Our website uses cookies. For some of them we need your consent. Edit consent...

MoD Library and Information System

Search the digital library catalog
  • (Pomoč)
  • A-
  • A+
  • English (UK)
  • Slovenščina

Query: search in
search in
search in
search in
Work type: * old and bolonia study programme
Language:
Search in:
Options:
  Reset


1 - 10 / 57
First pagePrevious page123456Next pageLast page
1.
Zgodovinski razvoj tankov, njihova uporaba ter logistična oskrba v prvi svetovni vojni : diplomsko delo višješolskega študijskega programa
2012

Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...prva svetovna vojna, prototip, tank, logistika, first world war, prototype, tank, logistics...
Keywords: prva svetovna vojna, prototip, tank, logistika, first world war, prototype, tank, logistics
Published: 06.12.2012; Views: 10780; Downloads: 572
.pdf Fulltext (3,25 MB)

2.
Premiki in transport v 670. logističnem bataljonu : diplomsko delo višješolskega študijskega programa
Srečko Koren, 2012

Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...diplomske naloge, vojaška logistika, vojaški transport...
Keywords: diplomske naloge, vojaška logistika, vojaški transport
Published: 09.01.2013; Views: 10433; Downloads: 207
.pdf Fulltext (2,01 MB)

3.
Logistična oskrba s konvoji : zaključna naloga
Tomaž Kadilnik, 2011

Abstract: Vojaška logistika je bila, vsaj v preteklosti, pogosto razumljena le kot transport, skozi čas in izkušnje pa je pridobila na pomenu in je danes bistvenega pomena za uspešno udejstvovanje vojaških enot na mirovnih operacijah in misijah ter pomembna tudi za uspešno delo vojske v normalnih okoliščinah. Bistvena vloga logističnih enot je predvsem oskrba vojaških enot s sredstvi, ki jih le-te za svoje delo potrebujejo, še posebej velik pomen pa ima logistična oskrba na mirovnih operacijah in misijah, saj lahko le dobro opremljena in preskrbljena bojna enota uspešno izvaja svoje naloge. Izvajanje logistične oskrbe lahko logistične enote izvajajo s konvoji, ki jih glede na zahtevnost in način izvajanja, delimo na administrativne in taktične. V okviru naloge sem skušal raziskati in predstaviti bistvene razlike med izvajanjem netaktičnih in taktičnih konvojev. Slednji so pogosto razumljeni lekot administrativni premiki, čeprav na bojišču oziroma na terenu, kjer obstaja resnična nevarnost, tovrstni premiki ne obstajajo. Taktični konvoji morajo biti tako obravnavani kot bojna operacija, kar tudi so, saj na mirovnihoperacijah in misijah obstaja realna možnost, da postanejo logistični konvoji tarča nasprotnika, kar lahko pomeni za celotno vojaško enoto ohromitevnjene oskrbe s sredstvi, potrebnimi za preživetje in delo. Zato potrebujejo taktični konvoji dodatno načrtovanje in koordiniranje ter detajlnopripravo izvedbe in tako nikakor ne morejo biti obravnavani le kot administrativni premik.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...Vojaška logistika je bila, vsaj v preteklosti, pogosto razumljena...
Keywords: vojaška logistika, mirovna operacija, misija, logistična oskrba, administrativni konvoj, taktični konvoj
Published: 15.02.2013; Views: 10185; Downloads: 365
.pdf Fulltext (1,46 MB)

