Our website uses cookies. For some of them we need your consent. Edit consent...

MoD Library and Information System

Search the digital library catalog
  • (Pomoč)
  • A-
  • A+
  • English (UK)
  • Slovenščina

Query: search in
search in
search in
search in
Work type: * old and bolonia study programme
Language:
Search in:
Options:
  Reset


11 - 20 / 26
First pagePrevious page123Next pageLast page
11.
12.
Savinjska ravan : vojaškogeografska analiza območja
Miro Barać, 2008

Abstract: Dobro poznavanje lastnega geografskega prostora je pogoj za razumevanje lastne varnosti. Geografski dejavniki imajo velik vpliv na moč neke države in s tem na njene obrambne zmožnosti. Geološka sestava, reliefne značilnosti, vremenski pogoji, hidrološke značilnosti voda, prst, vegetacija, demografske značilnosti, ekonomija regije in njene komunikacije, to so vse dejavniki, ki vplivajo na oboroženo silo, ki se bojuje v tako razgibanem in raznolikem zemljišču kot je Slovensko oziroma, v našem primeru, Savinjsko. Savinjska ravan je podobno kot Ljubljanska kotlina, Krško in Dravsko polje, stisnjena med višji svet iz apnenca in dolomita. Skupaj z reko Savinjo, ki je dolino izoblikovala in nasula v ravan, odraža svoj edinstven karakter skozi splošno, fizično in družbeno geografske dejavnike. Skozi pričujoče delo smo tako med drugim spoznali kako vreme in klimatske razmere omejujejo vojaške akcije s padavinami, s stopnjo oblačnosti, s posebnostmi stalnih vetrov, kako vodotoki regije prerastejo v oviro ali celo pregrado pri premiku, kako struktura tal vpliva na prehodnost v različnih vremenskih pogojih kot tudi možnosti, ki jih nudi pri hitrem in učinkovitem vkopavanju oziroma kje vegetacija nudi najboljše kritje, kakšne so možnosti samooskrbe in popolnjevanja enot pri obrambi Savinjske ravni.
Found in: ključnih besedah
Keywords: Savinjska ravan, vojaška geografija, Slovenija, obveščevalna priprava bojišča, terenska analiza, družbenogeografski dejavniki, vojaškogeografske analize, fizičnogeografski dejavniki
Published: 30.05.2012; Views: 9855; Downloads: 390
.pdf Fulltext (1,25 MB)

13.
Prečiščevanje vode v Loški dolini : zaključna naloga
Dušan Dobaja, 2011

Abstract: Z Zakonom o službi v Slovenski vojski, slovenska vojska glede na svojo organizacijo in opremljenost sodeluje pri zaščiti, reševanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah v skladu z zakonom, ki ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, skupaj z drugimi silami za zaščito, reševanje in pomoč, pri iskanju in reševanju iz zraka, na morju in na kopnem ter pri evakuaciji slovenskih državljanov, ki so neposredno ogroženi v drugi državi. V mesecu juliju 2011 je v občini Loška dolina prišlo do okužbe vodovodnegasistema z bakterijo E. coli. Na podlagi prošnje župana Občine Loška dolina Janeza Komidarja in predloga Uprave RS za zaščito in reševanje je ministrica za obrambo dr. Ljubica Jelušič dala soglasje za uporabo zmogljivosti in pomoč moštva Slovenske vojske pri prečiščevanju zajetja pitne vode za lokalni vodovodni sistem v občini Loška dolina. Tako je Slovenska vojska s svojim oddelkom za prečiščevanjem vode od 24. junija do 30. septembra 2011 prečiščevala vodo v vasi Vrhnika pri Ložu. Namen moje naloge je predstaviti vlogo, pomen enote, izvedbo naloge, predstavitev sredstev in način delovanja enote za prečiščevanje vode v SV z vso opremo.
Found in: ključnih besedah
Keywords: Slovenska vojska, zaščita in reševanje, prečiščevanje vode, analiza
Published: 15.02.2013; Views: 8910; Downloads: 91
.pdf Fulltext (6,86 MB)

