Our website uses cookies. For some of them we need your consent. Edit consent...

MoD Library and Information System

Search the digital library catalog
  • (Pomoč)
  • A-
  • A+
  • English (UK)
  • Slovenščina

Query: search in
search in
search in
search in
Work type: * old and bolonia study programme
Language:
Search in:
Options:
  Reset


11 - 20 / 23
First pagePrevious page123Next pageLast page
11.
Analiza potrebnih resursov za izvajanje I. stopnje tehničnega vzdrževanja logističnih in bojnih vozil v lastnem bataljonu : zaključna naloga
Boris Škodnik, 2011

Abstract: V povzetku si lahko zastavimo vprašanje glede na obravnavano strokovno temo zaključne naloge in sicer: ŽKaj sploh predstavlja 'termin' vzdrževanje vozil na I. stopnji v SV?Ž Odgovor, ki sledi zastavljenemu vprašanju je sila preprost. Vzdrževanje vozil, predvsem so tukaj izpostavljena vsa bojna in nebojna (logistična) vozila in vanje vgrajena sredstva in naprave, katera so voperativni uporabi v SV, pomeni zagotavljanje nenehne tehnične brezhibnosti stem pa omogočanje njihove neprestane bojne uporabnosti in mirnodobne razpoložljivosti. Ob tem pa je pomembno, da se zavedamo, kakšne resurse imamo,s čim dejansko razpolagamo in kakšne resurse bi dejansko rabili, da bi procesi vzdrževanja na I. stopnji potekali nemoteno, pomeni skladno z redno načrtovanimi. Da bi dosegli čimvečji odstotek tehnične brezhibnosti vozil, torej zagotovili njihovo nemoteno delovanje, od česar je v največji meri odvisna bojna pripravljenost vsake enote (njena premičnost), je sila pomembno njihovo pravočasno načrtovano vzdrževanje že na I. stopnji. Skladno z Direktivo o vzdrževanju motornih vozil (m/v) izvajamo tudi osnovno vzdrževanjevozil in ostalih tehničnih sredstev v uporabi. Slednje zagotavljamo in izvajamo skozi tedenske in mesečne preglede vozil v avtoparku.
Found in: ključnih besedah
Keywords: vzdrževanje, I. stopnja, resursi, bataljon
Published: 29.03.2013; Views: 6529; Downloads: 101
.pdf Fulltext (1,07 MB)

12.
Dekontaminacija zračnih plovil in letališke steze : zaključna naloga
Sašo Radić, 2011

Abstract: V zaključni nalogi ŽDekontaminacija zračnih plovil in letališke stezeŽ sta predstavljena osnutka standardnega operativnega postopka o dekontaminaciji zračnih plovil in letališke steze. V prvem delu zaključne naloge na kratko opredelim posamezna orožja za množično uničevanje ter njihove najbolj značilne karakteristike. V nadaljevanju predstavim teoretične pojme o dekontaminaciji kot so načela, stopnje in vrste dekontaminacije. Nadaljujem s predstavitvijo dekontaminacijske postaje in njenih posameznih elementov. Z opisom predstavim formacijska dekontaminacijska sredstva, kjer še posebej izpostavim dekontaminacijski sistem SX34. V nalogi sestavim osnutek standardno operativnega postopka za dekontaminacijo zračnih plovil in letališke steze, ki je ključ za poenotenje delovanja v vseh enotah za dekontaminacijo. Osnova za delo je Začasni priročnik za izvajanje popolne dekontaminacije čete za dekontaminacije 18. BJRKBO.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ... bataljon za JRKBO, dekontaminacija, sredstva za dekontaminacijo, dekontaminacija...
Keywords: bataljon za JRKBO, dekontaminacija, sredstva za dekontaminacijo, dekontaminacija zračnih plovil, dekontaminacija letališke steze
Published: 19.06.2013; Views: 7020; Downloads: 200
.pdf Fulltext (3,45 MB)

13.
Pomen razvijanja namenske obveščevalno - izvidniške enote Slovenske vojske : (potreba, nujnost, iluzija)
Robert Nadoh, 2012

Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...obveščevalno - izvidniška enota, bataljon, brigada, raven, SIGINT, HUMINT, IMINT, podatek, informacija,...
Keywords: obveščevalno - izvidniška enota, bataljon, brigada, raven, SIGINT, HUMINT, IMINT, podatek, informacija, tehnična sredstva
Published: 12.12.2013; Views: 7141; Downloads: 314
.pdf Fulltext (1,11 MB)

