Our website uses cookies. For some of them we need your consent. Edit consent...

MoD Library and Information System

Search the digital library catalog
  • (Pomoč)
  • A-
  • A+
  • English (UK)
  • Slovenščina

Query: search in
search in
search in
search in
Work type: * old and bolonia study programme
Language:
Search in:
Options:
  Reset


31 - 40 / 48
First pagePrevious page12345Next pageLast page
31.
Vpliv časa letenja na gibalne sposobnosti letalskih posadk : zaključna naloga
Maks Žitko, 2012

Abstract: Poklic vojaškega pilota in tehnika letalca zahteva visoko stopnjo psihofizičnih sposobnosti, saj morajo ti pripadniki SV pod ekstremno rizičnimi pogoji in veliko obremenitvijo ustrezno in učinkovito upravljati z zračnim plovilom. Zahtevno in dolgotrajno šolanje skrajšuje čas za operativno sposobnost posameznikov za uspešno izvajanje letalskih nalog. Namen pričujoče raziskave je bil ugotoviti vpliv starosti na gibalne sposobnosti letalskih in helikopterskih posadk. V raziskavo je bilo zajetih 69 pripadnikov letalskih in helikopterskih posadk SV v testni skupini in 69 pripadnikov SV iste starosti v kontrolni skupini. Podatke smo izbrali s pomočjo naslednjih testov: sklece, dviganje trupa in tek na 3200m. Podatki so obdelani s statističnim programom SPSS verzija 20.0. Izračunali smo osnovne statistične parametre za posamezne spremenljivke. Za analizo povezanosti starosti z ostalimi spremenljivkami smo uporabili Pearsonov korelacijski koeficient Rezultati so pokazali, da obstaja statistično pomembna povezljivost med starostjo in ostalimi tremi spremenljivkami. Starost pomembno vpliva na gibalne sposobnosti članov letalskih posadk. Ta vpliv je manjši na repetitivno moč ramenskega obroča, kot na moč trupa in aerobne sposobnosti. To kaže na večje obremenitve hrbtenice, kot ramenskega obroča. Zaskrbljujoč pa je tudi vpliv starosti na aerobne sposobnosti. Raziskava predstavlja izhodišče za nadaljnjo proučevanje vpliva starosti na gibalne sposobnosti in lahko predstavlja izhodišče za določanje ciljev kondicijske vadbe članov letalskih posadk Slovenske vojske.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...Slovenska vojska, vojaški piloti, gibalne sposobnosti, letalske naloge, starost, kondicijska...
Keywords: Slovenska vojska, vojaški piloti, gibalne sposobnosti, letalske naloge, starost, kondicijska vadba
Published: 20.03.2018; Views: 4301; Downloads: 46
.pdf Fulltext (384,25 KB)

32.
Vrednotenje dejavnikov okolja z metodo vojaške sistemske analize s študijo primera: Libanon : zaključna naloga višjega štabnega tečaja
Franko Kukanja, 2018

Abstract: V zaključni nalogi je bila predstavljeno vrednotenje dejavnikov okolja z metodo vojaške sistemske analize. Za načrtovanje delovanja je zelo pomembna celovita obravnava operativnega okolja, različnih okoljskih in družbenih dejavnikov in akterjev. S poznavanjem in uporabo vojaške sistemske analize dejavnikov okolja se ustrezno in ovrednoti ključne akterje v izbranem operativnem okolju. Dodana vrednost naloge je predstavitev modela vojaške sistemske analize uporabnikom. To velja za načrtovalce na operativnem nivoju, še posebej pa bo uporabna za pripadnike obveščevalne skupnosti na vseh nivojih.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...dejavniki okolja, sistemska analiza, akter, vojaški proces odločanja, model PMESII...
Keywords: dejavniki okolja, sistemska analiza, akter, vojaški proces odločanja, model PMESII
Published: 14.06.2018; Views: 4405; Downloads: 80
.pdf Fulltext (1001,31 KB)

