Our website uses cookies. For some of them we need your consent. Edit consent...

MoD Library and Information System

Show document
  • A-
  • A+
  • English (UK)
  • Slovenščina

Title:Pogum : njegovo zaznavanje, razvoj in vrednotenje v Slovenski vojski
Authors:Kunstelj, Aleš (Author)
Garb, Maja (Mentor) More about this mentor... New window
Language:Slovenian
Work type:Master's thesis/paper
Organization:PŠŠ - Command and Staff School
Abstract:Odličnost sodobnih vojaških organizacij temelji na homogenih kolektivih, ki imajo enake ideale in so visoko motivirani za dosego poslanstva organizacije. Vojaške organizacije so zaradi svojih tradicionalnih okvirjev in zlasti svojega osnovnega namena povsem specifično okolje, ki zahteva od posameznika več. Sodobni posameznik, ki se želi uspešno integrirati v vojaško organizacijo in v njej delovati v duhu poslanstva, se mora preoblikovati in pred lastne interese postaviti interese organizacije, poleg tega mora biti pripravljen žrtvovati vse za cilje organizacije. Ker je to s stališča posameznika nenaravno, tega ne more storiti sam, zato mora v to preoblikovanje poseči organizacija. To magistrsko delo je študija vrednote poguma v Slovenski vojski, ki nakazuje, da pogum celo na lestvici »manj pomembnih« vrednot ne zavzema najbolj uglednega mesta. Najbolj zaznane oblike poguma so ravno najmanj verjetne, vendar očitne in ekstremne, ki izhajajo zlasti iz fizičnega žrtvovanja in tveganja. Najbolj vsakdanje oblike poguma, ki se nanašajo predvsem na pravična socialno orientirana dejanja, pa so zaznane celo kot negativne oblike obnašanja. Vzpostavitev okolja in oblikovanje razmer, v katerih bi lahko posameznik pred družbene vrednote postavil vrednote svoje organizacije, zahteva visoko profesionalnost in ekstremne napore, saj mora organizacija zamenjati vlogo »družbe«.
Keywords:vrednota, vrlina, organizacijska vrednota, pogum
Year of publishing:2012
Publisher:[A. Kunstelj]
Source:Ljubljana
UDC:17.022.1:355.1/.3(497.4)(043.2)
COBISS_ID:31466333 Link is opened in a new window
Views:8013
Downloads:103
Files:.pdf RAZ_Kunstelj_Ales_i2012.pdf (618,32 KB)
MetadataXML DC-XML DC-RDF
Categories:Document is not linked to any category.
:
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Secondary language

Language:English
Title:Pogum - njegovo zaznavanje, razvoj in vrednotenje v Slovenski vojski
Abstract:Excellency of modern military organisations is based on homogenous teams that share common ideals and are highly motivated to achieve a mission of the organisation. Largely because of their traditional frame and basic purpose military organisations are specific environments that take more than just an individual. Contemporary individual who wants to be successfully integrated in to a military organisation and act as a mission oriented member has to transform and put aims of the organisation in front of his own interests, besides that one has to be prepared to sacrifice all for the aims of the organisation. That is unnatural from the individual point of view, so one is not able to transform himself, and organisation has to offer some assistance in that process. This Master work is a Study of value of courage in the Slovenian Armed Forces which implies that value of courage even amongst “less important” values isn’t the most respected one. The most perceived kinds of courage are actually less possible but obvious and extreme, which derive especially from physical sacrifice and risk. Most needed kinds of courage in everyday life, which relate to just socially oriented acts, are perceived even as a negative kind of behaviour. Forming up an environment and conditions in which an individual can substitute his social values with his organisational values demands high levels of professionalism and extreme effort because organisation has to take over the role of »society«.
Keywords:value, virtue, organisational value, courage

Comments

Leave comment

To comment you have to login.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back
www.mo.gov.si Colophon   | Cookie settings Top