Naša spletna stran uporablja piškotke. Za nekatere potrebujemo vašo privolitev. Uredi privolitev...

Knjižnično-informacijski in založniški center

Statistika DKMORS
  • A-
  • A+
  • English (UK)
  • Slovenščina


Največkrat ogledana gradiva tedna (zadnjih 7 dni).

1.
Vpliv sodobnega varnostnega okolja na izvedbo poslanstva misije Združenih narodov
Matej Crnkovič, 2019

Opis: Človeško družbo je skozi vso zgodovino spremljal boj za življenjskim prostorom, ozemljem, resursi in prevlado ene entitete nad drugo. Vse te težnje so posledično vplivale na varnost posameznika, družbe in celotne mednarodne skupnosti. Bližnji vzhod, predvsem pa Libanon, občuti te posledice že od konca 2. svetovne vojne. Zaradi nenehnih oboroženih spopadov, ki so bili notranje spodbujeni ali pa so bili posledica vojaških intervencij drugih držav, je Libanon postal sinonim za nasilje in večne politične razprtije. Pretresi, ki jih je zaradi vseh teh dejavnikov doživljala libanonska družba, so od mednarodne skupnosti zahtevali ukrepanje in vzpostavitev pogojev za reševanje perečih, kompleksnih problemov po mirni poti, brez uporabe sile. Mednarodna skupnost, na čelu z OZN, je že leta 1948 sprejela odločitev, da na nemirnem Bližnjem vzhodu ustanovi prvo mirovno operacijo, čeprav v ustanovni listini OZN nikjer niso bile omenjene niti v praksi razvite tovrstne mirovne operacije. Brez predhodnih izkušenj, a z velikimi pričakovanji, se je začelo novo in izredno pomembno poglavje v reševanju mednarodnih sporov pod vodstvom OZN. Zaključna naloga izpostavlja problematiko reševanja zapletenih mednarodnih odnosov in varnostno političnih okoliščin s pomočjo varnostnih mehanizmov OZN na primeru delovanja njene najstarejše še delujoče misije UNTSO OGL v južnem Libanonu. Z analiziranjem zgodovinskih in aktualnih determinant varnostnega okolja odgovarjamo na vprašanje uspešnosti in perspektive misije pri stabiliziranju varnostnih razmer v širši regiji Libanona. Eden izmed zaključkov nas je privedel do sklepa, da ima prisotnost in uspešnost izvajanja nalog misije v tej regiji dolgoročni pomen za urejevanje nakopičenih varnostnih in političnih problemov ter vzdrževanje krhkega miru. To predstavlja celotni mednarodni skupnosti, zlasti pa OZN-u še naprej velik izziv pri reševanju zapletenega varnostnega labirinta, na katerega v zadnjem času močno vpliva tudi nemirna Sirija, vključno z vrsto vpletenih strani od Irana, Izraela, Savdske Arabije, Turčije, ZDA do Ruske Federacije. Zdi se, da varnost na Bližnjem vzhodu zares pomeni le percepcijo, ki jo vsak akter na tem območju razume zelo drugače. Dokler bo tako, tudi velikega premika v smeri %rešitve problema% na podlagi opravljene raziskave ne vidimo.
Ključne besede: UNTSO, UNIFIL, vojaški opazovalec, Libanon, Bližnji vzhod
Objavljeno: 02.07.2019; Ogledov: 284; Prenosov: 39
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 279

2.
30 let brzostrelke MGV
Matjaž Ravbar, 2019

Ključne besede: strelno orožje, brzostrelke, brzostrelka MGV 176, Vojaški muzej Slovenske vojske, razstave
Objavljeno: 29.11.2019; Ogledov: 67; Prenosov: 4
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 55

3.
Vojaško voditeljstvo
2007

Ključne besede: vojaško voditeljstvo, menedžment
Objavljeno: 27.11.2019; Ogledov: 70; Prenosov: 5
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 47

4.
Vojaška didaktika
Martin Kramar, Alfonz Cugmas, 2019

Opis: Razvojni cilji obrambnega in vojaškega področja so danes veliko bolj kot v preteklosti opredeljeni v strateških in doktrinarnih dokumentih s področja nacionalne varnosti in obrambe. V njih je z vidika sodobne vloge vojaške didaktike v vojaških organizacijah mogoče prepoznati tudi stalno krepitev pomena vojaškega izobraževanja in usposabljanja. Koncept vojaškega izobraževanja in usposabljanja je Slovenska vojska uokvirila v posebnem doktrinarnem dokumentu, ki po eni strani postavlja zelo visoke zahteve po znanju in usposobljenosti, po drugi pa potrebe po dobro utemeljenem in sodobno organiziranem sistemu vojaškega izobraževanja in usposabljanja, ki obsega izobraževanje in usposabljanje pripadnikov Slovenske vojske od posameznika, enot, poveljstev do štabov. Tako se je izobraževanje in usposabljanje razvilo tudi v pomembno empirično bazo vojaške didaktike, temelječo na dobrih praksah.
Ključne besede: izobraževanje, pouk, metodika
Objavljeno: 25.11.2019; Ogledov: 107; Prenosov: 22
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 47

