Our website uses cookies. For some of them we need your consent. Edit consent...

MoD Library and Information System

Search the digital library catalog
  • (Pomoč)
  • A-
  • A+
  • English (UK)
  • Slovenščina

Query: search in
search in
search in
search in
Work type: * old and bolonia study programme
Language:
Search in:
Options:
  Reset


Search without a query returns a maximum of 100 hits!

71 - 80 / 100
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
71.
Uporaba pogodbenih oboroženih sil v ekspedicijskih misijah
Maja Neudauer, 2023

Abstract: Pogodbene oborožene sile so v globalizaciji postale stalne spremljevalke državnih oboroženih sil pri napotitvah v ekspedicijske operacije. Sploh po koncu hladne vojne, ko sta se začela zmanjševanje oboroženih sil in vlaganj v vojaško opremo. Preplavljen trg povpraševanja po zasebnih vojaških in varnostnih storitvah pa je omogočil razvoj pogodbenih oboroženih sil. Uporaba pogodbenih oboroženih sil je vsekakor dodana vrednost pri opravljanju nalog in doseganju taktičnih ter strateških ciljev. Vendar ima lahko zatekanje k zunanjim izvajalcem (v nadaljevanju angl. outsourcing) v ekspedicijskih operacijah tudi negativne posledice na delovanje vojaških sil držav najemnic, pa tudi na države, v katerih delujejo. Plačanci so po mednarodnem pravu in ženevskih konvencijah prepovedani. Netransparentnost njihovega udejstvovanja in včasih tudi delovanja pa je še ena kategorija slabosti, ki se pri tem pojavlja. Nasprotovanje razvitih držav po vojaških posredovanjih in vlaganju v državne, nacionalne vojske pa tako postavlja državam nujo prenosa nekaterih nalog na nedržavne akterje – pogodbene oborožene sile (zasebna vojaška podjetja).
Keywords: plačanci, pogodbene oborožene sile, zasebna vojaška podjetja, obrambne sile držav
Published: 11.07.2023; Views: 5; Downloads: 3
Gradivo je na voljo samo prijavljenim uporabnikom!

72.
Uporaba neubojnih sredstev in njihov vpliv na delovanje Slovenske vojske
Tomaž Mlakar, 2023

Abstract: Neubojna orožja ali neubojne zmogljivosti (NUZ) v tem kontekstu, so splošni javnosti najbolj poznane iz uporabe pri delovanju policije, pa vendar so tudi vojaške sile že pred časom zaznale njihov potencial. Različni dejavniki, ki so vplivali na način delovanja vojaških sil, so omejili možnosti uporabe tradicionalnih vojaških sredstev, po drugi strani pa je vse hitrejši razvoj tehnologij dal zagon razvoju in novim možnostim uporabe neubojnih zmogljivosti. Velika večina vojsk po svetu ima v svojem arzenalu tudi določen nabor sredstev NUZ in pri članicah Nata ni prav nič drugače. Ta naloga govori o razlogih za uvajanje NUZ, razlaga osnovne principe uvrščanja NUZ v skupine, razloge za opremljanje in možnosti uporabe pri vojaškem bojnem delovanju, aktualne trende ter stanje uvajanja in opremljenosti po tem področju v Slovenski vojski in ga primerja s stanjem v nekaterih primerljivih Nato vojskah.
Keywords: neubojna orožja, neubojne zmogljivosti, cilji zmogljivosti
Published: 11.07.2023; Views: 5; Downloads: 1
Gradivo je na voljo samo prijavljenim uporabnikom!

73.
Moderni koncept pridobivanja kadrov
Ivan Miklavc, 2023

Abstract: Po koncu hladne vojne se je potreba po organizirani vojski, ki ji države namenjajo znaten del svojega proračuna, z leti bolj in bolj zmanjševala. Posledično lahko do konca 20. stoletja in v začetku 21. seveda opazujemo zmanjšanje proračuna za vojsko in s tem tudi števila pripadnikov in pripadnic vojske. K zmanjševanju številk je pripomogel tudi dogovor in podpis sporazuma k zmanjšanju konvencionalnega orožja v Evropi med obema stranema hladne vojne. Z vojno v Ukrajini pa so se države soočile s spoznanjem, kako pomembno je tudi v t. i. »mirnem« času ohranjati aktivno, dobro pripravljeno, strateško izobraženo in sodobno opremljeno vojsko. V zaključni nalogi tako analiziramo stanje vojska članic zveze Nato, PFP in drugih, njihovo upadanje, predstavljamo načine, s katerimi te vojske skrbijo za obstoječi in prihodnji kader, kako torej število pripadnikov in pripadnic vzdržujejo ali se trudijo večati. V nalogi je predstavljena možnost modernega koncepta pridobivanja kadrov v Slovenski vojski po vzoru dobrih praks drugih oboroženih sil. Poudarek je na povezovanju s civilno družbo (podjetji), ki bi pripadnikom in pripadnicam Slovenske vojske nudila ugodnosti in jih tako »nagradila« za zvesto služenje državljanom in domovini v širšem smislu.
Keywords: pridobivanje kadrov, promocija, nevladne organizacije
Published: 11.07.2023; Views: 5; Downloads: 1
Gradivo je na voljo samo prijavljenim uporabnikom!

