Our website uses cookies. For some of them we need your consent. Edit consent...

MoD Library and Information System

Search the digital library catalog
  • (Pomoč)
  • A-
  • A+
  • English (UK)
  • Slovenščina

Query: search in
search in
search in
search in
Work type: * old and bolonia study programme
Language:
Search in:
Options:
  Reset


251 - 260 / 332
First pagePrevious page22232425262728293031Next pageLast page
251.
Sistem zgodnjega opozarjanja v Slovenski vojski : zaključna naloga
Milan Žagar, 2013

Abstract: Glokalizacija virov ogrožanja družb in sistemov ni nekaj na kar naj bi bila Slovenska vojska imuna. Spekter in dinamika kriz dviguje tempo ogrožanja. Sposobnost obrambe in preživetja je odvisno od pravočasnih in pravilnih reakcij, te pa od pravočasnih, pravilnih in dovolj zgodnjih opozoril. Njih zagotavlja sistem zgodnjega opozarjanja, ki deluje po osnovni logiki, da se okolja pred krizo oziroma okolja z naraščajočo ogroženostjo vedejo značilno drugače. Gre za vzorec tipičnega in sistematičnega ponavljanja, ki ga sistem zgodnjega opozarjanja prepozna, analizira, ovrednoti in kot napoved nadaljnjih dogodkov poda pripravljavcem obrambnih ukrepov. Potrebnost takšnega sistema dokazuje preprosto dejstvo, da ga imajo biološko vgrajenega vsa naravna bitja. Brez njega ni preživetja. Kaj pa Slovenska vojska? Ta takšnega sistema nima, zato je odvisna od informacij od zunaj, le-te pa dostikrat niso v skladu s potrebami Slovenske vojske. Naloga pojasnjuje sistem zgodnjega opozarjanja, način, metode in tehnike delovanja sistema, njegove prednosti in slabosti, predvsem pa podaja oceno nujnosti oblikovanja sistema zgodnjega opozarjanja na nacionalni ali obrambni ravni, v katerem bo aktivno sodelovala tudi Slovenska vojska.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...ni nekaj na kar naj bi bila Slovenska vojska imuna. Spekter in dinamika kriz dviguje...
Keywords: zgodnje opozarjanje, sistem indikatorjev, analiza, metoda, Slovenska vojska
Published: 21.11.2017; Views: 4865; Downloads: 65
.pdf Fulltext (435,52 KB)

252.
Prisotnost nedovoljenih drog v Slovenski vojski : primerjalna analiza med naborniškim in profesionalnim sistemom
Igor Tomše, 2012

Abstract: Slovenska vojska ni imuna na pojav uživanja prepovedanih drog, vprašanje je samo, v kolikšnem obsegu so le-te prisotne med njenimi pripadniki in ali lahko v prihodnosti računamo na zajezitev pojava ali pa utegne priti celo do eksponentne rasti števila uživalcev. Raziskava, ki je zajela vse pripadnike Slovenske vojske, je bila opravljena na osnovi zbranih podatkov o dogodkih v zvezi z mamili v Slovenski vojski, v okviru katerih so zbrani tudi podatki o številu udeležencev v teh dogodkih za obdobje od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2001. V tem času govorimo o naborniškem sistemu organiziranja Slovenske vojske. Ti podatki so bili nato obdelani s statističnimi metodami. Rezultati raziskave so pokazali, da obstaja linearni trend rasti števila dogodkov, povezanih z mamili, v odvisnosti od tega pa tudi števila udeležencev v teh dogodkih, iz česar se da sklepati, da se bo tudi v prihodnosti število uživalcev nedovoljenih drog med pripadniki Slovenske vojske povečevalo. Za dokaz te trditve bi bilo potrebno na enak način obdelati podatke za naslednje petletno obdobje od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2011. V tem času govorimo o profesionalnem sistemu organiziranja Slovenske vojske. Dobljene podatke za obe obdobji bi se nato medsebojno primerjalo.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ... Slovenska vojska ni imuna na pojav uživanja prepovedanih...
Keywords: nedovoljene (prepovedane, ilegalne) droge, Slovenska vojska
Published: 23.11.2017; Views: 5015; Downloads: 143
.pdf Fulltext (363,56 KB)

