Our website uses cookies. For some of them we need your consent. Edit consent...

MoD Library and Information System

Search the digital library catalog
  • (Pomoč)
  • A-
  • A+
  • English (UK)
  • Slovenščina

Query: search in
search in
search in
search in
Work type: * old and bolonia study programme
Language:
Search in:
Options:
  Reset


21 - 30 / 71
First pagePrevious page12345678Next pageLast page
21.
Merjenje in presojanje doseganja ciljev programa temeljnega vojaško strokovnega usposabljanja v Slovenski vojski : magistrska naloga
Valter Ilenič, 2011

Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...merjenje, presojanje, nadzor, individualne veščine, usposabljanje, vojaško usposabljanje...
Keywords: merjenje, presojanje, nadzor, individualne veščine, usposabljanje, vojaško usposabljanje
Published: 20.04.2012; Views: 7593; Downloads: 28
URL Fulltext (0,00 KB)

22.
Analiza evalvacije programov na šoli za podčastnike : diplomsko delo
Boštjan Močnik, 2009

Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...podčastniki, izobraževanje, usposabljanje, kakovost, evalvacija...
Keywords: podčastniki, izobraževanje, usposabljanje, kakovost, evalvacija
Published: 07.05.2012; Views: 7703; Downloads: 29
URL Fulltext (0,00 KB)

23.
Znanje in veščine s področja JRKBO na nivoju voda : zaključna naloga
Primož Čuček, 2008

Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...Slovenska vojska, JRKB, vojaško usposabljanje, vojaško izobraževanje, učni načrti, SVS STANAG 2150(7)...
Keywords: Slovenska vojska, JRKB, vojaško usposabljanje, vojaško izobraževanje, učni načrti, SVS STANAG 2150(7)
Published: 26.06.2012; Views: 7997; Downloads: 147
.pdf Fulltext (160,68 KB)

24.
Taktično urjenje voda zvez : zaključna naloga
Andraž Dobovšek, 2008

Abstract: Tema zaključne naloge, ki je pred vami je »Taktično urjenje voda zvez«. Naloga v začetku govori o samih osnovah taktike zvez, ter na kratko o samem zgodovinskem razvoju zvez. Delo z ljudmi, je v vojaški organizaciji še kako velikega pomena, zato sem nekaj omenil tudi o sami metodiki urjenja. V nadaljevanju sem se osredotočil na cilje in načela usposabljanja in urjenja v slovenski vojski, ter se ob tem dotaknil tudi doktrine, ki je nekakšna biblija delovanja slovenske vojske. Nato pa sem prešel na bolj praktične vsebine, kjer sem natančno opisal kako se taktično postavlja center, ter katere so osnovne naloge poveljnika voda pri tem. Ker je po vsaki taktični vaji analiza izjemnega pomena, sem se dotaknil tudi te. Da pa sama zaključna naloga ne bi bila samo teoretično usmerjena, sem v prilogi podal primere ukazov za taktično urjenje voda zvez, prav tako pa sem izdelal elaborat in vse potrebne dokumente, ki spadajo zraven.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...taktika, vod za zveze, urjenje, usposabljanje, delo z ljudmi, vojaška doktrina, postavitev centra...
Keywords: taktika, vod za zveze, urjenje, usposabljanje, delo z ljudmi, vojaška doktrina, postavitev centra zvez, ukazi, elaborati, dokumenti, Slovenska vojska
Published: 03.07.2012; Views: 9729; Downloads: 220
.pdf Fulltext (313,60 KB)