14.
Proces učenja iz izkušenj v pehotnem vodu in četi : zaključna naloga
Ino Črešnik, 2012

Abstract: Učenje iz izkušenj je proces, kateri omogoča, da izkoristimo oziroma uporabimopridobljene izkušnje in dobre prakse pri izvajanju bodočih aktivnosti. Za uvedbo koncepta učenja iz izkušenj je potrebno skozi poudarjanje njegove pomembnosti, spremeniti organizacijsko kulturo, katera mora biti usmerjena v izboljšanje poslovnih procesov. V vojaških organizacijahučenje iz izkušenj omogoča doseganje želenih ciljev pri izvajanjuvojaških usposabljanj in nalog. Naučene lekcije morajo temeljiti na izkušnjah pridobljenih na podlagi negativnih izkustev ter izkušnjah pridobljenih na podlagi dobrih praks. Osnova za učinkovito opažanje ključnih dejavnikov je analiza po izvedenih aktivnostih. Analiza po izvedenih aktivnostmora biti izvedena takoj, ko se zazna potreba po izboljšanju določenih procesov dela oziroma aktivnosti. V prvi vrsti so za izvajanje analize po izvedenih aktivnostih in beleženje opažanj odgovorni neposredni poveljniki. V primeru zahtev po obsežnejši analizi se analiza izvede ob podpori skupine za analizo. Izsledki analize po izvedenih aktivnostih predstavljajo osnovo za izvedbo procesa učenja iz izkušenj. Opažanja je tako potrebno ustrezno evalvirati in jih vključiti v skupek znanj, katera bodo uporabna v izvajanju bodočih aktivnosti.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...Osnova za učinkovito opažanje ključnih dejavnikov je analiza po izvedenih aktivnostih. Analiza po izvedenih aktivnostmora...
Keywords: učenje iz izkušenj, naučena lekcija, analiza, Slovenska vojska, proces, podatkovna baza
Published: 14.03.2013; Views: 9171; Downloads: 53
.pdf Fulltext (406,21 KB)

15.
Svetovni splet in kibernetske grožnje kot izziv informacijski varnosti v SV : zaključna naloga
Anton Ajster, 2012

Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...internet, grožnje, ranljivosti, analiza tveganja, informacija, podatek...
Keywords: internet, grožnje, ranljivosti, analiza tveganja, informacija, podatek
Published: 12.12.2013; Views: 9439; Downloads: 274
.pdf Fulltext (491,94 KB)

16.
Psihofizične obremenitve poveljnikov pri štabnem procesu dela : zaključna naloga
Janez Kljun, 2004

Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...proces, antropometrija, ergonomija, delovno okolje, psihologija, stres, analiza časa, vodenje in poveljevanje, štabni proces dela,...
Keywords: delovni proces, antropometrija, ergonomija, delovno okolje, psihologija, stres, analiza časa, vodenje in poveljevanje, štabni proces dela, kompetence, vojaška organizacija
Published: 21.03.2017; Views: 7876; Downloads: 86
.pdf Fulltext (1,44 MB)

17.
Sistem zgodnjega opozarjanja v Slovenski vojski : zaključna naloga
Milan Žagar, 2013

Abstract: Glokalizacija virov ogrožanja družb in sistemov ni nekaj na kar naj bi bila Slovenska vojska imuna. Spekter in dinamika kriz dviguje tempo ogrožanja. Sposobnost obrambe in preživetja je odvisno od pravočasnih in pravilnih reakcij, te pa od pravočasnih, pravilnih in dovolj zgodnjih opozoril. Njih zagotavlja sistem zgodnjega opozarjanja, ki deluje po osnovni logiki, da se okolja pred krizo oziroma okolja z naraščajočo ogroženostjo vedejo značilno drugače. Gre za vzorec tipičnega in sistematičnega ponavljanja, ki ga sistem zgodnjega opozarjanja prepozna, analizira, ovrednoti in kot napoved nadaljnjih dogodkov poda pripravljavcem obrambnih ukrepov. Potrebnost takšnega sistema dokazuje preprosto dejstvo, da ga imajo biološko vgrajenega vsa naravna bitja. Brez njega ni preživetja. Kaj pa Slovenska vojska? Ta takšnega sistema nima, zato je odvisna od informacij od zunaj, le-te pa dostikrat niso v skladu s potrebami Slovenske vojske. Naloga pojasnjuje sistem zgodnjega opozarjanja, način, metode in tehnike delovanja sistema, njegove prednosti in slabosti, predvsem pa podaja oceno nujnosti oblikovanja sistema zgodnjega opozarjanja na nacionalni ali obrambni ravni, v katerem bo aktivno sodelovala tudi Slovenska vojska.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...zgodnje opozarjanje, sistem indikatorjev, analiza, metoda, Slovenska vojska...
Keywords: zgodnje opozarjanje, sistem indikatorjev, analiza, metoda, Slovenska vojska
Published: 21.11.2017; Views: 6113; Downloads: 83
.pdf Fulltext (435,52 KB)

18.
Načrtovanje kadrovskih resursov ob izgradnji bataljonske bojne skupine (BBSk) : zaključna naloga štabnega šolanja
Mitja Trglec, 2017

