Our website uses cookies. For some of them we need your consent. Edit consent...

MoD Library and Information System

Search the digital library catalog
  • (Pomoč)
  • A-
  • A+
  • English (UK)
  • Slovenščina

Query: search in
search in
search in
search in
Work type: * old and bolonia study programme
Language:
Search in:
Options:
  Reset


1 - 10 / 20
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
2.
Vloga in mesto Slovenske vojske v boju proti asimetričnim grožnjam, s poudarkom na terorizmu : zaključna naloga
Aleksander Eberhart, 2012

Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...asimetrija, terorizem, Slovenska vojska, dimenzije ogrožanja nacionalne varnosti, medresorno...
Keywords: asimetrija, terorizem, Slovenska vojska, dimenzije ogrožanja nacionalne varnosti, medresorno sodelovanje
Published: 11.12.2012; Views: 10220; Downloads: 390
.pdf Fulltext (695,81 KB)

3.
Upor talibanov : med gverilo in terorizmom
Zdravko Aleksić, 2012

Abstract: Magistrsko delo obravnava oblike vojskovanja talibanov, pri čemer je glavni poudarek na asimetričnem vojskovanju, v katerem gverilsko vojskovanje in terorizem predstavljata osnovno taktiko. Afganistan kljub desetletnim naporom mednarodne skupnosti postaja vse bolj nestabilna in varnostno problematična država. Talibansko uporniško gibanje od leta 2002 uspešno gradi svojo uporniško organizacijo in povečuje število vojaških aktivnosti. Svoj vpliv iz južnega in jugovzhodnega dela širi tudi v zahodni in severni del države. Čeprav je gverilsko vojskovanje značilno za uporniške skupine, je analiza vojskovanja talibanskega uporniškega gibanja pokazala, da v njihovem vojskovanju prevladujejo teroristične oblike delovanja, kar potrjuje, da v konceptu asimetričnega vojskovanja terorizem postaja vse bolj uporabljana taktična oblika. Talibani poskušajo s terorjem prisiliti prebivalstvo v podporo, saj se zavedajo, da je za dosego končnega cilja podpora prebivalstva ključna. Z uporabo asimetričnega vojskovanja se spreminjajo tudi značilnosti njihove uporniške organizacije. Ugotovitve analize vojskovanja kažejo na spremenjeno taktiko talibanov, ki so zaradi nemoči napada na mednarodne varnostne sile svoje aktivnosti usmerili predvsem v civilno prebivalstvo. Njihov način vojskovanja povzroča mednarodnim in afganistanskim varnostnim silam težave, na katere trenutno nimajo odgovora, vendar ga bo za uspešen zaključek operacije vsiljevanja miru nujno treba poiskati.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...asimetričnem vojskovanju, v katerem gverilsko vojskovanje in terorizem predstavljata osnovno taktiko. Afganistan kljub desetletnim naporom...
Keywords: talibani, asimetrično vojskovanje, terorizem, uporništvo
Published: 29.01.2013; Views: 12349; Downloads: 199
.pdf Fulltext (1,52 MB)

4.
Sodobni terorizem kot asimetrična grožnja varnosti Črni gori : magistrsko delo
Milan Bigović, 2012

Abstract: Terorizem je v sodobnem svetu ena ključnih asimetričnih groženj nacionalni in mednarodni varnosti. Magistrsko delo obravnava potencialne teroristične grožnje varnosti Črne gore, sistemsko urejenost Črne gore v zoperstavljanju terorizmu, protiteroristično politiko Črne gore in z njo povezano protiteroristično zakonodajo, nosilce protiterorističnih aktivnosti v Črni gori in njihovo medsebojno sodelovanje. Glede na potencialne teroristične grožnje Črno goro najbolj ogroža mednarodni terorizem. Takšna grožnja izhaja iz geopolitičnega in geostrateškega položaja države v regiji oziroma zaradi njenih meja z državami, v katerih so pripadniki terorističnih organizacij, nadalje zaradi udeležbe njenih pripadnikov v mednarodnih operacijah in misijahter tudi zaradi privlačnosti države kot turistične destinacije, pojava vahabizma na njenem ozemlju itd. Glede na problematiko potencialne teroristične ogroženosti Črne gore se naloga osredotoča na pomen in vlogo nacionalnovarnostnega sistema Črne gore pri zoperstavljanju terorizmu ter poudarja pomembnost vzpostavitve sodobne zakonodajne ureditve in učinkovitega sodelovanja ter usklajevanja vseh subjektov nacionalnovarnostnega sistema pri zoperstavljanju terorizmu, pa tudi potrebo po sodelovanju med državami v regiji ter na mednarodni ravni. Za učinkovito zoperstavljanje terorizmu je pomembno, da se Črna gora vključuje v mednarodne varnostne organizacije, predvsem v NATO, v okviru katerega bo zagotovo povečala raven lastne varnosti tudi v prihodnje.
Found in: ključnih besedah
Keywords: terorizem, Črna gora, nacionalnovarnostni sistem, geopolitični položaj, zoperstavljanje terorizmu, policija, Agencija za nacionalno varnost
Published: 29.01.2013; Views: 12180; Downloads: 302
.pdf Fulltext (683,41 KB)

5.
Sodelovanje obveščevalno-varnostnih služb držav članic Evropske unije pri protiteroristični dejavnosti : magistrsko delo
Andrej Anžič, Janez Pirih, 2008

Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...obveščevalna dejavnost, protiteroristična dejavnost, terorizem, Evropska unija, sodelovanje...
Keywords: obveščevalna dejavnost, protiteroristična dejavnost, terorizem, Evropska unija, sodelovanje
Published: 11.11.2011; Views: 10454; Downloads: 296
.doc Fulltext (1,28 MB)