4.
Vizija razvoja logističnega sistema Slovenske vojske - organizacijski vidik : zaključna naloga
Milan Žurman, 2008

Abstract: Vsaka organizacija se mora v času svojega obstoja prilagajati spremembam v zunanjem in notranjem okolju. V Slovenski vojski (SV) in Ministrstvu za obrambo (MORS) se iz idej, ki so nastale že v letu 2003 in so zapisane v Strateškem pregledu obrambe, razpravlja o možnosti integracije funkcijskih področij upravnega dela ministrstva in Generalštaba Slovenske vojske (GŠSV). Kadrovska funkcija, kot najbolj potrebna sprememb, je že izvedla korak integriranja, v nadaljevanju pa ji morajo slediti tudi druge s končnim ciljem boljšega izkoristka razpoložljivih virov in doseganjem še večje uspešnosti delovanja SV. Z opisom organiziranosti in stanja na funkcijskem področju logistike v SV in MORS, njuni medsebojni prepletenosti in odvisnosti ter stanjem na področju človeških virov, je nakazana vrsta dejavnikov, kateri kličejo po spremembah. Posebej je obravnavan proces pridobivanja materialnih sredstev ali storitev kot področje, kjer bi se z optimizacijo procesov, koncentracijo kadrovskih virov ter z drugačno organiziranostjo, dalo izboljšati uresničevanje zastavljenih finančnih načrtov in s tem boljšo porabo finančnih sredstev namenjenih za obrambo. V rešitvi je predlagano formiranje obrambnega štaba (OŠ) v katerem bi bila na strateški ravni v popolnosti integrirana proizvodna in uporabna logistika ter spremembe na operativni ravni s katerimi bi izboljšali delovanje funkcijskega področja logistike.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...ravni v popolnosti integrirana proizvodna in uporabna logistika ter spremembe na operativni ravni s katerimi...
Keywords: logistika, logistična podpora, človeški kapital, obrambni štabi, Slovenska vojska
Published: 11.11.2011; Views: 10453; Downloads: 243
.pdf Fulltext (291,52 KB)

5.
Logistična oskrba pripadnikov Slovenske vojske : diplomska naloga
Albin Balkovec, Zdravko Špelić, 2008

Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...Slovenska vojska, oskrba, logistika, vojaška logistika...
Keywords: Slovenska vojska, oskrba, logistika, vojaška logistika
Published: 11.11.2011; Views: 10836; Downloads: 233
.doc Fulltext (2,23 MB)

6.
Izvajanje tehničnega pregleda pištole "Beretta" 9mm M92 FS : zaključna naloga
Miran Gorenc, 2006

Abstract: Z uvajanjem novih in naprednih tehnologij na vseh ravneh Slovenske vojske, se kaže potreba po kvalitetnem in učinkovitem vzdrževanju še bolj intenzivno. Veliko osnov glede vzdrževanja lahko potegnemo že iz starejših in obstoječih sistemov, ki pa jih je potrebno proučevati in dopolnjevati. Pri novejših in kompleksnejših sistemih pa je potrebno uvesti sodobne pristope k izvajanju vzdrževanja. Temelji vzdrževanja v Slovenski vojski so že postavljeni, potrebno pa ga bo nadgraditi z novejšimi znanji in izkušnjami, saj je pravilen in dosleden pristop k vzdrževanju eden ključnih dejavnikov za učinkovito in namensko uporabo, ter podaljševanje življenjske dobe materialnega sredstva.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...Slovenska vojska, logistika, tehnični pregledi, pištole...
Keywords: Slovenska vojska, logistika, tehnični pregledi, pištole
Published: 24.04.2012; Views: 10569; Downloads: 1475
.pdf Fulltext (3,27 MB)

7.
Uporaba zunanjih virov (outsourcing) za potrebe logistike Slovenske vojske : zaključna naloga
Vlado Pakiž, 2008

Abstract: Outsourcing je izraz, ki izhaja iz besedne zveze %outside resourse using%, v slovenščino pa ga prevajamo kot uporaba zunanjih virov. Je zelo razširjena metoda. V logistiki se uporablja takrat, ko podjetja nedonosne sektorje v podjetju izločijo in jih predajo v izvrševanje zunanjemu izvajalcu, s tem pa pridobijo možnost, da se osredotočijo na svojo ključno in glavno dejavnost, za katero so specializirani. S pomočjo te metode si podjetje lahko pridobi konkurenčne prednosti in tako postane najboljše na svojem področju. Spreminjanje varnostnega okolja v Evropi je imelo močan vpliv tudi na preoblikovanje oboroženih sil, ki je usmerjeno k precejšnjemu zmanjšanju finančnih sredstev in števila aktivnih sil, hkrati pa zagotavljanju večje mobilnosti, prilagodljivosti in učinkovitosti. Vse te naloge predstavljajo za vojaško logistiko nove in velike izzive. Da bi uspešno podpirala operativne vojaške enote, mora biti tudi sama zgrajena na enakih kriterijih, poleg tega pa mora biti še ekonomična. Oblikovanju učinkovite in ekonomične vojaške logistike lahko prispevajo izkušnje in sodobne rešitve poslovne (podjetniške) logistike, treba jih je samo prilagoditi vojaškim logističnim sistemom. V nalogi sem se osredotočili na pomen in uporabo zunanjega izvajanja v vojaški logistiki, pri čemer gre za specializirana podjetja, ki prevzemajo opravljanje posamezne logistične funkcije za potrebe vojske. Predstavili sem tudi prednosti in slabosti uporabe zunanjega izvajanja. Mnenja sem, da se bo uporaba zunanjih virov kljub omenjenim negativnim dejstvom vsako leto povečevala in tako prispevala k izboljšanju delovanja logistike v Slovenski vojski.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ... logistika, zunanje izvajanje del, Outsourcing, Slovenska vojska...
Keywords: logistika, zunanje izvajanje del, Outsourcing, Slovenska vojska
Published: 11.11.2011; Views: 9769; Downloads: 218
.pdf Fulltext (577,81 KB)

