Our website uses cookies. For some of them we need your consent. Edit consent...

MoD Library and Information System

Search the digital library catalog
  • (Pomoč)
  • A-
  • A+
  • English (UK)
  • Slovenščina

Query: search in
search in
search in
search in
Work type: * old and bolonia study programme
Language:
Search in:
Options:
  Reset


11 - 20 / 40
First pagePrevious page1234Next pageLast page
11.
Vrste preventivnega vzdrževanja : zaključna naloga
Miroslav Petrak, 2006

Abstract: Vzdrževanje v ožjem smislu besede je organizirana dejavnost, s katero ohranjamo delovno sposobnost delovne opreme in spremljamo njen življenjski cikel z zagotavljanjem vseh pogojev potrebnih za nemoteno delovanje. Opremi in strojem lahko zagotovimo dolgo življenjsko dobo le z natančno opredelitvijo vzdrževalnih postopkov in izdelanim načrtom vzdrževanja ter z doslednim izvajanjem le-tega. Postopki vzdrževanja hkrati zagotavljajo optimalno in nemoteno delovanje opreme ali strojev. Vzdrževanja se lahko lotimo na več načinov in eden od načinov vzdrževanja je preventivno vzdrževanje. V zaključni nalogi je zajetih več vrst preventivnega vzdrževanja, ki ga danes uporabljajo vse organizacije, ki uporabljajo materialna sredstva. Tako se danes v največji meri uporabljajo servisiranje, preventivni pregledi, preventivna zamenjava delov, preverjanje posebnih funkcij materialnih sredstev, nadzorovanje in najemanje zunanjih specializiranih izvajalcev servisov. Ker vse bolj pridobiva na pomenu preventivni pregled glede na stanje in je hkrati sistem vzdrževanja precej kompleksen, se pojavlja vedno večja zahteva po visoki usposobljenosti in strokovnosti vzdrževalnega osebja.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ... Vzdrževanje v ožjem smislu besede je organizirana dejavnost,...
Keywords: Slovenska vojska, logistika, delovna oprema, vzdrževanje, preventivno vzdrževanje, materialna sredstva
Published: 22.05.2012; Views: 8859; Downloads: 460
.pdf Fulltext (210,80 KB)

12.
Javno zasebno partnerstvo v Slovenski vojski : diplomsko delo
Igor Lanišnik, 2009

Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...Slovenska vojska, helikopterji, zunanje izvajanje dejavnosti, vzdrževanje, učinkovitost, uspešnost...
Keywords: Slovenska vojska, helikopterji, zunanje izvajanje dejavnosti, vzdrževanje, učinkovitost, uspešnost
Published: 24.05.2012; Views: 6635; Downloads: 21
URL Fulltext (0,00 KB)

13.
Operativni postopki letalskih enot Slovenske vojske : zaključna naloga
Matej Hribernik, 2008

Abstract: Naloga vsebuje dopolnjen dokument operativnih postopkov letalskih enot slovenske vojske s Pravilnikom o letenju vojaških zrakoplovov. Sestavljena je z določili in predpisi, iz devetih večjih poglavij, kjer so zajeti vsi postopki, s katerimi morajo biti seznanjene vse operativne osebe, ki sodelujejo v letalskih enotah slovenske vojske. Določene imajo naloge, dolžnosti in pravila, katerih se morajo nujno držati in jih je potrebno brezpogojno upoštevati. Sledi dodatni del, ki na kratko opiše delovanje operativnih helikopterskih in letalskih enot slovenske vojske v sistemu reševanja in razne načine uporabe le-teh. Sledijo medicinski letalski prevozi, gašenje požarov in vojaško padalstvo.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...enote, letalsko osebje, dokumentacija, operativni postopki, varnost, vzdrževanje, šolanje, zrakoplovi, helikopterske enote...
Keywords: Slovenska vojska, vojno letalstvo, letalske enote, letalsko osebje, dokumentacija, operativni postopki, varnost, vzdrževanje, šolanje, zrakoplovi, helikopterske enote
Published: 30.05.2012; Views: 6399; Downloads: 405
.pdf Fulltext (525,17 KB)

