Our website uses cookies. For some of them we need your consent. Edit consent...

MoD Library and Information System

Search the digital library catalog
  • (Pomoč)
  • A-
  • A+
  • English (UK)
  • Slovenščina

Query: search in
search in
search in
search in
Work type: * old and bolonia study programme
Language:
Search in:
Options:
  Reset


11 - 18 / 18
First pagePrevious page12Next pageLast page
11.
Turbinski letalski motorji in varstvo okolja : diplomska naloga
Iztok Stančič, 2005

Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...turbinski motorji, motorji z notranjim izgorevanjem, varovanje okolja, izpušni plini, hrup, turbine, emisije plinov,...
Keywords: turbinski motorji, motorji z notranjim izgorevanjem, varovanje okolja, izpušni plini, hrup, turbine, emisije plinov, diplomske naloge
Published: 12.10.2017; Views: 5785; Downloads: 37
.pdf Fulltext (35,93 MB)

12.
Preoblikovanje Slovenske vojske : struktura, organizacija in vodenje varnostnega organa Slovenske vojske
Tomislav Komac, 2013

Abstract: Varnost za vsakega človeka predstavlja osnovni pogoj za njegovo delovanje in njegov obstoj. Enak pomen varnosti, ki velja za človeka kot posameznika v družbi, velja tudi za vse sisteme, med katere uvrščamo tudi Slovensko vojsko, kot nosilko vojaškega dela obrambnega podsistema v sistemu nacionalne varnosti Republike Slovenije. Varnost se v Slovenski vojski zagotavlja z izvajanjem varnostnega delovanja. Varnostno delovanje predstavlja sklop različnih aktivnosti, ki so usmerjene v izvajanje predpisanih ali standardiziranih procesov, nalog in ukrepov, s katerimi se doseže pričakovana oziroma zahtevana stopnja varnosti. Nosilci izvajanja varnostne dejavnosti v Slovenski vojski so štabno varnostni organi na vseh ravneh poveljevanja s svojo osnovno zmogljivostjo Vojaško policijo ter Obveščevalno varnostno službo, ki je sicer organ Ministrstva za obrambo neposredno podrejen ministru za obrambo, vendar za Slovensko vojsko izvaja pomembne aktivnosti iz področja varnostne zagotovitve. Zaključna naloga temelji na teoretičnih opisih o organiziranju, delovnih področjih in načinih delovanja, ki veljajo za vojaške varnostne organe in predstavljajo kriterije, na osnovi katerih se ugotavlja primernost trenutne organiziranosti štabno varnostnih organov v Slovenski vojski, kot enih izmed ključnih nosilcev varnostne dejavnosti v Slovenski vojski. Za izdelavo zaključne naloge so bili uporabljeni predvsem predpisi ter akti vodenja in poveljevanja, ki določajo pristojnosti, pooblastila in načine delovanja vojaških varnostnih organov, ter tudi podatki in informacije, ki so nastali, ali bili zbrani pri delu štabno varnostnega organa na strateški ravni poveljevanja.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ... varovanje, varnostna dejavnost, nosilci varnostne dejavnosti, štabno varnostni...
Keywords: varovanje, varnostna dejavnost, nosilci varnostne dejavnosti, štabno varnostni organ
Published: 08.11.2017; Views: 5602; Downloads: 84
.pdf Fulltext (593,37 KB)