25.
Organizacija dela na strelišču : zaključna naloga
Mihael Martinčič, 2008

Abstract: Streljanje je staro toliko, kot je staro prvo strelno orožje. Človek je sprva uporabljal strelno orožje in znanje streljanja za lov, kasneje za vojskovanje, v novejši dobi pa orožje uporablja tudi kot športni rekvizit. Če želimo danes s strelnim orožjem dosegati dobre rezultate, ga je potrebno dobro poznati. Vedeti moramo, kako deluje ter kako z njim pravilno in varno ravnati. Da bi dobili vse te omenjene veščine, se je treba z orožjem usposabljati, in eno izmed usposabljanj je streljanje z bojnim strelivom na za to urejenih streliščih. V tej zaključni nalogi bom poskusil predstaviti, kako je organiziran proces in kaj vse zajema organizacija dela na strelišču. Sem pa ne sodi samo to, kar do sedaj poznamo po starih pravilnikih in predpisih, temveč tudi dobro in strokovno usposobljeno osebje, katero naj bi se nahajalo na strelišču poleg vsem znanih organov in bi skupaj s strokovnostjo predvsem poskrbelo tudi za varno in kvalitetno izvajanje usposabljanja pripadnikov, ki se nahajajo na strelišču. Pogoj za to je dobro poznavanje pravil, načrtovanje in organizacija, tako da lahko usposabljanje tudi dobro izvedemo.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...poznavanje pravil, načrtovanje in organizacija, tako da lahko usposabljanje tudi dobro izvedemo....
Keywords: vojaško usposabljanje, Slovenska vojska, streljanje, varnost, strelišče, organizacija dela
Published: 03.07.2012; Views: 9336; Downloads: 444
.pdf Fulltext (252,84 KB)

26.
Izvajanje usposabljanja: namenska naloga pehotni vod v obrambi : zaključna naloga
Gorazd Rakuša, 2012

Abstract: Usposabljanje vojaških enot za namensko nalogo zahteva analizo poslanstva in virov. Poveljnik ima nalogo in dolžnost, da primerno organizira usposabljanje.Pri procesu usposablja mora analizirat pomembne korake načrtovanja. Defenzivno delovanje je bojno delovanje pri katerem ima sovražnikpobudo. Ob primerni obrambi se sovražniku vzame iniciativa in sledi ofenzivno delovanje, ki porazi sovražnika. Naloge v obrambi od vojaške enote zahtevajo prilagodljivost, zaradi več možnosti delovanja, ki so po svojih namenih raznolika. V današnjem času je s pomočjo sodobnih pristopov in metod možno usposabljanje vojaških enot izvest temeljito in raznoliko, z namenom doseganja najboljših rezultatov. Uporabljamo lahko informacijske sisteme ali namenska vadišča. Poveljniki morajo pri tem izkoristiti vsa možna sredstva, ki so jim na voljo.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ... Usposabljanje vojaških enot za namensko nalogo zahteva analizo...
Keywords: obramba, namensko usposabljanje vojaških enot, metodologije usposabljanja, simulatorji, kolektivne naloge
Published: 07.03.2013; Views: 8684; Downloads: 125
.pdf Fulltext (1,45 MB)

27.
Preverjanje pripravljenosti posadk oborožitvenih sistemov zračne obrambe : zaključna naloga
Matevž Šešet, 2012

Abstract: Temeljna naloga vsakega vojaka, podčastnika in častnika v miru je načrtno usposabljanje z namenom zagotovitve bojne pripravljenosti. Pri tem je potrebnopoudariti poveljniško odgovornost pri doseganju le-te. Poveljnik pa ima lahko popoln pogled v usposobljenost enote le, če ve, kje so njene slabosti in kako jih odpraviti Zaključna naloga predstavlja temelje za izdelavo nove metodologije preverjanja bojne pripravljenosti posadk kopenske zračne obrambe. Kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje usposobljenosti so primerljivi z zavezniškimi predpisi in standardi. Poleg tega pa rezultati preverjanja bojne pripravljenosti poveljniku dajejo celovit pogled v usposobljenost tako posameznika kot enote in so lahko tudi podlaga za načrtovanje izobraževanja in usposabljanja. Ključni del naloge predstavljajo kontrolni listi, ki so v obliki prilog priloženi na koncu, in predstavljajo veliko uporabno vrednost, saj so namreč razdeljeni po posameznih sklopih preverjanja in so tako realen pokazatelj usposobljenosti enot.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...podčastnika in častnika v miru je načrtno usposabljanje z namenom zagotovitve bojne pripravljenosti. Pri tem...
Keywords: usposabljanje, preverjanje bojne pripravljenosti, kopenska zračna obramba
Published: 08.03.2013; Views: 8507; Downloads: 35
.pdf Fulltext (1,51 MB)