14.
Vzdrževanje v premestljivih silah
Klemen Ivanuša, 2008

Abstract: V prvem sklopu so podane teoretične osnove. Opisanih je nekaj zgodovinskih in splošno znanih dejstev vzdrževanja materialno-tehničnih sredstev. Površno je opisan sistem in ravni vzdrževanja v Slovenski vojski. Uvod se dotakne nekaterih značilnosti, ter organiziranosti vzdrževanja. V zaključku prvega dela je obdelana problematika vzdrževanja. Naloga govori o načrtovanju vzdrževanja in načelih organiziranosti izvajanja vzdrževanja v mirodobnem času. Sklop načrtovanja vzdrževanja, zajema razčlenitev vzdrževanja glede na stopnje in vrsto vzdrževanja. Tretji najobširnejši del, govori o taktiki bojnega vzdrževanja, predstavljenih je več različnih tipov vzdrževanja glede na taktično situacijo. Obdelanih in slikovno prikazanih je nekaj primerov razporeditve in razvoja elementov oziroma enot za vzdrževanje. Definirane so osnovne naloge in splošne dolžnosti enot, poleg tega pa predstavljeno tudi delo v različnih postajah vzdrževanja. Zadnji del govori o vzdrževanju na opreacijah kriznega odzivanja. Predstavljena je organiziranost vzdrževanja, ravni vzdrževanja in način evakuacije. V zaključku zo zapisane moje ugotovitve in razmišljanje, predstavljenih je nekaj rešitev in predlogov za bolj učinkovito in racionalno vzdrževanje MS v SV.
Found in: ključnih besedah
Keywords: Slovenska vojska, logistika, vzdrževanje, taktika bojnega vzdrževanja, materialna sredstva, operacije kriznega odzivanja
Published: 21.06.2012; Views: 5767; Downloads: 77
.pdf Fulltext (643,19 KB)

15.
Postopek vzdrževanja vojaške infrastrukture in potencial za izboljšanje : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
Matic Mirkac, 2012

Abstract: S postopkom vzdrževanja vojaške infrastrukture v Slovenski vojski skrbijo za odpravo napak, poškodb ali okvar na inventarju, infrastrukturi ali materialnih sredstvih. Prvi del diplomskega dela je namenjen podrobni predstavitvi postopka in izpostavitvi tistih segmentov postopka, v katerih obstajajo najbolj realne možnosti sprememb za izboljšanje pogojev njegove izvedbe. Skladno s težnjo po izboljšanju stanja je diplomsko delo v drugem delu osredotočeno na čim večjo odpravo fizično prisotnega dokumentarnega gradiva iz obtoka pri izvedbi postopka, s prehodom na elektronsko poslovanje oz. z implementacijo sistemske rešitve ERP. Zaradi kompleksnosti projekta je poudarek na fazah izvedbe in tveganjih pri implementaciji, z dopolnili, kjer so znane specifikacije SAP ERP. Druga osredotočitev je na izboljšanju položaja skrbnika objekta s predlogom prenove obstoječega modela nagrajevanja.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...Slovenska vojska, vzdrževanje, skrbnik, dokumentacija, implementacija, motivacija...
Keywords: Slovenska vojska, vzdrževanje, skrbnik, dokumentacija, implementacija, motivacija
Published: 29.06.2012; Views: 6553; Downloads: 62
.pdf Fulltext (3,53 MB)

16.
Faze razvoja in življenjski cikel tanka M-84 : magistrsko delo
Mladen Lujić, 2012

Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...tank M-84, vzdrževanje, modernizacija, materialna sredstva...
Keywords: tank M-84, vzdrževanje, modernizacija, materialna sredstva
Published: 11.10.2012; Views: 8428; Downloads: 466
.pdf Fulltext (1,70 MB)

