Our website uses cookies. For some of them we need your consent. Edit consent...

MoD Library and Information System

Search the digital library catalog
  • (Pomoč)
  • A-
  • A+
  • English (UK)
  • Slovenščina

Query: search in
search in
search in
search in
Work type: * old and bolonia study programme
Language:
Search in:
Options:
  Reset


21 - 30 / 49
First pagePrevious page12345Next pageLast page
21.
22.
Slovenska vojaška zgodovina : [skripta za šolo za častnike]
Valerija Bernik

Found in: osebi
Published: 11.01.2013; Views: 9867; Downloads: 2911
.pdf Fulltext (764,59 KB)

23.
Logistična oskrba Jugoslovanske ljudske armade med slovensko osamosvojitveno vojno : diplomsko delo višješolskega študijskega programa
Marjan Škedelj, 2012

Abstract: Slovenska skupščina je 25. 6. 1991 razglasila samostojno Republiko Slovenijo (v nadaljevanju RS). RS je pričela z izvajanjem pristojnosti na letališčih in mejnih prehodih. Jugoslovanska ljudska armada (v nadaljevanju JLA) je dobila nalogo, da ohrani integriteto jugoslovanske države. Vojaški vrh je svojim enotam izdal ukaz za prevzem vseh mejnih prehodov v RS in zavarovanje državnih meja. Nalogo je bilo potrebno izvesti brezpogojno, po potrebi tudi z izvedbo postopkov za bojno uporabo enot. JLA se je med izvajanjem agresije nad RS srečevala s težavami, ki so se v veliki meri nanašale na logistično zagotovitev in oskrbo. Načrt za izvedbo bojnega delovanja ni predvideval oskrbovanja. Premike enot JLA na ozemlju RS so nepričakovano otežile barikade na cestah ter oborožen upor slovenske strani. Vojaški objekti in vojašnice JLA so bile blokirane in onemogočene. Načrtovani čas izvedbe in uspeh agresije se ni izšel. Enote JLA so obstale na točkah brez ustrezne logistične podpore, kar se je hitro odražalo na bojni pripravljenosti in morali pripadnikov. Slovenska stran je blokiranim enotam JLA glede na okoliščine in dogovore omogočala osnovno oskrbo in nastalo situacijo s pridom izkoristila za svoj uspeh.
Found in: osebi
Keywords: Jugoslovanska ljudska armada, logistična oskrba, osamosvojitvena vojna
Published: 23.04.2013; Views: 10259; Downloads: 514
.pdf Fulltext (1,46 MB)

24.
Izgradnja vojaških utrdbenih linij v Evropi med obema vojnama : diplomsko delo višješolskega študijskega programa
Aleš Sovinc, 2013

Abstract: Po koncu I. svetovne vojne so evropski prostor zapolnili razni militatni režimi, med katerimi sta najbolj znana nacistični in fašistični. Pod raznimi gesli o maščevanju za krivice ob koncu vojne se je že tlakovala pot v nov svetovni spopad. Evropo je na nek način zajela vojna psihoza, kjer miselnost ni več sledila tehnološkemu razvoju tistega časa. Vsi so namreč verjeli, da boprihajajoča vojna podobna I. svetovni vojni, se pravi, da bo pozicijska in da se bo dogajala v rovih. Da bi svojim vojakom prihranile trohnenje v blatnihjarkih in nenehni izpostavljenosti smrtonosnemu ognju strojnic in topov sovražnika, so skoraj vse evropske države začele graditi mogočne vojaške utrdbene sisteme, bolj ali manj obsežne linije, ki so vsebovale strojnične bunkerje, topniške utrdbe in podzemne hodnike iz armiranega betona. Tako so nastale znamenite češke utrdbe Beneševe linije, še bolj slavna Maginotova linija, njej nasproti stoječa Siegfriedova linija, pa tudi manj znane Mannerheimova linija na Finskem, grška linija Metaxas, na današnjem slovenskem ozemlju italijanski Vallo Alpino oziroma Alpski zid in jugoslovanski odgovor nanj, Rupnikova linija.
Found in: osebi
Keywords: vojaški utrdbeni sistemi, strojnični bunkerji, topniške utrdbe, podzemni hodniki
Published: 07.05.2013; Views: 8607; Downloads: 422
.pdf Fulltext (3,19 MB)