253.
Vključevanje borilnih veščin v proces vojaškega izobraževanja in usposabljanja v Slovenski vojski : zaključna naloga štabnega šolanja
Miha Jost, 2017

Abstract: Od profesionalnega pripadnika Slovenske vojske se pričakuje njegova najvišja možna motiviranost in usposobljenost za izvedbo poslanstva oziroma zadane naloge. Znanje borilnih veščin pomembno vpliva na usposobljenost pripadnikov za izvajanje nalog tako v okviru zagotavljanja nacionalne varnosti kakor tudi pri izvajanju nalog na mednarodnih operacijah in misijah. V zadnjem obdobju je bil narejen velik korak na področju vključevanja borilnih veščin v proces vojaškega izobraževanja in usposabljanja. Zaradi kompleksnosti vadbe in širokega spektra potrebnih znanj je pomembno, da so vaditelji ustrezno strokovno usposobljeni iz tehnik in postopkov, iz katerih izvajajo usposabljanje. V nalogi ugotavljam ali trenutni potrjen tečaj za vaditelje borilnih veščin udeležencem tečaja nudi zadostno znanje za varno in strokovno izvajanje usposabljanja predpisanih postopkov in tehnik ter kdo pravzaprav je dovolj strokoven, da lahko izvaja vse oziroma določene predpisane postopke in tehnike borilnih veščin. V nadaljevanju predstavim lastno videnje trenutnega stanja in možne rešitve.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...borilne veščine, Slovenska vojska, vaditelj borilnih veščin, tečaj...
Keywords: borilne veščine, Slovenska vojska, vaditelj borilnih veščin, tečaj
Published: 16.03.2018; Views: 4847; Downloads: 58
.pdf Fulltext (509,54 KB)

254.
Zaposlovanje in usposabljanje vojakov na prostovoljnem služenju vojaškega roka : zaključna naloga
Majda Butinar, 2012

Abstract: Temeljni namen zaključne naloge je na splošno prikazati prostovoljno služenje vojaškega roka kot obliko prostovoljnega usposabljanja državljanov in državljank za obrambo domovine. Različni dejavniki kot so številčno majhna populacija, ugovori vesti in zdravstveno nesposobni naborniki so pokazali, da obvezniški sistem popolnjevanja Slovenske vojske ni bil več primeren. Zato je bila odločitev o prenehanju izvajanja obveznega služenja vojaškega roka ena od ključnih odločitev v procesu profesionalizacije Slovenske vojske. Država je tako ponudila državljanom novo obliko usposabljanja za obrambo domovine, ki temelji na prostovoljni odločitvi posameznika, da se bo vojaško usposabljal v času prostovoljnega služenja vojaškega roka. V nalogi je predstavljeno kako se državljan lahko vključi v prostovoljno služenje, kateri pravno normativni akti to omogočajo in po kakšnem programu se usposabljajo. Predstavila sem tudi raziskavo, ki jo je med prostovoljci izvedel Obramboslovni raziskovalni center. Raziskava je pokazala, da mladi, ki se odločijo za prostovoljno služenje vojaškega roka izstopajo predvsem po pozitivnem odnosu do vojske oziroma do vojaškega poklica in različnih oblik vojaške "službe".
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ... Slovenska vojska, vojak, prostovoljno služenje, program temeljnega vojaškostrokovnega...
Keywords: Slovenska vojska, vojak, prostovoljno služenje, program temeljnega vojaškostrokovnega usposabljanja
Published: 19.03.2018; Views: 4652; Downloads: 113
.pdf Fulltext (197,78 KB)