6.
Zloraba NRKB snovi v teroristične namene : zaključna naloga
Roman Zorn, 2007

Found in: ključnih besedah
Summary of found: ... terorizem, orožje za množično uničevanje, jedrsko orožje, radiološko...
Keywords: terorizem, orožje za množično uničevanje, jedrsko orožje, radiološko orože, kemično orožje, biološko orožje
Published: 11.11.2011; Views: 10355; Downloads: 361
.pdf Fulltext (639,82 KB)

7.
Sodelovanje Slovenske vojske in policije v Sloveniji : zaključna naloga
Boštjan Kopše, 2010

Abstract: Danes je nacionalno in mednarodno varnostno okolje postavljeno pred velike izzive. Pojav novih virov ogrožanja, je pred organe nacionalno varnostnih sistemov in mednarodnih organizacij postavilo zahteve po drugačni organiziranosti in opredelitvi novih nalog ter pristojnosti. Nacionalno varnost je mogoče zagotavljati predvsem z uspešno kombinacijo različnih sistemov in dejavnosti, tako na nacionalni kot tudi na nadnacionalni ravni. Zaradi novih oblik ogrožanja, s katerimi se danes sooča mednarodna skupnost, države vse intenzivneje sodelujejo pri zagotavljanju lastne in posledično kolektivne varnosti v okviru mednarodnih organizacij. V zaključni nalogi bom predstavil sodelovanje Slovenske vojske in Policije. Ocenjujem, da je v Sloveniji razmejitev med Slovensko vojsko in Policijo še vedno, saj zastavlja mejo med notranjo in zunanjo varnostjo, kar predstavlja bistven problem v sodobni državi. Povezovanje je potrebno saj so teroristične aktivnosti in kriminalna dejanja vse pogostejši pojav in če omenim še vse večje število naravnih nesreč, govorimo že o resnem problemu, ki ga je potrebno reševat s sodelovanjem. V zaključni nalogi bom tudi navedel področja in primere sodelovanje med Slovensko vojsko in Policijo. Ker ima Republika Slovenija omejene kadrovske, finančne in druge možnosti, je za učinkovito delovanje na področju boja proti terorizmu bistvenega pomena doseganje usklajenih ukrepov med vsemi subjekti nacionalno varnostnega sistema. Predstavil bom dobre prakse sodelovanja v preteklosti in smernice ter neizkoriščene možnosti. Kot cilj naloge sem si zadal, da spoznam področja sodelovanja med Slovensko vojskoin Policijo do te mere, ki omogoča spoznati trende krepitve sodelovanja v prihajajočih letih. Sodelovanje je na obveščevalnih področjih ter o pretoku informacij v realnem času je v zadnjih letih močno napredovalo. In je dober pokazatelj nujnosti sodelovanja med notranje-varnostnim in zunanje-varnostnim sistemom.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...sodelovanje, terorizem, nemiri, varnost, blaginja, Slovenska vojska, policija...
Keywords: sodelovanje, terorizem, nemiri, varnost, blaginja, Slovenska vojska, policija
Published: 10.04.2012; Views: 10919; Downloads: 713
.pdf Fulltext (805,67 KB)

8.
Terorizem kot grožnja logistični podpori države gostiteljice - primer Slovenije
Jože Rojec, 2010

Abstract: V pričujoči magistrski nalogi se ukvarjamo s terorizmom kot grožnjo logistični podpori države gostiteljice na primeru države Slovenije. Če hočemo ugotoviti ali ta grožnja dejansko obstaja pri izvajanju procesa podpore države gostiteljice ali pa je le plod nekega splošnega svetovnega strahu pred tem pojavom, smo morali proučiti našo širšo in ožjo okolico. Da bi pridobili čim pomembnejša spoznanja, smo izdelali analitični model, ki nam v obliki vprašanj in odgovorov nanje daje precej zanesljivo sliko o realnem stanju. Tako smo ugotovili, da potencialna grožnja terorističnih napadov obstaja tudi v Sloveniji in ravno tako v samem procesu logistične podpore države gostiteljice. Predlagali smo, da se v zvezi s to ugotovitvijo sprejmejo določeni postopki, ki bi to grožnjo zmanjšali ali pa vsaj ublažili negativne posledice ob morebitni teroristični aktivnosti v navedenem procesu.
Found in: ključnih besedah
Keywords: terorizem, podpora države gostiteljice, ogroženost, mednarodni terorizem, teroristični napadi
Published: 17.04.2012; Views: 9220; Downloads: 22
.pdf Fulltext (1,34 MB)

9.
Oblikovanje specialnih sil Slovenske vojske za boj proti terorizmu in protiuporniško delovanje : magistrsko delo
Boštjan Lesjak, 2011

Found in: ključnih besedah
Summary of found: ... terorizem, boj proti terorizmu, protiuporniško delovanje, specialne sile,...
Keywords: terorizem, boj proti terorizmu, protiuporniško delovanje, specialne sile, Slovenska vojska
Published: 18.04.2012; Views: 10748; Downloads: 644
.pdf Fulltext (2,65 MB)

10.
Kemično orožje : uporaba toksičnih industrijskih snovi v teroristične namene in izvidovanje
Matija Jazbec, 2007

Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...toksične industrijske snovi, kemično orožje, terorizem, izvidovanje...
Keywords: toksične industrijske snovi, kemično orožje, terorizem, izvidovanje
Published: 03.05.2012; Views: 9346; Downloads: 494
.pdf Fulltext (699,25 KB)

Search done in 0 sec.
Top
www.mo.gov.si Colophon   | Cookie settings Top