Our website uses cookies. For some of them we need your consent. Edit consent...

MoD Library and Information System

Search the digital library catalog
  • (Pomoč)
  • A-
  • A+
  • English (UK)
  • Slovenščina

Query: search in
search in
search in
search in
Work type: * old and bolonia study programme
Language:
Search in:
Options:
  Reset


11 - 20 / 32
First pagePrevious page1234Next pageLast page
11.
Protioklepni vod v obrambi : zaključna naloga
Damijan Korpič, 2008

Abstract: Protioklepni boj (na vseh nivojih ne glede na način bojevanja) je sestavni del oboroženega boja, ki temelji na organiziranem in usmerjenem delovanju vseh sil in sredstev Slovenske vojske usposobljenih za protioklepni boj. Protioklepni boj je bistvena vsebina vseh bojnih delovanj na kopnem, posebej na ravninskem in manevrskem zemljišču, ker so oklepno mehanizirane enote osnovna udarna in manevrska moč sodobnih armad na kopnem. Slovenska vojska se lahko tem nevarnostim zoperstavi z dokaj zastarelimi oborožitvenimi sistemi PORS-2 »Fagot«. Poleg lahkega protioklepnega orožja in sredstev, katerega uporablja večina enot za izvajanje protioklepnega boja, imamo samo še dve enoti, ki sta specializirani za vodenje protioklepnega boja in uporabljata protioklepne vodene rakete. Ti enoti imata isto protioklepno orožje. V uporabo pa prihaja novo sodobno protioklepno orožje, ki bo moralo taktiko in uporabo teh protioklepnih vodov nekoliko spremeniti.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...ofenzivno-defenzivno delovanje, protioklepna vodena raketa, Fagot, protioklepna taktika, Spike...
Keywords: protioklepni vod, protioklepni boj, oklepna vozila, ofenzivno-defenzivno delovanje, protioklepna vodena raketa, Fagot, protioklepna taktika, Spike
Published: 26.06.2012; Views: 6407; Downloads: 259
.pdf Fulltext (3,19 MB)

12.
Motorizirani vod 8x8 pri napadu na večnadstropno zgradbo : zaključna naloga
Damjan Slivečka, 2008

Abstract: Skozi zgodovino so se naseljena območja pojavljala kot ključen element pri osvajanju prostora ter premagovanju nasprotnikov. Gravitacija moči naroda je ponavadi v mestnem okolju, zato je poznavanje bojevanja v urbanih središčih ključnega pomena pri zagotovitvi uspeha. Danes se pri izvajanju operacij kriznega odzivanja (OKO), v katerih sodeluje tudi slovenska vojska, pojavljajo elementi bojevanja v naselju, poseben vpliv na to bojevanje pa ima civilno prebivalstvo, ki to delo opravi še težavnejše. Tako se današnje operacije v urbanem okolju ne razlikujejo dosti od preteklih, ostale so brutalne ter osebne, pehota pa staja kljub razvoju novih tehnologij edina, ki lahko zagotovi nadzor nad terenom. V OKO sodelujejo različne vojske z različnimi enotami, njihovi postopki na ravni manjših taktičnih enot so si različni, vendar pa imajo vsi postopki enake temelje in izhodišča. Nekaj od osnov bojevanja bom predstavil v zaključni nalogi, naloga vsakega poveljnika pa je, da izdela svoj standardni operativni postopek (SOP), ga preizkusi na usposabljanjih, dopolni ter uporabi pri izvajanju nalog. Tako se pri bojevanju na ravni manjših enot, kot je motoriziran vod, naslanjamo na taktične SOP-je (TSOP), katerega bom predstavil v zaključku naloge. Ti SOP-ji nam olajšajo nekatere odločitve in postopke, predvsem pa nam omogočijo pridobivanje na času.
Found in: ključnih besedah
Keywords: bojevanje, boj v naselju, SOP, napad voda, načrtovanje boja, motorizirani vod 8x8, vojaška taktika
Published: 26.06.2012; Views: 7937; Downloads: 86
.pdf Fulltext (7,20 MB)

13.
Taktična uporaba retranslacijskih postaj : zaključna naloga
Jožef Šaruga, 2008

Abstract: Profesionalni uporabniki radijskih zvez, kot je SV si z uporabo retranslacije zelo poveča domet svoje radijske zveze. Ključnega pomena pri tem je izbor mikrolokacije, kjer je zelo pomembno kakšno področje bi radi pokrili s signalom ter izurjenost posadke, ki retranslacijsko postajo postavlja. Namen naloge ni bil podrobno polemizirati o retranslaciji, temveč globalno predstaviti ozadje, razloge, težave in praktično izvedbo. V sami zaključni nalogi je predstavljeno razširjenje elektromagnetnih valov, specifičnosti širjenja in slabljenja signala. Poudarek je na postavitvi retranslacijsko postaje, vzpostavitvi komuniciranja preko retranslacijsko postaje in taktični uporabi le te.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...sevanje, elektronsko bojevanje, izvidovanje terena, vojaške zveze, taktika, antene...
Keywords: retranslacija, elektromagnetno sevanje, elektronsko bojevanje, izvidovanje terena, vojaške zveze, taktika, antene
Published: 03.07.2012; Views: 7347; Downloads: 328
.pdf Fulltext (1,71 MB)