5.
Uvajanje sistema vodenja in kontrole v organizacijo
Boštjan Velikogne, 2010

Opis: V organizacijo se je začel uvajati nov informacijski sistem vodenja in kontrole. Prej organizacija sama takšnega sistema ni uporabljala, je pa uporabljen ta sistem v drugih organizacijah in zavoljo kompatibilnosti ter interoperabilnosti je bila nuja po uvedbi tega sistema. Uvedba in uporaba novega sistema predstavlja velik zalogaj tako pri organizaciji uvedbe, pripravi in izvedbi načrtov za uvajanje, kot pri izobraževanju izvajalcev usposabljanj, usposabljanju končnih uporabnikov ter ne nazadnje nadzora izvedbe uvajanja kot tudi nadzora in ocenjevanja efektivnosti sistema. Namen te naloge ni predstaviti celotno uvedbo sistema od sestavljanja osnovnih parametrov, izvedbe zbiranja ponudb, itd., vse do nakupa in uvedbe sistema. V tej nalogi nameravam predstaviti sistem, predvsem pa težave pri izdelavi programov za usposabljanje uporabnikov, načine usposabljanja in ovire pri izvedbi. Z nalogo sem predstavil potek izobraževanja in usposabljanja v organizaciji in prišel do ugotovitve, da je sistem izobraževanja in usposabljanja v organizaciji dobro utečen in organiziran navkljub nekaterim dejavnikom, na katere sem ob koncu opozoril in predlagal možne načine reševanja.
Ključne besede: izobraževanje, usposabljanje, programi
Objavljeno: 28.11.2019; Ogledov: 64; Prenosov: 1
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 46

6.
Revija obramba
0

Ključne besede: obramba, zaščita, vojska, Slovenija
Objavljeno: 11.11.2011; Ogledov: 7916; Prenosov: 1181
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 43

7.
Vojaška doktrina
Darko Petelin, Branimir Furlan, 2006

Ključne besede: Vojna doktrina, Slovenska vojska, Delovanje, Obrambna politika
Objavljeno: 11.11.2011; Ogledov: 6125; Prenosov: 475
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 38

8.
Hekerski vdori in zaščita pred njimi ter rešitve, ki jih uporablja 430. MOD SV pri preprečevanju le-teh
Goran Marčić, 2011

Opis: Področje mojega raziskovanja se nanaša na predmet Elektronsko poslovanje. Predmet raziskovanja je vsakodnevno srečevanje z elektronskim poslovanjem, predvsem z zlorabami do katerih prihaja pri le- em in uspešna zaščita pred njimi. Internet je postal zelo pomembno poslovno orodje. Potencial svetovnega spleta je skoraj neomejen, njegove storitve pa so za družbo že nenadomestljive. Večina organizacij je zasnovanih tako, da za zagotavljanje svojih storitev in za svoje nemoteno delovanje uporabljajo vsaj eno izmed oblik dostopa do svetovnega spleta. Število uporabnikov svetovnega spleta se zaradi ugodne cene strojne opreme in ugodnih paketov za dostop do interneta veča iz dneva v dan. V luči nedavnih dogodkov, ki so zamajali svetovne odnose, se mi je samodejno porodila zamisel o tematiki svoje diplomske naloge. Wiki Leaks je namreč le zrcalo svetovnega, spletnega dogajanja, način, na katerega so Julian Assange in njegovi privrženci pridobili podatke pa je danes povsem običajen % torej, s takšnim dogajanjem se lahko sreča vsakdo, vprašanje pa je, ali bi takšno dogajanje tudi prepoznali. Stopnja računalniške pismenosti je med splošno populacijo na precej nizki ravni. Nepazljivost pri brskanju po spletu lahko prinese veliko nevšečnosti. Zaposleni v podjetju, ki si v službi krajšajo čas tako, da brskajo po spletu ali v spletni klepetalnici spoznavajo nove, virtualne prijatelje, poslovneži in državni uradniki na obisku v tujini, ki si v večernih urah domotožje zdravijo z obiskom socialnih omrežij - povsem preprosta oblika zabave, navzven popolnoma nedolžna, ki pa lahko hitro privede do velikih posledic. Ko za brskanje po spletu uporabimo službeni računalnik postane le-ta lahko tarča napada. Veliko službenih računalnikov ima naloženih kar nekaj pomembnih podatkov ali podatkovnih zbirk, ki jih je tako možno odtujiti. Elektronsko poslovanje ima namreč zelo veliko hibo, ki jo je skrajno težko odpraviti % uporabnika. Ker je moje delovno okolje tesno povezano z elektronskim poslovanjem sem želel narediti diplomsko nalogo, ki bi mi lahko pomagala pri povečanju osveščenosti svojih sodelavcev in prenekaterega poslovnega sekretarja, nemara tudi kakšnega mentorja o nevarnostih, ki prežijo na uporabnike elektronskega poslovanja. Ne dvomim, da se marsikateri bralec pričujoče diplomske naloge ne bo vsaj enkrat prepoznal v vlogi žrtve ali pa zasledil opis rizičnih početij, ki jih počne tudi sam. Pred pisanjem naloge me je spreletela misel, da bo celotna naloga nekoliko preveč posegla v področje računalništva, vendar sem prepričan, da mora biti obravnavana tematika osnovno znanje vsakega poslovnega sekretarja, ki želi varno uporabljati svoj računalnik. V procesu elektronskega poslovanja namreč naivnost in neznanje ne moreta in ne smeta biti izgovor za posledice.
Ključne besede: računalniška omrežja, hekerska orodja, požarni zidovi, zaščita, brezžične komunikacije, DF, magistrske naloge
Objavljeno: 21.11.2019; Ogledov: 111; Prenosov: 3
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 37

9.
10.
www.mo.gov.si Kolofon   | Nastavitve piškotkov Na vrh