17.
Oborožitveni sistem Triglav : zaključna naloga
Grega Tušar, 2011

Abstract: Projekt 10412 klase patruljnih plovil so izvozne verzije ruskih patruljnih ladij razreda Svetlyak. Ta plovila so namenjena izvedbi raznoraznim nalogam, od patruljnih nalog, do preprečevanja kršitev morskih mej, zavarovanju prijateljskih plovil in objektov pred nasprotnikovimi napadi s površja in zraka, nadzoru akvatorija in ekonomskih con, varovanja naravnih virov in obalne komunikacije. Ladja kot oborožitveni sistem je kompleksen integrirani sistem, sestavljen iz bojnega podsistema (s katerim se na bojišču z ognjem fizično spreminja razmerje sil) in množice podsistemov, ki omogočajo uspešno in učinkovito delovanje bojnega sistema v najrazličnejših astronomskih, meteoroloških in klimatsko-geografskih razmerah. Med te sisteme spadajo podsistemi za odkrivanje in prepoznavanje ciljev, podsistemi za ciljanje in določanje razdalje do cilja, podsistemi za nadzor in vodenje ognja, podsistemiza izračun balističnih elementov (elevacija in prehitek), podsistem za poveljevanje in zvezo, navigacijski podsistem, podsistem za zaščito pred motnjami (ki jih namerno povzročajo nasprotnikovi radijski in radarski motilniki) in podsistemi za motenje in zavajanje. Te podsisteme je potrebno dobro vzdrževati in skrbeti, da so vedno pripravljeni za delovanje v vseh pogojih.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...oborožitveni sistem, avtomatizacija, vzdrževanje, oborožitev...
Keywords: oborožitveni sistem, avtomatizacija, vzdrževanje, oborožitev
Published: 26.02.2013; Views: 6741; Downloads: 276
.pdf Fulltext (2,32 MB)

18.
Vzdrževanje opreme za podvodna delovanja : zaključna naloga
Sašo Polak, 2011

Abstract: Vzdrževanje materialnih sredstev (v nadaljevanju teksta MS, MMS) predstavlja eno od osnovnih komponent logistične zagotovitve izvajanja aktivnosti enot SV.Pod pojmom vzdrževanje MS razumemo zbir neprekinjenih organiziranih ukrepov, aktivnosti ter postopkov poveljstev, enot in zavodov SV s ciljem zagotavljanja tehnične brezhibnosti, razpoložljivosti in zanesljivosti MS, tako splošnih kot tudi specifičnih, katere uporabljajo enote SV za izvajanje svojih aktivnosti na vseh področjih. Od učinkovite organizacije, ki zajema načrtovanje, izvajanje in nadzor vzdrževanja MS je v veliki meri odvisna razpoložljivost MS ter s tem sposobnost enote za izvajanje aktivnosti tako s področja usposabljanja kot tudi samih bojnih nalog. Proces vzdrževanja MS sredstev je kompleksno in odgovorno delo, ki zahteva pravilne, natančne in strokovne postopke, pri katerih je potrebno dosledno upoštevati tako organizacijske kot tudi strogo tehnične predpise. V nalogi sem obravnaval tematiko procesa vzdrževanja opreme za podvodna delovanja v 430.MOD in v sklepnem delu prišel do zaključka, ki je potrdil zastavljeno hipotezo.
Found in: ključnih besedah
Keywords: materialna sredstva, mornariška materialna sredstva, potapljaška oprema, podvodno delovanje, funkcionalna brezhibnost materialnih sredstev, tehnična brezhibnost materialnih sredstev, vzdrževanje, organizacija dela, načrtovanje, spremljanje, nadzor, poročanje
Published: 26.02.2013; Views: 6907; Downloads: 188
.pdf Fulltext (2,00 MB)