8.
Uspešnost in učinkovitost upravljanja vojaške logistike : zaključna naloga
Vili Polšak, 2008

Abstract: V interaktivnem mednarodnem okolju, ki sledi tempu globalizacije, se zaprti vojaški sistemi, s ciljem racionalizacije poslovanja, vse bolj povezujejo v multinacionalne integrirane logistične enote. Prepletenost in mrežna povezanost cilja zahtevanih funkcionalnih področij je odvisna od zmožnosti in dosežene razvojne stopnje angažiranosti. Uspešnost in učinkovitost upravljanja vojaške logistike lahko dosežemo s celostnim pristopom, in to pri vsaki stopnji procesa načrtovanja, organiziranja, usmerjanja in kontrole. Osnovni cilj uspešnosti delovanja namensko organiziranega logističnega sistema je vzpostaviti učinkovit distribucijski sistem ter izvajati smiselno poveljevanje in kontrolo nad logističnimi procesi. Učinkovitost vojaške logistike predstavlja imperativ pri doseganju uspešnosti delovanja vojaškega sistema.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...vojaška logistika, logistični sistemi, menedžment, uspešnost, odzivnost, elastičnost, učinkovitost...
Keywords: vojaška logistika, logistični sistemi, menedžment, uspešnost, odzivnost, elastičnost, učinkovitost, prilagodljivost
Published: 11.11.2011; Views: 10939; Downloads: 240
.pdf Fulltext (757,32 KB)

9.
Zbiranje in obdelava podatkov v delavniški dokumentaciji : zaključna naloga
Marjan Starič, 2006

Abstract: MS se skozi svojo življenjsko dobo zaradi fizične obrabe, staranja, naključnih okvar in poškodb, slabšajo njihove prvotne lastnosti. Cilj vzdrževanja, za katerega želimo, da je čim bolj učinkovito, je to slabšanje, ob čim manjših stroških, čim bolj upočasniti ter s tem zagotavljati čim višjo operativno razpoložljivost MS za uporabo. Na učinkovitost vzdrževanja MS pa seveda vpliva mnogo dejavnikov, od primerne organiziranosti in vzpostavljenem sistemu, usposobljenosti vzdrževalnega kadra, opremljenosti z vzdrževalno opremo pa do ustreznih delovnih pogojev. Pri tem vodenje delavniške dokumentacije ter njen hiter in odziven pretok skozi nivoje in sistem vzdrževanja, predstavlja nepogrešljiv in pomemben element v celotnem ciklusu vzdrževalnega procesa. Predstavlja komunikacijski način preko katerega poteka zbiranje in obdelava potrebnih podatkov med uporabniki MS na eni strani in izvajalci vzdrževalnih del na drugi strani.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...Slovenska vojska, logistika, delavniška dokumentacija, obdelava podatkov...
Keywords: Slovenska vojska, logistika, delavniška dokumentacija, obdelava podatkov
Published: 23.04.2012; Views: 8780; Downloads: 70
.pdf Fulltext (184,50 KB)

10.
Vodna bojna skupina v zaščiti infrastrukture in oskrbe : zaključna naloga
Mihaela Urbanc, Viljem Šolar, 2007

Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...bojne skupine, vodne bojne skupine, logistika, oskrba, Slovenska vojska...
Keywords: bojne skupine, vodne bojne skupine, logistika, oskrba, Slovenska vojska
Published: 11.11.2011; Views: 9142; Downloads: 71
.pdf Fulltext (848,13 KB)

Search done in 0 sec.
Top
www.mo.gov.si Colophon   | Cookie settings Top