Knjižnično-informacijski in založniški center

O spletni strani

Nova gradiva
 • PRIROčNIK ZA IZDELAVO PROJEKTNEGA NAčRTA IZVEDBE EKSPERIMENTA KONCEPTA
  Publikacije MORS

 • Horvat Mladen:
  TERITORIALNA OBRAMBA VZHODNOšTAJERSKE POKRAJINE (7. PŠTO) V VOJNI ZA SLOVENIJO 1991 : MAGISTRSKO DELO
  Publikacije MORS

 • Mrak Andrej:
  VPLIV RAZVOJA VOJAšKE OPREME TER OBOROžITVE NA IZOBRAžEVANJE IN USPOSABLJANJE VOJAKOV IN PODčASTNIKOV : DIPLOMSKO DELO
  Publikacije MORS

 • Kržičnik Žiga:
  ENERGIJSKA BILANCA VEčNAMENSKE LADJE : DIPLOMSKA NALOGA VISOKOšOLSKEGA STROKOVNEGA šTUDIJSKEGA PROGRAMA I. STOPNJE STROJNIšTVO
  Publikacije MORS

  V diplomskem delu smo obravnavali večnamensko ladjo Triglav 11, ki je last Slovenske vojske in 430. mornariškega diviziona in je namenjena patruljiranju ter zaščiti slovenske obale. Cilj je bil analiza energijskih tokov na ladji v različnih obratovalnih režimih. Popis energijskih tokov smo izvajali z meritvami na ladji, ko je bilo to mogoče, druge podatke smo dobili preko podatkovnih vmesnikov, nekaj pa smo jih morali oceniti. Določili smo največje porabnike energije, popisali tri delovne režime, ki so najbolj pogosti ter jih med seboj primerjali. Prvi stacionarni otočni režim je bil na privezu, kjer smo za proizvodnjo električne energije za porabnike uporabili dizelski agregat in porabili 5.077 kWh energije v obliki goriva. Drugi režim je bil prav tako na privezu, ko je ladja priključena na distribucijsko omrežje, kjer smo porabili 944,04 kWh električne energije. Tretji režim je bil merjen med plovbo, kjer smo poleg dizelskega agregata uporabljali tudi pogonske motorje. Ugotovljeno je bilo, da je v primeru plovbe ekstremen porabnik pogonski motor, ki je porabil 76160 kWh energije v obliki dizelskega goriva, sledijo pa mu dizelski agregat, ki je porabil 5.585 kWh. Skupna porabljena električna energija je znašala 971,33 kWh v 24 urah, kar je predstavljalo časovno naš delovni cikel.

Drugi informacijski viri

 

 

 
www.mo.gov.si Kolofon Na vrh