14.
Motiviranje pripadnikov (človeških virov) 157. logističnega bataljona : zaključna naloga
Timon Kopitar, 2009

Abstract: Pri iskanju motivov, zakaj ljudje delajo, ni enotnega odgovora, ker so velike razlike med posamezniki in dejavniki, ki vplivajo na motiviranje. Motiviranje zaposlenih je pomembno tako za posameznike kot za organizacijo, ki ji pripadajo. Obstaja več dejavnikov s katerimi vplivamo na motiviranje, med pomembnejše dejavnika spadata tudi nagrada in kazen. Motiviranje človeških virov je pomembno za uspešno delovanje in razvoj 157. logističnega bataljona, zato sem ga v nalogi obravnaval in iskal boljše rešitve na tem področju. Proučil sem nematerialne in materialne načine motiviranja in ugotovil, da bi bilo področje motiviranja pripadnikov 157. logističnega bataljona treba izboljšati. Anketa je pokazala, da pri pripadnikih naše enote ni na prvem mestu denar, plačilo za delo, ampak so najpomembnejši odnosi v kolektivu. Treba bi bilo doseči večjo težo priznanj in ureditev karierne poti za motiviranje zaposlenih ter izboljšati motivacijski vpliv plačnega sistema z njegovimi spremembami. Možnosti 157. logističnega bataljona za motiviranje svojih pripadnikov so zelo omejene in velika težava v povezavi s tem je, da nanivoju SV ni zavedanja o pomembnosti sistema motiviranja svojih pripadnikov ter sistemskega dela na tem področju.
Found in: ključnih besedah
Keywords: motiviranje, nagrajevanje, človeški viri, motivacijske teorije, karierna pot, delovni dosežki, Slovenska vojska, 157. logistični bataljon
Published: 20.03.2017; Views: 5349; Downloads: 170
.pdf Fulltext (400,82 KB)

15.
Operativno oblikovanje : zaključna naloga
Andrej Kresnik, 2009

Abstract: Operativno oblikovanje je skladno s Navodilom za štabno delo (NŠD) četrti korak druge stopnje procesa načrtovanja delovanj, ki se imanuje orientacija. Orientacija vsebuje šest korakov, ki so izjemnega pomena, za opredelitev, kaj je potrebno storiti, da dosežemo poslanstvo. Namen zaključne naloge štabnega šolanja častnikov je obdelati problem s nivoja bataljona. V slovenski vojaški javnosti se pojavljajo razprave, ali je nivo bataljona že primeren za izvajanje operativnega oblikovanja, oziroma ali je ta korak vendarle v domeni višjega nivoja, ki ima širšo sliko dogajanja na bojišču. V tej nalogi na primeru 1. motoriziranega bataljona 8x8 v napadu, ki je v sestavi motoriziranebrigade poglobljeno analiziram ta problem, na modificiranem praktičnem primeru brigadne naloge 72.BR za računalniško podprto vajo RPV "OGENJ 2005".
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ... bataljoni, motorizirani bataljoni, operativno oblikovanje, bojevanje, Slovenska vojska,...
Keywords: bataljoni, motorizirani bataljoni, operativno oblikovanje, bojevanje, Slovenska vojska, napad, 1. motorizirani bataljon 8x8
Published: 20.03.2017; Views: 5194; Downloads: 46
.pdf Fulltext (2,33 MB)

16.
Oskrba s hrano in pitno vodo v bataljonu : zaključna naloga
Dušan Žnidaršič, 2004

Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...logistika, logistična zagotovitev, bataljon, voda, oskrba z vodo, oskrba s hrano...
Keywords: logistika, logistična zagotovitev, bataljon, voda, oskrba z vodo, oskrba s hrano
Published: 18.10.2017; Views: 4517; Downloads: 58
.pdf Fulltext (388,37 KB)