255.
Problematika manjkajoče in poškodovane opreme v SV na primeru 17. BVP : zaključna naloga
Miran Prosen, 2012

Abstract: Skrb za materialno-tehnična sredstva (MTS) je ena izmed najpomembnejših stvari v vojaškem življenju, saj le tako lahko pričakuješ, da bo oprema pravilno delovala v trenutku, ko jo boš rabil. Nivo vzdrževanja MTS pa se največkrat ugotovi pri izvedbi poveljniških pregledov. V Slovenski vojski (SV) se v zadnjem času pojavlja problematika manjkajočih in poškodovanih MTS. Ker je teh primerov v enotah relativno veliko, se od Ministrstva za obrambo (MORS) pričakuje, da bo področje plačila škode za manjkajočo in poškodovano opremo sistemsko uredil. Iz zakonov in podzakonskih aktov, ki obstajajo je zelo enostavno izluščiti postopkovnik, ki bi to problematiko sistemsko uredil.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...materialno-tehnična sredstva, Slovenska vojska, Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, vzdrževanje,...
Keywords: materialno-tehnična sredstva, Slovenska vojska, Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, vzdrževanje, manjko, poškodba
Published: 19.03.2018; Views: 4760; Downloads: 40
.pdf Fulltext (286,37 KB)

256.
Vpliv časa letenja na gibalne sposobnosti letalskih posadk : zaključna naloga
Maks Žitko, 2012

Abstract: Poklic vojaškega pilota in tehnika letalca zahteva visoko stopnjo psihofizičnih sposobnosti, saj morajo ti pripadniki SV pod ekstremno rizičnimi pogoji in veliko obremenitvijo ustrezno in učinkovito upravljati z zračnim plovilom. Zahtevno in dolgotrajno šolanje skrajšuje čas za operativno sposobnost posameznikov za uspešno izvajanje letalskih nalog. Namen pričujoče raziskave je bil ugotoviti vpliv starosti na gibalne sposobnosti letalskih in helikopterskih posadk. V raziskavo je bilo zajetih 69 pripadnikov letalskih in helikopterskih posadk SV v testni skupini in 69 pripadnikov SV iste starosti v kontrolni skupini. Podatke smo izbrali s pomočjo naslednjih testov: sklece, dviganje trupa in tek na 3200m. Podatki so obdelani s statističnim programom SPSS verzija 20.0. Izračunali smo osnovne statistične parametre za posamezne spremenljivke. Za analizo povezanosti starosti z ostalimi spremenljivkami smo uporabili Pearsonov korelacijski koeficient Rezultati so pokazali, da obstaja statistično pomembna povezljivost med starostjo in ostalimi tremi spremenljivkami. Starost pomembno vpliva na gibalne sposobnosti članov letalskih posadk. Ta vpliv je manjši na repetitivno moč ramenskega obroča, kot na moč trupa in aerobne sposobnosti. To kaže na večje obremenitve hrbtenice, kot ramenskega obroča. Zaskrbljujoč pa je tudi vpliv starosti na aerobne sposobnosti. Raziskava predstavlja izhodišče za nadaljnjo proučevanje vpliva starosti na gibalne sposobnosti in lahko predstavlja izhodišče za določanje ciljev kondicijske vadbe članov letalskih posadk Slovenske vojske.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ... Slovenska vojska, vojaški piloti, gibalne sposobnosti, letalske naloge,...
Keywords: Slovenska vojska, vojaški piloti, gibalne sposobnosti, letalske naloge, starost, kondicijska vadba
Published: 20.03.2018; Views: 4824; Downloads: 56
.pdf Fulltext (384,25 KB)

257.
Odnosi z javnostmi kot strateško orodje pri komuniciranju mednarodnih operacij in misij : zaključna naloga višjega štabnega tečaja
Dušan Petrovič, 2018

