Our website uses cookies. For some of them we need your consent. Edit consent...

MoD Library and Information System

Show document
  • A-
  • A+
  • English (UK)
  • Slovenščina

Title:Vojna za suverenost Slovenije : zaključna naloga
Authors:Tršelič, Anton (Author)
Bernik, Valerija (Mentor) More about this mentor... New window
Language:Slovenian
Work type:Specialist thesis
Organization:ŠČ - Officer Candidate School
Abstract:Slovenija je več let bivala v skupnosti s šestimi republikami in dvema pokrajinama. V SFR Jugoslaviji so po smrti doživljenjskega predsednika Josipa Broza Tita 4. maja 1980 z vso silovitostjo izbruhnili vsi nakopičeni problemi in nerešeni mednacionalni in medrepubliški odnosi. Država se je spuščala v najtežjo politično, gospodarsko in socialno krizo do tedaj. Prišlo je do trenjmed narodi, saj so bili med seboj zelo različni v več pogledih: jezikovno, kulturno, versko, narodnostno . Konec osemdesetih in v začetku devetdesetih let pa je prišlo do večjih nesoglasij zaradi neustreznega načrtovanja in izvajanja gospodarskega razvoja, financiranja federacije itd.Do vojne za Slovenijo je prišlo zaradi nasprotovanja slovenskim težnjam podecentralizaciji in demokratizaciji. Decembra 1990 se je večina prebivalcev Slovenije odločila za samostojno in neodvisno državo. Oborožen nastop proti demokratičnim spremembam v Sloveniji in na Hrvaškem je JLA začela pripravljatiže po večstrankarskih volitvah maja 1990 in sicer z odvzemom večine orožja TO. Skupščina Republike Slovenije je 25. 6. 1991 sprejela Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije ter Deklaracijo o neodvisnosti. Med 25. in 26. 6. 1991 so oklepne enote Jugoslovanske ljudske armade prodrle iz Hrvaške v Slovenijo oziroma so se začele premikati iz vojašnic v Sloveniji na cilje na meji, da bi jih zaprle.Slovenija je morala svojo samostojnost doseči skozi vojno, ki je trajala deset dni, vendar pa je v teh nekaj dneh terjala številne žrtve. Toda na koncu je dosegla svoj težko pričakovan cilj, ki je bil neuresničljiv skozi stoletja. Slovenija je postala samostojna in neodvisna država.
Keywords:osamosvojitev Slovenije, JLA, teritorialna obramba, manevrska struktura narodne zaščite, majniška deklaracija, Slovenija, zgodovina, 1989-1991
Year of publishing:2009
Publisher:[A. Trselič]
Source:Krško
UDC:94(497.4)"1991":355.4
COBISS_ID:3711182 Link is opened in a new window
Views:10396
Downloads:824
Files:.pdf SPEC_Trselic_Anton_i2009.pdf (928,49 KB)
MetadataXML DC-XML DC-RDF
Categories:Document is not linked to any category.
:
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Secondary language

Language:English
Abstract:Slowenien eksistierte lange Jahre als ein Teil der Gemeinschaft aus sechs Republiken und zwei autonomen Provinzen. In der sozialistischen foederativen Republik Jugoslawien kam es am 4. Mai 1980 nach dem Tod des Praesidenten Josip Broz Tito, zu zahlreichen ungeloesten Problemen auf nationaler und zwischenstaatlicher Ebene. Slowenien stuerzte es in die schwerste wirtschaftliche und soziale Krise bis dahin. Es kam zu vielen Konflikten, weil sich die Voelker untereinander sehr verschieden waren und zwar in vielen Aspekten, was die Sprache, Kultur, Religion anbelangte. Ende der 80 - iger bzw. Anfang der 90 - iger Jahre kam es zu noch groesseren Differenzen, inerster Reihe wegen nicht sachgemaeser Planung und Ausfuehrung der wirtschaftlichen Entwicklung bei der der Finanzierung der Foederation usw.Der Krieg fuer Slowenien ist wegen des Wiederstands gegen die BestrebungSloweniens nach einer Dezentralisierung und einem Wunsch nach Demokratie ausgebrochen. Im Dezember 1990 hat sich die Mehrheit der Slowenenfuer einen sebstaendigen und unabhaengigen Staat entschlossen. Ein bewaffnetes Vorgehen gegen die demokratischen Veranderungen in Slowenien und Kroatien hat die Jugoslawische Volksarmee bereits im Mai 1990 vorbereitet, und zwar nach den mehrpartaischen Wahlen. Die teritoriale Vereteidigung wurde fast bis zur Gaenze entwaffnet. Die Vollversammlung der Republik Slowenien hatte am 25. Juni 1991 die Grund - Verfassungsurkunde ueber die Selbststaendigkeit und Unabhaengigkeit Sloweniens angenommen. Am 25. und 26.Juli 1991 drangen die Panzertruppen der jugoslawischen Volksarmee aus Kroation nach Slowenien bzw. bewegten sich aus den Kasernen in ganz Slowenien zu den Zielen an den Grenzen, um diese sperren zu koennen. Slowenien erlagte ihre Unabhaengigkeit durch den 10 - taegigen Krieg, der viele Opfer forderte. Am Ende erreichte Slowenien ihr langersehntes Ziel, welches bis dahin durch viele Jahrzehnte nicht in Efuellung gegangen war. Slowenien ist heute ein selbstaendiger und unabhaengiger Staat.
Keywords:Unabhaengikeit Sloweniens, jugoslawische Volksarmee, teritoriale Verteteidigung, Manoever Struktur der nationalen Verteteidigung, Mai Urkunde

Comments

Leave comment

To comment you have to login.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back
www.mo.gov.si Colophon   | Cookie settings Top