13.
Varovanje objektov Slovenski vojski
Borut-Franc Stajnko, 2010

Abstract: V zadnjih letih se na varnostnem področju veliko investira v varnostno tehnnologijo, s čimer se posledično izboljšuje tudi kakovost varovanja objektov. V Slovenski vojski (v nadaljevanju SV) se spremljajo novi trendi s varnostnega področja. S povečevanjem in izboljšavami tehničnega varovanja se postopoma nadomešča fizična oblika varovanja v SV. V svoji diplomski nalogi bom predstavil tehnično in fizično varovanje objektov v SV, posebej pa bodo predstavljene posledice zmanjševanja fizičnega varovanja in uvajanja sodobnega tehničnega varovanja v SV in institucijah, ki so v sistemu varovanja objektov SV. Varovanje objektov, tako na tehnični kot na fizični način, je ena glavnih komponent pri zagotavljanju varnosti v SV. Z uvajanjem tehničnega varovanja je SV začela dopolnjevati fizično varovanje objektov. Zaradi skokovitega razvoja tehničnih sredstev za varovanje so pred kadri v SV vse večje zahteve po razumevanju in strokovnosti varovanja objektov. S vključevanjem slovenije v zvezo NATO, je SV dobila dodatne naloge v zavezniških kriznih operacijah. Od tega časa naprej so prioriteta postale operacije kriznega odzivanja,tako da je SV posledično dobila dodatno nalogo. Zaradi preobremenjenosti SV bi bilo v prihodnje potrebno razmisliti o uvedbi zasebnih podjetij v tehnično in deloma fizično varovanje sistema določenih objektov v SV.
Found in: ključnih besedah
Keywords: varovanje objektov, tehnično varovanje, fizično varovanje, Slovenska vojska, diplomske naloge
Published: 29.05.2019; Views: 5530; Downloads: 219
.pdf Fulltext (509,81 KB)

14.
Uporaba službenih psov v Slovenski vojski s poudarkom na varovanju
Andrej Beljan, 2019

Abstract: Lahko bi zapisali, da sta človek in pes zgodovinska prijatelj. V vsem času njunega prijateljevanja je človek proučeval njegove lastnosti in naravne zmogljivosti. Oboje je s pridom izkoriščal za svoje potrebe, ki so imele skozi zgodovino različne prioritete. Vseskozi pa je bila ena pomembnejših prioritet uporaba psa za vojaške namene. V ta namen je človek psa spreminjal in prilagajal, saj je s tem dosegal boljše rezultate na bojnem polju. Večina razvitih vojska uporablja psa tudi v današnjem času in se pri tem srečujejo z izzivi, ki se razlikujejo od preteklosti. Uspešno reševanje vseh današnjih izzivov nujno zahteva pogled v prihodnost, saj nam le ta daje smernice za delo na strokovnem področju. Delo na področju vojaške kinologije, ki je usmerjeno v prihodnost, ima zagotovo smisel in perspektivo. V kolikor nam bo uspevalo zagotavljati vse segmente sodobne vojaške kinologije, bomo lahko prispevali svoj del pri zagotavljanju varnosti, kar je naš osnovni namen in cilj.
Found in: ključnih besedah
Keywords: pes, vojaška kinologija, uporaba psa za vojaške namene, vodnik vojaškega psa, psi za iskanje, psi za varovanje
Published: 02.09.2019; Views: 7; Downloads: 3
Gradivo je na voljo samo prijavljenim uporabnikom!

15.
Varnost prireditve ob dnevu odprtih vrat vojašnice
Selma Lindič Kranjc, 2010

Abstract: Namen diplomskega dela je prikaz, načrtovanje in upoštevanje vseh varnostnih segmentov pri varovanju prireditve ob dnevu odprtih vrat vojašnice, kjer je veliko število obiskovalcev. Vsebina diplomskega dela je namenjena vsakemu človeku, ki se vključuje v mnoţico na kakršnikoli prireditvi (dan odprtih vrat, koncert, tekmovanja, srečanja %), saj nikoli ne pomisli, kakšni varnostni ukrepi so za to potrebni in koliko ljudi je za varnost angaţiranih. Opisano načrtovanje in izvedbo varovanja prireditve temelji na podatkih pridobljenih z usmerjenim intervjujem, lastnih izkušenj in na zakonski podlagi. Kot najpomembnejši, krovni, dokument glede varnostnih vprašanj, problematike, načrtovanja smo se oprli na dokument nacionalne varnosti, ki opredeljuje varnostna tveganja v Sloveniji. Pri tem smo ugotovili, da Slovenija ni izpostavljena večjim varnostnim tveganjem, razen naravnim in drugim nesrečam in kot posledice finančne krize tudi večjim odstotkom kriminalitete. V osrednjem delu pa smo podrobno opisali postopke zagotovitve varnosti. Glede na to, da obveščevalno-varnostna sluţba v sodelovanju z drugimi organi ni zaznala varnostne groţnje v tistem časovnem obdobju, lahko pričakujemo, da se prireditev varno izpelje. Izjema so nepredvidljivi dogodki, ki jih lahko pričakujemo v vsakem trenutku in na vsakem koraku. Skozi diplomsko delo smo ugotavljali, do kakšnih izrednih dogodkov bi lahko prišlo in za te dogodke pripravili varnostne ukrepe. Za upoštevanje primernih varnostnih ukrepov so potrebne tudi praktične izkušnje, ki nam jih je posredoval pripadnik SV Danijel Zaveljcina, ki si jih pridobiva na raznih varovanjih. Sodelovanje z lokalno policijsko postajo se je pokazala kot pozitivna izkušnja, saj je delovala predvsem preventivno in ker lokalni policisti poznajo svoje občane, lahko vodjo varnosti opozorijo tudi na tiste obiskovalce, ki imajo kriminalna nagnjenja.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...nacionalna varnost, varnostne grožnje, vojska, vojašnice, prireditve, varovanje, varnostni ukrepi, diplomske naloge...
Keywords: nacionalna varnost, varnostne grožnje, vojska, vojašnice, prireditve, varovanje, varnostni ukrepi, diplomske naloge
Published: 04.09.2019; Views: 5817; Downloads: 56
.pdf Fulltext (499,90 KB)