Abstract: Naloga vojaške organizacije ne more biti izvedena brez potrebnega kadra. Uspeh ni odvisen samo od finančnih virov, napredne in dobre taktike, ampak tudi od kadrovskih resursov, ki so ključni za izvedbo nalog in dosego ciljev. Pravilno načrtovanje kadrovskih resursov omogoči dosego ciljev. Bataljonska bojna skupina (v nadaljevanju BBSk) zahteva določen specifičen kader z ustreznim znanjem, kompetencami in izkušnjami. Cikel BBSk je naravnan za obdobje 36 mesecev. V času izgradnje je potrebno, da je ustrezen kader v veliki večini že na voljo. Zato je pomembno že pred samo izgradnjo BBSk stanje kadrovskih resursov pravilno analizirati, načrtovati in poskrbeti, da je manjkajoč del kadrovskih resursov do izgradnje BBSk zagotovljen in pripravljen.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ... analiza kadrov, načrtovanje kadrov, kadrovski procesi, bataljonska bojna...
Keywords: analiza kadrov, načrtovanje kadrov, kadrovski procesi, bataljonska bojna skupina
Published: 16.03.2018; Views: 6315; Downloads: 104
.pdf Fulltext (671,97 KB)

19.
Vrednotenje dejavnikov okolja z metodo vojaške sistemske analize s študijo primera: Libanon : zaključna naloga višjega štabnega tečaja
Franko Kukanja, 2018

Abstract: V zaključni nalogi je bila predstavljeno vrednotenje dejavnikov okolja z metodo vojaške sistemske analize. Za načrtovanje delovanja je zelo pomembna celovita obravnava operativnega okolja, različnih okoljskih in družbenih dejavnikov in akterjev. S poznavanjem in uporabo vojaške sistemske analize dejavnikov okolja se ustrezno in ovrednoti ključne akterje v izbranem operativnem okolju. Dodana vrednost naloge je predstavitev modela vojaške sistemske analize uporabnikom. To velja za načrtovalce na operativnem nivoju, še posebej pa bo uporabna za pripadnike obveščevalne skupnosti na vseh nivojih.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...dejavniki okolja, sistemska analiza, akter, vojaški proces odločanja, model PMESII...
Keywords: dejavniki okolja, sistemska analiza, akter, vojaški proces odločanja, model PMESII
Published: 14.06.2018; Views: 6375; Downloads: 98
.pdf Fulltext (1001,31 KB)

20.
Obveščevalna podpora delovanja enot JRKBO v SV in na MOM
Mitja Ban, 2012

Abstract: Klasično vojaško obliko ogrožanja vse bolj nadomeščajo asimetrična delovanja, med katerimi so najpogostejši mednarodni terorizem, ekstremizem, verski fanatizem, trgovina s prepovedanimi snovmi, nenadzorovana proizvodnja nevarnih bioloških, kemičnih in jedrskih snovi ter njihova vse večja in lažja dostopnost. Prizadevanja različnih terorističnih skupin po svetu, da si pridobijo JRKB orožje so znana in prisotna. Enote SV se bodo glede na zgoraj navedena dejstva in na varnostne grožnje lahko soočile tudi z oblikami groženj, ki jih predstavljajo orožje za množično uničevanje. Bistveni cilj rodovske JRKB obveščevalne podpore delovanju taktične JRKB enote je, da se ugotovijo ter poveljniku in štabu predstavijo verjetne sovražnikove variante delovanja, ki vključujejo tudi uporabo orožij za množično uničevanje ali JRKB groženj in opredelijo izhajajoče grožnje lastnim silam. 18. BJRKBO kot namenska enota SV za zagotavljanje JRKBO, je že bila vključena v mednarodne aktivnosti Natovih odzivnih sil. S2 je s svojimi produkti izvajal rodovsko obveščevalno podporo v procesih načrtovnja delovanja in s tem podpiral poveljnika v procesu odločanja. V okviru procesa obveščevalne priprave bojišča, je potrebno s stališča JRKB obveščevalne podpore, opredeliti potencialne grožnje uporabe orožij za množično uničevanje, kot tudi morebitne izpuste nevarnih industrijskih snovi. Na osnovi pridobljenih izkušenj in nalog v času sodelovanja v rotacijah NRF-16, je ugotovljeno, da je potrebno nadgraditi obstoječe zmogljivosti v JRKB obveščevalni podpori delovanja enote. Ključne besede: analiza grožnje, JRKB obveščevalna priprava bojišča, JRKB obveščevalec, orožje za množično uničevanje, toksične industrijske snovi, Nato odzivne sile, Nato združeno poveljstvo.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...JRKB obveščevalni podpori delovanja enote. Ključne besede: analiza grožnje, JRKB obveščevalna priprava bojišča, JRKB obveščevalec,...
Keywords: analiza grožnje, JRKB obveščevalna priprava bojišča, JRKB obveščevalec, orožje za množično uničevanje, toksične industrijske snovi, Nato odzivne sile, Nato združeno poveljstvo
Published: 21.02.2020; Views: 6149; Downloads: 72
.pdf Fulltext (1,07 MB)

Search done in 0 sec.
Top
www.mo.gov.si Colophon   | Cookie settings Top