33.
Pravila za štabno delo
2019

Abstract: Pravila za štabno delo opredeljujejo dolžnosti in pravice poveljnikov ter organov, ki jih podpirajo pri sprejemanju vsakodnevnih in tudi zahtevnih bojnih odločitev.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...vojska, vodenje, odločanje, vojaški štabi, vojaška poveljstva, Slovenska vojska...
Keywords: vojska, vodenje, odločanje, vojaški štabi, vojaška poveljstva, Slovenska vojska
Published: 29.03.2019; Views: 4328; Downloads: 710
.pdf Fulltext (2,24 MB)

34.
Karierna pot pilota v slovenski vojski
Katja Zupanc, 2011

Abstract: V magistrski nalogi je prikazan proces izobraževanja, usposabljanja in izbora kandidatov za poklic vojaškega pilota. Zajet je celoten program šolanja, ki ga trenutno uporabljajo v Slovenski vojski za pridobivanje pilotov helikopterja in letal. Naloga zajema celotno pot, ki jo mora kandidat za pilota opraviti od trenutka, ko se po srednji šoli odloči za ta poklic, do trenutka ko izgubi status aktivnega pilota v SV ali se odloči za izhod iz sistema. Zaradi vojaškega okolja so prikazane tudi psihofizične zahteve, ki jih mora kandidat izpolnjevati pred nastopom častniškega in pilotskega dela izobraževanja in usposabljanja. Menim, da so dijaki, ki se odločijo za poklic vojaškega pilota premalo seznanjeni s samim izobraževanjem in karierno potjo pilota Slovenske vojske. Naloga vsebuje anketo, na podlagi katere smo ugotovili, da sistem karierne poti ne omogoča pilotu SV širokih možnosti za napredovanje, ker je število visokih častniških dolžnosti v letalskih enotah omejeno.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...Slovenska vojska, kariera, vojaški pilot, častniki, usposabljanje...
Keywords: Slovenska vojska, kariera, vojaški pilot, častniki, usposabljanje
Published: 30.04.2019; Views: 3764; Downloads: 354
.pdf Fulltext (828,54 KB)

35.
Vpliv sodobnega varnostnega okolja na izvedbo poslanstva misije Združenih narodov
Matej Crnkovič, 2019

Abstract: Človeško družbo je skozi vso zgodovino spremljal boj za življenjskim prostorom, ozemljem, resursi in prevlado ene entitete nad drugo. Vse te težnje so posledično vplivale na varnost posameznika, družbe in celotne mednarodne skupnosti. Bližnji vzhod, predvsem pa Libanon, občuti te posledice že od konca 2. svetovne vojne. Zaradi nenehnih oboroženih spopadov, ki so bili notranje spodbujeni ali pa so bili posledica vojaških intervencij drugih držav, je Libanon postal sinonim za nasilje in večne politične razprtije. Pretresi, ki jih je zaradi vseh teh dejavnikov doživljala libanonska družba, so od mednarodne skupnosti zahtevali ukrepanje in vzpostavitev pogojev za reševanje perečih, kompleksnih problemov po mirni poti, brez uporabe sile. Mednarodna skupnost, na čelu z OZN, je že leta 1948 sprejela odločitev, da na nemirnem Bližnjem vzhodu ustanovi prvo mirovno operacijo, čeprav v ustanovni listini OZN nikjer niso bile omenjene niti v praksi razvite tovrstne mirovne operacije. Brez predhodnih izkušenj, a z velikimi pričakovanji, se je začelo novo in izredno pomembno poglavje v reševanju mednarodnih sporov pod vodstvom OZN. Zaključna naloga izpostavlja problematiko reševanja zapletenih mednarodnih odnosov in varnostno političnih okoliščin s pomočjo varnostnih mehanizmov OZN na primeru delovanja njene najstarejše še delujoče misije UNTSO OGL v južnem Libanonu. Z analiziranjem zgodovinskih in aktualnih determinant varnostnega okolja odgovarjamo na vprašanje uspešnosti in perspektive misije pri stabiliziranju varnostnih razmer v širši regiji Libanona. Eden izmed zaključkov nas je privedel do sklepa, da ima prisotnost in uspešnost izvajanja nalog misije v tej regiji dolgoročni pomen za urejevanje nakopičenih varnostnih in političnih problemov ter vzdrževanje krhkega miru. To predstavlja celotni mednarodni skupnosti, zlasti pa OZN-u še naprej velik izziv pri reševanju zapletenega varnostnega labirinta, na katerega v zadnjem času močno vpliva tudi nemirna Sirija, vključno z vrsto vpletenih strani od Irana, Izraela, Savdske Arabije, Turčije, ZDA do Ruske Federacije. Zdi se, da varnost na Bližnjem vzhodu zares pomeni le percepcijo, ki jo vsak akter na tem območju razume zelo drugače. Dokler bo tako, tudi velikega premika v smeri %rešitve problema% na podlagi opravljene raziskave ne vidimo.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...UNTSO, UNIFIL, vojaški opazovalec, Libanon, Bližnji vzhod...
Keywords: UNTSO, UNIFIL, vojaški opazovalec, Libanon, Bližnji vzhod
Published: 02.07.2019; Views: 3482; Downloads: 91
.pdf Fulltext (1,61 MB)

