Our website uses cookies. For some of them we need your consent. Edit consent...

MoD Library and Information System

Search the digital library catalog
  • (Pomoč)
  • A-
  • A+
  • English (UK)
  • Slovenščina

Query: search in
search in
search in
search in
Work type: * old and bolonia study programme
Language:
Search in:
Options:
  Reset


1 - 8 / 8
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Sodelovanje Slovenske vojske in policije v Sloveniji : zaključna naloga
Boštjan Kopše, 2010

Abstract: Danes je nacionalno in mednarodno varnostno okolje postavljeno pred velike izzive. Pojav novih virov ogrožanja, je pred organe nacionalno varnostnih sistemov in mednarodnih organizacij postavilo zahteve po drugačni organiziranosti in opredelitvi novih nalog ter pristojnosti. Nacionalno varnost je mogoče zagotavljati predvsem z uspešno kombinacijo različnih sistemov in dejavnosti, tako na nacionalni kot tudi na nadnacionalni ravni. Zaradi novih oblik ogrožanja, s katerimi se danes sooča mednarodna skupnost, države vse intenzivneje sodelujejo pri zagotavljanju lastne in posledično kolektivne varnosti v okviru mednarodnih organizacij. V zaključni nalogi bom predstavil sodelovanje Slovenske vojske in Policije. Ocenjujem, da je v Sloveniji razmejitev med Slovensko vojsko in Policijo še vedno, saj zastavlja mejo med notranjo in zunanjo varnostjo, kar predstavlja bistven problem v sodobni državi. Povezovanje je potrebno saj so teroristične aktivnosti in kriminalna dejanja vse pogostejši pojav in če omenim še vse večje število naravnih nesreč, govorimo že o resnem problemu, ki ga je potrebno reševat s sodelovanjem. V zaključni nalogi bom tudi navedel področja in primere sodelovanje med Slovensko vojsko in Policijo. Ker ima Republika Slovenija omejene kadrovske, finančne in druge možnosti, je za učinkovito delovanje na področju boja proti terorizmu bistvenega pomena doseganje usklajenih ukrepov med vsemi subjekti nacionalno varnostnega sistema. Predstavil bom dobre prakse sodelovanja v preteklosti in smernice ter neizkoriščene možnosti. Kot cilj naloge sem si zadal, da spoznam področja sodelovanja med Slovensko vojskoin Policijo do te mere, ki omogoča spoznati trende krepitve sodelovanja v prihajajočih letih. Sodelovanje je na obveščevalnih področjih ter o pretoku informacij v realnem času je v zadnjih letih močno napredovalo. In je dober pokazatelj nujnosti sodelovanja med notranje-varnostnim in zunanje-varnostnim sistemom.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...sodelovanje, terorizem, nemiri, varnost, blaginja, Slovenska vojska, policija...
Keywords: sodelovanje, terorizem, nemiri, varnost, blaginja, Slovenska vojska, policija
Published: 10.04.2012; Views: 8313; Downloads: 515
.pdf Fulltext (805,67 KB)

2.
Sistemi napredovanja v državni upravi : primerjalna analiza
Boštjan Novak, 2009

Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...javna uprava, kariera, napredovanje, javni uslužbenci, policija, Slovenska vojska...
Keywords: javna uprava, kariera, napredovanje, javni uslužbenci, policija, Slovenska vojska
Published: 24.05.2012; Views: 6352; Downloads: 25
URL Fulltext (0,00 KB)

