Our website uses cookies. For some of them we need your consent. Edit consent...

MoD Library and Information System

Search the digital library catalog
  • (Pomoč)
  • A-
  • A+
  • English (UK)
  • Slovenščina

Query: search in
search in
search in
search in
Work type: * old and bolonia study programme
Language:
Search in:
Options:
  Reset


Search without a query returns a maximum of 100 hits!

21 - 30 / 100
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
21.
Uvodnik
Liliana Brožič, 2024

Keywords: obrambna politika, nacionalna varnost, varnostni izzivi, geopolitika
Published: 18.04.2024; Views: 685; Downloads: 5
.pdf Fulltext (359,88 KB)
This document has many files! More...

22.
Dejavnosti Ministrstva za obrambo Republike Slovenije na področju zelenega prehoda
Robert Šipec, Srečko Kravcar, Ines Osterc, Ljubomir Vasilevski, 2024

Abstract: Podnebne spremembe imajo pomemben vpliv na varnostno situacijo. Tudi v mednarodnem okolju so prepoznane ne le kot okoljevarstveni, temveč tudi kot varnostni izziv. Podnebne nepredvidljivosti se kažejo v političnih, gospodarskih, družbenih in varnostnih posledicah. Mednarodna skupnost si prizadeva za krepitev podnebne odpornosti, saj to hkrati pomeni tudi preprečevanje potencialnih okoliščin za eskalacijo konfliktov. Globalna strategija EU (2016) poudarja, da je obvladovanje tveganj, povezanih s podnebnimi spremembami, ključnega pomena za varnost in blaginjo Evrope. Oborožene sile bodo morale biti v prihodnje še bolje pripravljene na delovanje v skrajnih podnebnih razmerah. Da to ne bi vplivalo na njihovo operativno učinkovitost, morajo zmanjšati emisije toplogrednih plinov in odvisnost od fosilnih goriv. Naravne nesreče, ki jih povzročajo podnebne spremembe, postajajo vse pogostejše, njihova intenziteta pa vse večja, zato bodo oborožene sile vedno bolj pomembne pri zagotavljanju humanitarne pomoči in podpore ob nesrečah ter izrednih dogodkih. Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije in Slovenska vojska si že dolgo prizadevata za doseganje ciljev iz podnebnih ambicij Evropske unije. To vključuje področje izboljšanja energetske učinkovitosti, energetske sanacije infrastrukturnih kapacitet, zmanjšanje ogljičnega odtisa, izboljšanja trajnostne mobilnosti, ozaveščanje, izobraževanje itn. Ministrstvo opravlja tudi aktivno vlogo pri povezovanju znanja in idej s področja trajnostnih politik, saj sodeluje v številnih projektih ter domačih in mednarodnih delovnih skupinah, kjer se oblikujejo rešitve za »zeleno« in hkrati tudi varno prihodnost. Ključ do uspeha na področju zelenega prehoda je, da obrambni sistem postane okolju prijaznejši in učinkovitejši obenem. Zato je ministrstvo pomemben operativni deležnik, ki soustvarja prihodnost na področju učinkovitega ravnanja z energijo ter se zaveda pomena »zelene« prihodnosti. Poleg vsakodnevnega operativnega opravljanja svojih nalog želi na prihodnost vplivati tako s svojim delom in aktivnostmi kakor tudi z zgledom.
Keywords: klimatske spremembe, zeleni prehod, oborožene sile, ogljični odtis
Published: 16.04.2024; Views: 641; Downloads: 9
.pdf Fulltext (208,23 KB)

23.
Deset let pozneje
Miha Šlebir, 2024

Abstract: Islamska država Iraka in Levanta je junija 2014 sprožila večjo vojaško ofenzivo in v le nekaj dneh zavzela obsežno območje v severnem Iraku, vključujoč mesto Mosul. Pri tem je maloštevilna in lahko oborožena vojska islamskih borcev v beg poslala številnejše in bolje oborožene branilce. V prispevku smo skušali pojasniti izid spopada in izluščiti glavne dejavnike, ki so prispevali k uspehu napadalcev na eni oziroma kolapsu branilcev na drugi strani. Metodološko je prispevek zasnovan kot študija primera vojaške operacije.
Keywords: Islamska država Iraka in Levanta, Mosul, vojaška strategija
Published: 16.04.2024; Views: 627; Downloads: 8
.pdf Fulltext (181,12 KB)

