Our website uses cookies. For some of them we need your consent. Edit consent...

MoD Library and Information System

Show document
  • A-
  • A+
  • English (UK)
  • Slovenščina

Title:Sodobni terorizem kot asimetrična grožnja varnosti Črni gori : magistrsko delo
Authors:Bigović, Milan (Author)
Prezelj, Iztok (Mentor) More about this mentor... New window
Language:Slovenian
Work type:Master's thesis/paper
Organization:PŠŠ - Command and Staff School
Abstract:Terorizem je v sodobnem svetu ena ključnih asimetričnih groženj nacionalni in mednarodni varnosti. Magistrsko delo obravnava potencialne teroristične grožnje varnosti Črne gore, sistemsko urejenost Črne gore v zoperstavljanju terorizmu, protiteroristično politiko Črne gore in z njo povezano protiteroristično zakonodajo, nosilce protiterorističnih aktivnosti v Črni gori in njihovo medsebojno sodelovanje. Glede na potencialne teroristične grožnje Črno goro najbolj ogroža mednarodni terorizem. Takšna grožnja izhaja iz geopolitičnega in geostrateškega položaja države v regiji oziroma zaradi njenih meja z državami, v katerih so pripadniki terorističnih organizacij, nadalje zaradi udeležbe njenih pripadnikov v mednarodnih operacijah in misijahter tudi zaradi privlačnosti države kot turistične destinacije, pojava vahabizma na njenem ozemlju itd. Glede na problematiko potencialne teroristične ogroženosti Črne gore se naloga osredotoča na pomen in vlogo nacionalnovarnostnega sistema Črne gore pri zoperstavljanju terorizmu ter poudarja pomembnost vzpostavitve sodobne zakonodajne ureditve in učinkovitega sodelovanja ter usklajevanja vseh subjektov nacionalnovarnostnega sistema pri zoperstavljanju terorizmu, pa tudi potrebo po sodelovanju med državami v regiji ter na mednarodni ravni. Za učinkovito zoperstavljanje terorizmu je pomembno, da se Črna gora vključuje v mednarodne varnostne organizacije, predvsem v NATO, v okviru katerega bo zagotovo povečala raven lastne varnosti tudi v prihodnje.
Keywords:terorizem, Črna gora, nacionalnovarnostni sistem, geopolitični položaj, zoperstavljanje terorizmu, policija, Agencija za nacionalno varnost
Year of publishing:2012
Publisher:[M. Bigović]
Source:Ljubljana
UDC:323.28(497.16)(043.5)
COBISS_ID:4633806 Link is opened in a new window
Views:12164
Downloads:302
Files:.pdf RAZ_Bigovic_Milan_i2012.pdf (683,41 KB)
MetadataXML DC-XML DC-RDF
Categories:Document is not linked to any category.
:
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Secondary language

Language:English
Title:Modern terrorism as an asymmetric threat to the security of Montenegro
Abstract:Terrorism is one of the key asymmetric threats to national and international security in the modern world. This Master's thesis deals with potential terrorist threats to the security of Montenegro, Montenegroʼs systemic regulation in countering terrorism, its counterterrorism policy and the associated anti-terrorist legislation, holders of counter-terrorism activitiesin Montenegro and their mutual cooperation. Given the potential terrorist threats, Montenegroʼs greatest threat is international terrorism. Such a threat results from the geopolitical and geostrategic position of the country in the region and from the fact that it borders countries in which members of terrorist organisations are located. Moreover, the threat results from the participation of the countryʼs members in international operations and missions, as well as from the country's attractiveness as a tourist destination, the emergence of Wahhabism in its territory etc. With respect to the issue of potential terrorist threats to Montenegro, the thesis focuses on the importance and role of the countryʼs national security system in countering terrorism and stresses the importance of establishing a modern regulatory regime and effective cooperation and coordination of all entities of the national security system in countering terrorism, as well as the need for cooperation between the countries in the region and at the international level. To effectively tackle terrorism, it is important to include Montenegro in international security organisations, especially NATO, under which it will certainly increase the level of own security in the future.
Keywords:terrorism, Montenegro, national security system, geopolitical situation, counter-terrorism, police, National Security Agency

Comments

Leave comment

To comment you have to login.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back
www.mo.gov.si Colophon   | Cookie settings Top