28.
Usposabljanje ostrostrelcev : zaključna naloga
Vesna Škof, 2012

Abstract: Usposabljanje ostrostrelcev je za Slovensko vojsko pomembna tema, saj so ostrostrelci del naše organizacije, pa vendar podatki o njihovem usposabljanjuniso pogosta tema pogovora. Zato sem se odločila, da s to zaključno nalogo predstavim usposabljanje ostrostrelcev v SV in ga primerjam zusposabljanjem ostrostrelcev marincev v ZDA. Zaključna naloga je razdeljena na več delov. Prvi del je splošni o ostrostrelcih in vsebuje predvsem teoretične podatke o opremi ostrostrelcev in njihovem delovanju. Drugi del pa govori o usposabljanju ostrostrelcev v SV, kjer sem podrobneje predstavila in opisala selektivni postopek, predmetnik ter vse teme, ki se jih kandidati učijo na takem tečaju. Poleg usposabljanja ostrostrelcev v SV, sem opisala tudi usposabljanje ameriških marincev za ved ostrostrelca. V zadnjem delu pa sem poskušala skozi primerjavo med usposabljanjem ostrostrelcev v SV in pri ameriških marincih prikazati, kako bi lahko usposabljanje ostrostrelcev v SV izboljšali in na kakšen način bi ohranjali ter nadgradili njihovo znanje. Za izdelavo zaključne naloge sem uporabila veliko različnih virov in pri zbiranjugradiva ugotovila, da je veliko tem, ki se jih kandidati učijo med usposabljanjem, javnosti skritih. Zato je bilo zbiranje virov precej težavno, podatki, ki sem jih navedla v zaključni nalogi, pa niso tajni. Pri vpogledu naširšo sliko te teme so pripomogli tudi nekateri kandidati, ki so se tega tečaja v SV in ZDA udeležili.
Found in: ključnih besedah
Keywords: ostrostrelec, usposabljanje ostrostrelcev, ostrostrelci marinci v ZDA, selekcija
Published: 08.03.2013; Views: 9874; Downloads: 1004
.pdf Fulltext (602,31 KB)