74.
Centralizacija uporabniške logistike
Bernard Lukenda, 2023

Abstract: Logistična podpora manevrskim enotam Slovenske vojske ima čedalje večjo vlogo in pomen. Nestabilne varnostne razmere v Evropi in svetu zahtevajo tudi višjo stopnjo odzivnosti vojaških sil, ki morajo imeti dobro organiziran sistem logistične podpore. Enote morajo biti samozadostne v nekem območju delovanja tudi v daljšem časovnem obdobju. Slovenska vojska ima težnjo po izgradnji majhne, moderne in fleksibilne vojaške organizacije, ki bo sposobna slediti aktualnim trendom in standardom, kar pomeni tudi zagotavljanje sil, ki delujejo znotraj in zunaj meja Nata ter EU. V letu 2013 je Slovenska vojska doživela največje preoblikovanje v svojem obstoju, kar je med drugim močno vplivalo na logistične procese in zagotavljanje logistične podpore manevrskim enotam. Če želimo uresničiti težnje Slovenske vojske, je pomembno, da se vzpostavi tudi učinkovit sistem zagotavljanja logistične podpore, ki bo omogočal in podpiral izvedbo poslanstva ter nalog enot, tako na območju Republike Slovenije kot tudi takrat, ko so napotene na mednarodne operacije in misije. V zaključni nalogi je opisana primerjava med organizacijo logistične podpore v Slovenski vojski pred in po preoblikovanju v letu 2013. Izvedena je raziskava s pomočjo anketnega vprašalnika, kjer smo ugotavljali smiselnost centralizacije logistične podpore in potrebo po spremembi ter podali nekaj predlogov za izboljšanje.
Keywords: vojaška logistika, centralizirana logistična podpora, decentralizirana logistična podpora, oskrba
Published: 11.07.2023; Views: 14; Downloads: 7
Gradivo je na voljo samo prijavljenim uporabnikom!

75.
Vojaške teorije 21. stoletja – študija primera
Jure Kovač, 2023

Abstract: Vojne in način vojskovanja se zaradi različnih dejavnikov skozi čas spreminjajo. Temu sledi razvoj vojaške teorije, ki poskuša na preučevanju preteklih vojaških spopadov identificirati tiste značilnosti, ki bodo s trenutnim razvojem in okoliščinami odločilno vplivale na potek naslednjih vojaških spopadov. Teorija generacij vojn v okviru petih generacij deli vojne glede na različne taktike, strategije in tehnologije. Po koncu hladne vojne so se pojavile nove grožnje varnosti, ki so prihajale predvsem s strani nedržavnih akterjev. Vojne, kjer imamo na eni strani konvencionalno silo, na drugi strani pa nekonvencionalno silo, opredeljujejo kot vojne četrte generacije ali asimetrične vojne. Za asimetrične vojne je značilno, da so akterji neenakovredni v smislu številčnosti, tehnologij in ciljev. Posledično šibkejši akter izbere taktiko bojevanja, ki poveča njegovo prednost in izniči prednosti nasprotnika. V zadnjem desetletju se je z razvojem informacijske tehnologije pojavilo še bolj sofisticirano vojskovanje, ki ga vojaški analitiki prepoznavajo kot hibridno vojskovanje. Za to vojskovanje je značilno, da lahko akterji uporabljajo konvencionalne in nekonvencionalne metode za doseganje svojih političnih in vojaških ciljev. Značilnosti asimetričnega in hibridnega bojevanja so vojaški analitiki prepoznali tudi v Izraelsko – libanonski vojni leta 2006. V tej vojni je prišlo do spopada med Izraelskimi obrambnimi silami (IDF) in libanonsko paravojaško organizacijo Hezbolah. Kljub vojaški premoči IDF je Hezbolahu v južnem Libanonu s taktiko asimetričnega in hibridnega delovanja uspelo zaustavljati prodore IDF in jim prizadejati velike izgube. Analize, narejene po vojni, so pokazale, da IDF niso bile ustrezno pripravljene na to vojno in taktiko Hezbolaha.
Keywords: generacije vojn, asimetrično bojevanje, hibridno bojevanje, Hezbolah, Izraelske obrambne sile, izraelsko-libanonska vojna
Published: 11.07.2023; Views: 3; Downloads: 1
Gradivo je na voljo samo prijavljenim uporabnikom!