19.
Analiza potrebnih resursov za izvajanje I. stopnje tehničnega vzdrževanja logističnih in bojnih vozil v lastnem bataljonu : zaključna naloga
Boris Škodnik, 2011

Abstract: V povzetku si lahko zastavimo vprašanje glede na obravnavano strokovno temo zaključne naloge in sicer: ŽKaj sploh predstavlja 'termin' vzdrževanje vozil na I. stopnji v SV?Ž Odgovor, ki sledi zastavljenemu vprašanju je sila preprost. Vzdrževanje vozil, predvsem so tukaj izpostavljena vsa bojna in nebojna (logistična) vozila in vanje vgrajena sredstva in naprave, katera so voperativni uporabi v SV, pomeni zagotavljanje nenehne tehnične brezhibnosti stem pa omogočanje njihove neprestane bojne uporabnosti in mirnodobne razpoložljivosti. Ob tem pa je pomembno, da se zavedamo, kakšne resurse imamo,s čim dejansko razpolagamo in kakšne resurse bi dejansko rabili, da bi procesi vzdrževanja na I. stopnji potekali nemoteno, pomeni skladno z redno načrtovanimi. Da bi dosegli čimvečji odstotek tehnične brezhibnosti vozil, torej zagotovili njihovo nemoteno delovanje, od česar je v največji meri odvisna bojna pripravljenost vsake enote (njena premičnost), je sila pomembno njihovo pravočasno načrtovano vzdrževanje že na I. stopnji. Skladno z Direktivo o vzdrževanju motornih vozil (m/v) izvajamo tudi osnovno vzdrževanjevozil in ostalih tehničnih sredstev v uporabi. Slednje zagotavljamo in izvajamo skozi tedenske in mesečne preglede vozil v avtoparku.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...naloge in sicer: ŽKaj sploh predstavlja 'termin' vzdrževanje vozil na I. stopnji v SV?Ž Odgovor,...
Keywords: vzdrževanje, I. stopnja, resursi, bataljon
Published: 29.03.2013; Views: 6403; Downloads: 101
.pdf Fulltext (1,07 MB)

20.
Implementacija vzdrževanja na vozilih SKOV 8X8 v 74. MOTB : zaključna naloga
Tomaž Sajko, 2011

Abstract: Implementacija po vzdrževanju sodobnih materialnih sredstev, ter izpolnjevanjezahtevnih tehničnih standardov, zahtevajo spremembe po učinkovitiuporabi in vzdrževanju sodobnih materialnih sredstev. Zaključna naloga prikazuje implementacijo SKOV 8x8 v 74. MOTB po vzdrževanju materialnihsredstev, ki je ne glede na njen osnovni namen izrednega pomena. Lefunkcionalna ter brezhibna oprema bo v vsakem trenutku zagotavljala izvajanje vseh zahtev in nalog katere od nje pričakujemo. Vpogled in delovanjev brezhibnost opreme pridobimo z njenim rednim usposabljanjem na področju vzdrževanja. V Slovenski vojski smo na novo začeli razvijati in uporabljati informacijski sistem logistike ISLOG.CR. Namen uvedbe novega informacijskega sistema po logistiki je sistemsko opredeliti, planirati in organizirati strukturo materialnih sredstev. Uporabnikom in poveljujočim olajšati pregled in uporabo, ki bo delovala na vseh področjih logističnega delovanja. Koncept informacijskega sistema ISLOG.CR po vzdrževanju je razdeljeno po strukturi in natančno predpisano. V prihodnosti nam bo informacijski sistem ISLOG.CR omogočal lažje opravljanje in vodenje materialnih sredstev po vzdrževanju v Slovenski vojski.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ... vzdrževanje, tehnični standard, informacijski sistem logistike...
Keywords: vzdrževanje, tehnični standard, informacijski sistem logistike
Published: 29.03.2013; Views: 6246; Downloads: 83
.pdf Fulltext (2,61 MB)

Search done in 0 sec.
Top
www.mo.gov.si Colophon   | Cookie settings Top