Our website uses cookies. For some of them we need your consent. Edit consent...

MoD Library and Information System

Search the digital library catalog
  • (Pomoč)
  • A-
  • A+
  • English (UK)
  • Slovenščina

Query: search in
search in
search in
search in
Work type: * old and bolonia study programme
Language:
Search in:
Options:
  Reset


Search without a query returns a maximum of 100 hits!

91 - 100 / 100
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
91.
Vključitev profesionalnega sistema vojaškega izobraževanja v učnoznanstveni prostor institucionalnega izobraževanja
Darko Ščavničar, 2023

Abstract: Sodobne varnostne razmere, tehnološki in vojaškostrateški dejavniki vojaške poklice izpostavljajo nenehnemu prilagajanju. Eden izmed ukrepov, ki zagotavlja učinkovito odzivanje na spremembe, je ustrezna prilagoditev sistema vojaškega izobraževanja in usposabljanja. Tako veljavni predpisi omogočajo prilagoditev vsebine in načina izvajanja osnovnih in nadaljevalnih programov vojaškega izobraževanja in usposabljanja, da bodo usmerjeni v doseganje sodobnih standardov na področju pridobivanja uporabnih sposobnosti ter splošnega in vojaškega strokovnega znanja, skladni s standardi v javnem sistemu izobraževanja v Republiki Sloveniji ter primerljivi s standardi zveze Nato.
Keywords: vojaška profesija, javni izobraževalni sistem
Published: 03.04.2023; Views: 1250; Downloads: 18
.pdf Fulltext (155,40 KB)

92.
Eight months of war in Ukraine
Berthold Sandtner, 2023

Abstract: There are three major dimensions which justify a closer examination when looking at the implications for the development of armed forces from lessons from the war in Ukraine: the strategic, conceptual/doctrinal, and capability development dimensions. Nuclear deterrence capabilities, as well as alliances, turned out to be paramount multipliers at the strategic level. Doctrinally, a comprehensive understanding of hybrid warfare should trigger a capability development, not only fuelled by likelihood but also by considering the most dangerous courses of action. Finally, capabilities should be generated, provided and trained for what they are planned to be employed for. A robust and capable command and control architecture is paramount in order to compensate conventional asymmetry and act decisively and successfully.
Keywords: war in Ukraine, Austrian Armed Forces, military capability development, command and control, nuclear deterrence, hybrid warfare
Published: 03.04.2023; Views: 1409; Downloads: 12
.pdf Fulltext (459,33 KB)

93.
The geopolitical frame of the Ukrainian war and its implications
Boris Rutar, 2023

Abstract: Geopolitics, addressing the interests of particular state actors, has always played a role in international affairs. This article looks at the war in Ukraine as a means to identify the interests of Russia, the United States and the European Union. Since the outcome of the war will also be geopolitics, the article also addresses this aspect.
Keywords: war, Russia, USA, Europe
Published: 03.04.2023; Views: 1239; Downloads: 14
.pdf Fulltext (136,80 KB)

94.
Poskus utemeljitve habilitacijskega področja vojaški menedžment, voditeljstvo in etika
Dejan Okovič, 2023

Abstract: Slovenska vojska ima od leta 1992 skoraj nespremenjen interni sistem vojaškega izobraževanja in usposabljanja. Kljub večkrat ugotovljenim dejstvom, da razpolaga z vsemi potrebnimi viri, je bilo preoblikovanje v smeri približevanja javnemu izobraževalnemu sistemu kljub zapisanim usmeritvam v temeljnih razvojnih in strokovnih dokumentih do zdaj neuspešno. Leta 2021 je ponovno začel potekati podoben proces. Ali je ustanovitev Visoke vojaške šole prava pot za dosego dolgoletnih ambicij? Ali bo tokrat dovolj modrosti, volje in poguma, da bodo uresničili, kar je že nekaj časa očitno kot na dlani? Po tridesetih letih vzpostavljamo pogoje za oblikovanje vojaških ved, določamo potrebno terminologijo in organiziramo habilitacijska področja, ki bodo temelj za izvajanje znanstvenoraziskovalnih in pedagoških procesov. Prispevek razkriva stanje pred ustanovitvijo Visoke vojaške šole in po njej, predstavlja njena pomen in vlogo ter predstavlja cilje delovanja, oblikovanje in vsebine habilitacijskega področja vojaški menedžment, voditeljstvo in etika. Avtor opiše metodologijo, s katero je bila izvedena naloga, in predstavi svoje pomisleke ter prepričanja glede vloge in pomena habilitacijskega področja.
Keywords: habilitacije, habilitacijsko področje, vojaški menedžment, etika, voditeljstvo
Published: 03.04.2023; Views: 1307; Downloads: 16
.pdf Fulltext (178,58 KB)

95.
Fakulteta vojaških ved ali izzivi vojaškega izobraževanja v Slovenski vojski
Tomaž Kladnik, 2023

Abstract: Avtor na podlagi arhivskih virov in literature v prvem delu članka opiše razvoj vojaškega izobraževanja v oboroženih silah Republike Slovenije, ki se je z njihovim nastankom leta 1991 na novo oblikovalo, in sicer od osnovnega usposabljanja vojakov nabornikov do najvišjih oblik vojaškega izobraževanja in znanstvenoraziskovalnega dela na področju vojaških ved. V drugem delu predstavi mogoč razvoj vojaškega izobraževanja, ki bi potekal, tako kot v drugih zavezniških državah, v smeri vključevanja v bolonjski izobraževalni in znanstvenoraziskovalni sistem.
Keywords: bolonjski izobraževalni sistem, Slovenska vojska, Republika Slovenija
Published: 03.04.2023; Views: 1305; Downloads: 14
.pdf Fulltext (137,62 KB)