76.
Vključevanje zunanjih izvajalcev oskrbe in transporta na sodobno bojišče
Boštjan Kopše, 2023

Abstract: Sodobno bojišče se v današnjem času enormno spreminja, kot posledica tehnološkega napredka in več domenskega prepletanja in teritorialne nepredvidljivosti povzroča tendenco po napredku v segmentu oskrbe in transporta sodobnega bojišča ter zahtevo po vzdržnosti za pravočasno in na točno lokacijo dostavljene vire. Navedeno povzroča danes pomisleke strategom in zaposlenim na področju vzdržnosti vojaške logistike podrobneje področja oskrbe ter transporta. V zaključni nalogi nameravamo sistematično preučiti področje spreminjanja tradicionalnega bojišča izključno v segmentu oskrbe in transporta z vključevanjem pogodbenih izvajalcev. Podrobneje smo preučili pojavna tveganja s pomočjo podatkov zbranih z intervjuji ciljne skupine izvajalcev pogodbenih storitev v tujini in pripadnikov regularnih majhnih do srednje velikih vojska, ki sodelujejo že daljše obdobje na kriznih žariščih in poznajo tendence do danes in dokaj dobro ocenjujejo kaj prihaja jutri. S pomočjo pridobljenih rezultatov predvsem iz pojavnih tveganj nameravamo podati smernice o smiselnosti vključenosti pogodbenih izvajalcev in v kakšnem razmerju če sploh.
Keywords: vzdržljivost, pogodbeniki, transport, oskrba, sodobno bojišče
Published: 06.07.2023; Views: 12; Downloads: 5
Gradivo je na voljo samo prijavljenim uporabnikom!

77.
Program usposabljanja za pridobitev potrdila inštruktorja za TIP na letalu FALCON 2000EX
Janko Kene, 2023

Abstract: Usposabljanje lastnega strokovnega kadra predstavlja enega od pomembnejših elementov zagotavljanja dolgoročnega razvoja in strokovne rasti vsake organizacije. Letalo Falcon spada med kompleksna visokozmogljiva letala, za katera veljajo posebna določila glede načina usposabljanja posadk. Člani letalskih posadk v SV, ki izvajajo letalske naloge z letalom Falcon 2000EX, so licencirani po civilnih predpisih Evropske agencije za letalsko varnost (EASA). Praktično vsa začetna in osvežitvena usposabljanja opravljajo pri pogodbenih organizacijah v tujini. Prvi korak pri zagotovitvi kadra, ki bi lahko del usposabljanja izvajal v Sloveniji, je usposabljanje inštruktorja za tip. Letalska šola Slovenske vojske (LETŠ SV) je ustanova, ki je ob upoštevanju pravne regulative sposobna uvesti ustrezen program, ki bi bil certificiran tako v vojaškem kot tudi civilnem pravnem sistemu. Zaključna naloga raziskuje možnosti oblikovanja, certifikacije in izvajanja programa usposabljanja skozi sistem LETŠ SV kot odobrene organizacije za usposabljanje.
Keywords: Falcon 2000EX, letalske posadke, letalsko usposabljanje, licenciranje
Published: 06.07.2023; Views: 3; Downloads: 1
Gradivo je na voljo samo prijavljenim uporabnikom!

78.
Dejavnosti Slovenske vojske za omogočanje delovanja zavezniških sil
Tilen Kavčič, 2023

Abstract: Slovenska vojska predstavlja zmogljivost nacionalne obrambe in sodeluje v Severnoatlantskem zavezništvu kot partner v sistemu kolektivne obrambe. S svojimi dejavnostmi in zmogljivostmi predstavlja instrument vojaške moči v državi. Primarno zagotavlja obrambo nacionalnih meja in opravlja funkcijo odvračanja groženj teritorialni celovitosti in suverenosti. Slovenska vojska z organizacijo, usposabljanjem in opravljanjem svojega poslanstva, oblikuje svojo identiteto. Njen osrednji del predstavlja kopenska domena, ki tvori bojno moč. Vloga Slovenske vojske v zavezništvu izhaja iz dejavnosti lastnih kopenskih sil, ki po obsegu spadajo med lahke in srednje. Naloge, ki jih takšne sile zaradi svojih značilnosti opravljajo v več nacionalnem in več zvrstnem okolju, so prehodnega tipa oziroma zagotavljanje bojne podpore. V združenem bojevanju, kjer se taktični načini delovanja hitro menjavajo, so sile za omogočanje teh delovanj ravno sile prehodnega tipa. Slovenska vojska izvaja dejavnosti, ki omogočajo delovanja zavezniških sil. V tej luči so načrti izgradnje novih kopenskih zmogljivosti usmerjeni v taktične enote, ki na bojišču zagotavljajo podporo manevru in bojno izvidovanje.
Keywords: omogočanje delovanja, kopensko delovanje
Published: 06.07.2023; Views: 9; Downloads: 5
Gradivo je na voljo samo prijavljenim uporabnikom!