16.
Podporno delovanje Slovenske vojske pri reševanju migrantske krize
Zoran Leskovšek, 2016

Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...podporno delovanje, četa, varovanje državne meje, migrantska kriza, migranti, Slovenska vojska...
Keywords: podporno delovanje, četa, varovanje državne meje, migrantska kriza, migranti, Slovenska vojska
Published: 29.05.2020; Views: 4593; Downloads: 38
.pdf Fulltext (358,12 KB)

17.
Kulturna dediščina in njeno varovanje v času oboroženih spopadov
Rok Filipčič, 2021

Abstract: Kulturna dediščina oziroma kulturne dobrine so izraz zgodovinske tradicije nekega naroda. V zgodovini vojskovanja je bila kulturna dediščina pogosto uničena, poškodovana in izropana. Prispevek predstavlja zgodovinski razvoj mednarodnopravne zaščite kulturnih dobrin, obveznosti, ki jih imajo visoke pogodbenice Konvencije o varstvu kulturnih dobrin v primeru oboroženega spopada, nekatera najpomembnejša pravila glede varovanja kulturnih dobrin med oboroženimi spopadi, slovensko delovanje na obravnavanem področju ter pozitivne in negativne posledice (ne)varovanja kulturnih dobrin.
Found in: ključnih besedah
Keywords: varovanje kulturnih dobrin, oboroženi spopadi, Haaška konvencija
Published: 07.12.2021; Views: 2758; Downloads: 24
.pdf Fulltext (310,78 KB)

18.
Taktični postopki enot
Lin Regali, 2023

Abstract: Varnoste operacije so operacije, ki jih poveljnik izvaja za zagotavljanje zgodnjega in natančnega opozarjanja o sovražnih operacijah, za zagotavljanje časa in manevrskega prostora silam, ki jih varuje, da lahko reagirajo na sovražnika, ter za razvoj situacije, ki omogoča poveljniku učinkovito uporabo zaščitene sile. Končni cilj varnostnih operacij je zaščita sile pred presenečenjem in zmanjšanje neznank v kateri koli situaciji. Taktična naloga varovanja spada pod varnostne operacije, katere osnovna naloga je varovanje glavnine sil z bojevanjem za pridobivanje časa. Obenem pa nudi glavnini sil še zagotavljanje potrebnih izvidniških informacij, opazovanje sovražnika, preprečevanje sovražnikovega opazovanja in neposrednega obstreljevanja glavnine sil. V nalogi je predstavljena tudi osnovna delitev varovanja, kontrolni ukrepi ter temeljna izhodišča pri načrtovanju naloge varovanja.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...pod varnostne operacije, katere osnovna naloga je varovanje glavnine sil z bojevanjem za pridobivanje časa....
Keywords: varnostne operacije, bataljon, varovanje, zaščitne sile, glavnina sil
Published: 17.01.2024; Views: 915; Downloads: 32
.pdf Fulltext (1,26 MB)

Search done in 0 sec.
Top
www.mo.gov.si Colophon   | Cookie settings Top