Our website uses cookies. For some of them we need your consent. Edit consent...

MoD Library and Information System

Show document
  • A-
  • A+
  • English (UK)
  • Slovenščina

Title:Zagotovitev delovanja čete v sestavi bataljonske bojne skupine v ofenzivnem in defenzivnem delovanju pri izvedbi premikov in oskrbe : zaključna naloga
Authors:Kračun, Rajko (Author)
Tomažič, Gorazd (Mentor) More about this mentor... New window
Language:Slovenian
Work type:Specialist thesis
Tipology:2.10 - Specialist Thesis
Organization:PŠŠ - Command and Staff School
Abstract:Razvijanje Bataljonske bojne skupine Slovenske vojske izhaja iz nacionalnih interesov Republike Slovenije in nalog, ki jih pogojujeta polnopravno članstvo v zvezi Nato in razvoj skupne obrambne politike Evropske unije. Temu se prilagaja razvoj logistični enot. Nosilec logistične podpore Bataljonske bojne skupine je logistična četa. V svoji sestavi ima vod za oskrbo, vod za transport, vod za tehnično vzdrževanje in zdravstveni vod. Vod za oskrbo nosi glavno breme logistične podpore v ofenzivnih in defenzivnih delovanjih. Pripravlja logistični paket s ključnimi sredstvi oskrbe (strelivo in gorivo) in izvaja transport le tega do ene ali več čet v boju. Transport se izvaja v obliki taktičnih logističnih konvojev. Taktični konvoj mora biti vedno pripravljen na nevarnosti iz okolja in na reakcijo ob stiku s sovražnikom, zato je ključnega pomena poznavanje in izurjenost bojnih postopkov vseh udeležencev. Taktični konvoj mora biti načrtovan in koordiniran v detajle, njegova izvedba pa natančna in brezhibna. Pogoj za uspešnost ofenzivnih in defenzivnih delovanj je logistična podpora ob pravem času, na pravem mestu ter z pravimi in zadostnimi količinami.
Keywords:bataljonska bojna skupina, logistična podpora, oskrba, konvoj, ofenzivno delovanje, defenzivno delovanje
Year of publishing:2016
Publisher:[R. Kračun]
Source:Maribor
UDC:355.41:355.313(043.4)
COBISS_ID:17571331 Link is opened in a new window
Views:4877
Downloads:52
Files:.pdf SPEC_Kracun_Rajko_i2016.pdf (924,73 KB)
MetadataXML DC-XML DC-RDF
Categories:Document is not linked to any category.
:
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Secondary language

Language:English
Abstract:Developing Battalion Battle Group (BBSk) Slovenian army is apparent from the national interests of the Republic of Slovenia and the tasks of which the full membership in NATO and the development of a common defense policy for the European Union. This accommodates the development of logistics units. Holder logistical support BBSk the logistical company. In its composition, the supply line, water transport, water for technical maintenance and medical treatment. Supply line to bear the brunt of logistical support in the offensive and defensive operations. Preparing the logistics package with key supply resources (ammo and fuel) and performs transportation of it to one or more of the troops in combat. Transportation is carried out in the form of tactical logistics convoys. Tactical convoy must always be ready to hazards from the environment and on the reaction when in contact with the enemy, and it is essential knowledge and the skills of combat operations of all participants. Tactical convoy must be planned and coordinated in detail, and its implementation precise and flawless. The condition for the success of the offensive and defensive operations of the logistical support at the right time in the right place and the right and sufficient quantities.
Keywords:logistic support, battalion battle group, supply, convoy, offensive operation, defensive operation

Comments

Leave comment

To comment you have to login.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back
www.mo.gov.si Colophon   | Cookie settings Top