24.
Umetna inteligenca v vojaškem izobraževanju in usposabljanju
Jasna Fedran, 2024

Abstract: Slovenska vojska in znotraj nje Center vojaških šol sta, tako kot številne izobraževalne ustanove, postavljena pred dejstvo, da izobraževalne cilje dosežeta s pomočjo novih izobraževalnih tehnologij in se modernizirata z uvajanjem umetne inteligence. Za Slovensko vojsko kot sistem je bistveno, da aktivno spremlja prizadevanja na področju umetne inteligence v izobraževanju in usposabljanju, tako na nacionalni kot na evropski ravni, ter kontinuirano vrednoti njen potencial in ocenjuje tveganja. Pomembno je, da se pred začetkom uvajanja umetne inteligence ustrezno poduči o njeni kritični, učinkoviti in etični uporabi v vojaškem izobraževalnem okolju, dejavno sodeluje s slovenskimi ter sorodnimi tujimi izobraževalnimi, znanstvenoraziskovalnimi in razvojnimi ustanovami, se ustrezno opismeni in praktično usposobi. Le tako se bodo usvojeno znanje ter izkušnje drugih strok in držav s področja umetne inteligence v izobraževanju in usposabljanju ustrezno prenesli na vse ravni Slovenske vojske, v prvi vrsti na Center vojaških šol, katerega primarno poslanstvo je kakovostno vojaško izobraževanje in usposabljanje ter izvajanje znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti. Tako bo Slovenska vojska prispevala k uresničitvi enega izmed pomembnih razvojno-usmerjevalnih ciljev, ki se nanaša na oblikovanje sodobnejšega sistema vojaškega izobraževanja in usposabljanja ter odraža verodostojnost izobraževalne, znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti na področju vojaške znanosti kot sistema vojaških ved.
Keywords: vojaško izobraževanje in usposabljanje, znanstvenoraziskovalna dejavnost in razvoj, etična načela, vojaške vede
Published: 16.04.2024; Views: 779; Downloads: 35
.pdf Fulltext (254,14 KB)

25.
Vpliv digitalizacije na vojaško delovanje, poveljevanje in odločanje
Pavel Vuk, 2024

Abstract: Prispevek kritično obravnava vpliv digitalizacije in tehnologije znanja, kot so internet stvari, velepodatki in umetna inteligenca, na spreminjanje vojaške organizacije ter njene prakse poveljevanja in odločanja. Poseben poudarek je namenjen tudi medsebojnemu vplivu tehnologije in večdomenskega delovanja na vojaškem področju kot ključnima pokazateljema zmožnosti prihodnjega vojskovanja, pri čemer bodo v nasprotju s preteklimi kvantitativnimi štele majhne kvalitativne razlike. Glede na razvojne trende bo prav tehnologija znanja tista, ki bo večinoma predstavljala strateško tehtnico med zmago in porazom. Brez upoštevanja in uporabe tega znanja bo vojska na bojišču že v začetku imela slabši taktični in strateški položaj, ki ga bo določalo hitro sprejemanje odločitev v kontekstu sposobnosti analiziranja velikih količin podatkov. Ta preobrazba prinaša tako možnosti kot izzive za vojaško organizacijo pri uveljavljanju naprednih tehnologij, v katerih imajo podatki vse pomembnejšo vlogo. Prispevek ponuja razmislek o uporabi dveh novih konceptov: digitalnega poveljevanja s poslanstvom in digitalnega odločanja.
Keywords: velepodatki, umetna inteligenca, internet stvari, vojaška organizacija, digitalno poveljevanje s poslanstvom, digitalno odločanje
Published: 16.04.2024; Views: 767; Downloads: 7
.pdf Fulltext (299,21 KB)