36.
Zagotavljanje prehodov preko vodnih ovir
Jože Škofljanec, 2007

Abstract: Vodne ovire bistveno vplivajo na izvajanje vseh bojnih in še posebej napadalnih delovanj. Prehod vodne ovire je premagovanje vodotoka kot vodne ovire, kar pa se pri izvajanju bojnega delovanja izvaja v dveh pogojih: prehod vodne ovire, kadar nasprotna obala ni branjena in forsiranje vodne ovire, ki pomeni prehod vodne ovire, kadar nasprotno obalo brani nasprotnik. Z uporabo lansirnih mostov se uspešno zagotavljajo prehodi preko vodnih ovir. Težki lansirni most TMM - 3 je tehnologije starejšega izvora in se vedno redkeje uporablja v Slovenski vojski. Značilnost tega lansirnega mostu je ta, da lahko premaga oviro, ki ni globlja od treh metrov. Lansirni most Eurobridge - LME je izdelek visoke tehnologije z zelo dobrimi lastnostmi. Namenjen je premagovanju naravnih in umetnih ovir do dolžine 40 metrov, s tem da ne potrebuje nobene vmesne podpore. Primeren je za premoščanje ovir z neomejeno globino, ker se lansira iz ene obale na drugo stran obale, s tem da je razdalja med obalama največ 38 metrov. Organiziran in premišljen prehod čez vodno oviro je ključ za uspešno prečkanje. Glavni poveljnik za odrejanje prehoda je taktični poveljnik, ki skupaj z ostalimi organi uspešno izvede prehod preko vodne ovire.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ... vojaški mostovi, lansirni mostovi, vodne ovire, organizacija...
Keywords: vojaški mostovi, lansirni mostovi, vodne ovire, organizacija
Published: 11.11.2019; Views: 3100; Downloads: 33
.pdf Fulltext (2,29 MB)

37.
38.
30 let brzostrelke MGV
Matjaž Ravbar, 2019

Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...strelno orožje, brzostrelke, brzostrelka MGV 176, Vojaški muzej Slovenske vojske, razstave...
Keywords: strelno orožje, brzostrelke, brzostrelka MGV 176, Vojaški muzej Slovenske vojske, razstave
Published: 29.11.2019; Views: 3485; Downloads: 84
.pdf Fulltext (427,01 KB)

39.
Vpliv civilno-vojaškega partnerstva na operativno delo Centra za nadzor in kontrolo zračnega prostora (16. CNKZP)
Grega Osojnik, 2016