25.
Razvoj artilerijskega orožja skozi zgodovino : diplomsko delo višješolskega študijskega programa
2013

Abstract: Diplomska naloga predstavlja razvoj artilerijskega orožja skozi zgodovino. Na razvoj orožja je vplivala želja po osvajanju, oborožitvena tekma ter vpliv industrijske revolucije in tehnologije. Pred industrijsko revolucijo so artilerijska orožja bila velika in težka, po industrijski revoluciji pa pride do razvoja in uporabe novih materialov in strmega vzpona v razvoju orožja. Orožje je pustilo zelo velik pečat v zgodovini vojaškega bojevanja. Artilerijska sredstva so postala osnovna ognjena moč vseh bojnih delovanj.
Found in: osebi
Keywords: artilerija, bojno delovanje, bojna moč, artilerijski ogenj, topovi
Published: 08.05.2013; Views: 9489; Downloads: 823
.pdf Fulltext (2,53 MB)

26.
Primerjava stilov vodenja in poveljevanja divizijskega generala Leona Rupnika in generallajtnanta Franca Rozmana Staneta : diplomsko delo višješolskega študijskega programa
2013

Abstract: V diplomskem delu opisujem in primerjam dva slovenska generala, njuno življenje in delo. Čeprav sta bila vojaško aktivna v različnih obdobjih, ju jezgodovina izpostavila za ključni osebi v času 2. svetovne vojne, ko je divizijski general Leon Rupnik že zaključeval svojo uspešno kariero, medtem koje bila kariera generallajtnanta Franca Rozmana Staneta v vzponu. Znano nam je, da sta oba s svojimi dejanji in odločitvami močno vplivala in usodno zaznamovala slovensko zgodovino in zgodovino slovenskega naroda, kar se odražaše danes. Za lažje potrjevanje trditev so v prvem delu opisane značilnosti vojaškega voditeljstva in ključni pomen dejavnikov, ki pripomorejo k uspešnosti poveljevanja vodij tako v izrednih razmerah kot v vojni. V nadaljevanju sta, na podlagi pisne literature za čim realnejšo in nepristransko analizo njunega razmišljanja, odločanja in delovanja, predstavljeni njuni življenji od otroštva dalje. V osrednjem delu so tako zajeti tudi njuni največji uspehi med samima vojnama, v bitkah, v katerih sta aktivno sodelovala in pokazala osebnostne, voditeljske ter poveljniške lastnosti. V zaključku je podana primerjava njunih stilov vodenja, ki potrjuje njuno podobnost in le zanemarljivo raznolikost v zavzemanju in izražanju enakih načel, dejavnikov in zakonitosti.
Found in: osebi
Keywords: voditeljske lastnosti, osebni zgled, zunanji dejavniki, vojaško voditeljstvo
Published: 16.05.2013; Views: 8967; Downloads: 143
.pdf Fulltext (1,17 MB)

27.
28.
Vloga in pomen železniškega prometa v nemškem okupacijskem sistemu druge svetovne vojne na Slovenskem : diplomsko delo višješolskega študijskega programa
Ivan Kumar, 2013

Abstract: V obdobju med prvo in drugo svetovno vojno je bila gradnja železniških povezav v porastu. Slovenija je bila med drugo svetovno vojno geografsko in strateško zelo pomembna. Zaradi njene geografske odprtosti so skozi njo potekale pomembne železniške in cestne komunikacije. Železniški sistem na nemških zasedbenih ozemljih je postal del sistema nemških železnic. Tako se je zgodilo tudi na delnem območju Slovenije, kjer je bil v celoti vzpostavljen nemški režim upravljanja železnic. Brez železnice na slovenskem ozemlju okupatorske sile ne bi mogle izvajati svojih okupacijskih načrtov. Na drugi strani je nastalo osvobodilno gibanje, ki je ves čas izvajalo diverzije na železnice ter druge objekte in s tem povzročalo škodo okupatorju. Vsaka uspešno izvedena sabotaža je tudi močno odmevala med Slovenci. Na ta način je osvobodilno gibanje ozaveščalo slovenski narod o svoji prisotnosti in borbi za osvoboditev.
Found in: osebi
Keywords: nemški okupacijski sistem, železniški promet, diverzije
Published: 13.11.2013; Views: 7861; Downloads: 262
.pdf Fulltext (1,80 MB)