79.
Obveščevalna zvrst OSINT in uveljavljanje njenega pomena v okviru operativne obveščevalne dejavnosti v Slovenski vojski
Aleksander Jović, 2023

Abstract: Če se ozremo skozi zgodovino zadnjih 60 let, javno dostopni viri niso imeli velike vloge v obveščevalno varnostni dejavnosti. Tehnološki razvoj v zadnjih dveh desetletjih, je povzročil razvoj številnih novih vrst podatkov. Pri tem smo priča predvsem razvoju interneta, kjer se v današnjem času proizvede in shrani eksponentno več podatkov kot v času pred tem. Ker je uporaba interneta postala tako razširjena, se je v tej množici znašlo tudi veliko število različnih tveganj in tudi groženj. Sorazmerno z možnostmi uporabe javnih virov, so se možnosti za iskanje relevantnih podatkov o različnih vrstah groženj močno povečale. Tako je internet postal nadvse pomemben, ne le kot vir komunikacije, ampak tudi kot vir nepredstavljivih količin različnih podatkov. Tako so se skozi čas razvile različne vrste, kategorije, taktike in ogrodja pridobivanja obveščevalnih podatkov s pomočjo javnih virov, s katerimi lahko pridobimo in obdelamo večje količine podatkov in informacij. Ne smemo pozabiti tudi pomembnega doprinosa pri podpori delovanja drugih obveščevalnih zvrsti. S tem se odpirajo novi načini in razsežnosti uporabe pridobivanja obveščevalnih podatkov s pomočjo javnih virov, s čimer se močno veča pomen obravnavane obveščevalne zvrsti.
Keywords: obveščevalna dejavnost, operativna obveščevalna dejavnost, javni viri
Published: 06.07.2023; Views: 10; Downloads: 6
Gradivo je na voljo samo prijavljenim uporabnikom!

80.
Skupinska oprema in vzdržljivost manevrskih enot za bojno delovanje
Miha Jost, 2023

Abstract: Vojaška oprema skupaj z oborožitvijo predstavlja materialni del bojne moči. Kvalitetna in učinkovita oprema pomembno vpliva na zagotavljanje sposobnosti vojske pri dolgotrajnem in samostojnem delovanju. Oborožitev in oprema morata usposobljenemu vojaku zagotoviti možnost preživetja na vojskovališču in učinkovito delovanje v najtežjih okoliščinah. Bataljonska bojna skupina predstavlja težišče razvoja in izgradnje Slovenske vojske. Izgradnja zmogljivosti pa vpliva na pripravljenost za delovanje vojske in posledično kredibilnosti Slovenije v zavezništvu ter ostalih mednarodnih strukturah. Razvoj zmogljivosti za bojevanje temelji na ognjeni moči, premičnosti, zaščiti sil, vzdržljivosti sil ter sposobnosti za preživetje v vseh vremenskih, zemljiščnih in taktičnih razmerah. Slovenska vojska zato potrebuje celovit nabor opreme za vse elemente znotraj bataljonske bojne skupine ter drugih taktičnih enot. S tem omogočimo dolgotrajno delovanje ter samostojnost vseh podrejenih enot v celotnem spektru bojevanja. Vzdržljivost enote je neposredno odvisna tudi od učinkovitosti logističnega koncepta ter povezljivosti in enotnosti opreme, oborožitve in streliva. S kombinacijo ustrezne individualne in skupinske opreme, v povezavi z učinkovitim konceptom logistike, zagotavljamo vzdržljivost za delovanje taktične enote tudi v najzahtevnejših vremenskih in zemljiščnih razmerah.
Keywords: skupinska oprema, bojno delovanje, vzdržljivost sil, samostojno delovanje, preživetje
Published: 06.07.2023; Views: 6; Downloads: 3
Gradivo je na voljo samo prijavljenim uporabnikom!

Search done in 0 sec.
Top
www.mo.gov.si Colophon   | Cookie settings Top