Our website uses cookies. For some of them we need your consent. Edit consent...

MoD Library and Information System

Search the digital library catalog
  • (Pomoč)
  • A-
  • A+
  • English (UK)
  • Slovenščina

Query: search in
search in
search in
search in
Work type: * old and bolonia study programme
Language:
Search in:
Options:
  Reset


11 - 20 / 24
First pagePrevious page123Next pageLast page
11.
Navodilo za oblikovanje vojaških simbolov kopenskih sistemov
2008

Found in: osebi
Keywords: kopenski sistemi, grafični simboli
Published: 27.06.2013; Views: 6821; Downloads: 1109
.pdf Fulltext (1,69 MB)

12.
13.
Elektronsko bojevanje v SV - samostojna disciplina ali kot del elektronskega izvidovanja : zaključna naloga
Samo Mihačič, 2012

Abstract: Elektronsko izvidovanje (EI), ki je v vojaški izrazoslovni praksi uveljavljen termin za strateško vojaško obveščevalno disciplino, ter elektronsko bojevanje(EB) kot izrazito vojaška aktivnost v domeni poveljnika, sta v posameznih procesih znotraj SV tesno povezana in umeščena v isto organizacijsko enoto. Kljub mnogim sorodnim elementom pa se v svojem bistvu razlikujeta. Poudariti je potrebno, da EB, poleg pasivnih aktivnosti, ki so sorodne aktivnostim EI, vsebuje tudi aktivne, ki pa jih EI ne izvaja. Produkti pridobljeni z EI so prvenstveno namenjeni strateškemu nivoju, med tem ko so aktivnosti EB namenjene predvsem taktični ravni delovanja in poveljevanja. Razvoj obeh disciplin je tehnično zahteven, poleg tega pa zahteva stalne finančne vložke. Kljub temu disciplini ne gre mešati in združevati, čeprav so, kot že omenjeno, nekater njune aktivnosti sorodne, a le v začetnih fazah izvajanja. Obe disciplini imata določene pravne okvirje v slovenskih in NATO dokumentih.
Found in: osebi
Keywords: elektronsko izvidovanje, elektronsko bojevanje
Published: 16.10.2013; Views: 9055; Downloads: 297
.pdf Fulltext (1,33 MB)

14.
Pomen usposabljanja in urjenja čete zvez v rodovskem bataljonu
Samo Mihačič, 2020

Abstract: Usposabljanje in urjenje sta eni ključnih nalog vseh oboroženih sil. Z usposabljanjem in urjenjem posameznikov in enot lahko dosežemo izgradnjo enote in izpolnitev poslanstva. Po pridobljeni zahtevani civilni izobrazbi se prične proces usposabljanja in urjenja, tako v lastnem sistemu slovenske vojske, kakor tudi pri zunanjih izvajalcih. V osnovi delimo usposabljanje in urjenje na individualno in kolektivno. Pripadniki v vojaških organizacijah pričnejo z individualnim usposabljanjem in urjenjem v treh oziroma štirih stopnjah. Kolektivno usposabljanje se izvaja ob razporeditvi v enote, kjer pridobljene individualne veščine združujemo s ciljem izpolnitve poslanstva-cilja enote. Pogoj za dosego cilja je jasno poslanstvo enote in iz njih izhajajoče zahteve po znanju in posledično izvajanje bistvenih nalog. Na poti do cilja je potrebno preverjati učinke usposabljanja in urjenja, skladno z metodami in kriteriji za ocenjevanje. V zaključni nalogi je opravljen pregled trenutno veljavnih normativnih aktov, ki urejajo in usmerjajo poveljnika čete zvez pri usposabljanju in urjenju za doseganje ciljev enote.
Found in: osebi
Keywords: usposabljanje, urjenje, četa zvez
Published: 14.05.2020; Views: 7; Downloads: 5
Gradivo je na voljo samo prijavljenim uporabnikom!

15.
16.
Preprost model potniškega terminala letališča ob nevarnosti nalezljive bolezni : diplomsko delo višješolskega študijskega programa
Samo Pečan, 2015

Abstract: Stalno naraščanje števila prepeljanih potnikov v komercialnem letalskem prometu posledično predstavlja povečanje možnosti za prenašanje nalezljivih bolezni. K povečanju možnosti dodatno prispeva odpravljanje državnih mej in zmanjševanje stopnje nadzora pri pretoku potnikov v t. i. globalnem svetu. Trenutna tehnološka stopnja razvoja detektorjev bioloških agensov ne zagotavlja možnosti takojšnje zaznave prisotnega biološkega agensa na ali v telesu človeka pri prehodu skozi točko nadzora. Edina zanesljiva zaznava biološkega agensa je domena medicine/veterine in njegova prepoznavna domena specializiranih laboratorijev. Premišljena zasnova potniškega terminala, ureditev gibanja potnikov, primerna zaščita osebja, usposobljeno čistilno osebje, primerna obdelava in rokovanje s prtljago potnikov in primeren odziv interventnih služb so bistveni za odkritje, omejitev ali zaustavitev nalezljive bolezni.
Found in: osebi
Keywords: letališče, nalezljiva bolezen, biološki agens, okužba
Published: 03.07.2015; Views: 8449; Downloads: 58
.pdf Fulltext (4,29 MB)

17.
Mali priročnik za sprejemanje odločitve
Primož Bantan, Gorazd Sagadin, Miran Kristovič, Marko Unger, 2016

Found in: osebi
Published: 29.06.2016; Views: 8039; Downloads: 415
.pdf Fulltext (496,11 KB)

