Our website uses cookies. For some of them we need your consent. Edit consent...

MoD Library and Information System

Search the digital library catalog
  • (Pomoč)
  • A-
  • A+
  • English (UK)
  • Slovenščina

Query: search in
search in
search in
search in
Work type: * old and bolonia study programme
Language:
Search in:
Options:
  Reset


291 - 300 / 331
First pagePrevious page25262728293031323334Next pageLast page
291.
Vloga preverjanja gibalnih sposobnosti stalne sestave v bataljonu
Leon Finžgar, 2002

Found in: ključnih besedah
Summary of found: ... Slovenska vojska, športna vadba, gibalne sposobnosti...
Keywords: Slovenska vojska, športna vadba, gibalne sposobnosti
Published: 05.02.2020; Views: 2836; Downloads: 61
.pdf Fulltext (486,87 KB)

292.
PM organizacija in materialna formacija
David Ozebek, 2002

Found in: ključnih besedah
Summary of found: ... Slovenska vojska, vojaška organizacija, poveljevanje, poveljniška mesta...
Keywords: Slovenska vojska, vojaška organizacija, poveljevanje, poveljniška mesta
Published: 05.02.2020; Views: 2832; Downloads: 77
.pdf Fulltext (1,63 MB)

293.
Primerjava artilerije v Slovenski vojski in članicah Nata
Franci Dolanc, 2020

Abstract: Ključna naloga Slovenske vojske je izvajanje oboroženega boja, medtem ko je odgovornost in obveznost države, da vojski zagotovi vse (nujne) vire, ki so potrebni, da se le-ta pripravi na oborožen boj in je v njem tudi uspešna s čim manjšimi izgubami. Naloga države je, poleg zagotavljanja kadra in infrastrukture, predvsem zagotavljanje materialno-tehničnih sredstev in oborožitve. Na drugi strani pa je vojaška stroka odgovorna za njeno usposobljenost, motiviranost in pripravljenost. Vojska bo zmagovita le takrat, ko bosta tako država kot vojaška stroka izpolnila svoje obveznosti. Artilerija je del ognjene podpore in je skupaj z ostalimi bojnimi funkcijami zelo pomembna pri načrtovanju in izvedbi delovanj. Razvoj in modernizacija le-te pa je zaradi zaostrenih sodobnih varnostnih in obrambno-vojaških groženj ključnega pomena. V zaključni nalogi bomo zato poskušali ugotoviti primerljivost artilerije Slovenske vojske s primerljivimi vojskami članic Nata in ali je Slovenska vojska še vedno sposobna zagotavljati učinkovito ognjeno podporo.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...primerljivimi vojskami članic Nata in ali je Slovenska vojska še vedno sposobna zagotavljati učinkovito ognjeno...
Keywords: artilerija, ognjena podpora, Slovenska vojska, Nato
Published: 13.05.2020; Views: 74; Downloads: 46
Gradivo je na voljo samo prijavljenim uporabnikom!

294.
Ženske v Slovenski vojski na poveljniških dolžnostih na mednarodnih operacija in misijah
Ela Tonin Mali, 2020