Abstract: V današnjem globalnem kompleksnem svetu, ki je tesno prepleten s potrebo po nenehnem dvosmernem komunikacijskim procesom in procesom digitalizacije, so družbene spremembe stalnica. V dobi hitrih sprememb, ki ji zakonodajni proces in s tem ustrezna pravna regulacija področja ne more slediti, je lahko vsak ustvarjalec novic. Sočasno se izgublja pomen kakovostnega podajanja informacij v nasprotju s ponujeno konstrukcijo realnosti, ki nam jih vsiljujejo sodobni mediji. Novinarsko poročanje nadomeščajo različne uredniško vodene in usmerjane informacijske operacije. Zaradi razvoja sistema prenosa novic lahko praktično vsa dogajanja spremljamo tako rekoč v živo in boj ponudnikov informacij zato to, kdo bo prvi, postaja vedno bolj neusmiljen. Zato so klasični mediji izgubili monopol nad delitvijo novic in namesto ustvarjalca so postali vir za informacije. Slovenska vojska se mora vsemu naštetemu nenehno prilagajati in kot verodostojen partner v nacionalnem in mednarodnem okolju prizadevati tudi na področju odnosov z javnostmi. Zato morajo strokovnjaki za odnose z javnostmi imeti izjemno odprt dostop do informacij znotraj sistema, ki jih morajo nato hitro, kakovostno posredovati zainteresiranim javnostim, tako da skrbijo za ugled organizacije, večajo razumevanje in podporo javnosti za njeno delovanje. Predmet preučevanja zaključne naloge so odnosi z javnostmi kot orodje pri komuniciranju mednarodnih operacij in misij. V njej želimo poudariti pomen učinkovitih odnosov z javnostmi v sodobnem okolju ter na podlagi teoretičnih in praktičnih spoznanj analizirati aktivnosti ob napotitvi prvega slovenskega kontingenta v Natove sile okrepljene prednje prisotnosti na vzhodu. V prvi polovici naloge so predstavljena teoretična izhodišča in značilnosti odnosov z javnostmi v Natu in Republiki Sloveniji. V drugem delu se s pomočjo analitičnega preučevanja naloga osredotoči na analizo zakonodaje in ključnih dokumentov obravnavanega področja ter procesa in dokumentov ob napotitvi prvega slovenskega kontingenta v Natove sile okrepljene prednje prisotnosti na vzhodu.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...namesto ustvarjalca so postali vir za informacije. Slovenska vojska se mora vsemu naštetemu nenehno prilagajati...
Keywords: komuniciranje, odnosi z javnostmi, mednarodna operacija in misija, okrepljena prednja prisotnost, Nato, Slovenska vojska
Published: 14.06.2018; Views: 4797; Downloads: 60
.pdf Fulltext (738,43 KB)

258.
Zvest Bogu in domovini
2018

Abstract: Molitvenik slovenskega vojaka (evangeličanske veroizpovedi) je sestavljen iz osnovnih molitev tako katoliške kot evangeličanske cerkve. V njem so zbrane tudi različne molitve, ki so nastale na misijah in se nanašajo na različne situacije, v katerih se pripadnik SV lahko znajde. Primeren je tudi za priprave na prejem zakramentov in oblikovanje različnih slavij, tako na delovnem mestu kot misijah in v domačem okolju.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...molitve, evangeličani, slovenska vojska, elektronske knjige...
Keywords: molitve, evangeličani, slovenska vojska, elektronske knjige
Published: 30.08.2018; Views: 4611; Downloads: 75
.pdf Fulltext (9,38 MB)

