Our website uses cookies. For some of them we need your consent. Edit consent...

MoD Library and Information System

Search the digital library catalog
  • (Pomoč)
  • A-
  • A+
  • English (UK)
  • Slovenščina

Query: search in
search in
search in
search in
Work type: * old and bolonia study programme
Language:
Search in:
Options:
  Reset


1 - 10 / 10
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Stopnja profesionalnosti Slovenske vojske : magistrsko delo
Marko Volovlek, 2012

Abstract: Slovenska vojska je na svoji dvajsetletni razvojni poti bila deležna številnih in zahtevnih procesov od obvezniške do poklicne vojske ter končno do profesionalizacije. Projekt Prehod na poklicno vojsko, dopolnjeno s prostovoljno rezervo, s kratico PROVOJ, je predstavljal temeljni proces profesionalizacije. Začel se je leta 2002 in se predčasno končal leta 2007. Postavlja se vprašanje, če so bili cilji profesionalizacije SV torej doseženi.V nalogi posebno pozornost namenjam dojemanju temeljnega poslanstva in vlogi SV, razumevanju in umeščenosti vojaške profesije, procesu profesionalizacije prek stalnega izobraževanja častniškega zbora kot nosilca vojaške profesije in odgovornega za proces profesionalizacije v celoti. V demokratičnih državah zahteva civilna družba od svojih oboroženih sil, da so profesionalne. Spremenjena vloga in nova varnostna okolja, v katerih vojaške organizacije danes delujejo, postavljajo pred častnika nove zahteve in razširjena znanja tudi na drugih področjih. Posledica tega je konvergenca vojaškega in javnega izobraževanja. Na ta način vojaška profesija postaja vse bolj uveljavljena in konkurenčna v civilnem okolju. Sistem in programi izobraževanja častnikov v SV so sicer povsem primerljivi s podobnimi v tujini,vendar pa je treba na področju povezanosti in vključenosti izobraževanja častnikov v javne sisteme izobraževanja storiti korak naprej. Slovenska vojska je z razvojem uspela doseči družbeno pričakovano stopnjo profesionalnosti, da bi profesionalizacijo vzdrževala oziroma dvignila, pa mora s tem procesom nadaljevati.
Found in: ključnih besedah
Keywords: Slovenska vojska, profesionalizacija, vojaška profesija, vojaško izobraževanje, vojaško usposabljanje, častnik, strokovnost in kariera
Published: 29.01.2013; Views: 11843; Downloads: 410
.pdf Fulltext (1,10 MB)

2.
Model kariernega razvoja kadrov Slovenske vojske : zaključna naloga
Rudi Košmrlj, Ljubica Jelušič, Boris Bratušek, 2008

Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...človeški viri, kariera, kompetence, Slovenska vojska...
Keywords: človeški viri, kariera, kompetence, Slovenska vojska
Published: 11.11.2011; Views: 9022; Downloads: 234
.pdf Fulltext (775,50 KB)