Abstract: Slovenska vojska že dvaindvajset let sodeluje na mednarodnih operacijah in misijah. S svojim delom prispeva k pravični delitvi bremen znotraj članic Nata in EU ter krepi prepoznavnost Republike Slovenije v mednarodnem okolju. Slovenska vojska pošilja na mednarodne operacije in misije ustrezno usposobljene, povezljive in po standardih zavezništva opremljene enote, ki izvajajo naloge skladno z mandatom operacij in s sprejetimi pravili delovanja. Pri napotitvi kontingentov na mednarodne operacije in misije sprejemajo največ obveznosti prav poveljniki, ki so odgovorni tako za enoto kot tudi za izvedbo zaupane naloge. V zaključni nalogi nas je zanimalo, kako se s poveljniškimi dolžnostmi v mednarodnih operacijah in misijah soočajo ženske častnice Slovenske vojske. Ugotovili smo, da je delež ženskih poveljnic na mednarodnih operacijah in misijah glede na skupen obseg ženskih poveljnic v Slovenski vojski sorazmeren. Problem, ki smo ga pri tem zaznali je v ravneh poveljevanja, saj se večina teh poveljniških dolžnosti nanaša na začetniške poveljniške dolžnosti častnika (vod, četa), medtem ko so višje ravni poveljevanja v ženskih vlogah pojavljajo zelo redko. Pravzaprav nismo pri tem ugotovili nobenega sistematičnega pristopa, ki bi lahko vplival na nadaljevanje te sorazmernosti ženskega prevzemanja poveljniških dolžnosti na mednarodnih operacijah in misijah na višjih ravneh. Razlogov za (ne)odločanje žensk za prevzemanje poveljniških dolžnosti, ki smo jim v zaključni nalogi na podlagi izvedene ankete posvečali prav tako veliko pozornosti, je veliko. Po naših ugotovitvah je ta odločitev, ki jo vsaka častnica različno ponotranji, vezana na razmerje med formalnimi (dejansko uresničevanje karierne poti) in neformalnimi (usklajevanje družinskih obveznosti, vpetost v okolje) socializacijskimi dejavniki, ki z leti vse bolj otežujejo uresničevanje lastnih ambicij, še posebej ženski. Zaključna naloga prinaša v slovenski prostor in Slovensko vojsko zanimivo raziskavo o ženskem poveljniškem potencialu za mednarodne operacije in misije, ki je nastala na podlagi anketiranja častnic Slovenske vojske, ki so te dolžnosti neposredno izkusile v praksi. Zato so izsledki raziskave relevantni tudi za ključne odločevalce v Slovenski vojski pri nadaljnjem usmerjanju razvoja zlasti ženskega poveljniškega kadra.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ... Slovenska vojska že dvaindvajset let sodeluje na mednarodnih...
Keywords: Slovenska vojska, ženske poveljnice, mednarodne operacije in misije
Published: 13.05.2020; Views: 2872; Downloads: 168
.pdf Fulltext (1,02 MB)

295.
Razvoj gorskih zmogljivosti v Slovenski vojski
Bernard Polanec, 2020

Abstract: Skladno s Srednjeročnim obrambnim programom Republike Slovenije iz leta 2018 bo Slovenska vojska v letu 2018 do 2023 razvijala tudi lahko pehoto, eno ključnih vojaških zmogljivosti v Slovenski vojski, v katero uvrščamo motorizirane in gorske pehotne enote. Razvoj lahke pehote, točneje gorskih zmogljivosti ocenjujemo kot ustrezen cilj Slovenske vojske, vendar smo mnenja da trenutni razvoj omenjenih zmogljivosti ni ustrezen, saj naj bi omenjeni razvoj potekal že dve leti, le tega pa ni moč čutiti, ne videti. Glede na zgoraj navedeno smo v zaključni nalogi z naslovom Razvoj gorskih zmogljivosti v Slovenski vojski postavili dve raziskovalni vprašanji ter v nadaljevanju na podlagi ugotovljenih dejstev, lastnih izkušenj in znanja podali odgovore na omenjeni vprašanji. Ključni del zaključne naloge je predlaganje določenih rešitev, ki bi zagotavljale ustrezen razvoj gorskih zmogljivosti v Slovenski vojski. Z zaključno nalogo želimo izpostaviti, opozoriti strokovno javnost na trenutno, kritično stanje gorskih zmogljivosti v Slovenski vojski, kjer vzporedno podajamo tudi določene predloge, rešitve za omenjeno situacijo.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...programom Republike Slovenije iz leta 2018 bo Slovenska vojska v letu 2018 do 2023 razvijala...
Keywords: vojaške gorske zmogljivosti, gorsko bojevanje, Republika Slovenija, Slovenska vojska
Published: 15.05.2020; Views: 12; Downloads: 8
Gradivo je na voljo samo prijavljenim uporabnikom!