259.
Vloga Slovenske vojske pri zagotavljanju kibernetske varnosti slovenske družbe
Marko Košir, 2018

Abstract: Kiberprostor1 je v nalogi predstavljen kot globalna družbeno-tehnološka domena vitalnega pomena za delovanje sodobne družbe, zato je skrb za učinkovito odzivanje na grožnje in sistematičen pristop k njegovi varnosti velik izziv tudi za Slovensko vojsko. Tako Nato kot Evropska unija (EU) sta v svojih strategijah opredelila izhodišča za ustrezno odzivanje držav članic. Predstavljene so pristojne mednarodne in slovenske področne institucije ter aktivnosti oboroženih sil ZDA, Nemčije in Avstrije kot primeri globalnega, regionalnega in lokalnega pristopa h kibernetski obrambi. Slovenija je na podlagi svoje Strategije kibernetske varnosti in Zakona o informacijski varnosti formalno uredila v nalogi opisane pogoje za ustrezno informacijsko varnost in odzivanje na kibernetske grožnje, kjer se nakazujejo možnosti za prispevek Slovenske vojske (SV) k splošni kibernetski varnosti slovenske družbe. S tem v zvezi so v nalogi nakazani možni pristopi k urejanju kibernetske obrambe v Slovenski vojski in s tem povezani izzivi kot del sestavin vojaške obrambe.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...iberprostor, kibernetska varnost, kritična infrastruktura, kibernetska obramba, Slovenska vojska...
Keywords: kiberprostor, kibernetska varnost, kritična infrastruktura, kibernetska obramba, Slovenska vojska
Published: 07.01.2019; Views: 4608; Downloads: 225
.pdf Fulltext (1,90 MB)

260.
Slovenska vojska do 2025 in naprej
Franjo Lipovec, 2018

Abstract: V zaključni nalogi Slovenska vojska do 2025 in naprej - izzivi in priporočila smo se osredotočili na identifikacijo možnih sprememb, ki bodo zagotavljale delovanje SV v prihodnosti glede na spremenjeno varnostno okolje. V nalogi smo analizirali trenutno stanje, ugotavljali slabosti in prednosti ter ponujali priporočila za organiziranost in delovanje SV glede na spremenjeno varnostno okolje. S tem namenom smo ugotavljali ali preoblikovanje SV sledi transformacijskim procesom v zavezništvu. Z uporabo koncepta DOTMLPF-I in razvoja vojaških zmogljivosti pa smo opredelili področja, ki jih je treba za učinkovito izvajanje nalog okrepiti. Nalogo smo razdelili na deset poglavij. Najprej smo predstavili vlogo, namen in naloge SV, ki izhajajo iz strateških dokumentov RS. Sledi predstavitev transformacijskega imperativa zavezništva s poudarkom na okolju vojskovanja prihodnosti. S proučevanjem sodobnih geopolitičnih strateških trendov smo ugotavljali vire ogroženosti v prihodnosti ter njihov vpliv na transformacijo vojska. V nadaljevanju smo ugotavljali vlogo sodelovanja v zavezništvu in odgovore na sodobne izzive prihodnosti. Z analizo stanja v SV smo določili slabosti in priložnosti za izboljšanje. Na podlagi dobljenih rezultatov in diskusije smo ugotovili, da je SV v stagnaciji in ne podpira vojskovanja v prihodnosti. Z izvedeno analizo razvoja vojaških organizacij v prihodnosti ter pregleda strateških konceptov Nata pa, da mora SV za uspešno delovanje v prihodnosti slediti transformacijskim imperativom zavezništva. Ob koncu smo podali tudi priporočila za delovanje SV v prihodnosti. Zavedamo se, da so priporočila težko dosegljiva, vendar brez dolgoročne vizije razvoja SV do leta 2050 kratkoročno ne bomo mogli določiti prave poti za doseganje dolgoročnih ciljev. Temeljna ugotovitev naloge je torej bila, da je SV treba do leta 2025 in naprej oblikovati kot majhno, ampak še vedno dovolj močno vojaško silo, ki lahko s trajnostnimi viri zagotavlja visoko usposobljene in izurjene združene sile, ki so povezljive z vojskami držav zaveznic Nata in partnerji ter ima operativni fokus na Evropo in regijo JV Evrope s poudarkom na zahodnem Balkanu. Pri svojem delovanju upošteva principe varnostnega sodelovanja, izražene v strateških dokumentih Nata.
Found in: ključnih besedah
Keywords: Slovenska vojska, Nato, DOTMLF-I, vojskovanje prihodnosti, varnostno okolje
Published: 09.01.2019; Views: 4408; Downloads: 184
.pdf Fulltext (830,41 KB)

Search done in 0 sec.
Top
www.mo.gov.si Colophon   | Cookie settings Top