14.
Taktično urjenje voda zvez : zaključna naloga
Andraž Dobovšek, 2008

Abstract: Tema zaključne naloge, ki je pred vami je »Taktično urjenje voda zvez«. Naloga v začetku govori o samih osnovah taktike zvez, ter na kratko o samem zgodovinskem razvoju zvez. Delo z ljudmi, je v vojaški organizaciji še kako velikega pomena, zato sem nekaj omenil tudi o sami metodiki urjenja. V nadaljevanju sem se osredotočil na cilje in načela usposabljanja in urjenja v slovenski vojski, ter se ob tem dotaknil tudi doktrine, ki je nekakšna biblija delovanja slovenske vojske. Nato pa sem prešel na bolj praktične vsebine, kjer sem natančno opisal kako se taktično postavlja center, ter katere so osnovne naloge poveljnika voda pri tem. Ker je po vsaki taktični vaji analiza izjemnega pomena, sem se dotaknil tudi te. Da pa sama zaključna naloga ne bi bila samo teoretično usmerjena, sem v prilogi podal primere ukazov za taktično urjenje voda zvez, prav tako pa sem izdelal elaborat in vse potrebne dokumente, ki spadajo zraven.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ... taktika, vod za zveze, urjenje, usposabljanje, delo z...
Keywords: taktika, vod za zveze, urjenje, usposabljanje, delo z ljudmi, vojaška doktrina, postavitev centra zvez, ukazi, elaborati, dokumenti, Slovenska vojska
Published: 03.07.2012; Views: 7804; Downloads: 187
.pdf Fulltext (313,60 KB)

15.
Premikanje in razvijanje MOTV : zaključna naloga
Tomaž Rogelja, 2008

Abstract: Naloga ima namen proučiti premikanje in razvijanje MOTV opremljenega z LKOV 6X6 kot z SKOV 8X8, ter samo strukturo, organiziranost, poveljevanje, opremo in oborožitev teh dveh vodov. V prvem sklopu naloge je podrobneje prikazana zdajšnja struktura, organiziranost, oprema in oborožitev MOTV LKOV 6X6 in pa predvidena oz. predlagana struktura, organiziranost, oprema in oborožitev MOTV SKOV 8X8. Poleg tega so navedene bistvene razlike med vodoma glede teh vprašanj. V drugem sklopu je podrobneje razloženo premikanje in razvijanje pehotnih enot, glede vrste premikov, načinov premikanja, časovnih norm glede premika, ipd. V tretjem sklopu se podrobneje seznanimo s taktičnim premikanjem MOTV, in sicer glede same pomembnosti taktičnega premikanja, podrobnosti glede formacij premikanja in pa glede podrobnosti tehnik premikanja. Te podrobnosti so predvsem sama uporaba, prednosti in slabosti formacij oz. tehnik premikanja. Enako kot v prvem sklopu so tudi tu obravnavane razlike, med MOTV opremljenim z LKOV 6X6 in SKOV 8X8. Tukaj je tako poudarek na iskanju oz. primerjavi razlik med vodoma ob uporabi različnih formacij oz. tehnik premikanja.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...motorizirana pehota, vojaška taktika, motorizirani vod, taktično premikanje, oborožitev, manever, formacija...
Keywords: motorizirana pehota, vojaška taktika, motorizirani vod, taktično premikanje, oborožitev, manever, formacija premikanja
Published: 06.07.2012; Views: 7062; Downloads: 149
.pdf Fulltext (1,63 MB)