29.
Taktične vaje z bojnim streljanjem pehotnega oddelka : zaključna naloga
Robert Gorenčič, 2012

Abstract: Temeljna naloga vsake vojske je usposabljanje svojih pripadnikov v različnih veščinah. Eden ključnih ciljev urjenja je doseganje operativnih strelskih zahtev, kar pomeni, da mora biti vsak vojak pripravljen hitrih reakcij in natančnega streljanja. Vsak pripadnik oboroženih sil mora biti sposoben ubiti ali nevtralizirati sovražnika na razdaljah uporabnega dometa svojega orožja. Pripravljen mora biti na uspešno delovanje v bližinskem boju, iz različnih strelskih položajev, v premiku ali iz zaklona. Za dosego teh ciljev je natančno oblikovan sistem strelskega urjenja, ki je opredeljen v stopnjah od 1do 5. Prva stopnja zajema preverjanje natančnosti in pristrelitev orožja, druga stopnja uporabo ognja, tretja letno testiranje z orožjem in test ravnanja z orožjem LOST&LOSO, četrta zajema taktična bojna streljanja in zadnja, peta stopnja, taktične vaje z bojnim streljanjem. Vsa urjenja potekajo postopoma, saj je najprej potrebno uspešno zaključiti posamezno stopnjo, da lahko nadaljuješ z naslednjo. Stopnje je potrebno opravljati po vrstnem redu. Ravno tako se pri taktičnih bojnih streljanjih začne z urjenjem posameznika, nato para, nadaljuje se s skupino in šele nato taktično bojno streljanje oddelka. Postopoma poteka tudi urjenje taktičnih vaj z bojnim streljanjem, ki veljajo za najzahtevnejšo obliko urjenja strelcev. Prav tem vajam bom v zaključni nalogi namenil največ pozornosti, in sicer taktičnim vajam z bojnim streljanjem pehotnega oddelka. V zaključni nalogi bodo obrazložene splošne teoretične zakonitosti, načela in dejavniki za načrtovanjein izvedbo taktičnih vaj z bojnim streljanjem pehotnega oddelka. Opisane bodo naloge in aktivnosti, na katere moramo biti pozorni pri izvajanjutovrstnih vaj, hkrati pa bodo navedene spremembe izvajanja tovrstnih vaj pred profesionalizacijo in sedaj.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...Temeljna naloga vsake vojske je usposabljanje svojih pripadnikov v različnih veščinah. Eden ključnih...
Keywords: taktična vaja z bojnim streljanjem, varnostni ukrepi, usposabljanje, organi za streljanje, varnostna ocena
Published: 11.03.2013; Views: 9096; Downloads: 272
.pdf Fulltext (510,25 KB)

30.
Strelsko usposabljanje pehotnega voda : zaključna naloga
Jaka Bizjak, 2012

Abstract: Strelsko usposabljanje je veščina in nekateri dobro streljanje označujejo kot umetnost. Nikakor se ga ne da naučiti čez noč, z nekaj posamičnimi in rafalnimi streli v tarčo. Strelsko usposabljanje terja svoj čas, potrpežljivost, sredstva in sistematičnost. S strelskim usposabljanjem se vojak sreča na začetku svoje poti, ko zadolži svoje orožje, ko se ga uči prijeti v roko, z njim zavzeti pravilni položaj. Brez izstreljenega naboja mora vaditi strelske prvine, dihanje, merjenje, proženje. Ves čas pa mu mora stati ob strani usposobljeni inštruktor, ki mladega strelca potrpežljivo in z bodrenjem uči, mu predaja znanje, ki ga mora biti postopoma vedno več in ga strelec zna uporabiti na strelišču, kjer mora biti streljanj vedno več, na daljših razdaljah, pod večjimi obremenitvami. V slovenski vojski strelsko usposabljanje poteka v centrih za usposabljanje in nato v enotah. Slovenska vojska uporablja program, ki je angleškega izvora. Program je zasnovan izrednokvalitetno, kar potrjujejo izkušnje pripadnikov SV, ki so bili na usposabljanju v tujini. Vendar pa se SV sooča s pomanjkanjem sredstev, tako streliva, kot simulatorjev in morda tudi strelišč. Deficit pa predstavlja tudi število usposobljenih inštruktorjev. Pod drugi strani se zastavlja vprašanje ali je smiselno izvajati tako dolg program v celoti ali bi ga bilo potrebno rahlo spremeniti in mu pridodati del programa FUBS, ki je nekako najbližje sedanjim strelskim izkušnjam iz kriznih žarišč. Največji problem predstavlja v SV čas, ker enote zelo težko izvedejo vsa predpisana streljanja,pa še teh ni tako veliko, za tekoče leto. Sredstva se praviloma večinsko usmerjajo enotam, ki se odpravljajo v tujino, enote doma pa opravljajo le streljanja za zagotovitev minimalnih standardov.
Found in: ključnih besedah
Keywords: strelsko usposabljanje, osebni strelski test, FUBS, taktično bojno streljanje, strelska načela
Published: 14.03.2013; Views: 9274; Downloads: 556
.pdf Fulltext (546,99 KB)

Search done in 0 sec.
Top
www.mo.gov.si Colophon   | Cookie settings Top