296.
Logistična podpora bojnega delovanja
Anita Sovič, 2016

Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...vojaška logistika, logistična podpora, bojno delovanje, Slovenska vojska...
Keywords: vojaška logistika, logistična podpora, bojno delovanje, Slovenska vojska
Published: 29.05.2020; Views: 2721; Downloads: 27
.pdf Fulltext (503,60 KB)

297.
Podporno delovanje Slovenske vojske pri reševanju migrantske krize
Zoran Leskovšek, 2016

Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...četa, varovanje državne meje, migrantska kriza, migranti, Slovenska vojska...
Keywords: podporno delovanje, četa, varovanje državne meje, migrantska kriza, migranti, Slovenska vojska
Published: 29.05.2020; Views: 2869; Downloads: 24
.pdf Fulltext (358,12 KB)

298.
Podporno delovanje SV
Aleš Hočevar, 2016

Found in: ključnih besedah
Summary of found: ... Slovenska vojska, podporno delovanje, četa, zaščita, reševanje in...
Keywords: Slovenska vojska, podporno delovanje, četa, zaščita, reševanje in pomoč, helikopterska reševalna skupina, reševanje v gorah
Published: 29.05.2020; Views: 2706; Downloads: 53
.pdf Fulltext (440,31 KB)

299.
Uporaba izvidniških enot na taktični ravni
Tilen Kavčič, 2016

Abstract: Slovenska vojska (SV) je eden od ključnih aparatov, ki je na voljo državi za ohranjanje njene neodvisnosti in nedotakljivosti. Zato se v nalogi ukvarjamo z enotami SV, ki so namenjene zaznavanju in zaščiti pred grožnjami v okolju delovanja. Takšne so obveščevalno-izvidniške enote, ki so sicer tesno povezane z zagotavljanjem informacij za proces sprejemanja odločitve. V nadaljevanju tako teče beseda o vlogi izvidniških enot SV, spremembah, ki jih je na tem področju pustila transformacija, vključili pa smo tudi krajšo predstavitev izvidniških enot tujih vojska. Ob koncu predstavimo možnost preoblikovanja izvidniških enot glede na ugotovljeno stanje varnostnih elementov. Upoštevaje zmogljivosti SV, podamo zaključke, ki služijo kot podlaga konstruktivni razpravi in ukrepom za izboljšanje stanja.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ... Slovenska vojska (SV) je eden od ključnih aparatov,...
Keywords: taktična raven, obveščevalno-izvidniško področje, izvidniške enote, Slovenska vojska
Published: 29.05.2020; Views: 2508; Downloads: 12
.pdf Fulltext (434,78 KB)

300.
Dejavniki poplav v RS in podporno delovanje SV pri nalogah varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
Gregor Tkalec, 2016

Abstract: Slovenija je poplavno ogrožena država. K pojavu poplav vse bolj prispevajo tudi človekovi posegi v naravo. Poplave in povodnji so eden izmed glavnih naravnogeografskih preoblikovalcev pokrajine. Kljub nekaterim ukrepom pogosto prizadene tudi naselja in posledično človeka. Obvladovanje nevarnosti poplav obsega številne ukrepe za preprečitev nastanka poplav, med katerimi sta najpomembnejši spremljaje in proučevanje poplavne nevarnosti. Ukrepanje ob poplavah zajema organizirano in učinkovito načrtovanje, tako na državni kot na lokalni ravni. Slovenska vojska je v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami vključena v obliki podpornega delovanja, v sklopu opravljanja temeljne naloge. Temeljni cilj vseh sodelujočih organizacij, ki so kakorkoli vključene v nacionalni sistem varnosti pa je zagotoviti večjo varnosti ljudi, premoženja, kulturne dediščine in okolja pred nevarnostmi naravnih in drugih nesreč.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...tako na državni kot na lokalni ravni. Slovenska vojska je v sistem varstva pred naravnimi...
Keywords: Slovenska vojska, poplave, zaščita in reševanje
Published: 01.06.2020; Views: 2676; Downloads: 12
.pdf Fulltext (554,55 KB)

Search done in 0 sec.
Top
www.mo.gov.si Colophon   | Cookie settings Top