26.
Pomen učne analitike za izboljšanje kakovosti e-učenja v Slovenski vojski
Darko Ščavničar, 2024

Abstract: Hiter razvoj, uporaba in razpoložljivost tehnologije ustvarjajo nove priložnosti na vseh področjih človekovega življenja. Količina ustvarjenih podatkov je ogromna, temu pa sledi napredek pri zbiranju, obdelavi in analizi velikih podatkov za različne namene, kot so različne industrije, znanost, zdravstvo in tudi izobraževanje. Cilj podatkovne znanosti v izobraževanju je bolje razumeti in izboljšati učne procese s pomočjo vpogledov, ki temeljijo na podatkih. Učna analitika proučuje, kako uporabiti podatkovno rudarjenje, strojno učenje, obdelavo jezika, vizualizacijo in pristope interakcije med človekom in računalnikom, da bi učencem, izobraževalcem ter vodjem institucij pomagali izboljšati učne procese in prakso poučevanja.
Keywords: učenje, analiza podatkov, učna analitika
Published: 15.04.2024; Views: 575; Downloads: 10
.pdf Fulltext (518,59 KB)

27.
Uvod
Pavel Vuk, Jasna Fedran, 2024

Published: 15.04.2024; Views: 700; Downloads: 25
.pdf Fulltext (78,78 KB)
This document has many files! More...

28.
29.
Udejanjanje poveljevanja v bataljonu
Mihela Onič, 2023

Abstract: Za hierarhično organizacijo kot je SV je v prvi vrsti pomembna urejenost normativnih aktov. Urejenost in skladnost normativnih aktov je pomembna tudi, ko govorimo o udejanjanju poveljevanja v bataljonu. Poveljnik bataljona ima zakonsko pristojnost poveljevanja in odločanja, zato je potrebno, da normativne akte dobro pozna, jih spoštuje, saj le na ta način lahko odgovorno in učinkovito udejanja vodenje in poveljevanje in realizacijo nalog enote. Pri udejanjanju vodenja in poveljevanja v bataljonu ne moremo mimo ključnih normativnih aktov, ki urejajo kadrovsko področje ter omejitve, katere je potrebno upoštevat pri načrtovanju nalog enote. Koncept poveljevanja na podlagi poslanstva sega v 19. stoletje v čas pruske vojske in so ga na prelomu 20. stoletja poimenovali auftragstaktik. Izraz se je ohranil vse do danes in ga je prevzelo mnogo vojska po svetu, med njimi tudi SV, ki ga je prevedla v poveljevanje s poslanstvom. Za učinkovito implementacijo tega koncepta je potrebno upoštevati ključna načela kot so: kompetence, medsebojno zaupanje, vzajemno razumevanje, poveljnikova namera, ukazi s poslanstvom in namero, disciplinirana iniciativa ter sprejem tveganja. Skozi primer opravljene raziskave znotraj SV se je izkazalo, da pri posameznih načelih obstajajo določeni izzivi na katerih bi v prihodnje bilo potrebno graditi, da bi lahko govorili o tem, da so znotraj SV izpolnjeni vsi kriteriji za učinkovito poveljevaje s poslanstvom.
Keywords: poveljniki bataljonov, poveljevanje s poslanstvom, normativni akti, kadri
Published: 18.01.2024; Views: 946; Downloads: 42
.pdf Fulltext (543,62 KB)

30.
Taktični postopki enot
Lin Regali, 2023

Abstract: Varnoste operacije so operacije, ki jih poveljnik izvaja za zagotavljanje zgodnjega in natančnega opozarjanja o sovražnih operacijah, za zagotavljanje časa in manevrskega prostora silam, ki jih varuje, da lahko reagirajo na sovražnika, ter za razvoj situacije, ki omogoča poveljniku učinkovito uporabo zaščitene sile. Končni cilj varnostnih operacij je zaščita sile pred presenečenjem in zmanjšanje neznank v kateri koli situaciji. Taktična naloga varovanja spada pod varnostne operacije, katere osnovna naloga je varovanje glavnine sil z bojevanjem za pridobivanje časa. Obenem pa nudi glavnini sil še zagotavljanje potrebnih izvidniških informacij, opazovanje sovražnika, preprečevanje sovražnikovega opazovanja in neposrednega obstreljevanja glavnine sil. V nalogi je predstavljena tudi osnovna delitev varovanja, kontrolni ukrepi ter temeljna izhodišča pri načrtovanju naloge varovanja.
Keywords: varnostne operacije, bataljon, varovanje, zaščitne sile, glavnina sil
Published: 17.01.2024; Views: 915; Downloads: 32
.pdf Fulltext (1,26 MB)

Search done in 0 sec.
Top
www.mo.gov.si Colophon   | Cookie settings Top