osebje, odgovorno za logistiko,in tudi pred poveljnike na vseh ravneh, postavljajo številne naloge,za katere morajo biti dobro usposobljeni ter motivirani. Brez učinkovite logistike si ni mogoče zamisliti uspešno izvedene naloge doma in misiji v tujini ne glede na stopnjo njene intenzivnosti. Logistična zagotovitev mora biti ob pravem času na pravem mestu. Izvaja se v šestih, medsebojno povezljivih in soodvisnih funkcionalnih področjih: oskrbovanje premiki in transport, vzdrževanje, zdravstvena oskrba, vojaška infrastruktura in finančna zagotovitev.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...soodvisnih funkcionalnih področjih: oskrbovanje premiki in transport, vzdrževanje, zdravstvena oskrba, vojaška infrastruktura in finančna zagotovitev....
Keywords: učinkovite logistike, oskrba, premiki in transport, vzdrževanje, zdravstvena oskrba
Published: 02.07.2013; Views: 7036; Downloads: 115
.pdf Fulltext (4,70 MB)

23.
Helikopterski transport v Slovenski vojski : magistrsko delo
Robert Prelec, 2013

Abstract: Helikopterski transport je doma in v tujini pogosto zelo pomemben dejavnik v različnih vojaških in humanitarnih operacijah ter nepogrešljiv pri izvajanju nalog zaščite in reševanja, kjer je osnovni namen učinkovit in pravočasen prevoz ljudi, opreme in oborožitve. Ker bodo potrebe po tej vrsti transporta vedno večje, bo treba v prihodnosti nujno razmisliti o povečanju zmogljivosti,se pravi nabaviti takšne helikopterje, ki jih bo moč uporabiti zaširok spekter nalog v zvezi s transportom ljudi in sredstev in ki bodo obenem ustrezna zamenjava za enega ali celo oba tipa, ki ju že uporablja Slovenska vojska. Ker se na trgu pojavlja široka paleta ponudnikov različnih tipov transportnih/ večnamenskih helikopterjev, je cilj raziskave poiskati takšne, ki bi bili najbolj primerni za opravljanje zadanih nalog in obenem kompatibilni z zahtevami zavezništva. Pri izboru je treba upoštevati različne kriterije, predpostavke in omejitve ter na osnovi teh s pomočjo računalniškegaprograma najti optimalno rešitev.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...helikopterski transport, zmogljivosti, kriteriji, vzdrževanje, Slovenska vojska...
Keywords: helikopterski transport, zmogljivosti, kriteriji, vzdrževanje, Slovenska vojska
Published: 14.10.2013; Views: 7171; Downloads: 199
.pdf Fulltext (2,06 MB)

24.
Vzdrževanje materialnih sredstev v Slovenski vojski pred in po preoblikovanju 2013 : diplomsko delo višješolskega študijskega programa
Aleš Petek, 2015

Abstract: Diplomsko nalogo s tematiko vzdrževanja MS sem si izbral predvsem zaradi svojega predznanja na področju logistike, točneje po funkcijskem področju vzdrževanja MS, in jo razdelil na 3 dele. V prvem opisujem splošni pomen vzdrževanja MS, v drugem se posvečam vzdrževanju MS v SV pred preoblikovanjem in v tretjem pa po preoblikovanju SV 2013. Na koncu diplomske naloge je še zaključek oz. moje mnenje in ugotovitve o vplivu preoblikovanja na vzdrževanje MS v SV. V diplomski nalogi niso zajeta specifična MS, kot so mornariška in letalska MS SV.
Found in: ključnih besedah
Keywords: vzdrževanje, zanesljivost, delovna sredstva, materialna sredstva, nadomestni deli, rezervni deli, osnovno vzdrževanje, tehnično vzdrževanje
Published: 19.02.2015; Views: 6325; Downloads: 137
.pdf Fulltext (2,37 MB)

25.
Implementacija programske rešitve SAP kot podpora vzdrževanju zrakoplovov Slovenske vojske : zaključna naloga
Bojan Trafela, 2012