96.
Metodologija raziskovanja v vojaški veščini, znanosti, vojaških vedah
Jasna Fedran, 2023

Abstract: Namen prispevka je predstaviti ključne vsebinske sklope oziroma tematike, potrebne za teoretično razumevanje raziskovanja, ter praktični pristop k izvedbi raziskave, in tako pri bralcih, zlasti nosilcih in izvajalcih vojaških izobraževalnih programov v Slovenski vojski, vzbuditi raziskovalno zanimanje. Vsebinski sklopi oziroma tematike so v celoti uporabne in ključne za razumevanje raziskovanja v vojaški veščini, znanosti, vojaških vedah, precej pa tudi v drugih, nevojaških, raziskovalnih vedah, področjih in podpodročjih. Poudarek je na metodah in uporabi združenega raziskovanja, saj je bilo ugotovljeno, da združeni rezultati raziskav, zbrani s kvalitativnimi in kvantitativnimi metodami, dajejo celovitejše odgovore na vprašanja glede določenih raziskovalnih problemov.
Keywords: kvalitativno raziskovanje, kvantitativno raziskovanje, mešane metode
Published: 03.04.2023; Views: 1507; Downloads: 217
.pdf Fulltext (171,15 KB)

97.
Vojska in vojaška misel
2023

Published: 31.03.2023; Views: 2483; Downloads: 211
.pdf Fulltext (1,68 MB)

98.
Vojaško študijsko potovanje
Blaž Torkar, 2023

Keywords: taktična vaja brez moštva, ogled bojišča, zgodovina, študija primera
Published: 02.02.2023; Views: 1635; Downloads: 138
.pdf Fulltext (633,10 KB)

99.
Vojaška infrastruktura in razvojni potenciali za njeno izboljšanje
Uroš Žibert, 2022

Abstract: Vojaška infrastruktura je eden izmed pomembnih elementov vojaške zmogljivosti. Zagotavlja bistvene razmere za življenje, delo in usposabljanje pripadnikov ter podporo za delovanje. Izpostavljena je novim sodobnim varnostnim grožnjam in hitremu tehnološkemu razvoju, pri čemer mora poskrbeti za potrebe vojske, biti mora finančno vzdržna in omogočati prihodnji razvoj. Vojska mora vzpostaviti infrastrukturni razvoj, ki bo zagotovil doseganje rezultatov in ohranil odzivnost na spreminjajoče se varnostno okolje ter aktualne težnje. Slovenska vojska je na podlagi analiz in zavedanja glede stanja vojaške infrastrukture, varnostnih groženj ter hitrega tehnološkega razvoja v zadnjem načrtovanem obdobju začela intenzivne procese načrtovanja razvoja in posodobitve vojaške infrastrukture. Cilj tega je stroškovno vzdržna, optimizirana in prilagojena vojaška infrastruktura, ki bo podpirala delovanje Slovenske vojske tako zdaj kot v prihodnosti.
Keywords: vojaška infrastruktura, razvoj, zmogljivost, model, trendi
Published: 13.01.2023; Views: 1715; Downloads: 129
.pdf Fulltext (3,56 MB)

100.
Poveljevanje na podlagi poslanstva – pogoji za njegovo uspešno implementacijo v Slovensko vojsko
Aleš Umek, 2022

Abstract: Doktrina Slovenske vojske opredeljuje poveljevanje na podlagi poslanstva kot temeljno obliko vodenja, vendar pa tega modela vodenja ni preprosto izvajati. Za njegovo uspešno izvedbo mora biti izpolnjenih več pogojev. Zato avtor analizira uspešnost izvajanja koncepta poveljevanja na podlagi poslanstva v sodobnih zahodnih vojskah, predvsem v ameriški vojski, predlaga smernice za uspešno izvedbo koncepta in primerja, ali Slovenska vojska izpolnjuje kriterije za uspešno izvedbo poveljevanja na podlagi poslanstva. Ker smernic za izvajanje poveljevanja na podlagi poslanstva ni veliko, avtor poskuša skozi koncept opolnomočenja ugotoviti, kako je z izvajanjem poveljevanja na podlagi poslanstva v Slovenski vojski. Avtor ugotavlja, da v Slovenski vojski še niso izpolnjeni vsi pogoji za uspešno izvajanje poveljevanja na podlagi poslanstva v praksi, in opozarja, katerim področjem je treba dati večji poudarek, da bo izvajanje uspešno, ter predlaga, kaj je treba narediti na strateški ravni, da bi predstavljena koncepta lahko zaživela v Slovenski vojski.
Keywords: poveljevanje na podlagi poslanstva, vodenje, opolnomočenje
Published: 13.01.2023; Views: 1523; Downloads: 99
.pdf Fulltext (1,18 MB)

Search done in 0 sec.
Top
www.mo.gov.si Colophon   | Cookie settings Top