17.
Organizacija KIC na poveljniškem mestu bataljona : zaključna naloga
Andrej Svetanič, 2004

Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...komunikacijsko informacijski sistemi, motorizirani bataljon, enote za zveze, vodenje in poveljevanje, organizacija,...
Keywords: komunikacijsko informacijski sistemi, motorizirani bataljon, enote za zveze, vodenje in poveljevanje, organizacija, komunikacijska podpora, informacijska podpora, poveljniška mesta, formacija, oprema, Slovenska vojska
Published: 18.10.2017; Views: 4648; Downloads: 95
.pdf Fulltext (971,33 KB)

18.
Organizacija dela na osnovnem in rezervnem poveljniškem mestu bataljona ZO : zaključna naloga
Boštjan Kozina, 2004

Abstract: Enote zemeljske zračne obrambe so gotovo ene najbolj zapostavljenih v Slovenski vojski. Morda smo temu priča zaradi dejstva, da nekateri slovenski vojaški teoretiki komaj priznavajo obstoj rodu zračne obrambe kaj šele, da bi razmišljali o zvrsti vojske, ki bi se lahko postavila ob bok letalstvu kot neposrednemu partnerju v zračni obrambi. Ob večletnem delu v zračni obrambi, izobraževanju, usposabljanju predvsem pa ob stikih in videnjih struktur in organiziranosti poveljstev in enot tujih vojsk sem prišel do enega ključnega spoznanja, ki se ga bomo morali prej kot slej zavesti tudi v Slovenski vojski. Zračna obramba je edina vojaška sila, ki tudi v miru aktivno neposredno podpira in zagotavlja suverenost države. Ne oziraje se na trenutne varnostne in politične razmere v Evropi in tudi širše so enote in sistemi za zagotavljanje zračne obrambe edini, ki operativno delujejo 24 ur na dan in 7 dni v tednu%. Navzlic drastičnim redukcijam in bolečim reorganizacijam evropskih vojsk se sistemi zračne obrambe razvijajo. Razvoj ne gre toliko v kvantiteto kot v kvaliteto predvsem na področju oborožitvenih sistemov in sistemov za nadzor zračnega prostora. V tem kontekstu sem zagrizel v to nalogo z željo pokazati pomembnost sistemov nadzora zračnega prostora v povezavi z vodenjem in poveljevanjem enotam zračne obrambe oziroma širši vojaško % strokovni javnosti znotraj Slovenske vojske vsaj teoretično prikazati organizacijo in način pretoka informacij na poveljniškem mestu bataljona zračne obrambe. Naloga prikazuje teoretično razdelitev in organizacijo poveljniških mest z vidika bataljona zračne obrambe, razvoj organizacije in dela na poveljniškem mestu od samega začetka Slovenske Vojske do današnjih dni. Prav tako je nakazana smer nadaljnjega razvoja sistemov za podporo poveljevanja. Enote ZO se vsakodnevno srečujejo z dinamiko in nenehnim razvojem tehnologije na področju letalstva, ognjenih sistemov, komunikacijske tehnologije in nazadnje tudi računalniške podpore. V sami nalogi lahko vidimo, da je organizacija vodenja in poveljevanja v enotah ZO zelo kompleksen pojem, ki ga ni moč opisati samo v eni nalogi, zato obstaja še mnogo možnosti za nadgrajevanje napisanega.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...sistemi nadzora zračnega prostora, poveljniška mesta, organizacija, bataljon, Slovenija...
Keywords: zračna obramba, ZO, vojno letalstvo, sistemi nadzora zračnega prostora, poveljniška mesta, organizacija, bataljon, Slovenija
Published: 19.10.2017; Views: 4543; Downloads: 60
.pdf Fulltext (507,48 KB)

19.
Zaščita sil v bataljonu za nadzor zračnega prostora
Goran Varek, 2010

Found in: ključnih besedah
Keywords: nadzor zračnega prometa, zaščita sil, bataljon
Published: 10.10.2019; Views: 2999; Downloads: 14
.pdf Fulltext (547,14 KB)

20.
Možnost uporabe zunanjega izvajalca pri izvajanju zaščite sil v bataljonu za nadzor in kontrolo zračnega prostora
Goran Varek, 2010

Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...nadzor zračnega prometa, zaščita sil, bataljon, zunanji izvajalci...
Keywords: nadzor zračnega prometa, zaščita sil, bataljon, zunanji izvajalci
Published: 10.10.2019; Views: 3039; Downloads: 10
.pdf Fulltext (411,77 KB)

Search done in 0 sec.
Top
www.mo.gov.si Colophon   | Cookie settings Top