18.
Sistem zgodnjega opozarjanja v Slovenski vojski : zaključna naloga
Milan Žagar, 2013

Abstract: Glokalizacija virov ogrožanja družb in sistemov ni nekaj na kar naj bi bila Slovenska vojska imuna. Spekter in dinamika kriz dviguje tempo ogrožanja. Sposobnost obrambe in preživetja je odvisno od pravočasnih in pravilnih reakcij, te pa od pravočasnih, pravilnih in dovolj zgodnjih opozoril. Njih zagotavlja sistem zgodnjega opozarjanja, ki deluje po osnovni logiki, da se okolja pred krizo oziroma okolja z naraščajočo ogroženostjo vedejo značilno drugače. Gre za vzorec tipičnega in sistematičnega ponavljanja, ki ga sistem zgodnjega opozarjanja prepozna, analizira, ovrednoti in kot napoved nadaljnjih dogodkov poda pripravljavcem obrambnih ukrepov. Potrebnost takšnega sistema dokazuje preprosto dejstvo, da ga imajo biološko vgrajenega vsa naravna bitja. Brez njega ni preživetja. Kaj pa Slovenska vojska? Ta takšnega sistema nima, zato je odvisna od informacij od zunaj, le-te pa dostikrat niso v skladu s potrebami Slovenske vojske. Naloga pojasnjuje sistem zgodnjega opozarjanja, način, metode in tehnike delovanja sistema, njegove prednosti in slabosti, predvsem pa podaja oceno nujnosti oblikovanja sistema zgodnjega opozarjanja na nacionalni ali obrambni ravni, v katerem bo aktivno sodelovala tudi Slovenska vojska.
Found in: osebi
Keywords: zgodnje opozarjanje, sistem indikatorjev, analiza, metoda, Slovenska vojska
Published: 21.11.2017; Views: 5847; Downloads: 82
.pdf Fulltext (435,52 KB)

19.
Obveščevalna dejavnost v sistemu zgodnjega opozarjanja : magistrsko delo
Samo Trs, 2016

Abstract: Ob hitrem spreminjanju varnostnih razmer je potrebno biti še toliko bolj pripravljen na pojav vseh vrst sodobnih tveganj in varnostnih izzivov, ki bi lahko vplivali na varno počutje, kakovost življenja in odnose med posamezniki, državami in mednarodno skupnostjo. Izhajajoč iz tega sem preučil trenutno strukturo in pripravljenost državnih organov za pravočasno ukrepanje ob pojavu groženj in tveganj nacionalni varnosti. Skladno z navedenim sem preučil nacionalnovarnostni sistem, kako je opredeljen in kot takšen zasnovan za delovanje in ukrepanje ob pojavu varnostnih tveganj in izzivov. V okviru tega sem preučil sodobnost strukturiranja le-tega s težiščem na organiziranju, delovanju in sodelovanju obveščevalnih služb ter ustreznosti le-teh na slovenskem prostoru in kakšen je njihov namen. Pri tem so mi pomagale analize in primerjave z nacionalnovarnostnima sistemoma Slovaške Republike in Izraela ter v intervjujih izražena dejstva, misli in ideje strokovnjakov s tega področja. Pri prepoznavanju obveščevalne dejavnosti sem le-to povezal z zgodnjim opozarjanjem kot možnost pravočasnega ukrepanja pri odkritju pojava morebitnih kriz na različnih področjih družbenega življenja. Skupno, obveščevalna dejavnost in zgodnje opozarjanje, pa sta me vodili k sistemu zgodnjega opozarjanja in ugotavljanju, ali je le-ta organiziran na nacionalnem nivoju, kot je načrtovan v Resoluciji o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije ali ne in ali obstaja v Sloveniji celosten pristop k zaščiti in zagotavljanju pričakove varnosti državljanov Slovenije. Iz preučevanj sem videl možnost, da bi z reorganiziranjem obveščevalnih služb, boljšim sodelovanjem, boljšo izmenjavo obveščevalnih podatkov in s celostnim pristopom lahko vzpostavili učinkovit sistem zgodnjega opozarjanja, ki bi bil na strateškem nivoju, v podporo najvišjim odločevalcem pri sprejemanju odločitev o nacionalnih interesih, zaščiti strateških ciljev in zavarovanju le-teh pred morebitnimi krizami.
Found in: osebi
Keywords: obveščevalna dejavnost, obveščevalna služba, obveščevalni podatek, zgodnje opozarjanje, sistem zgodnjega opozarjanja, nacionalna varnost, ogroženost, varnostno tveganje, varnostni izzivi, mir, varnost
Published: 05.01.2018; Views: 7068; Downloads: 432
.pdf Fulltext (2,57 MB)

20.
Priročnik za inštruktorje Centra vojaških šol Slovenske vojske
Aleš Cvetek, 2018

Abstract: Priročnik opredeljuje, standardizira in kodificira večino znanih splošnih postopkov, ki jih izvajajo inštruktorji v organizacijskih enotah Centra vojaških šol. Izdelan je z namenom olajšati delo in podati praktične napotke neposrednim izvajalcem (inštruktorjem) ter olajšati razumevanje njihovega dela njihovim nadrejenim. Cilj je poenotiti razumevanje veljavnih normativnih aktov in odpraviti različna ravnanja pri delu inštruktorjev.
Found in: osebi
Keywords: center vojaških šol, inštruktorji
Published: 09.01.2019; Views: 5561; Downloads: 328
.pdf Fulltext (852,80 KB)

Search done in 0 sec.
Top
www.mo.gov.si Colophon   | Cookie settings Top