Abstract: Zaključna naloga obsega pogled na implementacijo programske rešitve SAP na MORS s poudarkom na implementaciji modula za podporo vzdrževanju zrakoplovov slovenske vojske. V nalogi bom z analizo nastavitve sistema prikazal njegove zmogljivosti pri zagotavljanju elektronskega vodenja podatkov o vzdrževanju zrakoplovov SV. Med večjimi izzivi obravnavane implementacije je bil popis vseh poslovnih procesov in vzdrževalnih dogodkov. Pri vzdrževanju zrakoplovov SV je potrebno namreč upoštevati tako aktualne civilne kot vojaške predpise. Osnovno vodilo je zagotavljanje varne zračne plovbe, zato tudi vsi procesi v programu SAP omogočajo in pomagajo pri doseganju tega cilja. Programsko orodje SAP je celovito integrirano orodje, ki obsega vse poslovne procese nekega subjekta (logistične, finance, kadri ipd.), jih združuje in vključuje v edinstveno celoto ter s tem omogoča nadzor vseh poslovnih funkcij z enega mesta.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...SAP, PM, vzdrževanje zrakoplovov, islog.cr...
Keywords: SAP, PM, vzdrževanje zrakoplovov, islog.cr
Published: 18.10.2017; Views: 4458; Downloads: 34
.pdf Fulltext (1,61 MB)

26.
Vrste in obseg nalog enot vojašnic na področju logistične podpore : zaključna naloga
Darja Frlež, 2013

Abstract: Logistika je termin, ki se je najprej uporabil v vojaškem izrazoslovju, saj se je gospodarska logistika začela razvijati šele po drugi svetovni vojni. Tudi v SV se je logistika postopno razvijala in oblikovala vse do današnjih dni, ko jo v okviru transformacije ponovno čaka preoblikovanje. Tem spremembam bodo morale slediti tudi enote vojašnic, v kolikor želijo uspešno, učinkovito in ekonomično zagotavljati logistično podporo enot SV. Današnje enote vojašnic imajo zametke nastanka v zalednih enotah, ki so se skozi desetletji spreminjale in preoblikovale. Danes imamo enote vojašnic, ki zagotavljajo logistično podporo enot preko šestih funkcijskih področij logistike - oskrbovanja, premikov in transporta, vzdrževanja, zdravstvene oskrbe, vojaške infrastrukture in finančne zagotovitve. Obseg in vrste nalog so zelo raznolike od priprave hrane, zagotavljanja pitne vode, civilno-vojaškega sodelovanja, vzdrževanja infrastrukture, zagotavljanja premikov in transportov, zagotavljanja streliva in učno vadbenih sredstev, čiščenja prostorov, varstva okolja idr. Enote vojašnic bodo tudi v bodoči strukturi SV igrale pomembno vlogo pri logističnem zagotavljanju delovanja enot, zato pa potrebujejo kompetentne pripadnike, materialna in finančna sredstva in natančno opredeljene naloge tako posameznikov kot enote.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...logistika, vojaška logistika, oskrbovanje, premiki in transport, vzdrževanje, zdravstvena oskrba, vojaška infrastruktura, finančna zagotovitev, enota...
Keywords: logistika, vojaška logistika, oskrbovanje, premiki in transport, vzdrževanje, zdravstvena oskrba, vojaška infrastruktura, finančna zagotovitev, enota vojašnice
Published: 03.11.2017; Views: 4385; Downloads: 84
.pdf Fulltext (550,26 KB)

27.
Vpliv zagotavljanja LOGM MOTBBSK na zmogljivosti izvajanja vzdrževanja 157. LOGP za potrebe SV : zaključna naloga štabnega šolanja
Matevž Šešet, 2017

Abstract: Zaključna naloga opisuje cikel usposabljanja, voda za tehnično vzdrževanje, za vzpostavitev zmogljivosti logističnega modula, za potrebe motorizirane bataljonske bojne skupine. Različni logistični moduli skupaj tvorijo namensko logistično četo in so posledica transformacije Slovenske vojske leta 2013, ko so se pehotni bataljoni preoblikovali v pehotne polke in pri tem ostali brez večine logistične podpore. Zaradi tega je avtor primerjal sistem vzdrževanje pred in po transformaciji ter poskušal najti podobnosti. Glavni namen naloge je ugotoviti vpliv usposabljanja voda za tehnično vzdrževanje na zmogljivosti izvajanja vzdrževanja 157. LOGP za potrebe Slovenske vojske. Pri tem je bila narejena analiza porabljenih delovnih ur v posameznih fazah usposabljanja, ki so bile na koncu finančno ovrednotene.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...naloga opisuje cikel usposabljanja, voda za tehnično vzdrževanje, za vzpostavitev zmogljivosti logističnega modula, za potrebe...
Keywords: vod za tehnično vzdrževanje, namenska logistična četa, logistični modul, motorizirana bataljonska bojna skupina, vzdrževanje
Published: 16.03.2018; Views: 4237; Downloads: 47
.pdf Fulltext (702,75 KB)