3.
Transformacija Slovenske vojske : struktura in umeščenost vojaške policije Slovenske vojske
Roman Cenčič, 2013

Abstract: V okviru procesa oblikovanja primernega sistema in politike za zagotavljanje nacionalne varnosti Republike Slovenije je ena izmed pomembnih vsebin tudi uveljavljanje nove slovenske vojaške organiziranosti in vzpostavitev učinkovitih oboroženih sil. Glede na nove pojavne oblike ogroženosti ter gospodarske in finančne situacije v svetu se mora vojska stalno prilagajati na način, da še vedno zagotavlja izvajanje svojega poslanstva. Slovensko vojsko na tem področju čaka veliko novih izzivov, saj mora svoje sile razviti tako, da se bodo sposobne spopasti z novimi oblikami nevarnostmi in kljub splošni finančni krizi zagotavljati zmogljivosti, ki ne bodo povečevale nacionalno obrambno tveganje in znatno zmanjševale zmožnosti sodelovanja Republike Slovenije v zavezništvu. Del teh sprememb je deležna tudi vojaška policija. Le njena dobra organiziranost, usposobljenost in izurjenost ter povezljivost v današnjem svetu omogoča njeno kvalitetno in uspešno izvajanje nalog. Iz izvedene analize klasičnih enot vojaške policije in enot žandarmerijskega tipa primerljivih držav sem prišel do uporabnih ugotovitev o vrsti izvedbe spremembe njene strukture in umeščenosti v strukturi Slovenske vojske s ciljem izboljšanja izvajanja njenega poslanstva in zakonsko opredeljenih nalog. Te spremembe se že izvajajo v pospešenem obsegu transformacije Slovenske vojske, potrebno pa je zagotoviti, da ne prihaja do odločitev, ki bi dosedanji razvoj in rezultate vojaške policije Slovenske vojske, izničile oziroma pomaknile za korak nazaj.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ... Slovenska vojska, vojaška policija, žandarmerija, transformacija, varnost... ...Del teh sprememb je deležna tudi vojaška policija. Le njena dobra organiziranost, usposobljenost in izurjenost...
Keywords: Slovenska vojska, vojaška policija, žandarmerija, transformacija, varnost
Published: 03.11.2017; Views: 4581; Downloads: 100
.pdf Fulltext (1,85 MB)

4.
Transformacija Slovenske vojske - poveljevanje in kontrola v vojaški policiji SV : zaključna naloga
Vlado Tomažič, 2013

Abstract: Vsak vojaški poveljnik stremi k temu, da bo njegova enota učinkovita in sposobna izvajati svoje poslanstvo in naloge. Da bi dosegel ta cilj ima na voljo kar nekaj inštrumentov, med katere sodita tudi poveljevanje in kontrola, ki skupaj tvorita sistem poveljevanja in kontrole. Pa vendar bo le učinkovit sistem poveljevanja in kontrole poveljniku omogočal optimalno izkoriščanje dodeljenih virov ter pravočasno in pravilno odločanje pri vodenju enote. Poveljniki enot vojaške policije pri tem niso nobena izjema, saj si tudi sami želijo, da bi bil sistem poveljevanja in kontrole v vojaški policiji, tudi po zaključku transformacijskih aktivnosti organiziran na način, da bo vojaški policiji omogočal uresničitev poslanstva, ohranjal sposobnost hitrega in učinkovitega delovanja v izrednih situacijah, predvsem pa omogočal strokovno in zakonito izvajanje zakonsko opredeljenih nalog vojaške policije.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ... Slovenska vojska, vojaška policija, poveljevanje in kontrola, strokovnost...
Keywords: Slovenska vojska, vojaška policija, poveljevanje in kontrola, strokovnost in zakonitost, Slovenian Armed Forces, military police, command and control, professional competence and lawfulness
Published: 14.11.2017; Views: 5055; Downloads: 64
.pdf Fulltext (2,44 MB)

5.
Izkušnje Slovenske vojske iz evropske migrantske krize
Igor Šepec, 2018

Abstract: Naloga predstavlja pridobljene izkušnje Slovenske vojske v podpori državnim organom v migrantski krizi leta 2015. Cilj naloge je odgovoriti na vprašanje, povezano z ustreznostjo normativnih in zakonskih podlag za sodelovanje Slovenske vojske v migrantski krizi, in ugotoviti, kako dobro državni organi prepoznavajo in razumejo uporabo zmogljivosti Slovenske vojske za njihovo podporo. Odgovori na v začetku postavljeni hipotezi so oblikovani na osnovi proučevanja zgodovine migracij, globalnih vzrokov za nastanek migracij, poročil o obvladovanju migrantske krize v Republiki Sloveniji, proučevanja normativnih in zakonskih podlag za delovanje Slovenske vojske ter proučevanja %študije primera% sodelovanja Slovenske vojske v podpori državnim organom.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...evropska migrantska kriza 2015, migrant, begunec, Slovenska vojska, policija, civilna zaščita, izkušnje...
Keywords: evropska migrantska kriza 2015, migrant, begunec, Slovenska vojska, policija, civilna zaščita, izkušnje
Published: 22.01.2019; Views: 3857; Downloads: 60
.pdf Fulltext (1,62 MB)

