Our website uses cookies. For some of them we need your consent. Edit consent...

MoD Library and Information System

Show document
  • A-
  • A+
  • English (UK)
  • Slovenščina

Title:Uporaba zunanjih virov (outsourcing) za potrebe logistike Slovenske vojske : zaključna naloga
Authors:Pakiž, Vlado (Author)
Prebilič, Vladimir (Mentor) More about this mentor... New window
Kopač, Erik (Co-mentor)
Language:Slovenian
Work type:Specialist thesis
Organization:PŠŠ - Command and Staff School
Abstract:Outsourcing je izraz, ki izhaja iz besedne zveze %outside resourse using%, v slovenščino pa ga prevajamo kot uporaba zunanjih virov. Je zelo razširjena metoda. V logistiki se uporablja takrat, ko podjetja nedonosne sektorje v podjetju izločijo in jih predajo v izvrševanje zunanjemu izvajalcu, s tem pa pridobijo možnost, da se osredotočijo na svojo ključno in glavno dejavnost, za katero so specializirani. S pomočjo te metode si podjetje lahko pridobi konkurenčne prednosti in tako postane najboljše na svojem področju. Spreminjanje varnostnega okolja v Evropi je imelo močan vpliv tudi na preoblikovanje oboroženih sil, ki je usmerjeno k precejšnjemu zmanjšanju finančnih sredstev in števila aktivnih sil, hkrati pa zagotavljanju večje mobilnosti, prilagodljivosti in učinkovitosti. Vse te naloge predstavljajo za vojaško logistiko nove in velike izzive. Da bi uspešno podpirala operativne vojaške enote, mora biti tudi sama zgrajena na enakih kriterijih, poleg tega pa mora biti še ekonomična. Oblikovanju učinkovite in ekonomične vojaške logistike lahko prispevajo izkušnje in sodobne rešitve poslovne (podjetniške) logistike, treba jih je samo prilagoditi vojaškim logističnim sistemom. V nalogi sem se osredotočili na pomen in uporabo zunanjega izvajanja v vojaški logistiki, pri čemer gre za specializirana podjetja, ki prevzemajo opravljanje posamezne logistične funkcije za potrebe vojske. Predstavili sem tudi prednosti in slabosti uporabe zunanjega izvajanja. Mnenja sem, da se bo uporaba zunanjih virov kljub omenjenim negativnim dejstvom vsako leto povečevala in tako prispevala k izboljšanju delovanja logistike v Slovenski vojski.
Keywords:logistika, zunanje izvajanje del, Outsourcing, Slovenska vojska
Year of publishing:2008
Publisher:[V. Pakiž]
Source:Poljče
UDC:64.015:347.4/.5:355.41
COBISS_ID:3028430 Link is opened in a new window
Note:avtor Vlado Pakiž. ,Na vrhu nasl.str.: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Slovenska vojska, Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje, Poveljniško štabna šola, 5. generalštabno vojaško izobraževanje in usposabljanje častnic in častnikov Slovenske vojske. ,Mentor Vladimir Prebilič, komentor Erik Kopač. ,Slovenska vojska, Center vojaških šol, Poveljniško štabna šola. ,Bibliografija: f. 86-76. ,Povzetek ; Summary.; 69 f. ; 30 cm.
Views:9769
Downloads:218
Files:.pdf SPEC_Pakiz_Vlado_i2008.pdf (577,81 KB)
MetadataXML DC-XML DC-RDF
Categories:Document is not linked to any category.
:
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Secondary language

Language:English
Abstract:Outsourcing is an expression that comes from of phrase %outside resource using%. It is a very widespread method. In logistics it is used when companies separate unprofitable sectors from their businesses and hand them over to outside performers gaining possibility to focus on their core activities for which they are specialized. With the help of this method a company can get competitive advantage and become number one on its field. Changes in safety environment in Europe had strong impact also on a transformation of armed forces that it is aimed towards considerable reduction of financial means and number of active forces. At the same time larger mobility, adaptability and efficiency is assured. All these tasks represent new and grate challenges for military logistics. To successfully support military units, military logistic has to be build on the same criteria as well as it has to be economical. Experiences from contemporary business logistic can contribute to the formation of effective and economical military logistic, but they have to be modified to suit military logistic systems. In my thesis I focused on the importance and use of outsourcing in military logistic. Here we are talking about specialized companies that take over separate logistic functions for military purposes. I also presented advantages and weaknesses of the use of outsourcing. By my opinion, outsourcing, though its mentioned weaknesses, will increase every year and will contribute to the improvement of Slovenian Armed Forces logistic.

Comments

Leave comment

To comment you have to login.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back
www.mo.gov.si Colophon   | Cookie settings Top