16.
Vodna bojna skupina v organizaciji kontrolnih točk (Z 8 X 8) : zaključna naloga
Maja Neudauer, 2008

Abstract: Zaključna naloga je napisana z namenom ugotoviti, kako naj bi v okviru vodne bojne skupine izgledala organizacija kontrolnih točk in opazovalnic na sami misiji, z uporabo srednjega kolesnega oklepnega vozila (SKOV) 8X8. Ugotovila sem, da taktike in tehnike postavitve kontrolnih točk v primeru, ko bomo uporabljali novega SKOV 8X8, ni potrebno spreminjati, saj so uporabna tudi za ta vozila - glede na to, da ni definirano, katera vozila bi morala enota uporabiti pri opravljanju teh nalog in ker enote po svetu uporabljajo vozila, ki jih pač imajo na razpolago (HUMMER, VALUK, PUCH ali druga vozila) in je to stvar opremljenosti vojska ter tudi stvar ocene poveljujočih o stanju nevarnosti v območju, ki ga nadzirajo enote vojsk na mirovnih misijah. Drugo prednost, ki jo bo prinesla uvedba SKOV 8X8 v enote slovenske vojske, je povečano število pripadnikov, ki jih vozilo sprejme. Število se, v primerjavi z VALUK- om 6X6, poveča za velikost oslabljenega oddelka. Poveljujoči bodo s tega vidika imeli na razpolago številčnejši vod v VBSK. Ugotovila sem, da lahko oddelek (velja za vod z 36 pripadniki) organizira manjšo kontrolno točko, vod pa lahko upravlja večjo kontrolno točko. Glede na to, da se število vojakov pri vodu z SKOV 8X8 poveča za pet do osem pripadnikov, to prinese določeno prednost. Kako jo bo poveljujoči izkoristil pri načrtovanju upravljanja kontrolnih točk pa je v njegovi domeni. V zaključni nalogi sem potrdila hipotezo, zastavljeno v začetku zaključne naloge. Dejanski rezultati, ki jih bo prinesla uvedba SKOV 8X8, pa se bodo pokazali ob praktičnem urjenju postopkov v samih enotah, še realnejše rezultate pa bodo prinesle izkušnje iz misij.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...vojaška taktika, vodne bojne skupine, kontrolna točka, opazovalnica, cestna...
Keywords: vojaška taktika, vodne bojne skupine, kontrolna točka, opazovalnica, cestna blokada, patruljiranje, SKOV 8x8, srednje kolesno oklepno vozilo, operacije kriznega odzivanja
Published: 06.07.2012; Views: 7215; Downloads: 90
.pdf Fulltext (1,57 MB)

17.
Uporaba letala Pilatus PC-9M Hudournik za neposredno podporo iz zraka v mednarodnih operacijah : zaključna naloga
Matej Ceglar, 2012

Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...Pilatus PC-9M Hudournik, neposredna zračna podpora, taktika zrak - zemlja, Afganistan, oborožitev zrak -...
Keywords: Pilatus PC-9M Hudournik, neposredna zračna podpora, taktika zrak - zemlja, Afganistan, oborožitev zrak - zemlja
Published: 05.03.2013; Views: 7547; Downloads: 157
.pdf Fulltext (1,50 MB)

18.
Padalski desant v taktiki pehotnega voda : zaključna naloga
Mitja Topalovič, 2012

Abstract: Padalske enote zaradi svojega edinstvenega strateškega potenciala hitrega premeščanja za sovražnikovo linijo spadajo še vedno med najelitnejše enote znotraj vojska. Čeprav so taktični postopki teh enot v trenutku, ko padalci dosežejo kopno v večini primerov povsem enaki postopkom, ki jih ubirajo preostale kopenske enote, je delo njihovih poveljnikov veliko bolj kompleksno v samih pripravah in načrtovanju izvedbe padalskega desanta. Omenjen koncept ostaja danes prisoten praktično v vseh zahodnih oboroženih silah, kljub temu, da je med hladno vojno komaj preživel. Ključ preživetja je prav v prilagodljivosti, izurjenosti v taktičnih postopkih, poznavanju topografije, oborožitve, preživetja v naravi in sposobnosti prikritega delovanja za sovražnikovimi linijami. Naloge teh enot se danes večinoma usmerjajo v izvedbopadalskih naskokov, v globinsko izvidovanje, v operacije reševanja talcev, izvedbo sabotaž, zajetja območja, letališč, itd. Slovenska vojska bi zuvajanjem padalskega desantiranja na najnižje taktične nivoje pridobila arzenal novih možnosti bojnega in izvidniškega delovanja tako doma kot v okviru zavezništev.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...padalske enote, taktika padalskega desantiranja, padalski naskoki, globinsko izvidovanje...
Keywords: padalske enote, taktika padalskega desantiranja, padalski naskoki, globinsko izvidovanje
Published: 08.03.2013; Views: 6856; Downloads: 101
.pdf Fulltext (990,95 KB)

19.
Sodelovanje Slovenske vojske v operacijah kriznega odzivanja : (skript)
Drago Navršnik, 2005

Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...mirovne operacije, operacije kriznega odzivanja, vojaška taktika, civilno vojaško sodelovanje, Slovenska vojska...
Keywords: mirovne operacije, operacije kriznega odzivanja, vojaška taktika, civilno vojaško sodelovanje, Slovenska vojska
Published: 26.06.2013; Views: 6381; Downloads: 162
.pdf Fulltext (1,04 MB)

20.
Priročnik za patruljiranje
Silvo Grčar, 2009

Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...vojna taktika, bojevanje, vojaške enote, pehota, bojne patrulje...
Keywords: vojna taktika, bojevanje, vojaške enote, pehota, bojne patrulje
Published: 21.01.2014; Views: 6596; Downloads: 813
.pdf Fulltext (13,19 MB)

Search done in 0 sec.
Top
www.mo.gov.si Colophon   | Cookie settings Top