6.
Sodelovanje Slovenske vojske in policije v emigrantski krizi
Tomaž Kurdija, 2019

Abstract: Oblike sodelovanja med Slovensko vojsko in policijo so določene z ustreznimi načrti, ki sta jih pripravila glavna nosilca nacionalno varnostnega sistema in so osnova za načrtovanje sodelovanja in usmeritve za delo. Vlada Republike Slovenije je koncem leta 2015, v času največjega migracijskega toka, sprejela sklep, da bo Slovenska vojska nudila pomoč policiji pri širšem varovanju državne meje, kar je v začetku leta 2016 potrdil Državni zbor s sklepom o izvajanju izjemnih pooblastil, ki jih lahko uporablja Slovenska vojska pri nadzoru meje. Postavljen je bil pravni okvir na podlagi katerega so pripadniki Slovenske vojske dobili možnost uporabe navedenih izjemnih pooblastil v skladu 37a členom Zakona o obrambi. Slovenska vojska že s svojo prisotnostjo na državni meji deluje preventivno in prispeva k zmanjševanju nedovoljenih prehodov čez zeleno mejo. V primeru, da pride do situacije, kjer policisti izvajajo postopke z nezakonitimi migranti, pa so pripadniki Slovenske vojske nepogrešljivi člen, ki zagotavljajo varnost policistom. Pri izvajanju nalog v skupnih patruljah lahko pride do potrebe po uporabi danih pooblastil ali prisilnih sredstev. Pri tem je potrebno biti še kako pozoren glede sorazmernosti ter stopnjevanja uporabe sile, ker gre za neposredno poseganje v človekove pravice in temeljne svoboščine. Zelo pomembna je usposobljenost, strokovnost ter spoštovanje pravnih norm, ki pa se lahko dosega samo s celovitim pristopom v času priprav na izvedbo naloge.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...največjega migracijskega toka, sprejela sklep, da bo Slovenska vojska nudila pomoč policiji pri širšem varovanju... ...Slovenska vojska, Policija, ilegalni migranti, begunci, pooblastila, prisilna sredstva, Slovenska...
Keywords: Slovenska vojska, Policija, ilegalni migranti, begunci, pooblastila, prisilna sredstva, Slovenska vojska, Policija, ilegalni migranti, begunci, pooblastila, prisilna sredstva
Published: 03.09.2019; Views: 3101; Downloads: 56
.pdf Fulltext (1,06 MB)

7.
Sodelovanje Slovenske vojske in policije pri nalogah notranje stabilnosti in varnosti Republike Slovenije
Gregor Potočnik, 2020

Abstract: Grožnje nacionalni varnosti se preoblikujejo zelo hitro. Prebivalci države pričakujejo, da se bo nacionalnovarnostni sistem učinkovito in uspešno odzval na te grožnje. Izvedbeno se lahko nacionalnovarnostni sistem države odzove samo tako, da v sistem zagotavljanja nacionalne varnosti vključi vse svoje vire v upanju sinergičnih učinkov. Uporaba oboroženih sil za zagotavljanje notranje varnosti je bila izredna naloga oboroženih sil. Obramba oziroma obrambna sposobnost vojske, ki se izvaja v notranjosti države za notranjo stabilnost in varnost države ob zakonskih in primarno konceptualno določenih nalogah vojske in policije, predstavlja zakonodajni in operacionalizacijski izziv države.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ... Slovenska vojska, Policija, izredna pooblastila vojske, operacionalizacija...
Keywords: Slovenska vojska, Policija, izredna pooblastila vojske, operacionalizacija
Published: 27.10.2020; Views: 2101; Downloads: 43
.pdf Fulltext (352,92 KB)

8.
Operacionalizacija sodelovanja vojske in policije
Gregor Potočnik, 2022

Found in: ključnih besedah
Summary of found: ... Slovenska vojska, Slovenska policija, organiziranost, nacionalna varnost...
Keywords: Slovenska vojska, Slovenska policija, organiziranost, nacionalna varnost
Published: 24.06.2022; Views: 400; Downloads: 8
.pdf Fulltext (23,53 MB)

Search done in 0 sec.
Top
www.mo.gov.si Colophon   | Cookie settings Top