3.
Soodvisnost izobraževanja in kariernega razvoja podčastnika Slovenske vojske : zaključna naloga
Primož Logar, 2011

Abstract: V Slovenski vojski se zaradi potreb po ustrezno motivacijskem usmerjenem načinu delovanja in zaradi primerljivosti z drugimi vojskami pri izvajanju kadrovskega managementa vzpostavlja organiziran sistem napredovanja podčastnikov. Usposabljanje in izobraževanje sta dve od najpomembnejših nalog Slovenske vojske v miru. Z izobrazbo, usposobljenostjo in izkušnjami pa je v organizaciji, kot je vojska tesno povezano tudi napredovanje. Napredovanje podčastnika je rezultat njegovega večletnega razvoja v vojski in se odraža v vedno večji odgovornosti nalog, ki jih opravlja. Podčastnik kot poklicni pripadnik vojaške organizacije mora biti izobražen in usposobljen, ter motiviran in nagrajen, da uspešno opravlja svoje naloge v enoti in poveljstvu Slovenske vojske v katerega je razporejen. Razvoj organizacije kotje vojska je najbolj odvisen od sposobnosti njenih pripadnikov, v našem primeru podčastnikov, da dosegajo njene cilje. To pa omogoča ustrezna strategija upravljanja s kadri, ki povezuje tri ključne elemente, ki so med seboj, ne samo povezani, pač pa soodvisni in sicer sistem izobraževanja in usposabljanja, karierni model in sistem napredovanja. Vsi ti elementi skozi njihov proces implementacije neposredno vplivajo na razvoj vsakega posameznika ter vojske kot celote.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...podčastnik, izobraževanje, usposabljanje, kariera, napredovanje...
Keywords: podčastnik, izobraževanje, usposabljanje, kariera, napredovanje
Published: 26.04.2012; Views: 11125; Downloads: 427
.pdf Fulltext (280,68 KB)

4.
Skrb Slovenske vojske za zaposljivost vojakov po 45. letu starosti : magistrska naloga
Andrej Preložnik, 2011

Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...vojaki, zaposljivost, deficitarni poklici, druga kariera, socialna varnost...
Keywords: vojaki, zaposljivost, deficitarni poklici, druga kariera, socialna varnost
Published: 27.02.2012; Views: 8558; Downloads: 154
.pdf Fulltext (986,88 KB)

5.
Vloga in pomen načrtovanja človeških virov v vojaškem managementu : magistrsko delo
Gorazd Tomažič, 2010

Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...vojska, kariera, izobraževanje, razvoj kadrov, načrtovanje kadrov...
Keywords: vojska, kariera, izobraževanje, razvoj kadrov, načrtovanje kadrov
Published: 17.04.2012; Views: 8713; Downloads: 124
URL Fulltext (0,00 KB)
This document has many files! More...

6.
Sistemi napredovanja v državni upravi : primerjalna analiza
Boštjan Novak, 2009

Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...javna uprava, kariera, napredovanje, javni uslužbenci, policija, Slovenska vojska...
Keywords: javna uprava, kariera, napredovanje, javni uslužbenci, policija, Slovenska vojska
Published: 24.05.2012; Views: 8330; Downloads: 27
URL Fulltext (0,00 KB)

7.
Vpliv rednega letnega pogovora in službene ocene na karierno pot pripadnika Slovenske vojske : magistrska naloga
Branko Urbanč, 2012

Found in: ključnih besedah
Summary of found: ... kariera, karierna sidra, Slovenska vojska, letni razgovori, službena...
Keywords: kariera, karierna sidra, Slovenska vojska, letni razgovori, službena ocena, napredovanje, magistrske naloge
Published: 29.06.2012; Views: 9712; Downloads: 169
.pdf Fulltext (4,38 MB)

8.
Neformalno izobraževanje, znanje in kompetence : zaključna naloga
Janez Lavtar, 2012

Abstract: Kadri postajajo najpomembnejši vir in strateška prednost vsake organizacije. Razvoj kadrov je sistematičen in načrtovan proces vseh izobraževalnih in drugih postopkov namenjenih strokovnemu in osebnostnemu razvoju zaposlenih. V prvem delu naloge so predstavljena teoretična izhodišča načrtovanja in razvoja kadrov, kariernih poti ter pomen izobraževanja, znanja, učenja in usposabljanja. Slovenska vojska ima izdelan sistem vojaškega izobraževanja in usposabljanja, ki zagotavlja razvoj znanja in kompetenc. Predmet raziskovanja je povezava med izobraževalnim sistemom v Slovenski vojski, pridobivanjem znanja in kompetencami. Izobraževanje in usposabljanje v Slovenski vojski podpirata razvoj kariere posameznika tako, da omogočata postopno pridobivanje vseh kompetenc, ki so potrebne na določenem delovnem mestu. Kariera posameznika je odvisna od znanja, usposobljenosti, izkušenj, motivacije ter vseh drugih kompetenc, ki so potrebne za opravljanje dela v neki organizacijski enoti. V zadnjem delu je na primeru predstavljena primerjava kompetenc posameznika s kompetencami delovnega mesta in individualni razvojni načrt.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...ki so potrebne na določenem delovnem mestu. Kariera posameznika je odvisna od znanja, usposobljenosti, izkušenj,...
Keywords: izobraževanje, znanje, kompetence, kadri, kariera, karierna pot, Slovenska vojska
Published: 17.10.2017; Views: 6995; Downloads: 188
.pdf Fulltext (399,59 KB)