Abstract: Izvajanje nadzora in varovanja zračnega prostora nad ozemljem Republike Slovenije je osnovno poslanstvo in naloga 16. Centra za nadzor in kontrolo zračnega prostora Slovenske vojske (16. CNKZP). Center izvaja naloge skladno z veljavnimi standardi in predpisi za delovanje SV in obsega nadzor in zaščito zračnega prostora Republike Slovenije. Center je polnopravni del Natovega sistema kolektivne zračne obrambe (NATO Integrated Air and Missile Defence - NIAMD). Pri izvajanju nalog Center aktivno sodeluje s Kontrolo zračnega prometa Slovenije, ki je javno podjetje, in je nosilec dovoljenja za izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa v Republiki Sloveniji. Sodelovanje s podjetjem (Civilnovojaško sodelovanje1) je za uresničevanje poslanstva in pri izvajanju vsakodnevnega operativnega dela Centra ključnega pomena. Kontrola zračnega prometa Slovenije ima preko sistema pridobivanja potrebnih kompetenc za licenciranje operativnega osebja nadzora in kontrole zračnega prostora (s strani Vojaškega letalskega organa) neposreden vpliv na delo operativnega osebja Centra, saj izvaja del usposabljanja operativnega osebja nadzora in kontrole zračnega prostora. V nalogi predstavljam možnost organiziranja in izvedbe dela učnega programa operativnega osebja nadzora in kontrole zračnega prostora v izvedbi enote za usposabljanje Centra, ki poveljniku Centra in Slovenski vojski zagotavlja orodje za ugotavljanje ravni usposobljenosti enote in operativnega osebja. Trenutno v delnem obsegu izvaja usposabljanje za potrebe licenciranja kadra javno podjetje, čeprav bi, po mojem mnenju, lahko bilo v domeni SV.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...kontrolo zračnega prostora, kontrola zračnega prometa Slovenije, vojaški letalski organ, enota za usposabljanje, operativno osebje...
Keywords: civilno-vojaško partnerstvo, 16. Center za nadzor in kontrolo zračnega prostora, kontrola zračnega prometa Slovenije, vojaški letalski organ, enota za usposabljanje, operativno osebje nadzora in kontrole zračnega prostora
Published: 29.05.2020; Views: 2815; Downloads: 11
.pdf Fulltext (538,37 KB)

40.
Zakonska ureditev uporabe brezpilotnih sistemov v slovenskem zračnem prostoru
Andrej Jesenovec, 2016

Abstract: Slovenska vojska že dalj časa namerava v operativno uporabo vpeljati novo zmogljivost brezpilotne sisteme (BPS) za potrebe bataljonske bojne skupine z namenom taktičnega izvidovanja in opazovanja iz zraka ter prenosa podatkov v realnem času. Odločitev za uvedbo in uporabo brezpilotnih letal kratkega dosega je bila prvič opredeljena v Srednjeročnem obrambnem programu 2005 % 2010 (SOPR, št. 802-00-1/2004-89, z dne 22. 6. 2005). Ker zakonodaja ne opredeljuje uporabo brezpilotnih sistemov v slovenskem zračnem prostoru sem v zaključni nalogi preučil veljavno zakonodajo in priporočila mednarodnih institucij, ki urejajo področje brezpilotnih sistemov. Analiziral sem operativni priročnik letalskih enot slovenske vojske, ter uveljavljen koncept trenutne ureditve vojaškega letalstva uporabil za izdelavo predloga poglavja OPLESV, ki bo opredeljevalo ureditev področja uporabe BPS. V predlogu poglavja bom določil splošna pravila za varno izvedbo operacij, certifikat plovnosti in razložil koncept usposabljanje na brezpilotnih sistemih.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...brezpilotni sistem, letalska zakonodaja, slovenski vojaški letalski predpisi, operacije brezpilotnih sistemov, certifikat plovnosti,...
Keywords: brezpilotni sistem, letalska zakonodaja, slovenski vojaški letalski predpisi, operacije brezpilotnih sistemov, certifikat plovnosti, usposabljanje na brezpilotnih sistemih
Published: 02.06.2020; Views: 2796; Downloads: 9
.pdf Fulltext (644,13 KB)

Search done in 0 sec.
Top
www.mo.gov.si Colophon   | Cookie settings Top