Our website uses cookies. For some of them we need your consent. Edit consent...

MoD Library and Information System

Statistics of DKMORS
  • A-
  • A+
  • English (UK)
  • Slovenščina

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Janez Rožanec

Together there are 19 keywords, that are appearing 19 times.
0 of them (0 % of all) appear more than once, together appearing 0 times (0 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
1xobveščevalno - izvidniška enota, lahka bataljonska bojna skupina, obveščevalni povzetek, odgovor na zahtevek za informacijo obveščevalno poročilo, zahtevek za informacijo, določanje ciljev in izvidovanje (ISTAR), nadzor, obveščevalna dejavnost, taktična raven operacij, tehnična sredstva, bataljon, informacija, podatek, IMINT, HUMINT, SIGINT, raven, brigada, dodatno obveščevalno poročilo
www.mo.gov.si Colophon   | Cookie settings Top