28.
Vpliv vzdrževanja na življenjski cikel materialnih sredstev : zaključna naloga
Miran Gorenc, 2012

Abstract: Pod pojmom vzdrževanje razumemo organizirano dejavnost, s katero ohranjamo delovno sposobnost materialnih sredstev (v nadaljevanju: MS), skozi proces uporabe, z zagotavljanjem vseh pogojev, ki so potrebni za nemoteno delovanje. MS lahko zagotovimo dolgo življenjsko dobo le z natančno opredelitvijo vzdrževalnih del, ter z ustreznim načrtovanjem in doslednim izvajanjem vzdrževanja. V zaključni nalogi sem predstavil pomen vzdrževanja na življenjski cikel MS, osnovne pojme s katerimi se srečujemo pri vzdrževanju, organizacijo vzdrževanja v Slovenski Vojski (v nadaljevanju: SV) in nekaj sodobnih pristopov k vzdrževanju. Dotaknil sem se tudi problematike na področju vzdrževanja in predlagal nekaj rešitev.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...Pod pojmom vzdrževanje razumemo organizirano dejavnost, s katero ohranjamo delovno...
Keywords: vzdrževanje, materialna sredstva, razpoložljivost, zanesljivost, vzdrževalnost
Published: 19.03.2018; Views: 4111; Downloads: 86
.pdf Fulltext (256,98 KB)

29.
Problematika manjkajoče in poškodovane opreme v SV na primeru 17. BVP : zaključna naloga
Miran Prosen, 2012

Abstract: Skrb za materialno-tehnična sredstva (MTS) je ena izmed najpomembnejših stvari v vojaškem življenju, saj le tako lahko pričakuješ, da bo oprema pravilno delovala v trenutku, ko jo boš rabil. Nivo vzdrževanja MTS pa se največkrat ugotovi pri izvedbi poveljniških pregledov. V Slovenski vojski (SV) se v zadnjem času pojavlja problematika manjkajočih in poškodovanih MTS. Ker je teh primerov v enotah relativno veliko, se od Ministrstva za obrambo (MORS) pričakuje, da bo področje plačila škode za manjkajočo in poškodovano opremo sistemsko uredil. Iz zakonov in podzakonskih aktov, ki obstajajo je zelo enostavno izluščiti postopkovnik, ki bi to problematiko sistemsko uredil.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...Slovenska vojska, Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, vzdrževanje, manjko, poškodba...
Keywords: materialno-tehnična sredstva, Slovenska vojska, Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, vzdrževanje, manjko, poškodba
Published: 19.03.2018; Views: 4054; Downloads: 34
.pdf Fulltext (286,37 KB)

30.
Simulatorji in trenažerji v procesu urjenja pripadnikov zračne obrambe SV
Aleš Biškup, 2018

Abstract: Pripadniki zračne obrambe Slovenske vojske praznujemo svoj dan vsako leto 9. maja kot spomin na začetek usposabljanja prvih nabornikov tedanje zračne obrambe leta 1991. Od takrat pa do danes vse naloge doma ter v mednarodnem okolju vestno in profesionalno izpolnjujeta dve rodovski bateriji zračne obrambe v sodelovanju z ostalimi enotami. Za strokovno izvedene naloge pripadniki poskrbimo z dobro načrtovanim usposabljanjem, ki je s pomočjo trenažerjev in simulatorjev čim bolj realistično usmerjeno. Dobro usposobljeni posameznik in enota lahko s ponosom nadaljujeta svojo poslanstvo in uresničujeta cilje, saj se zavedamo sodobnih groženj iz zračnega prostora ter tako vzdržujemo stabilen temelj za varovanje zračnega prostora Republike Slovenije.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...zračna obramba, usposabljanje, odgovornost, vzdrževanje, simulator, trenažer...
Keywords: zračna obramba, usposabljanje, odgovornost, vzdrževanje, simulator, trenažer
Published: 04.02.2019; Views: 3373; Downloads: 20
.pdf Fulltext (928,90 KB)

Search done in 0 sec.
Top
www.mo.gov.si Colophon   | Cookie settings Top