9.
Karierna pot pilota v slovenski vojski
Katja Zupanc, 2011

Abstract: V magistrski nalogi je prikazan proces izobraževanja, usposabljanja in izbora kandidatov za poklic vojaškega pilota. Zajet je celoten program šolanja, ki ga trenutno uporabljajo v Slovenski vojski za pridobivanje pilotov helikopterja in letal. Naloga zajema celotno pot, ki jo mora kandidat za pilota opraviti od trenutka, ko se po srednji šoli odloči za ta poklic, do trenutka ko izgubi status aktivnega pilota v SV ali se odloči za izhod iz sistema. Zaradi vojaškega okolja so prikazane tudi psihofizične zahteve, ki jih mora kandidat izpolnjevati pred nastopom častniškega in pilotskega dela izobraževanja in usposabljanja. Menim, da so dijaki, ki se odločijo za poklic vojaškega pilota premalo seznanjeni s samim izobraževanjem in karierno potjo pilota Slovenske vojske. Naloga vsebuje anketo, na podlagi katere smo ugotovili, da sistem karierne poti ne omogoča pilotu SV širokih možnosti za napredovanje, ker je število visokih častniških dolžnosti v letalskih enotah omejeno.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...Slovenska vojska, kariera, vojaški pilot, častniki, usposabljanje...
Keywords: Slovenska vojska, kariera, vojaški pilot, častniki, usposabljanje
Published: 30.04.2019; Views: 6401; Downloads: 553
.pdf Fulltext (828,54 KB)

10.
Ženske in kariera v Slovenski vojski
Brigita Rodošek, 2010

Abstract: Ženske se vse bolj aktivno vključujejo v strukture oboroženih sil, kjer si gradijo svojo karierno pot. Ta trend je zaznati tudi v Slovenski vojski. Vendar se karieri žensk in moških razlikujeta, tako v civilnem življenju, še bolj pa v vojski, saj na to vplivajo številni dejavniki. Sodobni trend razvoja oboroženih sil nakazuje večjo udeležbo žensk na mirovnih misijah, kjer prihaja vse manj do izraza neposredna fizična moč in oboroženi spopadi, kjer je uporaba orožja omejena na najmanjšo možno mero. Vse bolj prihajajo do izraza lastnosti, ki jih v veliki meri posedujejo tudi ženske, kot so velika sposobnost pogajanj, razumevanje različnih kultur, empatija civilnega prebivalstva v območju mednarodnih operacij, kar bi lahko ženske s pridom uporabile tudi pri svoji karieri. V raziskavi sem skušala ugotoviti, v kolikšni meri se ženske udeležujejo mirovnih misij, kateri so glavni motivi za njihovo udeležbo, ali udeležba vpliva na njihovo kariero in kako njihova daljša odsotnost vpliva na njihove družine.
Found in: ključnih besedah
Keywords: delovna kariera, karierni sistem, ženske, oborožene sile, Slovenska vojska, spolna segregacija, mirovne misije
Published: 29.05.2019; Views: 5893; Downloads: 189
.pdf Fulltext (2,51 MB)

Search done in 0 sec.
Top
www.mo.gov.si Colophon   | Cookie settings Top