29.
Diverzantsko bojevanje na Slovenskem med 2. svetovno vojno : diplomsko delo višješolskega študijskega programa
2013

Abstract: 6. aprila 1941 je nemški okupator s svojimi zavezniki napadel Jugoslavijo in vnekaj dneh zlomil odpor kraljeve vojske. 11. aprila ob 17.30 uri je italijanski okupator že vkorakal v Ljubljano. Kmalu po razkosanju Slovenije seje pod vodstvom Komunistične partije Slovenije (KPS) začela organizirana akcija zbiranja orožja, streliva, intendantske opreme in začele so se pripravena vstajo. Skupaj z levo usmerjenimi političnimi skupinami so 26. aprila ustanovili Protiimperialistično fronto slovenskega naroda, ki se je ob nemškem napadu na Sovjetsko zvezo preimenovala v Osvobodilno fronto Slovenskega naroda (OF). Pozneje so se v OF vključile številne politično različno usmerjene skupine. Vse je združevala želja po svobodi, ki so jo lahkodosegli le z oboroženim uporom. KPS je 22. junija 1941 ustanovila glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet, ki je bilo odgovorno vodstvu OF. Sredijulija je bil sprejet sklep o oboroženi vstaji, poleg tega pa tudi Partizanski zakon, ki je s svojimi pravili urejal sestavo, dela in naloge partizanskih čet. Začeli so z izvajanjem diverzantskih akcij, sabotaž in s širjenjem propagande. Razstreljevali so električne daljnovode, minirali mostove, ceste, železnice, zažigali okupatorjeva vozila in napadali okupatorjeve patrulje. Kmalu so akcije postajale vse bolj drzne, tako so se septembra začeli pravi spopadi z okupatorjem. Uporniško gibanje na Slovenskem se je v času 2. svetovne vojne z leti vedno bolj razvijalo, kljub sovražnikovim ofenzivam, da bi zatrli gibanje in uničili partizanstvo. Diverzantsko delovanje je postajalo vedno bolj pomembno in je bilo ključnega pomena pri osvoboditvi slovenskega ozemlja in zmagi zaveznikov v 2. svetovni vojni.
Found in: osebi
Keywords: diverzantsko delovanje, diverzantske akcije, Osvobodilna fronta, Komunistična partija Slovenije, upor
Published: 05.12.2013; Views: 8681; Downloads: 719
.pdf Fulltext (2,31 MB)

30.
Boj za mejne prehode v vojni za Slovenijo : diplomsko delo višješolskega študijskega programa
Verner Mlaker, 2014

Abstract: Slovenija je 25. junija 1991 razglasila neodvisnost in samostojnost. Na mejnih prehodih so potekali prevzemi nalog. Postavljene so bile mejne kontrolne točke na meji s Hrvaško. Zvezna vlada Socialistične federativne republike Jugoslavije je hotela to dejanje preprečiti, zato je Jugoslovanski ljudski armadi ukazala, naj zavzame mejne prehode v Republiki Sloveniji, če je treba tudi s silo. Prišlo je do spopadov, ki so se odvijali na celotni slovenski meji. Sloveniji je z enotnostjo in odločnim nastopom proti napadalcuuspelo ohraniti lastno državo.
Found in: osebi
Keywords: boj, mejni prehod, mejna stražnica, teritorialna obramba, milica
Published: 27.08.2014; Views: 8095; Downloads: 741
.pdf Fulltext (973,72 KB)

Search done in 0 sec.
Top
www.mo.gov.si Colophon   | Cookie settings Top